Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

49 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • verhaal
 • zien
 • Op de plek waar de ruïne van een klein kasteel staat, zwerft de "Juffer zonder Kop" ieder nacht om 12 uur rond. Nadat het laatste gedeelte van de ruïne is afgebroken, ziet men ook de geest niet meer…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • SCANDINAVISCHE NECROFIEL Dit verhaal speelt zich af in Scandinavië, ik weet niet welk land. Er werkt daar een man in
 • verhaal
 • zien
 • Een necrofiel leeft zich uit op het lijk van een mooi meisje, zij komt bij en blijkt schijndood te zijn. Ouders blij, jongen vrijgesproken.

broodjeaapverhaal uit 1987
 • Dubbel dood `Absurd verhaal uit de oorlogsjaren. Een oude man en zijn zoon krijgen na lang aandringen bij de Duitsers
 • verhaal
 • zien
 • Tijdens de oorlog bezoeken een vader en een zoon Rome. De vader overlijdt er en de jongen zet hem als een slapende reiziger in een treincoupé neer. 's Nachts verlaat de zoon de coupé even, en komt…

sage uit 1966
 • Collectie Jaarsma, verslag 146, verhaal 3 (archief MI)
 • Twee vrouwen wilden Sterke Hearke wel eens in levende lijve zien. Toen zagen ze hem, terwijl hij aan het ploegen was
 • . De verteller veronderstelt dat de rest van het verhaal bekend is.
 • verhaal
 • zien
 • Twee vrouwen wilden Sterke Hearke wel eens in levende lijve zien. Toen zagen ze hem, terwijl hij aan het ploegen was. De verteller veronderstelt dat de rest van het verhaal bekend is.

mop uit 1951
 • Collectie Jaarsma, verslag 189, verhaal 2 (archief MI)
 • Drie mannen houden een weddenschap wie het beste liegen kan. De winnende leugenaar vertelt het volgende verhaal: drie
 • mannen, een blinde, een lamme en een naakte, varen op zee. De blinde zegt een haas te zien rennen. De lamme verklaart de
 • verhaal
 • zien
 • Drie mannen houden een weddenschap wie het beste liegen kan. De winnende leugenaar vertelt het volgende verhaal: drie mannen, een blinde, een lamme en een naakte, varen op zee. De blinde zegt een haas…

sage uit 1968
 • Collectie Jaarsma, verslag 474, verhaal 4 (archief Meertens Instituut)
 • Het verhaal gaat dat er 's nachts wel eens een kerel van de brug in de vaart springt. Als de verteller op een nacht een
 • plons hoort, denkt hij dat de desbetreffende man gesprongen is. Als hij gaat kijken, is er echter niets te zien.
 • verhaal
 • zien
 • Het verhaal gaat dat er 's nachts wel eens een kerel van de brug in de vaart springt. Als de verteller op een nacht een plons hoort, denkt hij dat de desbetreffende man gesprongen is. Als hij gaat…

sage uit 1974
 • Collectie Jaarsma, verslag 1106, verhaal 9 (archief MI)
 • plots haar armen omhoog en omlaag. Daarna zakt ze weg in de grond. Een boer uit de buurt vertelt precies hetzelfde verhaal
 • verhaal
 • zien
 • Een man ziet op een spookplaats bij het kerkhof een jong zwartharig meisje - gehuld in nachtkledij - ronddolen. De vrome man durft alleen verder te lopen omdat hij vertrouwt op de Heer. Als het meisje…

mop uit 1973
 • Collectie Jaarsma, verslag 1048, verhaal 14 (archief Meertens Instituut)
 • . Hij vroeg hoe ze aan dat kostbare schilderij kwamen. Jan verzon een aandoenlijk verhaal van een vrouw die hij geholpen had
 • verhaal
 • zien
 • Jan en Tsjits hadden een winkeltje met rookwaren. De dominee kwam eens langs en zag en schilderij hangen van Rembrandt. Hij vroeg hoe ze aan dat kostbare schilderij kwamen. Jan verzon een aandoenlijk…

