Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

11 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • staart
 • vader
 • Een gedeserteerde soldaat, een hottentot en een man die op een beer lijkt brengen de winter door bij een oud echtpaar, dat in een huisje op de hei woont. De hottentot gaat dood. De andere twee…

sage uit 1978
 • staart
 • vader
 • De `boezehappert' is een soort boze watergeest, die een gevaar kan betekenen voor kinderen. Hij is vier el lang; heeft gloeiende, groene ogen; grote, scherpe tanden, horens, doornen, schubben,…

sage uit 1501
 • beginnen de visch te eten, bij den kop of bij den staart?" En toen de keizer argeloos antwoordde: "Bij den kop", zeide de
 • ende dat Recht der Heyligher Kercken op u vorderen." En keizer Lodewijk liet die vrouw naar haar vader terugkeeren. Daarop
 • beginnen de vis te eten, bij de kop of de staart. "De kop," antwoordde de keizer, waarop Frederik hem zei zijn vrouw naar haar
 • vader terug te sturen. Op Walcheren wist Frederik niet veel uit te richten en hij voorspelde, dat het land ten prooi zou
 • staart
 • vader
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

mop uit 1651
 • Iemant seyde tegen sijn suster: 'Dat ghij juyst alleenig moest een meysjen worden, anders hadde vader geen ander volck
 • had hun vader alleen maar zonen gehad. De zus geeft aan dat het voor de broers nog een nare zaak was geweest als zij geen
 • zus hadden gehad om het huis op orde te houden. Zij zouden dan rondgelopen hebben als hond zonder staart. Waarop een van
 • staart
 • vader
 • Een man praat met zijn zuster over de gezinssamenstelling. Dat zij nu het enige meisje in het gezin moet zijn; anders had hun vader alleen maar zonen gehad. De zus geeft aan dat het voor de broers nog…

sage uit 1791
 • zegepalm, Mijn Kind tot gemalin: Het duurst wat Vorst en Vader heeft; Doch voor zijn hart te min!'' Dus spreekt hij; ziet
 • staart
 • vader
 • In dichtvorm wordt de geschiedenis van Wichard van Pont verteld. Het eerste deel van de in totaal twee delen vangt aan met de burgers van Zutphen, die zeer angstig zijn vanwege een grote draak die de…

sprookje uit 1965
 • stuurt het andere meisje achter hen aan. De windhond/meisje voelt haar staart weer zwaar worden en zegt dat ze zich zal
 • . Dat gebeurde. Zijn vader, de koning, zei dat hij er verbouwereerd uit zag. De prins wist van niets. De koning zei dat hij
 • staart
 • vader
 • In de tijd dat de oude Fritz nog een jonge prins was verdwaalde hij eens in een groot bos. Hij schoot een witte duif uit een boom, die op de grond in een oude vrouw. Ze zei hem op haar rug te springen…

sage uit 1966
 • Vrouwen menen dat de roggemoeders hen achtervolgen. Man op paard laat ze het paard bij de manen en de staart vasthouden
 • staart
 • vader
 • Vrouwen menen dat de roggemoeders hen achtervolgen. Man op paard laat ze het paard bij de manen en de staart vasthouden waardoor ze aan de roggemoeders kunnen ontkomen.

mop uit 1894
 • Een Sprookje Er was eens een vader, die had een eenige zoon. Die zoon had hij alles laten leeren, wat er maar te leeren
 • viel. Op een goeden dag zei de vader: "Jongen, luister eens. Wat zoudt gij nu gaan beginnen? Gij zijt mijn eenig kind en
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • staart
 • vader
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1894
 • Van den Meesterdief. Er was ereis een vader en die had een eenigen zoon. Hij had hem alles laten leeren wat er
 • onderwezen wordt en zoo was die zoon onderwijl tot een flinken man opgegroeid. Toen riep op een goeden dag de vader hem bij zich
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • staart
 • vader
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sage uit 1963
 • De weerwolf dat is iets in de staart van een paard. "Hij heb de weerwolf in z'n staart", zeje ze dan. Van m'n vader heb
 • De weerwolf, dat is iets in de staart van een paard. Een smid in Gelderland deed daar wat aan, strijken of iets
 • staart
 • vader
 • De weerwolf, dat is iets in de staart van een paard. Een smid in Gelderland deed daar wat aan, strijken of iets dergelijks. Dan was het paard weer beter.

sage uit 1962
 • . Men trof ’s morgens de paarden op stal nat bezweet en zenuwachtig aan, terwijl de manen en de staart kunstig en links
 • vader raadde hem aan, ze maar af te knippen. Toen hij dit wou doen, en er met de schaar in knipte, lieten ze opeens vanzelf
 • 's Morgens staan paarden bezweet, met kunstig en links gevlochten manen en staart, in de stal. Ontvlechten lukt bijna
 • staart
 • vader
 • 's Morgens staan paarden bezweet, met kunstig en links gevlochten manen en staart, in de stal. Ontvlechten lukt bijna niet, bij het afknippen laten ze vanzelf los. Nadat de pastoor de gebouwen heeft…