Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

50 resultaten voor ""

sprookje uit 1976
 • boer, Jan van der Veer, wol by ús, tegearre mei syn broer. Hy wenne boppe yn 'e Kompenije oan 'e Dwarswyk. Dat wie in ein
 • er it lân yn. En dêr trof er in boer. Dy boer wie oan 't wurk en dêr song er by. De kening gong nei dy boer ta en sei
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen
 • , waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en andersom. Na een jaar kwam de koning weer terug
 • boer
 • verhaal
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen, waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en…

sage uit 1973
 • Hoe't somlike beantsjes spikkele wurden binne Der wie in boer, dy boude allerhanne grienten. Sa hie er ek ris in hiel
 • , dat der wer in oarloch útbriek. De fjochterij kaam dy boer syn kant út en op it fjild dêr't de beantsjes stienen waard in
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed
 • druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld zijn geworden. Er wordt ook wel beweerd
 • boer
 • verhaal
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld…

sage uit 1999
 • sprak willekeurig voorbijgangers aan, vertelde haar verhaal, en uiteindelijk, tien minuten voor sluitingstijd, wilde een
 • familieberaad gehouden. Wat moesten ze doen? Het verhaal aan de schout vertellen? Die zou dat natuurlijk nooit geloven. Nee, Karel
 • boer
 • verhaal
 • In Lombok stond vroeger het dolhuis, dat op zondag bezocht kon worden door toeschouwers. En echtpaar gaat gekken kijken, maar als de man gekheid makend in een hok gaat staan en de deur dichtvalt,…

sprookje uit 1966
 • wie us in Grinslânske boer. Dy hearde, dat der hiele slimme jierren oanstaende wienen. Rogge en weit en hjouwer, alles soe
 • Corpus Jaarsma, verslag 99, verhaal 1 (Archief Meertens Instituut)
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • boer
 • verhaal
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sage uit 1967
 • Ik haw by in Grinslânse boer yn 't wurk west, dat wie in spotter. Hy sei tsjin my: "Bistû bang by nacht yn 't tsjuster
 • : "Spotters krije wol us spotterslean." Doe sei de boer: "Och God, mens, geloof niet, dat der wat bestaat." De húshâldster sei
 • Collectie Jaarsma, verslag 154, verhaal 13 (archief MI)
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn
 • verhaal over twee broers. Een van hen was altijd vreselijk aan het spotten, en werd prompt door de duivel gestraft.
 • boer
 • verhaal
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn huishoudster verafschuwt zijn onverstandige praatjes en waarschuwt hem dat spotters…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie nei stêd ta west. Dêr hied er beesten forkocht. Hy hie gâns sinten bard en dy sinten hied er by
 • him. Der wied er nou mei op stap nei hûs ta. Underweis hearde de boer guon oankommen. "Deksels," tocht er, "ik mei wol om
 • Collectie Jaarsma, verslag 160, verhaal 3 (archief MI)
 • Een boer is met veel geld op pad en vermoedt dat hij beroofd gaat worden. Hij verschuilt zich onder een omgekeerde boot
 • en prompt nemen de overvallers een wachtende houding aan bovenop de boot. Uit het gesprek maakt de boer op dat het zijn
 • boer
 • verhaal
 • Een boer is met veel geld op pad en vermoedt dat hij beroofd gaat worden. Hij verschuilt zich onder een omgekeerde boot en prompt nemen de overvallers een wachtende houding aan bovenop de boot. Uit…

sprookje uit 1967
 • it moal leverje moast. De feint fan 'e boer hie krekt de beam fan 'e ezel ôfkapt. Ik gong nei de boer ta en frege om in
 • Corpus Jaarsma, verslag 238, verhaal 2
 • vertellen van een zeer leugenachtig verhaal, over een ezel met een gebroken rug die hij recht houdt door een lange stok van een
 • boer
 • verhaal
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

