Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

25 resultaten voor ""

mop uit 1976
 • wil Rein dezelfde grap met zijn vader uithalen. Hij heeft echter geen kilometerpaaltje voor handen, en legt zijn hand
 • daarom maar op zijn eigen hoofd. Als de vader wil slaan, trekt Rein zijn hand weg, en krijgt hij dus een klap op zijn hoofd.
 • schipper
 • vader
 • Rein is op weg naar de bioscoop om een film te gaan kijken die 'Truc' heet. Onderweg wil een handelsreiziger hem wel uitleggen wat het woord 'truc' betekent. Hij legt zijn hand op een kilometerpaaltje…

sage uit 1978
 • Een schippersdochter heeft verkering met een boerenknecht. Haar vader is het niet eens met deze relatie en roept de
 • hulp in van de `Langesleatter man' om de knecht van zijn schip te weren. Als vader op een avond van huis is komt de vrijer
 • schipper
 • vader
 • Een schippersdochter heeft verkering met een boerenknecht. Haar vader is het niet eens met deze relatie en roept de hulp in van de `Langesleatter man' om de knecht van zijn schip te weren. Als vader…

sage uit 1978
 • De smid van Eernewoude neemt wraak op een vrouw, die hem heeft afgewezen, door haar te laten verdrinken. De vader van
 • schipper
 • vader
 • De smid van Eernewoude neemt wraak op een vrouw, die hem heeft afgewezen, door haar te laten verdrinken. De vader van het meisje zint op wraak. Aangezien de duivel (met wie de smid in verbinding zou…

sage uit 1978
 • Een vissersdochter moet op een avond op de aak van haar vader (die even weg is) passen. Als hij terugkomt, moet ze hem
 • overzetten. Als ze laat die avond geluid hoort, denkt ze dat haar vader teruggekomen is. Als ze naar hem toe gaat, blijkt het
 • schipper
 • vader
 • Een vissersdochter moet op een avond op de aak van haar vader (die even weg is) passen. Als hij terugkomt, moet ze hem overzetten. Als ze laat die avond geluid hoort, denkt ze dat haar vader…

sage uit 1978
 • Voor vissers en schippers is het gevaarlijk om 's nachts te blijven liggen in de Langesloot. Een schipper die dit toch
 • schipper
 • vader
 • Voor vissers en schippers is het gevaarlijk om 's nachts te blijven liggen in de Langesloot. Een schipper die dit toch doet loopt groot gevaar. Als hij aanlegt aan de oostkant, ligt zijn schip de…

sage uit 1978
 • Een schipper laat zijn dochter alleen op zijn schip. Dan wordt er iedere keer op de ruit getikt. De vrouw wil zien wie
 • schipper
 • vader
 • Een schipper laat zijn dochter alleen op zijn schip. Dan wordt er iedere keer op de ruit getikt. De vrouw wil zien wie daar is en stapt naar buiten. Ze verdrinkt echter doordat de Langesleatter man de…

sage uit 1967
 • Een schipper en zijn zoon stuiten eens op een nest slangen. De man stak een grote slang met een geel kroontje op zijn
 • schipper
 • vader
 • Een schipper en zijn zoon stuiten eens op een nest slangen. De man stak een grote slang met een geel kroontje op zijn kop dood. Toen moesten ze hard wegrennen, want van alle kanten kwamen opeens…

sage uit 1967
 • Een schipper voerde nooit iets uit en leefde er goed van. Hij had zich verkocht aan de duivel. Zo nu en dan hing hij
 • schipper
 • vader
 • Een schipper voerde nooit iets uit en leefde er goed van. Hij had zich verkocht aan de duivel. Zo nu en dan hing hij een kous aan een touwtje onder een pijp over de vaart. Daar kreeg hij dan geld in.

sage uit 1967
 • schipper liet de dominee aan haar vragen wat ze wilde. Ze wilde dat hij zijn belofte zou nakomen. Toen de dominee, als teken
 • dat het gebeuren zou, haar zijn witte zakdoek toestak, verbrande deze in zijn handen. De schipper heeft zijn belofte
 • schipper
 • vader
 • Toen een schippersvrouw stierf, liet ze haar man beloven dat hij haar sieraden zou verkopen. Van dat geld moest hij hun dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn…

sage uit 1970
 • Schipper tilt een aambeeld van 600 pond op.
 • schipper
 • vader
 • Schipper tilt een aambeeld van 600 pond op.

