Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

58 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • slaan
 • vluchten
 • Een wolf beweert nergens bang voor te zijn. Zijn vriend de vos werpt tegen dat dat wel anders zal zijn als hij een mens tegenkomt. De wolf weet echter niet wat een mens is. De vos beweert dat ze er…

sage uit 1966
 • slaan
 • vluchten
 • De kwade zit bij een plank over een sloot, er zijn al mensen verdronken. Man trekt zich niets van waarschuwingen aan, maar neemt een knuppel mee. Bij de plank ziet hij een witte geest. Hij gaat…

sprookje uit 1966
 • slaan. Twee reuzen vinden de dood in dit gevecht; de derde, overgebleven reus wordt - al weer in slaap - onthoofd door het
 • slaan
 • vluchten
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sage uit 1966
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de
 • voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De rovers merken onraad en vluchten.
 • slaan
 • vluchten
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

sprookje uit 1901
 • Kozak. Natuurlijk werd er streng op hem gelet, want ze waren bang dat hij zou vluchten. Eens toen ze waren uitgereden, zag
 • slaan
 • vluchten
 • Na een tijdje bevrijdt een jongen een verstrikt geraakte jonge arend met wie hij zijn brood deelde, en die aan hem gehecht raakte. De jongen wordt meegenomen naar Rusland, waar hij eens de arend ziet.…

sage uit 1968
 • handen geslagen. De mannen slaan van angst op de vlucht.
 • slaan
 • vluchten
 • Een stel spotters wil in de kroeg het heilig avondmaal imiteren. Bij één van de zondaars wordt de beker zomaar uit de handen geslagen. De mannen slaan van angst op de vlucht.

mop uit 2001
 • slaan
 • vluchten
 • Moeder-overste vraagt de nonnen wat ze zullen doen als ze worden aangerand. De nonnen antwoorden dat ze zullen gillen en geweld gebruiken. Een non zegt dat ze haar rokken zal optillen. Moeder-overste…

sprookje uit 1953
 • op de pop in te slaan met knuppels, maar het snijdertje houdt zich intussen op onder het bed. De volgende ochtend maakt
 • ze voorgoed het bos uit vluchten en het snijdertje trouwt met de koningsdochter.
 • slaan
 • vluchten
 • Een dapper kleermakertje slaat zeven vliegen die het op zijn kaas voorzien hebben in één klap dood. Om deze heldendaad te vereeuwigen, speldt hij een papier op zijn hoed vast met de tekst 'Leffert…

sage uit 1966
 • slaan
 • vluchten
 • Sterke Hearke zat eens met een familielid op de wagen toen ze werden lastiggevallen door twee knapen. Sterke Hearke achtervolgde de jongens in het huis waarin ze gevlucht waren, en sloeg ze tegen…

sage uit 1967
 • Een meisje krijgt tien inbrekende rovers te pakken door hun hoofd eraf te slaan; de elfde weet zijn hoofd op tijd terug
 • slaan
 • vluchten
 • Een meisje krijgt tien inbrekende rovers te pakken door hun hoofd eraf te slaan; de elfde weet zijn hoofd op tijd terug te trekken en mist alleen het bovenste 'kapje' van de schedel. De rover maakt…

sprookje uit 1967
 • slaan
 • vluchten
 • Er was eens een beer die nog nooit een mens had gezien. En hij had wel eens gehoord dat mesen heel lekker zijn. Een vos wilde hem wel eens een mens laten zien. Toen er een schooljongetje voorbij kwam,…

sage uit 1969
 • slaan
 • vluchten
 • Een slangenkoning kan fluiten. Een schapenhoeder zag eens al zijn schapen uit elkaar vliegen. In de ruimte die daardoor ontstond, zag de hoeder allemaal slangen. Een van de slangen had een geel…

sage uit 1845
 • in slagorde te stellen. Zoo stonden de troepen en wachtten met ongeduld, dat het uur voor den aanval zou slaan. Maar de
 • door niet de tijd te slaan.)
 • slaan
 • vluchten
 • Toen de Spanjaarden Sluis aanvielen, bracht een tamboer hen in de waan door voortdurend geroffel, dat een vijandelijk leger naderde, waarop de Spanjaarden de vlucht namen. (Sinninghe voegt een verhaal…

sage uit 1993
 • slaan
 • vluchten
 • Het rommelde behoorlijk in een huis in de Nieuwmarktbuurt, dingen vlogen door de openstraande vensters naar binnen, de kinderen werden schreeuwend wakker en de huisvader kneep hem zo, dat hij op een…

sage uit 1970
 • slaan
 • vluchten
 • In stormachtige nachten rammelen de kettingen van de ankers van een vergaan schip. Op het strand zijn dan brandende lichten die mensen achtervolgen tot in het dorp.

mop uit 1973
 • slaan
 • vluchten
 • Een man en een vrouw gingen bij mensen eten. De vrouw at vaak erg veel, dus spraken ze af dat de man haar tegen de voet zou trappen als ze te gulzig at. Toen ze net zaten te eten trapte de hond tegen…

mop uit 1974
 • slaan
 • vluchten
 • Man zal zijn vrouw op de voet trappen als ze bij op bezoek te veel gaat eten. De hond staat al snel na het begin op haar voet, waardoor ze stopt met eten. 's Nachts vindt de vrouw pap. Nadat de vrouw…

broodjeaapverhaal uit 2004
 • begonnen in te slaan. De bestuurder wist door snel te starten en vol gas te geven weg te komen, terwijl nog juist een grote
 • slaan
 • vluchten
 • Provo's (in jaren '60: Surinamers in jaren '70) vragen geld omdat ze zogenaamd om de auto hebben gepast. De eigenaar weigert en rijdt weg. Er wordt op de auto geslagen. Bij thuiskomst blijkt er een…

sage uit 1973
 • slaan
 • vluchten
 • Hearke werd met een zak geld op de rug overvallen door twee bandieten. Hij pakte met elke arm één op en sloeg ze tegen elkaar.

sage uit 1978
 • slaan
 • vluchten
 • Terwijl jongen en meisje bij elkaar zitten valt het meisje in slaap. Bij kattengejammer buiten vliegt iets uit het meisje naar buiten, dat later weer terugkomt en oplost in het meisje. Ze ontwaakt en…

sage uit 1978
 • en begon links en rechts tussen de katten te slaan. De katten maakten zich haastig uit de voeten. De kat die op de rand
 • op de katten die vluchten. De kat die op de rand van de ketel zat breekt haar poot. De volgende morgen ontdekt de man dat
 • slaan
 • vluchten
 • Bierbrouwer heeft te maken met achteruitgang van zijn bier. De nacht dat hij waakt in de brouwerij komt een rij zwarte katten binnen die elkaar bij de poot vasthouden. Als één van de katten op de…

sage uit 1893
 • Na het slaan en verjagen van een vreemde kat die in huis komt, verdwijnt het plagen van een vrouw door een haar bekende
 • slaan
 • vluchten
 • Na het slaan en verjagen van een vreemde kat die in huis komt, verdwijnt het plagen van een vrouw door een haar bekende toverheks.

sage uit 1893
 • slaan
 • vluchten
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sprookje uit 1893
 • slaan
 • vluchten
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sage uit 1970
 • Zwarte kater vraagt boer die hem spottend antwoord geeft dat te herhalen. Zodra de boer de kat wil slaan wordt hij
 • slaan
 • vluchten
 • Zwarte kater vraagt boer die hem spottend antwoord geeft dat te herhalen. Zodra de boer de kat wil slaan wordt hij belaagd door zoveel katten dat hij er niet tegen op kan. Hij vlucht zonder paard naar…