sage uit 1974
 • ." Jansma, in âld boer, dy't dêr wenne, hat ús krekt itselde forhael ris forteld. Neffens de oerlevering mat dêr ris op in kear
 • Collectie Jaarsma, verslag 1106, verhaal 9 (archief MI)
 • plots haar armen omhoog en omlaag. Daarna zakt ze weg in de grond. Een boer uit de buurt vertelt precies hetzelfde verhaal
 • boer
 • verhaal
 • Een man ziet op een spookplaats bij het kerkhof een jong zwartharig meisje - gehuld in nachtkledij - ronddolen. De vrome man durft alleen verder te lopen omdat hij vertrouwt op de Heer. Als het meisje…

sage uit 1974
 • Collectie Jaarsma, verslag 1130, verhaal 14 (archief MI)
 • Een boer wil een varken vetmesten en verkopen. De boer is blij als hij een koper bereid vindt het dier binnen een paar
 • weken te kopen. In die tussentijd wordt het dier echter betoverd door een heks, die het hele verhaal gehoord heeft. Het
 • boer
 • verhaal
 • Een boer wil een varken vetmesten en verkopen. De boer is blij als hij een koper bereid vindt het dier binnen een paar weken te kopen. In die tussentijd wordt het dier echter betoverd door een heks,…

mop uit 1659
 • daer nae wederom op de winckel komende, seyde de Ionghe: Meester, ick hebbe verleden Sondagh sulcken klucht met een Boer
 • -yser, doe quam daer voort een Boer aen rijden, (sittende op een graeuw paerdt) siende dat ick een Hoef-yser hadde, [p. 177
 • Een leerling houdt zijn meester voor de gek. Hij vertelt dat hij aan een boer een gevonden hoefijzer wilde verkopen
 • , maar dat de boer zonder betalen wegreed. De beurs van de boer viel en de leerling kon hem meenemen. De meester vraagt wat
 • boer
 • verhaal
 • Een leerling houdt zijn meester voor de gek. Hij vertelt dat hij aan een boer een gevonden hoefijzer wilde verkopen, maar dat de boer zonder betalen wegreed. De beurs van de boer viel en de leerling…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie twa arbeiders. Middeis sieten se meimankoar om 'e tafel en dan ieten se út ien panne. Mar 't
 • fet roun altyd nei de boer ta. Sa waerd de panne altyd krekt delset. Doe sei de iene arbeider tsjin 'e oare: "Nou wolle wy
 • Collectie Jaarsma, verslag 1042, verhaal 28 (archief Meertens Instituut)
 • Een boer heeft twee arbeiders, maar als ze eten, staat de pan altijd zo gedraaid dat de boer al het vet en spek krijgt
 • , en de arbeiders niets. Ze spreken iets af: de een vertelt een sterk verhaal waarop de ander zegt dat hij liegt. Dan zegt
 • boer
 • verhaal
 • Boer, Sas de
 • Een boer heeft twee arbeiders, maar als ze eten, staat de pan altijd zo gedraaid dat de boer al het vet en spek krijgt, en de arbeiders niets. Ze spreken iets af: de een vertelt een sterk verhaal…

sage uit 1923
 • Schatsagen Eenzelfde verhaal loopt er in Apekinderen, onder Kloetinge, over een leegstaande hoeve, waarvan de bewoner
 • indertijd spoorloos verdween, en waar het sedert dien niet pluis was. Een landlooper vroeg eens aan een boer, of hij niet in de
 • Een landloper wordt door een boer verwezen naar een spookhoeve, als hij durft. De man legt zich er te slapen en om
 • boer
 • verhaal
 • Een landloper wordt door een boer verwezen naar een spookhoeve, als hij durft. De man legt zich er te slapen en om middernacht verschijnt het spook en de man houdt zich slapende en ziet de geest van…

sage uit 2001
 • geweest dan nu en is ontstaan door de sterke stroming van het IJsselwater dat hier 's winters stroomde. Het verhaal van de
 • verhaal kennen, omdat ze er vroeger van hun ouders van hebben gehoord. Kennelijk werd het niet helemaal volledig verteld, want
 • Het verhaal gaat dat er in een kolk een boer met paard en wagen verdronken is. Tussen kerst en nieuwjaar hoort men de
 • paarden nog hinniken in de kolk. Het verhaal zou teruggaan op een ongeluk dat in 1924 daadwerkelijk is gebeurd.
 • boer
 • verhaal
 • Het verhaal gaat dat er in een kolk een boer met paard en wagen verdronken is. Tussen kerst en nieuwjaar hoort men de paarden nog hinniken in de kolk. Het verhaal zou teruggaan op een ongeluk dat in…

