Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Bij Sellafield is een kerncentrale die uitmondt in de Ierse Zee. Daar zijn allemaal vissen gevonden met allerlei
 • misvormingen: 2 staarten, 3 ogen, vissen die helemaal bleek weggetrokken waren etc. Net zoiets had je bij Tsjernobyl. Daar hebben
 • In de buurt van de kerncentrale bij Sellafield zijn vissen met misvormingen gevonden. Iets soortgelijks is gebeurd in
 • foetussen voor genenonderzoek. Van de vissen uit Sellafield bestaan ook foto's.
 • romp
 • vissen
 • In de buurt van de kerncentrale bij Sellafield zijn vissen met misvormingen gevonden. Iets soortgelijks is gebeurd in Tsjernobyl, waar men de foetussen van misvormde lammeren e.d. heeft geprepareerd…

sage uit 1965
 • fan dat er altyd safolle fangde. Hy is op 'e Leijen dearekke. De holle stie him achterstofoar op 'e romp. Dat soe neffens
 • Een zeer goede visser heeft een verbond met de duivel: als hij sterft staat zijn hoofd omgekeerd op zijn romp.
 • romp
 • vissen
 • Een zeer goede visser heeft een verbond met de duivel: als hij sterft staat zijn hoofd omgekeerd op zijn romp.

sprookje uit 1969
 • dêr't it yn spoeke. Hy siet by it fjûr to pankoekbakken, doe kom der in holle troch de skoarstien. Even letter in romp en
 • opeens een hoofd door de schoorsteen. En even later ook nog een romp en armen en benen. Een vissersman en zijn vrouw woonden
 • romp
 • vissen
 • Een man bracht de nacht eens door in een slot waar het spookte. Terwijl hij aan het pannenkoeken bakken was, kwam er opeens een hoofd door de schoorsteen. En even later ook nog een romp en armen en…

sage uit 1977
 • spoarloas. Letter ha se him wer foun, doe wie de holle him fan 'e romp biten. Dat hie in greate fisk dien, seinen se.
 • Een visser is spoorloos en wordt even later dood gevonden: een grote vis zou hem het hoofd van de romp gebeten hebben.
 • romp
 • vissen
 • Een visser is spoorloos en wordt even later dood gevonden: een grote vis zou hem het hoofd van de romp gebeten hebben.