sage uit 1973
 • Mijn vader was klein van stuk maar heel sterk. Hij was schipper en had eens turf geleverd in de Sweach. Terwijl hij met
 • een boom van een vent, en toch heeft mijn vader hem bij de borst gegrepen en weggesmeten.
 • schipper
 • vader
 • Mijn vader was klein van stuk maar heel sterk. Hij was schipper en had eens turf geleverd in de Sweach. Terwijl hij met het verdiende geld terugrende naar Rottefalle, rende er steeds een kerel met hem…

mop uit 1554
 • velt ginck ende quam tot eenen schipman. Ende si couten van alderley saken. Si quamen op hare ouders, also dat die schipper
 • seyde: 'In dit jaer is mijn vader verdroncken, ende het is vijf jaer geleden dat mijn grootvader verdranck.' 'Hoe syn u
 • Een schipper en een burger spreken over de dood van hun voorouders. Die van de schipper zijn allemaal verdronken. De
 • burger vroeg, of de schipper dan niet bang was om zelf ook te verdrinken. De schipper vroeg hoe de voorouders van de ander
 • schipper
 • vader
 • Een schipper en een burger spreken over de dood van hun voorouders. Die van de schipper zijn allemaal verdronken. De burger vroeg, of de schipper dan niet bang was om zelf ook te verdrinken. De…

sage uit 1966
 • brochte ’t liek weg van ’n vremde schipper, die ien de Woal was verdronke en opgevist. Vgl. Bandopname III, verhaal 5.
 • Een jongen ziet een lijkstoet op een zondagmiddag. Zijn vader en moeder verklaren hem voor gek. Twee dagen later komt
 • schipper
 • vader
 • Een jongen ziet een lijkstoet op een zondagmiddag. Zijn vader en moeder verklaren hem voor gek. Twee dagen later komt er op dezelfde tijd wel een 'echt' lijk voorbij.

sage uit 1962
 • ander gaat verder als schipper. Bij zijn dood is de schat nog onverdeeld. De jongste twee zonen weten de schat voor hen
 • samen te houden. De oudste twee gaan weg als wordt gezegd dat de duivel zal moet komen om hun vader te halen. De jongsten
 • schipper
 • vader
 • Twee modderschippers zouden bij het afgraven van een terp een schat hebben gevonden. Eén laat een boerderij bouwen, de ander gaat verder als schipper. Bij zijn dood is de schat nog onverdeeld. De…

sage uit 1962
 • schipper
 • vader
 • Spokerij op een kerkhof begint na de dood van de moeder van drie zusters die achter het kerkhof wonen. Kinderen en ook volwassenen durven in het donker niet langs het kerkhof te lopen. Nog steeds gaan…

sage uit 1966
 • peerd wur in de liene doan; de schipper ston aan t rouer en mien voar luip over t joagpad. Den zugt e inains wat veur zok
 • schipper: “Gooi de liene lös.” Schipper dee dat; peerd nam n sprong over dat zwaarde ding hen en toun was t ook vot. Voader
 • ding aan rollen waardoor het paard schrikt en bijna geen stap meer kan doen. Als de schipper de lijn van het paard losgooit
 • schipper
 • vader
 • Scheepsjager loopt met het paard op weg naar het schip over een pad met aan beide kanten vuur. Onderweg komt een zwart ding aan rollen waardoor het paard schrikt en bijna geen stap meer kan doen. Als…

sage uit 1980
 • Eernewoude. Haar vader, kwaad dat ze de uitgezette fuiken onbewaakt had achtergelaten, hechtte weinig geloof aan haar verhaal en
 • was ze een lijk. Op een avond meerde een schipper, die op weg was naar Eernewoude, zijn schuit aan de oostelijke wal van
 • schip naar de andere kant waardoor de schipper die 's morgens op de wal wil springen in het water terecht komt en verdrinkt
 • schipper
 • vader
 • Drie voorbeelden van het spook. Hij wenkt een meisje dat klaar staat om met de roeiboot mensen over te zetten, loopt over het water op haar toe en achtervolgt haar. Van schrik sterft ze enkele dagen…

sprookje uit 1980
 • De verdronken bruid Op een van de waddeneilanden woonde een jonge kerel, die vaak met zijn vader meeging naar zee. Toen
 • Een jongen gaat vaak met zijn vader mee naar zee. De vader overlijdt. De jongen gaat alleen op pad. Hij ontmoet een
 • schipper
 • vader
 • Een jongen gaat vaak met zijn vader mee naar zee. De vader overlijdt. De jongen gaat alleen op pad. Hij ontmoet een meisje. Als de jongen genoeg geld heeft, zullen ze met elkaar trouwen. Na een storm…