sprookje uit 1978
 • muoike him in forhael. Hja fortelde: Der wie in boer, dy hie in feint. Dy feint wie tige mâl mei de boer. Op in kear sei de
 • boer tsjin 'e feint: "Dû mast ris in beam foar my kappe. Dan mast de moaiste útsykje, dyst fine kinste. Dy mast my bringe
 • Collectie Jaarsma, verslag 1178, verhaal 37 (archief MI)
 • Een jongen vraagt zijn tante waarom zij nooit getrouwd is. De vrouw legt dit uit met behulp van het verhaal over een
 • besluiteloze boerenknecht: een boer stuurt een knecht naar het bos met de opdracht 'de mooiste boom' te kappen. De knecht gaat
 • boer
 • verhaal
 • Een jongen vraagt zijn tante waarom zij nooit getrouwd is. De vrouw legt dit uit met behulp van het verhaal over een besluiteloze boerenknecht: een boer stuurt een knecht naar het bos met de opdracht…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy hie in kou, dêr wie er ôfgryslike mâl mei. Dy kou roun noait by de oare kij yn 't lân, mar dy hie
 • sjocht it lân ris oer en doe sei er: "Dy kou, dy mat in bril ha." "Hwer kin 'k dy krije?" frege de boer. "Yn 'e
 • Collectie Jaarsma, verslag 1236, verhaal 3 (archief MI)
 • De lievelingskoe van een boer is er slecht aan toe en de veearts verklaart dat het dier een bril nodig heeft. De boer
 • spoedt zich hierop naar de winkel van een koopman en wedt met hem voor honderd gulden dat de koopman niet heeft wat de boer
 • boer
 • verhaal
 • De lievelingskoe van een boer is er slecht aan toe en de veearts verklaart dat het dier een bril nodig heeft. De boer spoedt zich hierop naar de winkel van een koopman en wedt met hem voor honderd…

mop uit 1973
 • In boer hie in stâl fé en ek in feint en 't wie yn 'e tiid fan 't kealjen. De boer en de feint hâldden om beurt de
 • wacht by 't kealjen. Mar dy feint hie wolris hwat gedoente mei de frou. Hwant dy boer, dat wie in slûgen-ien. As hy en 't
 • Collectie Jaarsma, verslag 1030, verhaal 22 (archief Meertens Instituut)
 • Een boer is nogal een "dooie" in bed, want hij doet niet meer dan het geslachtsdeel van zijn vrouw aaien en "nacht poes
 • " zeggen. De boerin is in contact met de knecht gekomen die haar behoeften bevredigt. Samen verzinnen ze dingen om de boer om
 • boer
 • verhaal
 • Een boer is nogal een "dooie" in bed, want hij doet niet meer dan het geslachtsdeel van zijn vrouw aaien en "nacht poes" zeggen. De boerin is in contact met de knecht gekomen die haar behoeften…

sage uit 1893
 • , zijn peerd wedervond. In een afgelegen dorp der provincie Antwerpen vermiste een boer zijn peerd. Een wever uit Westerhoven
 • verre van zijne pastorij. Terwijl de boer op een kleinen afstand stond, verhaalde de wever den pastoor, hoelang het peerd
 • vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer op de door de pastoor aangeduidde plaats is
 • aangetroffen. De pastoor geeft aan dat de boer een misdaad heeft gepleegd, later blijkt dat hij iemand heeft gedood.
 • boer
 • verhaal
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sage uit 1970
 • werd begroet. Volgens het verhaal vond men er drieerlei soort: van 200 gulden, vanf 300,- en van f 500,-. De nood steeg en
 • boer
 • verhaal
 • Uitblijven van regen doet in Bakel besluiten een weermaker die in Den Bosch te krijgen zouden zijn, aan te schaffen. Twee boeren gaan naar Den Bosch en komen terecht bij een apotheker die hen een goed…

