Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • vader
 • verschijning
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

sage uit 1999
 • vader
 • verschijning
 • Op een begraafplaats ligt een man begraven die tijdens zijn leven niet deugde. Zijn zoons waken om beurten bij zijn graf. Op een nacht verschijnt er een engel, die de zoon opdraagt om weg te gaan…

sage uit 1967
 • vader
 • verschijning
 • Een alleenstaande moeder gooit haar kind uit wanhoop voor de varkens. Als ze later de varkens gaat voeren, verschijnt de geest van het kind steeds. Het kindje legt steeds de handjes om de varkenstrog.

sage uit 1970
 • Vader van verteller zag 's nachts een man op een dam staan. Zijn hond werd bang, vader niet. Op het moment dat hij zei
 • vader weer zoeken, maar zag in de sneeuw alleen de sporen van zichzelf en de hond. Toen b egreep hij dat de man een
 • vader
 • verschijning
 • Vader van verteller zag 's nachts een man op een dam staan. Zijn hond werd bang, vader niet. Op het moment dat hij zei dat de man hem niet zou ontkomen, was de man verdwenen. Ondanks zoeken vond hij…

sage uit 1892
 • , besloot zij het te wagen, hem bij de eerstkomende verschijning te vragen, waarom hij aan heur verscheen. Zij vroeg de schim
 • dan, wat zij verlangde. Deze gaf ten antwoord dat zij haar vader was, voor wie nog drie missen moesten gedaan worden, eer
 • De gezondheid van een meisje lijdt onder de ontmoetingen met een geest. Gevraagd naar de reden van de verschijning van
 • de schim, antwoordt deze dat hij haar vader is en pas in de hemel kan komen als er nog drie missen zijn gelezen. Nadat
 • vader
 • verschijning
 • De gezondheid van een meisje lijdt onder de ontmoetingen met een geest. Gevraagd naar de reden van de verschijning van de schim, antwoordt deze dat hij haar vader is en pas in de hemel kan komen als…

sage uit 1892
 • 2.66. Verschijning van een overleden man Omstreeks het jaar 1840 ging de behoeftige R. v. G. heidegewas snijden, om
 • , dien hij voor zijnen vader erkende en die eenigen tijd geleden gestorven was. Deze had aan eene verplichting te kort
 • 2.66. Verschijning van een overleden man
 • Overleden vader verschijnt als geest aan zijn zoon en draagt hem op een bedevaart te doen en een brood aan een arme te
 • schenken omdat de vader bij leven niet aan een verplichting heeft voldaan.
 • vader
 • verschijning
 • Overleden vader verschijnt als geest aan zijn zoon en draagt hem op een bedevaart te doen en een brood aan een arme te schenken omdat de vader bij leven niet aan een verplichting heeft voldaan.

sage uit 2011
 • haar overleden vader en hoe dichterbij ze kwam, hoe zekerder ze wist dat het haar overleden vader was.....maar hoe dan
 • om haar eigen stommiteit. Haar vader was al een paar jaar dood. Hoe kon hij daar staan? De volgende middag toen ze weer
 • vader
 • verschijning
 • Een verzameling spookverhalen van Surinamers in Nederland, licht bewerkt door de verteller. Spookverhalen heten in Suriname 'Jorka Tories'.

personal narrative uit 2010
 • . Mijn vader had verteld dat hij een geestverschijning zag toen hij nog jong was. Zijn zuster lag op de kamer naast hem. Hij
 • vader Ik werd wakker en ik ging naar onder om wat te drinken. Mijn ouders waren nog op het was laat. Mijn ouders vroegen hoe
 • Een man uit Roermond vertelt over paranormale ervaringen. Dit betroffen rookcirkels boven het hoofd van zijn vader
 • vader
 • verschijning
 • Een man uit Roermond vertelt over paranormale ervaringen. Dit betroffen rookcirkels boven het hoofd van zijn vader, rondvliegende objecten, springende poppen en schimmen op de trap.

sage uit 1980
 • voer naar de overkant, maar halverwege zag ze de verschijning tot haar verbijstering uit het riet stappen en met lange
 • Eernewoude. Haar vader, kwaad dat ze de uitgezette fuiken onbewaakt had achtergelaten, hechtte weinig geloof aan haar verhaal en
 • vader
 • verschijning
 • Drie voorbeelden van het spook. Hij wenkt een meisje dat klaar staat om met de roeiboot mensen over te zetten, loopt over het water op haar toe en achtervolgt haar. Van schrik sterft ze enkele dagen…

sage uit 1934
 • voeten; zijn heele uiterlijke verschijning zag hij in de kooi liggen op de harde bultzak en onder de een beetje groezelige
 • nog binnen. Zoo duidelijk was de verschijning dat het leek of hij haar adem hoorde. En wat deed ze? Ze trad op zijn
 • binnenkomen. Zij legt een bijbeltje onder zijn kussen. Wanneer de schipper na verloop van tijd aan wal stapt, ziet hij zijn vader
 • vader
 • verschijning
 • Ook al is de zee tussen de zeelieden en hun familie, er bestaat een onverbrekelijke band tussen hen. Dat bewijst dit wonderlijke verhaal van de IJmuider schipper. De schipper ging op een nacht zijn…

sage uit 1969
 • Een vader en zoon zagen op de terugweg naar huis eens de verschijning van een vrouw met een bontje om. Ze gingen met
 • vader
 • verschijning
 • Een vader en zoon zagen op de terugweg naar huis eens de verschijning van een vrouw met een bontje om. Ze gingen met een grote boog om haar heen en toen ze omkeken, was de vrouw verdwenen.

sage uit 1901
 • Sibbe teruggingen van uit Oud Valkenburg, waar zij een kind (den vader van M. Leesem van Bemelen) ten doop hadden gehouden
 • dwars door het bosch reed, terwijl een 'moor' als lijfknecht achter op den bok zat. Die verschijning greep hen zoo aan, dat
 • Van vader.
 • vader
 • verschijning
 • Spookwagen gezien door verlaat groepje.

sage uit 2010
 • wittige verschijning. Het gaf geen naar, maar meer een blij gevoel, en duurde ook niet echt lang, maar wat het was wist ik
 • niet. Alleen de volgende ochtend stond mijn zwager voor de deur en bleek mijn vader om een uur of half 2 te zijn overleden
 • vader
 • verschijning
 • De verteller heeft vreemde dingen gevoeld en gezien vlak na of op het moment dat familieleden doodgingen. Hij heeft ook uittredingen gehad en heeft vaak het gevoel bekeken te worden.

sage uit 1962
 • Duivel We moeten wel honderd jaar teruggaan. Veel verhalen heb ik van mijn vader en van mijn schoonvader te
 • Bellingwolde gehoord. De duivel werd indertijd vaak gezien. In verschillende gedaante. Daar was b.v. de zwarte verschijning. Die
 • vader
 • verschijning
 • Verhalen over welke gedaantes de duivel aanneemt, als bijvoorbeeld zwarte kat, zwart ram, zwarte hond, en wat de duivel kan doen, zoals de spraak ontnemen, stembanden doen verlammen, paarden dood neer…