Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • , oan hwa't se bûter forkocht hie, it folle gewicht net jown. As de húshâldster nou it tokoart by dy minsken oanfolje woe
 • vraagt die aan de huishoudster haar te vragen wat haar wensen zijn. De vrouw vraagt de tekorten aan te vullen. Na vervulling
 • gewicht
 • vragen
 • Boerin die te weinig boter gaf bij verkoop, vindt na haar dood geen rust. Na verschijning aan haar kinderen en haar man vraagt die aan de huishoudster haar te vragen wat haar wensen zijn. De vrouw…

sage uit 1968
 • gewicht
 • vragen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier staat hij." Hij tilde de ploeg omhoog en wees ermee en zei: "En daar woont…

sage uit 1968
 • gewicht
 • vragen
 • Voorbijgangers vroegen een ploeger eens waar ze Sterke Hearke konden vinden. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee, en zei: "Daar woont hij en hier staat hij."

sage uit 1968
 • gewicht
 • vragen
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij." Met zijn andere hand wees hij op zijn borst en zei: "En hier staat hij."

sage uit 1968
 • gewicht
 • vragen
 • Een paar mensen vroegen een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. De man stak zijn ploeg recht voor hem uit en zei: "Daar woont hij." Hij was het zelf.

sage uit 1968
 • gewicht
 • vragen
 • Een vrouw vroeg eens aan Sterke Hearke waar een bepaald persoon woonde. Hearke tilde de ploeg op en wees ermee en zei dat als ze langs de ploeg keek, ze zo het bewuste huis zag.

sage uit 1968
 • gewicht
 • vragen
 • Twee mannen vroegen een ploeger eens waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee rechtuit en zei: "Kijk, daar woont hij, en hier staat hij."

sage uit 1968
 • gewicht
 • vragen
 • Aan Sterke Hearke, die aan het ploegen was, werd eens gevraagd waar een bepaald persoon woonde. Hij nam de ploeg op en wees ermee naar een plek.

sage uit 1968
 • gewicht
 • vragen
 • Sterke Hearke was eens op het land aan het ploegen. Toen kwam er iemand die graag wilde weten waar een bepaald persoon woonde. Hearke tilde de ploeg op, stak hem recht vooruit en zei: "Daar woont die…

sage uit 1967
 • Grote Pier was een hele sterke kerel. Toen hij een keer aan het ploegen was, kwam er een vreemde man aan hem vragen of
 • gewicht
 • vragen
 • Grote Pier was een hele sterke kerel. Toen hij een keer aan het ploegen was, kwam er een vreemde man aan hem vragen of hij wist waar Grote Pier woonde. Pier tilde de ploeg met een hand op en wees…

sage uit 1967
 • gewicht
 • vragen
 • Een paar mannen vroegen de veertienjarige Ynse om hulp bij het laden van een zware boom op een wagen. Maar toen ze daarna iets gingen drinken, trakteerden ze Ynse niet. Dit vond hij niet leuk. Hij…

sage uit 1967
 • gewicht
 • vragen
 • Een sterke man tilde eens bij de kazerne een anker van 700 pond op. Maar Sterke Hearke, die toen ook in dienst zat, tilde het anker van 1400 pond op. De zolen onder zijn schoenen barstten ervan. Hij…

sage uit 1950
 • Der mat in frou wenne ha op 'e Tike of sa. Dy forkocht wol bûter, mar sy hie de minsken noait it folle gewicht jown. Sy
 • gewicht
 • vragen
 • Een boterverkoopster licht haar klanten altijd op door nooit precies de gevraagde hoeveelheid te geven. Als ze na haar overlijden blijft rondspoken, vraagt de dominee haar naar haar onvervulde wens.…

sage uit 1969
 • gewicht
 • vragen
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij kon vertellen waar Sterke Hearke woonde. Hearke tilde de ploeg op en wees ermee naar het huis. "Daar woont hij," zei hij. Toen wist de…

sage uit 1969
 • gewicht
 • vragen
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen op het land. Iemand vroeg hem waar Sterke Hearke woonde. Hearke nam de ploeg bij het staarteinde en zei: "Daar woont hij en hier staat hij."

sage uit 1969
 • gewicht
 • vragen
 • Een sterke smid kon wel vierhonderd pond tillen. Op een keer in de oorlog vroeg hij een boer om brandhout. De boer zei dat hij de boom van het erf wel mee mocht nemen. Dat deed de smid.

mop uit 1970
 • Twee dames bezoeken op een tentoonstelling een grote ijzeren robot. Op vragen van de dames naar lengte en gewicht
 • gewicht
 • vragen
 • Twee dames bezoeken op een tentoonstelling een grote ijzeren robot. Op vragen van de dames naar lengte en gewicht antwoordt de robot respectievelijk 'drie meter tachtig' en 'driehonderdzestig kilo'.…

sage uit 1978
 • een eigenaardig wezen geweest zijn: men hoorde hem lopen, men hoorde hem hijgen, men kon zelfs zijn gewicht op zijn rug
 • gewicht
 • vragen
 • Voorbeelden van onzichtbare maar hoorbare weerwolven die mensen op weg naar huis vergezellen.

sage uit 1962
 • lijf als het gewicht van een zak van 100 pond. Het sneed iemand de adem af. Wanneer er iemand op de verstikte kreten en
 • Nachtmerrie valt met groot gewicht op mensen die in bed liggen, snijdt de adem af, en laat mensen kreten slaken en
 • gewicht
 • vragen
 • Nachtmerrie valt met groot gewicht op mensen die in bed liggen, snijdt de adem af, en laat mensen kreten slaken en zuchten. Op de vraag wat er aan hand is verdwijnt de beklemming.