Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

22 resultaten voor ""

sage uit 1982
 • broer
 • vermoorden
 • De verteller van het verhaal is een klein kind op het moment dat deze gebeurtenissen zich afspelen: zijn moeder staat op het punt te bevallen van het broertje van de verteller, wanneer hij in het…

sage uit 1968
 • wie. Har broer sei op 'e bigraffenis: "As doomny de hân op 'e kiste doart to lizzen, dan hat it Jitske har eigen skuld
 • , sei er tsjin Jitske har broer: "Ik ben de moordenaar van Jitske." Doe ha se nei Drachten west om in pear marechaussé's. Dy
 • verklaart hij dat een stem uit de hemel hem opgedragen heeft zijn vrouw te 'offeren'. Als de broer van de overleden vrouw het
 • dood haar eigen schuld geweest, aldus de broer. De dominee durft niet en wordt als moordenaar ontmaskerd.
 • broer
 • vermoorden
 • Een hervormde dominee vermoordt zijn vrouw Jitske door haar te verdrinken in de zee. Tegen een collega-dominee verklaart hij dat een stem uit de hemel hem opgedragen heeft zijn vrouw te 'offeren'. Als…

sage uit 1967
 • broer
 • vermoorden
 • De kaartleester Hinke Kaert kan uit kaarten de toekomst voorspellen. Zij voorspelt aan twee broers wat er op de terugweg naar huis zal gebeuren - en het gebeurt ook. Hinke vertelt aan de moeder van de…

sprookje uit 1966
 • buorlju. Greate Oege wie wreed en lytse Oege moest hiel hwat fan syn broer forneare. Beppe wenne by lytse Oege yn. Greate Oege
 • hat er greate Oege yn 'e sek yn 't wetter smiten. Doe hied er noait wer lêst fan syn broer.
 • , pesterige Grootoog die zijn broer het leven zuur maakt. Grootoog bezit een heleboel koeien; Kleinoog slechts één. De rijke
 • hem die nacht te zullen vermoorden. Kleinoog, die samenwoont met zijn grootmoeder, vraagt of zijn grootmoeder die nacht in
 • broer
 • vermoorden
 • Twee broers, Grootoog en Kleinoog, maken elkaar het leven niet gemakkelijk. In eerste instantie is het vooral de wrede, pesterige Grootoog die zijn broer het leven zuur maakt. Grootoog bezit een…

sage uit 1967
 • hienen se net snapt. Hy tocht: "As myn broer ophong wurdt, bin ik mar allinne mear. Dat moat net gebeure, ik moat der hwat op
 • rjochtsgebou. Hy woe mei syn broer Jan prate. Mar hy moast in folmacht ha, dat er by syn broer talitten wurde mocht. Dy krige er en
 • wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij zocht zijn broer in de nor op en vertelde
 • broer
 • vermoorden
 • Twee broers, Jan en Gurbe, leefden van inbreken. Maar op een keer werd Jan gepakt, en veroordeeld tot de strop. Gurbe wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij…

sage uit 1967
 • Twee broers kregen eens ruzie in de bedstee om de 200 gulden die in het bedstro zat. De ene broer vermoordde de andere
 • broer
 • vermoorden
 • Twee broers kregen eens ruzie in de bedstee om de 200 gulden die in het bedstro zat. De ene broer vermoordde de andere, en het bloed is nooit meer uit de vloer gegaan.

sage uit 1974
 • Froeger wenne der op 'e Triemen in âld man, dy kaem wolris by ús. Dy hie in broer yn Zoutkamp to wenjen. Dêr yn
 • broer
 • vermoorden
 • Bewoners van een huis waar het 's nachts onrustig is, het bestek ratelt in de bestekbak, kop en schotels dansen, roepen hulp van een dominee in. De dominee slaat de bijbel open en legt een sleutel van…

sprookje uit 1903
 • rijken veekooper nee stad brengen. Nou mosten ze door een groot bosch, en om kort te gaan: hij vermoorden hem. Nou heette die
 • . Toe de zon door de reten scheen, riep ie: "Nee, nee, Zwaan, het zontje zel het niet verklappen." Dat hoorde de broer, die
 • de zon hem niet zal verklappen. Een broer hoort dat, luistert mee en laat hem in zijn slaap alles vertellen.
 • broer
 • vermoorden
 • Jonge postrijder berooft en vermoordt de rijke veehandelaar die hij naar de stad moet brengen. De man zegt hem dat de moord door de zon zal uitkomen. De moord blijft onopgehelderd, de jongen verhuist…

sprookje uit 1902
 • ze: "Ja, er moet hier een soldaat zijn: dat is uw zoon en mijn broer." De ouders natuurlijk wanhopig. (D. Schuurman)
 • naar hem, maar de ouders zeggen dat er niemand is. De dochter zegt dat er een soldaat moet zijn, uw zoon en mijn broer.
 • broer
 • vermoorden
 • Van zoon die soldaat is wordt lang niets gehoord. Zijn ouders hebben een herberg, zijn zuster doet naaiwerk voor anderen. Rijk geworden zoon gaat naar huis, komt zijn zuster tegen, hij vraagt het…