sage uit 1980
 • zijn vader. Hij groeide op voor galg en rad, en deinsde nergens voor terug. Het toeval wilde dat ze allebei verliefd werden
 • het land van Waas, zodat de ander ongestoord bruiloft kon vieren. De jonge Gerard, die niet vermoedde wat zijn vader in
 • Vader en zoon worden verliefd op dezelfde vrouw. Al snel staan ze elkaar, verteerd door jaloezie, naar het leven. De
 • vader bedenkt een list: hij zegt dat hij van de bruiloft afziet. De zoon heeft niets door. De vader zegt dat hij een tijdje
 • schipper
 • vader
 • Vader en zoon worden verliefd op dezelfde vrouw. Al snel staan ze elkaar, verteerd door jaloezie, naar het leven. De vader bedenkt een list: hij zegt dat hij van de bruiloft afziet. De zoon heeft…

sage uit 1972
 • schipper
 • vader
 • Rode Atse kan heel hard schaatsrijden, maar ook heel veel drinken. Vaak is hij op de avond voor de wedstrijd dronken en wint hij de volgende dag toch. Ook in Amsterdam wint hij een keer.

sage uit 1934
 • De IJmuider schipper Er gebeuren soms wonderlijke dingen met de zeelieden. De zee is tusschen hen en hun familie. De
 • dat dan met die IJmuider schipper hebben kunnen gebeuren? Zoo maar praatjes denkt u van de een of andere bijgeloovige
 • De IJmuider schipper
 • binnenkomen. Zij legt een bijbeltje onder zijn kussen. Wanneer de schipper na verloop van tijd aan wal stapt, ziet hij zijn vader
 • wonderlijke verhaal van de IJmuider schipper. De schipper ging op een nacht zijn kooi in en begon te dromen. Aanvankelijk prettig
 • schipper
 • vader
 • Ook al is de zee tussen de zeelieden en hun familie, er bestaat een onverbrekelijke band tussen hen. Dat bewijst dit wonderlijke verhaal van de IJmuider schipper. De schipper ging op een nacht zijn…

sage uit 1963
 • ? Dat schip har aan ’n schipper heurd, dei altied ’s nachts aan ’t waark was. Dei man was overleden, en nou was zien geest
 • Vertelster heeft ook rare dingen meegemaakt. Met het schip van haar vader was iets. Ze zat daar met haar zuster koffie
 • een vorige schipper altijd 's nachts werkte. De man was overleden, maar zijn geest was nog op het schip aan het kloppen en
 • schipper
 • vader
 • Vertelster heeft ook rare dingen meegemaakt. Met het schip van haar vader was iets. Ze zat daar met haar zuster koffie te drinken toen die in het vooronder lawaai hoorde. Vertelster zei dat het geen…

sprookje uit 1800
 • Van 'n schipper en 'n hond. Was ainmoal 'n schipper dei zien schip verloor en op 'n stuk holt er van aan land dreef
 • , schipper," zee hond, "zeg mie 't maor." Schipper mainde dat hai 't mit duvel te doun har, maor hai môs 't kwiet weez'n en
 • Van 'n schipper en 'n hond.
 • Een schipper, wiens schip vergaat, spoelt aan op het strand, waar een hond hem wil helpen en aanbiedt zijn schip te
 • betalen en dan ook mee wil varen. Hij voorspelt het weer: 3 stormen; en dan komen ze bij het kasteel van zijn vader, waar de
 • schipper
 • vader
 • Een schipper, wiens schip vergaat, spoelt aan op het strand, waar een hond hem wil helpen en aanbiedt zijn schip te betalen en dan ook mee wil varen. Hij voorspelt het weer: 3 stormen; en dan komen ze…

sage uit 1969
 • Een schipper kwam onder een brug door, toen er van de kant iemand zei: "Dag vader!" De man zei: "Ook al noem je mij
 • vader, dat betekent nog niet dat je mijn zoon bent." (Het was zijn dochter.)
 • schipper
 • vader
 • Een schipper kwam onder een brug door, toen er van de kant iemand zei: "Dag vader!" De man zei: "Ook al noem je mij vader, dat betekent nog niet dat je mijn zoon bent." (Het was zijn dochter.)

sprookje uit 1804
 • Vijftiende vertelling Daar was eenmaal een schipper die was met zijn schip in zee en toen verongelukte hij met zijn
 • schip verloren had en toen kwam daar een zwarte hond bij hem en die vroeg hem wat hem scheelde toen zeide de schipper dat
 • voorspellen. De schipper denkt dat ze naar de hel varen, maar ze komen bij een land waar een kasteel staat dat van de vader van de
 • een mens en vertelt dat zijn vader hem vervloekt en betoverd had. De schipper krijgt veel geld en reist verder.
 • schipper
 • vader
 • Een schipper lijdt schipbreuk op zee en komt aan land. Hij ontmoet daar een zwarte hond, die hem geld geeft voor een nieuw schip. De hond gaat mee als de schipper weer gaat varen en zegt welke kant…