Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

34 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • echter gered door een toverheks die Janmaanje in een gouden vogeltje verandert. De vader van Janmaanje komt thuis en het
 • gezin gaat zonder Janmaanje eten. Tijdens het eten roept een stem uit de schoorsteen dat de vader en de zuster van Janmaanje
 • steen
 • vader
 • Janmaanje moet mosterd halen voor zijn stiefmoeder, maar hij laat blijft steeds met andere kinderen spelen en verliest het geld dat zijn stiefmoeder aan hem heeft gegeven. Na de derde keer vermoordt…

sage uit 1966
 • boer schepte op dat niemand zo sterk was als zijn jongen. Totdat Sterke Hearke een keer met zijn vader op het erf kwam
 • steen
 • vader
 • Er was eens een boerenzoon die zo sterk was dat hij de molensteen, die op zijn erf lag, een eindje kon versjouwen. De boer schepte op dat niemand zo sterk was als zijn jongen. Totdat Sterke Hearke een…

sprookje uit 1970
 • DE BOZE STIEFMOEDER Vader had aan Jan en Betje een stiefmoeder gegeven; ze was er nog niet lang of ze merkten, dat het
 • , toen vader en Betje niet thuis waren, zei ze tegen Jan: "Wil je een mooie rooie appel hebben?""Heel graag, moeder!" "Ga dan
 • . Het zoontje keert terug in de gedaante van een vogel en vertelt de geschiedenis aan zijn zusje en vader. De vogel roept
 • dat de vader onder de schoorsteen moet gaan staan. Hij krijgt een nieuwe hoed van de vogel. Het zusje krijgt een gouden
 • steen
 • vader
 • Een boze stiefmoeder doodt haar stiefzoontje. Ze kookt soep van hem. De beenderen worden onder een lindeboom begraven. Het zoontje keert terug in de gedaante van een vogel en vertelt de geschiedenis…

sprookje uit 1970
 • VAN DE BETOVERDE BOK EN HET GLAZEN BRUGGETJE Er was eens een vader die drie dochtertjes had. Daar hij rijk was, gaf hij
 • dansen en de jongste een roosje, dat zingen kon. De vader zocht overal en vond ook een viool, die vanzelf kon spelen en ook
 • Een vader gaat op reis en wil voor zijn jongste dochter een zingende roosje meenemen. In een tuin vindt hij de roos
 • . Als hij hem plukt zegt een bok dat hij nu moet sterven. De vader legt uit dat zijn dochtertjes hem dan zullen missen. Dan
 • steen
 • vader
 • Een vader gaat op reis en wil voor zijn jongste dochter een zingende roosje meenemen. In een tuin vindt hij de roos. Als hij hem plukt zegt een bok dat hij nu moet sterven. De vader legt uit dat zijn…

sprookje uit 1901
 • vader de hazen en de patrijzen schoot, ging Jantje als hij moe werd onder een grote boom zitten om zijn boterham op te eten
 • het dorp waar Jan woonde. Zijn vader en moeder werden op alle mogelijke manieren door die ruwe kerels geplaagd. Al wat
 • steen
 • vader
 • Na een tijdje bevrijdt een jongen een verstrikt geraakte jonge arend met wie hij zijn brood deelde, en die aan hem gehecht raakte. De jongen wordt meegenomen naar Rusland, waar hij eens de arend ziet.…

sprookje uit 1968
 • steen
 • vader
 • Hans hoorde eens dat zijn ouders hem en zijn zusje Grietje in het bos wilden achterlaten, omdat ze zo arm waren. Hij verzamelde steentjes en liet daarmeee een spoor achter. Zo konden de kinderen terug…

sage uit 1968
 • Een man en zijn zoon konden een steen van vijftig pond niet op een spa optillen. Maar de broer van de vader deed het
 • steen
 • vader
 • Een man en zijn zoon konden een steen van vijftig pond niet op een spa optillen. Maar de broer van de vader deed het met gemak.

sage uit 1968
 • De vader van een betoverde baby gaat midden in de nacht naar de heks. Hij ziet haar voor de deur staan, met twee zwarte
 • katten naast zich. Hij gooit een steen naar haar en vind thuis zijn rustig slapende kindje.
 • steen
 • vader
 • De vader van een betoverde baby gaat midden in de nacht naar de heks. Hij ziet haar voor de deur staan, met twee zwarte katten naast zich. Hij gooit een steen naar haar en vind thuis zijn rustig…

sage uit 1967
 • Een jongeman wilde eens een wedstrijdje doen met Sterke Hearke. Maar Hearke was niet thuis. Zijn vader liet een steen
 • zien, waarvan hij zei dat Hearke deze om het huis heen kon dragen. De jongeman kon de steen niet eens optillen.
 • steen
 • vader
 • Een jongeman wilde eens een wedstrijdje doen met Sterke Hearke. Maar Hearke was niet thuis. Zijn vader liet een steen zien, waarvan hij zei dat Hearke deze om het huis heen kon dragen. De jongeman kon…