sprookje uit 1903
 • zijn broer: "Je most mijn toch ers zeggen hoe je an dat geld ekommen ben." Eerst wou ie dat niet, maar op lest daan ie het
 • toch. Dan zel ik slimmer wezen, docht de broer en ik zel een ezel meenemen: die ken meer dragen. Hij kwam bij het luik en
 • , vult zijn zakken en kan leven als een rijk man. Zijn broer die hij heeft vertelt waar zijn rijkdom vandaan komt, gaat met
 • betrapt door de rovers die hem vermoorden.
 • broer
 • vermoorden
 • Houthakker hoort van rovers de formule om in ondergrondse kamers met edelstenen en goud te komen. Hij gaat naar beneden, vult zijn zakken en kan leven als een rijk man. Zijn broer die hij heeft…

sprookje uit 1881
 • " klapte alles! Toen vader het in handen nam, klaagde het: "Ach, vaderlief, ach vaderlief, Broer Willem heeft mij vermoord
 • ! Al om het bloempje van Cedrea, En daarom lig ik hier dood." Zoo ook de moeder: "Ach moederlief, ach moederlief, Broer
 • Een jongen is jaloers op zijn broer omdat die broer een mooie bloem heeft gekregen. De jongen vermoordt zijn broer om
 • broer
 • vermoorden
 • Een jongen is jaloers op zijn broer omdat die broer een mooie bloem heeft gekregen. De jongen vermoordt zijn broer om de bloem te kunnen stelen. De misdaad wordt echter verraden doordat de bloem de…

sprookje uit 1881
 • broer
 • vermoorden
 • Jantje wordt door zijn stiefmoeder gebraden en in de soep verwerkt. Zijn vader eet de soep op. Zijn zusje Leentje gooit de botjes van gaar broertje onder een boom, waar ze in een vogel veranderen. Het…

sprookje uit 1892
 • broer
 • vermoorden
 • Een broertje en een zusje krijgen een gemene stiefmoeder. Wanneer het broertje op een dag een appel uit de appelkist wil pakken, laat de stiefmoeder de zware deksel op zijn nek vallen zodat de jongen…

sprookje uit 1892
 • broer
 • vermoorden
 • Een vader brengt voor zijn zoon een gouden horloge en voor zijn dochter een zeldzaam violet roosje. Het broertje is jaloers op zijn zusje en vraagt aan haar het roosje. Het meisje weigert echter,…

sage uit 1894
 • Twee broers zijn verliefd op hetzelfde meisje, Alix. Het meisje kiest voor de ene broer, Waleram. Reginald, de andere
 • broer, is daar over zo woedend dat hij zowel Waleram als Alix vermoord. Hierna krijgt hij spijt van zijn daad en gaat naar
 • broer
 • vermoorden
 • Twee broers zijn verliefd op hetzelfde meisje, Alix. Het meisje kiest voor de ene broer, Waleram. Reginald, de andere broer, is daar over zo woedend dat hij zowel Waleram als Alix vermoord. Hierna…

sprookje uit 1892
 • Een broer en een zus hebben een gemene stiefmoeder. De stiefmoeder heeft een hekel aan het broertje. Daarom hakt ze hem
 • broer
 • vermoorden
 • Een broer en een zus hebben een gemene stiefmoeder. De stiefmoeder heeft een hekel aan het broertje. Daarom hakt ze hem eerst zijn handen en vervolgens zijn hoofd af als straf voor het breken van een…

sprookje uit 1892
 • broer
 • vermoorden
 • Een jongetje wordt door zijn boze stiefmoeder vermoord en tot soep gekookt. Die soep geeft ze aan de vader van de jongen te eten. Het zusje van de jongen begraaft zijn botten onder de lindeboom. De…

sage uit 1970
 • zijn broer, - laat ons blij zijn, dat we nu heelhuids hier zijn. - Blij? Weer klonk Reginalds lach, smalend nu en ruw
 • ", maar Waleram vraagt met een vragende, maar ook vergevende, stem om zijn broer.
 • broer
 • vermoorden
 • De twee zonen van de graaf van Valkenburg, Reginald en Waleram, kunnen goed met elkaar opschieten, hoewel ze totaal verschillend van karakter zijn. Tot er een meisje, Alixe van Kleef, ten tonele…

sage uit 1946
 • broer
 • vermoorden
 • Er waren twee koningskinderen die verliefd waren. Helaas waren zij door water gescheiden. Als de jongen op een dag besluit naar de overkant te varen wordt hij vermoord door een oud besje. Als het…

exempel uit 1479
 • hebben. Om van de lijken af te komen roept ze de hulp in van haar broer, die stadswaker is. Ze vraagt hem het lijk van een
 • ridder op te ruimen en geeft als reden dat haar man de ridder tijdens een ruzie heeft doodgestoken. De broer gooit het
 • broer
 • vermoorden
 • Exempel van de zesde meester. Drie ridders worden betoverd door een mooie, zingende vrouw. Ze spreken afzonderlijk van elkaar af dat ze voor honderd gulden met de vrouw naar bed gaan. De vrouw regelt…

broodjeaapverhaal uit 1986
 • moest witten. Deze man had samen met zijn broer een bedrijfje in een schuur op het erf. Opeens hoorde ik een doffe knal
 • . Kort daarop kwam Willems broer in paniek de boerderij binnenstormen. 'Help, help we zijn overvallen. Willem is
 • broer
 • vermoorden
 • In een oude boerderij zijn vreemde geluiden te horen. In en rond de boerderij zijn al meerdere mensen vermoord. De huidige bewoner gelooft niet in spoken en geesten, maar kan het mysterie niet…