Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

11 resultaten voor ""

sprookje uit 1976
 • boer, Jan van der Veer, wol by ús, tegearre mei syn broer. Hy wenne boppe yn 'e Kompenije oan 'e Dwarswyk. Dat wie in ein
 • er it lân yn. En dêr trof er in boer. Dy boer wie oan 't wurk en dêr song er by. De kening gong nei dy boer ta en sei
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen
 • , waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en andersom. Na een jaar kwam de koning weer terug
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen, waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en…

sage uit 1973
 • Hoe't somlike beantsjes spikkele wurden binne Der wie in boer, dy boude allerhanne grienten. Sa hie er ek ris in hiel
 • , dat der wer in oarloch útbriek. De fjochterij kaam dy boer syn kant út en op it fjild dêr't de beantsjes stienen waard in
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed
 • druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld zijn geworden. Er wordt ook wel beweerd
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld…

sage uit 1923
 • Schatsagen Eenzelfde verhaal loopt er in Apekinderen, onder Kloetinge, over een leegstaande hoeve, waarvan de bewoner
 • indertijd spoorloos verdween, en waar het sedert dien niet pluis was. Een landlooper vroeg eens aan een boer, of hij niet in de
 • Een landloper wordt door een boer verwezen naar een spookhoeve, als hij durft. De man legt zich er te slapen en om
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Een landloper wordt door een boer verwezen naar een spookhoeve, als hij durft. De man legt zich er te slapen en om middernacht verschijnt het spook en de man houdt zich slapende en ziet de geest van…

sage uit 1893
 • , zijn peerd wedervond. In een afgelegen dorp der provincie Antwerpen vermiste een boer zijn peerd. Een wever uit Westerhoven
 • verre van zijne pastorij. Terwijl de boer op een kleinen afstand stond, verhaalde de wever den pastoor, hoelang het peerd
 • vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer op de door de pastoor aangeduidde plaats is
 • aangetroffen. De pastoor geeft aan dat de boer een misdaad heeft gepleegd, later blijkt dat hij iemand heeft gedood.
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sage uit 1970
 • werd begroet. Volgens het verhaal vond men er drieerlei soort: van 200 gulden, vanf 300,- en van f 500,-. De nood steeg en
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Uitblijven van regen doet in Bakel besluiten een weermaker die in Den Bosch te krijgen zouden zijn, aan te schaffen. Twee boeren gaan naar Den Bosch en komen terecht bij een apotheker die hen een goed…

sage uit 1889
 • hem van mond tot mond te kunnen spreken. Ziehier 't verhaal van die ontmoeting. Ons boerke dan had den ganschen dag in de
 • een knaapje voortdrentelen dat, naar 't hem toescheen, niet ouder dan eenige maanden zijn kon. 'Wel,' dacht de boer bij
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Man die kabouter ontmoet en hem tabak geeft merkt 's avonds dat zijn tabaksdoos niet leeg raakt. De volgende ochtend is de doos echter leeg.

sage uit 1883
 • nachtelijken arbeid van dienst te zijn. Ook bezaten zij de macht invloed uit te oefenen op den loop der dingen. Was een boer den
 • gebeurtenis, die op blz. 17 verhaald is van den ongelukkigen boer, die zijne nieuwsgierigheid moest boeten met het verlies van een
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Omgang van dorpsbewoners met kabouters, wederzijdse hulp, macht van kabouters op verloop werkzaamheden en leven, hun woonplaats.

sage uit 1978
 • herberg en vertelde de waard wat hij gehoord had. Nauwelijks had hij zijn verhaal beëindigd of van onder de tafel huilde een
 • stemmetje: 'Och, is Kyrië dood, dat is toch niet waar zeker?' In Kasterle was een boer aan het ploegen. Toen hij langs de rand
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Voorbeelden hoe, doordat mensen elkaar vertellen dat ze gehoord hebben dat de kabouterkoning gestorven is, kabouters elkaar dat vertellen

sage uit 1979
 • vertellen. De boer en de boerin hoorden het dikwijls, doordat hun bedstee tegen die klopmuur aanstond. Het was de muur tussen de
 • vertelde de boer het aan Wullem. Maar die lachte en zei, dat hij best ook eens het spook wilde ontmoeten: hij zou niet weglopen
 • is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts komt een spook, waarop de mannen vluchten
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Op een boerderij is 's nacht kloppen te horen, wat kan duiden op een spook die moet ronddwalen tot een verborgen schat is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts…

mop uit 1651
 • 'Foey, schaemt u, ghij luyaert', seyde Robbert tegen sijn soon, 'ghij verslaept uw geluck. Hier is eens een boer
 • Robbert vermaant zijn zoon, omdat die veel teveel slaapt. Hij vertelt dat er eens een boer in het dorp is geweest die
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Robbert vermaant zijn zoon, omdat die veel teveel slaapt. Hij vertelt dat er eens een boer in het dorp is geweest die 's ochtends heel vroeg tijdens het ploegen een beurs met vijfhonderd gulden vond.…

sage uit 1933
 • No. 14. Te Son woonde een boer, die het heel goed ging. Op een avond bij het naar bed gaan, hoort hij op de trap iemand
 • zuchten, als onder 'n zware last. De boer opent de deur van de zoldertrap, en jawel, daar ligt me tusschen de vijfde en zesde
 • Boer drijft de spot met de kabouter die gebukt gaat onder het dragen van één korrel graan. De kabouter vraagt hem of
 • dan alles mag meenemen wat hij op zolder heeft gebracht. Van de boer mag hij zijn gang gaan, en vanaf die tijd gaan zijn
 • boek
 • boer
 • verhaal
 • Boer drijft de spot met de kabouter die gebukt gaat onder het dragen van één korrel graan. De kabouter vraagt hem of dan alles mag meenemen wat hij op zolder heeft gebracht. Van de boer mag hij zijn…