Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

8 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • twadde pot mei jild ûnder de earste siet.)
 • Collectie Jaarsma, verslag 27, verhaal 7 (archief Meertens Instituut)
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat
 • pot
 • verhaal
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat hij zijn geluk zal vinden op de brug van Wurdummerdyk [Wirdummerdijk] naar…

sage uit 1969
 • Eva? (De mynhear hie in mûs yn 'e kop dien; Dit fortelde heit) (Jaren geleden tekende ik dit verhaal op te Jubbega bij een
 • Corpus Jaarsma, verslag 647, verhaal 3
 • pot
 • verhaal
 • Een dienster en haar vrijer waren op een avond samen. Ze hadden gesproken over Adam en Eva. De dienster beweerde nooit zo nieuwsgierig als Eva te zijn. Toen de rijke meneer die avond wegging, zei hij…

sage uit 1966
 • Dit verhaal heb ik van mijn vader. Zelf heb ik ook een vrouw gekend, die de naam had van te kunnen heksen. Ze woonde in
 • gehaald. Men zocht een ijzeren pot en daar kwam de kip levend in. Het deksel werd goed vast gemaakt en daarna kwam de pot
 • Collectie Wever, verslag 137, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)
 • pot
 • verhaal
 • In het veren bed van een ziek kind werden kransen gevonden, de schuld van een vrouw die bekend stond als heks. Als de vrouw kwam vragen hoe het in godsnaam ging met het kind, kreeg ze als antwoord dat…

sage uit 1973
 • dobbe ek wol ris besjoen, omdat ik der ferhalen oer heard hie. De hjitting wie, dêr siet in pot of in amer mei jild ûnder yn
 • pontsjer oer dy put hinne lizzen. In jonge dy't dûke koe hie dêrûnder in tou fêstmakke oan dy pot of wat dêr mar wie. Se wienen
 • . Op het moment dat de pot met geld bijna boven is praat één van de mannen, waarop de pot weer naar beneden valt.
 • pot
 • verhaal
 • Mannen die bezig zijn een schat op te graven houden zich ondanks hun nieuwsgierigheid stil als een koets voorbij rijdt. Op het moment dat de pot met geld bijna boven is praat één van de mannen,…

mop uit 1966
 • . Dat is foar myn man. Dêr hienen dy beide poepen ek wol sin oan. Sy fregen of sy dy pot keapje koenen. Hwant it like har
 • donders pot!
 • Collectie Jaarsma (archief Meertens Instituut), verslag 19, verhaal 7
 • Twee mannen kopen van een vrouw een pot waarin eten warm wordt. Ze doen er eten in en om twaalf uur proeven ze of het
 • warm is. Maar het is koud. Ze gooien de pot in het kanaal. Dan begint het opeens te koken.
 • pot
 • verhaal
 • Twee mannen kopen van een vrouw een pot waarin eten warm wordt. Ze doen er eten in en om twaalf uur proeven ze of het warm is. Maar het is koud. Ze gooien de pot in het kanaal. Dan begint het opeens…

sage uit 1978
 • Verhaal verteld samen met Tamme H. Hooijenga.
 • zijn vertrek binnenkomt een pot met ontlasting naar het hoofd te gooien. Piter Poes vertrekt en is al een eindje op weg
 • krijgt hij de pot met ontlasting naar zijn hoofd.
 • pot
 • verhaal
 • Piter Poes is een duivelbanner. Zijn hulp wordt vaak gevraagd bij betoverde mensen. Zo ook bij een meisje op Burgerheide. Piter haalt een aantal kransen uit het kussen van het meisje. Verder geeft hij…

sprookje uit 2008
 • [...] (40.15) FI Ja. Nou. er waren nog... De pot met de wijsheden? Dus Anansi en de wijsheid? CAT Ja, dat is ook een
 • het verhaal kent u niet of dit is wat u eh.. CAT Dat is wat ik me hiervan herinner dat 'ie een kalebas had waar hij die
 • RK: Ruben Koman; CAT: Carry-Ann Tjong-Ayong; FI: Flora Illes. Het verhaal is een gedeelte van een interview.
 • pot
 • verhaal
 • Anansi wilde alle wijsheden in een kalebas stoppen om ze te verzamelen. Dit verhaalmotief is afkomstig uit Afrika.

sage uit 1799
 • dagen eenen braspenning verdien?! Men ziet, en dit, dunkt mij, maakt dit verhaal niet onwaarschijnlijk, aan de noordzijde
 • der kerk het afbeeldsel van eenen man, die eenen pot met zijnen voet wegschopt, zoo dat 'er de erweten uitrollen
 • pot
 • verhaal
 • De opperbouwmeester van de St. Jan schopt de erwten die zijn vrouw hem voorzet weg.