Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Een vader en een zoon zijn met een ezel op weg naar de stad. Eerst zit de vader op de ezel en loopt de zoon er naast
 • stok
 • vader
 • Een vader en een zoon zijn met een ezel op weg naar de stad. Eerst zit de vader op de ezel en loopt de zoon er naast. Later wisselen ze om. Ze gaan allebei lopen, en dan samen op de ezel zitten. Hoe…

sage uit 1966
 • Een meisje werd door haar vader vaak vastgebonden en geslagen. Toen zij op een keer weer zo was mishandeld, is een
 • klein mannetje met een slipjas aan, een hoedje op en met een stok onder de arm, de ladder opgeklommen om op de zolder te
 • stok
 • vader
 • Een meisje werd door haar vader vaak vastgebonden en geslagen. Toen zij op een keer weer zo was mishandeld, is een klein mannetje met een slipjas aan, een hoedje op en met een stok onder de arm, de…

sage uit 1968
 • . Doe leefde Teade noch. Doe stuts Piter Teade mei de stok yn 'e bek op. Doe gong er nei Ljouwert ta. Mar al gau kom 't
 • Een vader en zoon hadden eens ruzie met een man. Ze sloegen hem bijna dood. De volgende dag ging de zoon weer terug
 • naar de man en sloeg hem weer. Toen is hij echt doodgegaan. De vader en de zoon hebben jarenlang in de gevangenis gezeten
 • stok
 • vader
 • Een vader en zoon hadden eens ruzie met een man. Ze sloegen hem bijna dood. De volgende dag ging de zoon weer terug naar de man en sloeg hem weer. Toen is hij echt doodgegaan. De vader en de zoon…

sage uit 1962
 • twa kear sa dik as in gewoanenien. De heit krige in stok en sloech it beest sa bot, dat it bleau foar dea lizzen. De frou
 • Een vader en zoon waren eens aan het braken. Een bijzonder dikke kat kwam bij hen en de vader sloeg het dier met een
 • stok. De volgende dag lag de buurvrouw doodziek op bed.
 • stok
 • vader
 • Een vader en zoon waren eens aan het braken. Een bijzonder dikke kat kwam bij hen en de vader sloeg het dier met een stok. De volgende dag lag de buurvrouw doodziek op bed.

sage uit 1967
 • als een stok. Zijn vader gaat naar Piter Poes, de duivelbanner. Piter geeft de man een drankje mee maar waarschuwt hem
 • - gewapend met stok - op weg en stuit inderdaad op het dier. Vader slaat de hond zo hard, dat die op zijn achterste gaat zitten
 • stok
 • vader
 • Een klein jongetje is betoverd. Soms is hij zo slap, dat je hem op kan rollen; op andere momenten is hij weer zo stijf als een stok. Zijn vader gaat naar Piter Poes, de duivelbanner. Piter geeft de…

sage uit 1967
 • beam, sa bang wie se. Pake hie in grouwe stok by him. Beppe sei: "Dêr stiet er al." Pake soe slaen. Hy ûnderhelle de stok
 • Op een nacht moeten vader en grootmoeder langs een plek waar het spookt. Vader heeft een knuppel bij zich om het spook
 • stok
 • vader
 • Op een nacht moeten vader en grootmoeder langs een plek waar het spookt. Vader heeft een knuppel bij zich om het spook te slaan. Benauwd denken ze het spook al te zien, maar het blijkt een paard te…

sprookje uit 1967
 • stean, oan 'e kant fan 't paed. Dêr snijde ik in lange stok út. Dy treau ik de ezel achter ta 't gat yn by de rêchbonke lâns
 • . En doe laedde ik de sekken der wer op. Mar yn de tiid, dat ik dêr mei dwaende wie, sprute dy stok út. Hy wie al gau in
 • vertellen van een zeer leugenachtig verhaal, over een ezel met een gebroken rug die hij recht houdt door een lange stok van een
 • vond waarin stond dat de vader van de koning de molenaarsknecht was geweest van de vader van de schaapsjongen. Toen hield
 • stok
 • vader
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

sprookje uit 1894
 • Koppetje, wil je me '-n- 'elpen dooien?" "Nee," zei Koppetje. Toen nam Lies 'en dikke stok En wou Koppetje smiten Maar
 • op vaders komfore Zegt dan: Vader 'et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken zijn vet, Vet siin die snaken, Wa
 • dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het varkenshok kruipt en daar gaat zitten
 • stok
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…

mop uit 1970
 • . "Ik sil dy wol helpe," sei de feint, "mei dyn brutale bek." En hy hie de stok al klear. Mar de jonge dy gong gau hinne en
 • , dy't sa raest." En hy rôp: "Toe mar, slach der mar goed op!" "Goed", sei de jonge. Hy nom de stok en tichele dêr de feint
 • haringkar gezien heeft. Als de dominee de zoon vraagt waar zijn vader is, zegt de zoon dat zijn vader nog slaapt omdat hij die
 • met de stok te slaan. De brutale jongen trekt hierop vlug de kurk uit een wijnvat dat voor hem staat. Als de heer
 • stok
 • vader
 • Een ongelovige, asociale vrouw pakt haastig de bijbel als ze de dominee ziet naderen. Als de dominee haar erop attendeert dat de bijbel op zijn kop ligt, verklaart de vrouw dat te doen omdat ze links…