sage uit 1968
 • Een ziek kind blijkt betoverd. De vader van het kind verdenkt een oude vrouw ervan zijn kind betoverd te hebben en
 • spoedt zich naar haar huis. De vader ziet door het raam dat het vrouwtje een popje met naalden bewerkt. De vader gooit een
 • steen
 • vader
 • Een ziek kind blijkt betoverd. De vader van het kind verdenkt een oude vrouw ervan zijn kind betoverd te hebben en spoedt zich naar haar huis. De vader ziet door het raam dat het vrouwtje een popje…

sage uit 1968
 • hij de heks een kat kwellen. De vader gooit daarop een steen door de ruit. Als hij thuiskomt, zijn de kinderen rustig. De
 • 's op een nacht uitrazen van de pijn, spoedt de vader van de kinderen zich naar het huis van de heks. Door het raam ziet
 • steen
 • vader
 • Een bepaalde heks kan zichzelf in een kat veranderen: nu eens een witte kat, dan weer een zwarte kat. Als kinderen het 's op een nacht uitrazen van de pijn, spoedt de vader van de kinderen zich naar…

sage uit 1501
 • ende dat Recht der Heyligher Kercken op u vorderen." En keizer Lodewijk liet die vrouw naar haar vader terugkeeren. Daarop
 • en sullen niet laten leggen die een steen opten anderen; en sullen al te grooten bloedstortinghe maken".... en zij kwamen
 • vader terug te sturen. Op Walcheren wist Frederik niet veel uit te richten en hij voorspelde, dat het land ten prooi zou
 • steen
 • vader
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sprookje uit 1901
 • . Terwijl vader dan hazen of patrijzen schoot, ging Jantje, als hij moe werd, onder een groote boom zitten, om zijn boterham op
 • vader en moeder werden op allerlei manieren door hen geplaagd: al wat Jan's vader schoot, aten ze op, en als hij klaagde dat
 • zie BOEKV030; De heer Sevenhuysen zou het verhaal van zijn vader hebben gehoord. Vgl. CBAK0245; SINVS077. Alhoewel het
 • vader. Als de kozakken weer vertrekken, gooit Jantje uit wraak een van hun paarden dood met een steen. Jantje wordt gevangen
 • steen
 • vader
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

sage uit 1894
 • zet er zijn voet op den blauwen steen 2) En daarop brak hij zijn hartjen vaneen. Hier liggen nu de twee zoete lievekes
 • veranderen. Ik laat u de vrijheid. 2. De blauwe steen fungeert ook in een liedje in hetzelfde schrift: Achter op
 • en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en sterft en de markgraaf, die naar haar op
 • steen
 • vader
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en…

sage uit 1974
 • weg, zeggend dat haar vader de steen nog verder kan gooien. De man kan de steen niet eens optillen, en verdwijnt snel.
 • Man zegt tegen dochter van sterke man dat hij zijn krachten met hem wil meten. Dochter werpt een dikke steen een eind
 • steen
 • vader
 • Man zegt tegen dochter van sterke man dat hij zijn krachten met hem wil meten. Dochter werpt een dikke steen een eind weg, zeggend dat haar vader de steen nog verder kan gooien. De man kan de steen…

mop uit 1651
 • te veel quelde, nam hij een steen dien hij hem nae 't gat sette maer den hond ontsprong 't en sijn vaer kreeg het tegen
 • . In plaats daarvan kwam de steen tegen de schenen van Courts vader.
 • Court had last van een hond die hem blaffend naliep. Daarom gooide hij er een steen naartoe, maar de hond ontweek die
 • steen
 • vader
 • Court had last van een hond die hem blaffend naliep. Daarom gooide hij er een steen naartoe, maar de hond ontweek die. In plaats daarvan kwam de steen tegen de schenen van Courts vader.

mop uit 1554
 • Van vader ende moeder. Die .CCII. cluchte. Een rijc man hadde dry dochteren besteet ende haer daertoe gegeven
 • , ende een eyghen camer in gheven ende hem dat beste eeten ende drincken gheven. Die vader overgaf haer alle syn goet ende
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • steen
 • vader
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

sprookje uit 1984
 • steen
 • vader
 • Hamelen heeft last van een rattenplaag. De rattenvanger mag de stad schoonmaken voor een goudstuk per inwoner. De rattenvanger blaast op een fluit en alle ratten volgen hem de bergen in. De bewoners…