sage uit 1889
 • hem van mond tot mond te kunnen spreken. Ziehier 't verhaal van die ontmoeting. Ons boerke dan had den ganschen dag in de
 • een knaapje voortdrentelen dat, naar 't hem toescheen, niet ouder dan eenige maanden zijn kon. 'Wel,' dacht de boer bij
 • boer
 • verhaal
 • Man die kabouter ontmoet en hem tabak geeft merkt 's avonds dat zijn tabaksdoos niet leeg raakt. De volgende ochtend is de doos echter leeg.

sage uit 1883
 • nachtelijken arbeid van dienst te zijn. Ook bezaten zij de macht invloed uit te oefenen op den loop der dingen. Was een boer den
 • gebeurtenis, die op blz. 17 verhaald is van den ongelukkigen boer, die zijne nieuwsgierigheid moest boeten met het verlies van een
 • boer
 • verhaal
 • Omgang van dorpsbewoners met kabouters, wederzijdse hulp, macht van kabouters op verloop werkzaamheden en leven, hun woonplaats.

sage uit 1978
 • herberg en vertelde de waard wat hij gehoord had. Nauwelijks had hij zijn verhaal beëindigd of van onder de tafel huilde een
 • stemmetje: 'Och, is Kyrië dood, dat is toch niet waar zeker?' In Kasterle was een boer aan het ploegen. Toen hij langs de rand
 • boer
 • verhaal
 • Voorbeelden hoe, doordat mensen elkaar vertellen dat ze gehoord hebben dat de kabouterkoning gestorven is, kabouters elkaar dat vertellen

sage uit 1979
 • vertellen. De boer en de boerin hoorden het dikwijls, doordat hun bedstee tegen die klopmuur aanstond. Het was de muur tussen de
 • vertelde de boer het aan Wullem. Maar die lachte en zei, dat hij best ook eens het spook wilde ontmoeten: hij zou niet weglopen
 • is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts komt een spook, waarop de mannen vluchten
 • boer
 • verhaal
 • Op een boerderij is 's nacht kloppen te horen, wat kan duiden op een spook die moet ronddwalen tot een verborgen schat is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts…

sage uit 1962
 • . Men sei: It doocht dêr net. As de boer en de frou ris út to kofjedrinken wounen, koenen se gjin húswardster krije by de
 • gebeurde. De boer en de frou gongen út to kofjedrinken en hy kaem to húswarjen. Hy siet in goed ûre yn in boek te lêzen en
 • Een verhaal van mijn moeder
 • Collectie Wouda, verslag 010, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)
 • boer
 • verhaal
 • Van een boerderij wordt verteld dat de deuren uit zichzelf open gaan. Een slagerskecht die niet bang is, wil dat wel meemaken. De eigenares steekt later de boerderij in brand. Bij verdere afbraak…

sage uit 1962
 • Hantsje Tseards v.d. Meer, boer to Aldegea, wie in greate, swiere en sterke man. Hy droech klompen, sa great, dat der
 • Collectie Wouda, verslag 018, verhaal 001 (Archief Meertens Instituut)
 • boer
 • verhaal
 • Sterke man die ruzie krijgt met andere sterke man pakt deze op en zet hem zo hard op tafel dat hij door het blad zakt en klem komt te zitten.

mop uit 1651
 • 'Foey, schaemt u, ghij luyaert', seyde Robbert tegen sijn soon, 'ghij verslaept uw geluck. Hier is eens een boer
 • Robbert vermaant zijn zoon, omdat die veel teveel slaapt. Hij vertelt dat er eens een boer in het dorp is geweest die
 • boer
 • verhaal
 • Robbert vermaant zijn zoon, omdat die veel teveel slaapt. Hij vertelt dat er eens een boer in het dorp is geweest die 's ochtends heel vroeg tijdens het ploegen een beurs met vijfhonderd gulden vond.…