sage uit 1970
 • Noordzee tegenover Brittia (Engeland) een vreemd verhaal de ronde deed. Daar woonde een volk dat door de Franken was
 • verhaal
 • zien
 • Een onderworpen volk hoeft geen schatting te betalen, maar is verplicht om de zielen van de doden naar Engeland te brengen. Om middernacht wordt bij een visser aangeklopt die op het strand een lege…

mop uit 1651
 • verhaal
 • zien
 • Toen iemand iets ongelofelijks aan P.C. Hooft vertelde, zei hij daarbij dat hij het zelf ook niet geloofd had, als hij het niet met eigen ogen gezien had. Antwoord: "Neem mij dan ook niet kwalijk dat…

mop uit 1978
 • Collectie Jaarsma, verslag 1178, verhaal 26 (archief MI)
 • en zo zal ook het verhaal van de zoon op waarheid getest worden. Op de brug begint de jongen zijn verhaal steeds meer af
 • verhaal
 • zien
 • Een jongen beweert een hond gezien te hebben zo groot als een koe en met ogen als etensborden. De vader van de jongen gelooft dit niet en stelt zijn zoon voor naar de 'leugenbrug' te gaan. Diegene die…

raadsel uit 1970
 • 3.18. Uit Waalwijk ontving ik het volgens verhaal, dat echter blijkbaar verbasterd is. Een gevangen vrouw gaf den
 • zag de noten hangen doch liet ze staan. Van hare plaats in den boom kon zij de moeder in de gevangenis zien zitten. Dit
 • verhaal
 • zien
 • Raadsel opgegeven aan een rechter die dat niet kan oplossen, waarmee de vrouw vrij komt.

sage uit 1892
 • in 1892 het verhaal deed, waren het paardepooten.
 • verhaal
 • zien
 • De heer die een meisje 's avonds aanspreekt blijkt bokkepoten te hebben. Een andere versie is dat de heer paardepoten heeft.

mop uit 1651
 • Iemand vertelt Pieter Corneliszoon Hooft, drost van Muiden, een ongeloofwaardig verhaal, en voegt er aan toe dat hij
 • verhaal
 • zien
 • Iemand vertelt Pieter Corneliszoon Hooft, drost van Muiden, een ongeloofwaardig verhaal, en voegt er aan toe dat hij het niet zou kunnen geloven als hij het niet zelf gezien had. Daarop merkt Hooft…

sage uit 1889
 • uur had zien voorbijtrekken. N.B. Dergelijke verhalen heb ik hier in de omstreken meer gehoord en iemand verzekerde mij in
 • allen ernst, dat hij zelf in den nacht een rouw had zien voorbijtrekken en dat eenige dagen naderhand in zijne buurt een
 • alles van kunnen maken, wat bijgeloovige menschen er in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv
 • Zien van rouwstoet tussen twaalf en één uur 's nachts, enkele dagen later wordt buurman op dezelfde manier begraven.
 • verhaal
 • zien
 • Zien van rouwstoet tussen twaalf en één uur 's nachts, enkele dagen later wordt buurman op dezelfde manier begraven.

sage uit 1889
 • 1.23. Kaboutersprookjes Ja, 't is waar, hoogst zelden gebeurde 't, dat men een Kabouter te zien kreeg. En weinigen zijn
 • hem van mond tot mond te kunnen spreken. Ziehier 't verhaal van die ontmoeting. Ons boerke dan had den ganschen dag in de
 • verbeelding zal daar wel alles van kunnen maken, wat bijgeloovige menschen er in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890
 • verhaal
 • zien
 • Man die kabouter ontmoet en hem tabak geeft merkt 's avonds dat zijn tabaksdoos niet leeg raakt. De volgende ochtend is de doos echter leeg.