sprookje uit 1894
 • , wilje me-n-elpen dooien? Nee, zei Koppetje. Toen nam Lies en dikke stok En wou Koppetje smiten , Maar Koppetje kroop in 't
 • : "Vader, et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken ziin vet. Vet ziin die snaken; Wa sulle me 'r van maken? Watje maar
 • doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het varkenshok kruipt en daar gaat zitten huilen. De
 • stok
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het…

sage uit 1970
 • de minse bang te make. Voader zag ok es ’n keer zo’n werwolf. Mar hé’j groop zien stok en sloeg de werwolf op zien
 • Vader van verteller geloofde niet in weerwolven, dat waren gewoon mensen die je bedonderden. Toen hij er eens een zag
 • sloeg hij de weerwolf met een stok. De weerwolf krijste het uit en deed zijn vel af, zodat de persoon achter de weerwolf
 • stok
 • vader
 • Vader van verteller geloofde niet in weerwolven, dat waren gewoon mensen die je bedonderden. Toen hij er eens een zag sloeg hij de weerwolf met een stok. De weerwolf krijste het uit en deed zijn vel…

sage uit 1911
 • Op het kerkhof te Zuiderwoude was een witte gedaante met vurige oogen gezien. Onder aanvoering van den vader van vrouw
 • stok
 • vader
 • Groep mensen trekt met messen en stokken op naar een witte gedaante met vurige ogen op het kerkhof. De leider roept dat als de gedaante een geest van God is hij nader moet komen, als hij van de duivel…

mop uit 1911
 • kwam ie terug as een welgesteld heer. Zijn vader vroeg hoe of dat kwam. "Ja," zei die, "ik heb een ambacht geleerd." Maar
 • , docht de dief, want die was het ouwe vrouwtje. En hij tilde degeen die op het beste paard zat eraf en zette hem op de stok
 • stok
 • vader
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sprookje uit 1893
 • Het sprookje van de betooverde bok en het glazen brugje Er was eens een vader met drie dochters. Daar de vader rijk was
 • die vanzelf kon dansen en de jongste een roosje dat zingen kon. De vader zocht overal en vond wel een viool die vanzelf
 • Als een vader een zingende roos plukt voor zijn jongste dochter, wordt hij betrapt door een bok. De bok dreigt hem te
 • tweede keer dat het meisje naar huis gaat, stopt de vader een slaapmiddel in haar drank en jaagt de bok weg. Als het meisje
 • stok
 • vader
 • Als een vader een zingende roos plukt voor zijn jongste dochter, wordt hij betrapt door een bok. De bok dreigt hem te vermoorden, tenzij de man belooft hem datgene te sturen, wat hem bij thuiskomt het…

sprookje uit 1894
 • de vlooien, Koppetje, wil-je me-n-(h)elpen dooien?" "Nee," zei Koppetje. Toen nam Lies 'en dikke stok En wou Koppetje
 • , Legt 'et dan op vaders komfore. Zegt dan: Vader, 'et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken, ziin vet. Vet ziin
 • dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het varkenshok kruipt en daar gaat zitten
 • stok
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…

mop uit 1974
 • , zegt de jongen dat er nog een bezem in zit. Moeder zegt dat die kan blijven zitten, daar zal vader 's avonds wel een stok
 • stok
 • vader
 • Boodschappen die vrouw in haar broek meeneemt worden daar door haar zoon uitgehaald. Op de vraag of alles er uit is, zegt de jongen dat er nog een bezem in zit. Moeder zegt dat die kan blijven zitten,…

mop uit 1974
 • gummidinkje ûnder sette, hwant it heart iderkear sa raer, as heit dy stok delset." Doe sei de âld man: "Hiestû der mar in
 • Een groepje van acht - een grootvader, een vader en zes kinderen - wordt geweigerd in de bus omdat de bus maar drie
 • vindt dat er gauw een gummi dingetje om de stok heen moet, omdat de stok zo irritant tikt op de grond. De grootvader zegt
 • stok
 • vader
 • Een groepje van acht - een grootvader, een vader en zes kinderen - wordt geweigerd in de bus omdat de bus maar drie personen kan vervoeren. Het groepje besluit te gaan lopen. De oude man heeft een…

sage uit 1962
 • grasland en struikhout. Mijn vader vertelde dat daar in zijn tijd ’s avonds een geheimzinnig lichtje tussen het struikgewas
 • vader, die voor geen duivel bang was, wilde er een eind aan maken, en trok er, zonder er met iemand over te praten, op af
 • stok
 • vader
 • Lichtje dat elke avond is te zien, wordt ontmaskerd als zijnde iemand die anderen schrik wil aanjagen.

personal narrative uit 2001
 • bevindt zich midden in de cirkel een gat: hierin heeft de stok gestaan waarmee met een touw is gewerkt. Volgens de boer zijn
 • was zelf met zijn vader aan het werk in het bietenveld: er werd onkruid geschoffeld en getrokken. Via een paadje tussen de
 • door mensenhand gemaakt is. Midden in de cirkel is het gat nog te zien, waar de stok in heeft gestaan, waaraan het touw
 • lucht. Mogelijk is de cirkel niet voor niets dicht bij het vliegveld gemaakt. De vader van de boer sluit niet uit dat er
 • stok
 • vader
 • Boer Piek heeft een graancirkel van 100 meter doorsnee in zijn tarweveld. Hij is er inmiddels van overtuigd dat het door mensenhand gemaakt is. Midden in de cirkel is het gat nog te zien, waar de stok…
335.jpg
336.jpg