Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

1 resultaten voor ""

exempel uit 1479
  • ionghen ontfanghen ende hem wijsheyt ende consten moghen leren Dit docht den keyser goet raet te sijn ende seynde tot die
  • ic v luden beuelen ende ouerleueren wil ende v te voeden gheuen wil ende te leren op dat hi bi uwer leringhen wijsheyt
  • niet mag spreken. Doet hij dat wel, dan zal hij sterven. De zeven wijze mannen zullen elk een dag voor de jongen spreken
  • tuinman te weinig lucht krijgt. De burger gaat uiteindelijk zo ver dat hij de grote boom laat kappen zodat de jonge boom goed
  • kappen
  • leren
  • Als de vrouw van keizer Poncianus overlijdt, moet hij haar beloven dat hun zoon, Dyoclesianus, niet wordt opgevoed door de vrouw met wie hij eventueel opnieuw trouwt. De keizer komt zijn belofte na en…