sage uit 1885
 • als een bewijs van den schrik die hem beving, steeds aan zijn verhaal de bijzonderheid toe, dat hij, op het zIen der
 • en verschijningen plaatsvonden als juist op dien Hondskling. Ziehier het verhaal van een der vele vreemde dingen, die
 • verhaal
 • zien
 • 's Nachts komen mannen een vrouw tegen die als één van hen haar falie wegschuift, roodgloeiende ogen blijkt te hebben. Van schrik vluchten twee mannen. De derde vertelt later als bewijs van het…

sage uit 1978
 • herberg en vertelde de waard wat hij gehoord had. Nauwelijks had hij zijn verhaal beëindigd of van onder de tafel huilde een
 • verhaal
 • zien
 • Voorbeelden hoe, doordat mensen elkaar vertellen dat ze gehoord hebben dat de kabouterkoning gestorven is, kabouters elkaar dat vertellen

sage uit 1978
 • niet gering. In de nabijheid van Steensel ligt een klein meertje: ‘Het Klotven’. Daar doet een verhaal de ronde over een
 • , want niemand was te zien geweest dan de schaapherder. Hij ging dus terug en kwam de schaapherder tegen. Hij vroeg hem of
 • verhaal
 • zien
 • Schaapherder die van wagen gevallen kist met geld begraaft en zweert van niets te weten, zwerft na zijn dood als gloeiige over de heide.

sage uit 1962
 • Een verhaal van mijn moeder
 • Collectie Wouda, verslag 010, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)
 • verhaal
 • zien
 • Van een boerderij wordt verteld dat de deuren uit zichzelf open gaan. Een slagerskecht die niet bang is, wil dat wel meemaken. De eigenares steekt later de boerderij in brand. Bij verdere afbraak…

sage uit 1963
 • Collectie Wever, verslag 74, verhaal 6 (Archief Meertens Instituut)
 • Kameraad wilde wel eens wat zien. Hij had wel verhalen gehoord over spoken en heksen, maar had zelf nooit wat gezien
 • tegen. Daarna wilde hij nooit meer iets zien.
 • verhaal
 • zien
 • Kameraad wilde wel eens wat zien. Hij had wel verhalen gehoord over spoken en heksen, maar had zelf nooit wat gezien. Daarom geloofde hij er niet in. Terugkomend van zijn meisje in Bellingwolde, 's…

sage uit 1965
 • Mien va verteln mie et volgende verhaal. Was es n keer iene die geluud op et kerkhof heurd had bie een graf, of liever
 • Collectie Wever, verslag 115, verhaal 3 (Archief Meertens Instituut)
 • verhaal
 • zien
 • Oorsprong van de gewoonte om een dode vijf dagen boven de aarde te laten staan, is dat een schijndode begraven is. In een graf is een geluid hoorde, het graf en de kist waren geopend, en de dode had…

sage uit 1966
 • 2. Was nog ander spookhoes. n Vrouw heurde dr altied wat; heur kerel vernam niks en geleufde de verhoaln van zien wief
 • oog op deure en de roamen. Hai zug ja vanzulf niks, man vindt wol wat roar dat zien vrouw hail nich eevn op boetn komp
 • Collectie Wever, verslag 122, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)
 • verhaal
 • zien
 • Vrouw hoort het geluiden, maar man niet en gelooft haar niet. Als hij het huis in de gaten houdt, ziet hij niets. Hij vindt zijn vrouw nog in bed, ze klaagt dat er weer een ding op haar is gaan…

sage uit 1966
 • Collectie Wever, verslag 120, verhaal 3 (Archief Meertens Instituut)
 • verhaal
 • zien
 • 's Avonds bij de haard praten mensen over witte wieven die op een bezemsteel door de lucht vliegen. Niet alleen kinderen zijn bang, maar ook volwassenen.

mop uit 1899
 • , vooruit dan, smous." Hij gaat zitten slapen. De schipper komt om geld. "Waar blijf je nou met je verhaal?" "O ja, dat is waar
 • ook. Nou, laat dan je kouseband maar zien schippertje." "Och, wat zou dat, smerige smous?" "Neen, anders kan ik niet
 • verhaal
 • zien
 • Een jood die eigenlijk te laat is voor de trekschuit mag toch mee omdat hij iets zal vertellen wat niemand weet. Hij laat de schipper zijn kouseband losmaken, doet dat zelf ook, en het blijkt dat de…