Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

60 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • sage
 • vlees
 • Grote Mindert [Mijndert] en Fokke Faber zijn veelvraten en eten met zijn tweeen een hele kookpot varkensvlees. Fokke Faber eet een heel schaap alleen en krijgt het daar erg benauwd van. Hij wordt…

sage uit 1966
 • sage
 • vlees
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

sage uit 1966
 • sage
 • over de hek en 't vlees op de nek. De oare deis koenen alle minsken dat lêze.
 • stelen is vrij. Het vel over het hek en het vlees op de nek. De volgende dag konden alle mensen dat lezen.
 • vlees
 • In een bos waakte vroeger de nachtwacht. Op een keer waren er dieven, maar zij wachtten tot de nachtwacht voorbij was. Zij stalen een dier, slachtten dit en hingen het vel over het hek. Toen schreven…

sage uit 1889
 • sage
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde
 • vlees
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde keer gebeurt en hij dronken naar huis loopt, ziet hij een begijn die zichzelf…

sage uit 1970
 • sage
 • Engel des Here", zeie. Toe kömp: "'t Woord is vlees geworre", toe zeit hi'j: "'t Look is vlees geworre". Toe zeit dén andere
 • besluiten er wat aan te doen. Tijdens het gebed zegt de ene knecht i.p.v. "Het woord is vlees geworden": "Het look is vlees
 • vlees
 • Twee knechten krijgen bij de boer elke middag look te eten met maar heel weinig spek. Ze zijn erover ontevreden en besluiten er wat aan te doen. Tijdens het gebed zegt de ene knecht i.p.v. "Het woord…

sage uit 1970
 • sage
 • um al zon betje geholpe oaveral met; ook veural met de zège geve, en onder de H. Mis dat brood 't vlees van Christus wier
 • een krüs miek 's zondags ien de kerk oaver de kelk en oaver de hostie, dan was tat veranderd ien Christus, ien vlees en
 • Een Jood wordt Rooms, leert van alles, o.a. over de kelk en de hostie, hoe die veranderen in Christus, in vlees en
 • het een stuk vlees, waarop de Jood zegt het gezegend te hebben, waardoor het nu vis is.
 • vlees
 • Een Jood wordt Rooms, leert van alles, o.a. over de kelk en de hostie, hoe die veranderen in Christus, in vlees en bloed. Op een vrijdag gaat de pastoor bij hem kijken en de Jood zegt vis in de pot te…

sage uit 1970
 • sage
 • Man en vrouw met een kruiwagen met vlees in de regen naar de markt, zien onderweg een lichtje dansen; de vrouw slaat er
 • vlees
 • Man en vrouw met een kruiwagen met vlees in de regen naar de markt, zien onderweg een lichtje dansen; de vrouw slaat er met haar plu naar en meteen hangt aan ieder balijn een lichtje.

sage uit 1968
 • sage
 • vlees
 • Er was eens een arm echtpaar. Op een keer riepen een paar jongelui door de schoorsteen: "Zijt gij daar?" "Ja, Heer," riepen de oudjes. "Hier is brood," hoorden ze, en er kwam een brood door de…

sage uit 1966
 • sage
 • vlees
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

sage uit 1966
 • sage
 • vlees
 • Een vrouw liep op een avond over de weg, toen er opeens een plaagbeest naast haar kwam lopen. Ze was heel erg bang en trilde als een blad.

sage uit 1967
 • sage
 • man op te zeggen. De vrijmetselaars gebieden haar een priem door een stuk vlees, een hart, heen te steken. De vrouw doet
 • vlees
 • Vrijmetselaars hebben hun ziel aan de duivel verkocht. Ze hebben nooit geldgebrek, maar om de zeven jaar moet een van hen sterven. De vrouw van een vrijmetselaar gaat op een keer naar het…

sage uit 1967
 • sage
 • Een gezin was zo arm dat ze haast nooit geld voor vlees hadden. Een enkele keer roken ze gebraden vlees. Een paar dagen
 • later aten ze dan inderdaad vlees.
 • vlees
 • Een gezin was zo arm dat ze haast nooit geld voor vlees hadden. Een enkele keer roken ze gebraden vlees. Een paar dagen later aten ze dan inderdaad vlees.

