Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • altijd rondwaart en onheil aanricht.
 • onheil
 • verhaal
 • De smid van Eernewoude heeft zijn broer vermoord. Dit heeft hem (de smid) zo'n onvrede gegeven dat zijn geest nog altijd rondwaart en onheil aanricht.

sage uit 1970
 • werd begroet. Volgens het verhaal vond men er drieerlei soort: van 200 gulden, vanf 300,- en van f 500,-. De nood steeg en
 • gehad van iets wat reeds zooveel onheil op de wereld heeft gesticht. Hen bekroop namelijk de nieuwsgierigheid en dat wel zoo
 • onheil
 • verhaal
 • Uitblijven van regen doet in Bakel besluiten een weermaker die in Den Bosch te krijgen zouden zijn, aan te schaffen. Twee boeren gaan naar Den Bosch en komen terecht bij een apotheker die hen een goed…

sage uit 1934
 • volgt het verhaal vanzelf. Maar ge moet genegen luisteren. Ge moet in het verleden kunnen blikken en er over kunnen peinzen
 • uw cabinet; tracht er niet verder aan te denken! Open hem niet, want zoodra ge dat doet zal het onheil zich koud en
 • onheil
 • verhaal
 • Vroeger leefde in Londen een betrouwbare bankier die op bescheiden voet zaken deed. Op een dag kwam er een zonderlinge bezoeker die een brief bracht die de bankier niet mocht openen. Maar eens kwam…

sage uit 1930
 • beheer vallend terrein verstoort, deze mens onheil toebrengen, onheil dat hij pas later ervaart.- §9e: Govert Stam
 • , waarschuwingen of bevelen „in ’t hoofd van de mens overbrengen”, zelfs „zonder dat deze zulks bemerkt”… - Om het verhaal, dat
 • Eldermans heeft dit verhaal gehoord van de, toentertijd, 67-jarige Govert Stam. Hij is gepensioneerd typograaf. Was op
 • onheil
 • verhaal
 • Kabouters spreken niet, maar hebben geestelijk contact. Kabouters geven de mens geestelijke hulp door middel van het geven van ingevingen. Bij het zoeken naar schatten of bij archeologische…
kabouter_324a.jpg
kabouter_325.jpg
kabouter_326.jpg

sage uit 1940
 • met zich meebrengen en zelfs onheil, ongeluk, kunnen veroorzaken. Kabouters zijn snel geïrriteerd en reageren dan
 • het kleine volkje, dan kunnen kabouters ook onheil voor de mens afwenden en materieel gewin brengen.- De kabouters zijn
 • Eldermans heeft dit verhaal gehoord van de, toentertijd, 28-jarige Miss Evely Queripel. Zie onder 'Beeld' voor
 • onheil
 • verhaal
 • Slechts enkele mensen hebben de gave om in contact te komen met kabouters. Het in contact komen met hen kan erg gevaarlijk zijn, ze zijn namelijk snel geïrriteerd en kwaadaardig. Maar als je op de…
kabouter_322.jpg
kabouter_323.jpg