sage uit 1968
 • onder slaon, da ging dan under de steen deur, in 'n zakske, dan deur 'n schuifske, en dan din 't: totterderotterrot; em dan
 • malen. Wanneer de volgende ochtend alles was gemalen, dan zeiden ze dat het de kaboutertjes hadden gedaan. De vader van de
 • , door middel van een lang proces, olie mee gemaakt. Er lag in de molen een oude steen, maar die heeft Kiske de Zwarte
 • steen
 • vader
 • Op de molen "Nooit Gedacht" kwamen 's nachts de kabouters werken. De molen moest toen nog met de wind meedraaien en malen. Wanneer de volgende ochtend alles was gemalen, dan zeiden ze dat het de…

mop uit 1651
 • teveel quelde, nam hij een steen dien hij hem na't gat sette, maer den hont ontsprong 't en sijn vaer kreeg het tegens sijn
 • . De hond springt echter weg en daardoor krijgt zijn vader de steen tegen zijn schenen. Dat brengt de jongen tot de
 • Court (Coert) gaat met zijn vader na een strafvoltrekking kijken. Hij wordt voortdurend achterna gelopen door een hond
 • steen
 • vader
 • Court (Coert) gaat met zijn vader na een strafvoltrekking kijken. Hij wordt voortdurend achterna gelopen door een hond, die bovendien voortdurend blaft. Court besluit korte metten met het beest te…

sprookje uit 1901
 • terugkwam en Jantje overal volgde. Toen kwamen de Kozakken in het land en kwamen ook in Jantjes woonplaats. Zijn vader en moeder
 • werden op allerlei manieren geplaagd. Wat Jans vader ving, aten zij op enzovoort, enzovoort. Tenslotte vertrokken zij, doch
 • steen
 • vader
 • Zoon van jager raakt bevriend met een jonge arend zodat die hem overal volgt. Uit wraak nemen kozakken hem mee naar Moskou. Daar ziet hij de arend weer en gebruikt hem als list om te ontsnappen. Hij…

sage uit 1901
 • Als jongen heeft de vader van de heer Eysker het volgende beleefd. Hij was schoenmakersjongen te Hoorn. Toen hij 's
 • steen en gooide naar de katten. Op slag waren zij verdwenen zonder dat hij er één ook maar had zien vertrekken
 • Jongen ziet 's avonds op een kruispunt vijf witte katten zitten die als hij er een steen naar gooit, meteen en
 • steen
 • vader
 • Jongen ziet 's avonds op een kruispunt vijf witte katten zitten die als hij er een steen naar gooit, meteen en ongemerkt zijn verdwenen.

mop uit 1902
 • zoo laat thuis." Joopie neemt een steen, gooit die te water. Vader denkt dat Joopie verdrinkt. Vliegt naar buiten, Joopie
 • verveelt vader. Op een goeden keer mag hij er niet in. "Want," zegt vader, "jij bent mijn Joopie niet: mijn Joopie komt niet
 • niet is, want die komt niet zo laat thuis. De jongen gooit een steen in het water, waarop de vader naar buiten komt
 • Jongen die elke avond laat thuis komt wordt eens door zijn vader niet binnengelaten met de woorden dat hij zijn zoon
 • steen
 • vader
 • Jongen die elke avond laat thuis komt wordt eens door zijn vader niet binnengelaten met de woorden dat hij zijn zoon niet is, want die komt niet zo laat thuis. De jongen gooit een steen in het water,…

sage uit 1980
 • plotseling een zeemeermin opdook. Dit was een voorbode van noodweer. Een jonge visser, wiens boot naast die van zijn vader lag
 • , riep hem toe: "Vader, kom mee! Ik heb de meermin gezien." De vader, die over zijn netten stond gebogen, antwoordde: "De
 • Als de jongen een zeemeermin ziet weet hij dat er noodweer op komst is. Zijn vader gelooft hem niet. De jongen gaat
 • steen
 • vader
 • Als de jongen een zeemeermin ziet weet hij dat er noodweer op komst is. Zijn vader gelooft hem niet. De jongen gaat terug naar de kust en komt veilig aan. De andere boten vergaan. In datzelfde jaar…

sprookje uit 1892
 • Het verhaaltje van het mosterdpotje Een vader en eene moeder hadden twee kinderen, een jongen en een meisje. De vader
 • moest hij mosterd gaan halen terwijl zijn vader in het bosch was. Hij brak het potje en durfde niet weer naar huis gaan
 • de vader te eten. Het zusje begraaft de botten onder de lindeboom. Uit die boom komt een vogeltje vliegen dat op de
 • schoorsteen een liedje zingt waarin hij vertelt dat hij door zijn moeder is vermoord, door zijn vader is gegeten en door zijn
 • steen
 • vader
 • Een broer en een zus hebben een gemene stiefmoeder. De stiefmoeder heeft een hekel aan het broertje. Daarom hakt ze hem eerst zijn handen en vervolgens zijn hoofd af als straf voor het breken van een…