sage uit 1967
 • sage
 • meer praten en moet ze verschrikkelijk overgeven. Voor de ogen van een buurvrouw spuugt de vrouw een groot stuk rauw vlees
 • , omdat de vrouw na het uitspugen van het stuk vlees direct weer beter is.
 • vlees
 • Een vrouw gaat koffie drinken bij een heks en wordt erg misselijk van een koekje. Op weg naar huis kan ze ineens niet meer praten en moet ze verschrikkelijk overgeven. Voor de ogen van een buurvrouw…

sage uit 1967
 • sage
 • kamertje waar een groot stuk vlees hangt. De vrouw moet een priem door het vlees steken voor ze naar huis mag. Als de vrouw
 • thuiskomt, treft ze haar man dood aan. (Bij het stuk vlees moet elke, pas lid geworden, vrijmetselaar wat bloed van hemzelf doen
 • vlees
 • Een vrouw van een vrijmetselaar zeurt net zolang tot haar man bereid is zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij op te geven. Maar de vrouw moet hem zelf maar gaan uitschrijven, vindt de man. Bij het…

sage uit 1969
 • sage
 • vlees
 • Een bakker en slager waren altijd vroeg op weg om hun spullen te halen. Op een keer kwamen ze elkaar tegen. De slager zei tegen de bakker dat hij een brood bij hem had gehaald. De bakker zag dat hij…

sage uit 1969
 • sage
 • vlees
 • Imke de Jong kon de mensen stil laten staan. Ook kon hij door een balk kruipen. Hij heeft eens twee zijden spek gestolen en zich daarmee verstopt onder een omgekeerde boot. Pas toen de consternatie…

sage uit 1923
 • sage
 • vlees
 • Een man, die langs een veld kool loopt, ziet iets wits om zich heen cirkelen, dat alsmaar groter wordt, en hij bidt het Sint-Jans-evangelie, waarop het ding weer kleiner wordt en hij durft weg te…

sage uit 1979
 • sage
 • Een man moet af en toe iets verscheuren en doodt zomaar een jong veulen om daar grote, rauwe stukken vlees van af te
 • vlees
 • Een man moet af en toe iets verscheuren en doodt zomaar een jong veulen om daar grote, rauwe stukken vlees van af te eten. De man is een weerwolf.

sage uit 1969
 • sage
 • Een man stal altijd vee, en slachtte dat. Het vlees verkocht hij. De vellen en het afval begroef hij in potten in de
 • vlees
 • Een man stal altijd vee, en slachtte dat. Het vlees verkocht hij. De vellen en het afval begroef hij in potten in de grond. In zijn stal had hij een vals paardje staan; niemand durfde daar te…

sage uit 1510
 • sage
 • vlees
 • Dinsdag, dertiende kapittel. Als je afgekloven botten niet in het vuur gooit dan zal je nooit meer kiespijn hebben.

sage uit 1510
 • sage
 • Woensdag, tweede kapittel. Wie geen jicht wil krijgen, moet geen vlees van katten of mannetjeszwijnen eten. Voor mannen
 • vlees
 • Woensdag, tweede kapittel. Wie geen jicht wil krijgen, moet geen vlees van katten of mannetjeszwijnen eten. Voor mannen is het ook goed om op de buik te slapen en voor vrouwen op de rug.

sage uit 1972
 • sage
 • het been van het dier, omdat de knecht dat stuk vlees altijd krijgt.
 • vlees
 • Een boer liet zijn knechten voelen hoe vet de koe al was die hij met kerst ging slachten. Een van de koeien voelde aan het been van het dier, omdat de knecht dat stuk vlees altijd krijgt.

Trefwoorden: boer, dier, kerst, knecht, koe, slachten, stal, vet, vlees, voelen


sage uit 1965
 • sage
 • en die moest 's nachts vlees van Peer naar Weert brengen. In de bossen van Dorplein gekomen, begon 't plotseling geweldig
 • vlees
 • Vuurman brandt de heide af.

sage uit 1973
 • sage
 • huis al die tijd: Anders, de slachter, die het vlees had gebracht. Hij kreeg de schuld van al die toverij.
 • vlees
 • Een zus van schoonvader zou een nacht bij een nicht van haar wonen, een doof oud mensje. 's Nachts kon ze niet slapen omdat het leek of er iets bewoog in haar kussen. Ze sneed het open en er kwamen…

sage uit 1970
 • sage
 • vlees
 • Dronken man wordt als hij een scheelziende familie bezingt het bierhuis uitgegooid. Daar de stadspoort 's avonds sluit is hij meestal gedwongen de nacht buiten door te brengen. In hetzelfde huis…