Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • ploeijen. Hy roan achter de ploeg. Doe kom der in man oan, dy frege hwer't greate Hearke wenne. "Hjir stiet er", sei Hearke en
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier
 • man
 • vragen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier staat hij." Hij tilde de ploeg omhoog en wees ermee en zei: "En daar woont…

sage uit 1968
 • Der kommen us guon by in man dy wie op 't lân oan 't ploeijen. Dy fregen him nei Sterke Hearke. Dy man tilde de ploege
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij
 • man
 • vragen
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij." Met zijn andere hand wees hij op zijn borst en zei: "En hier staat hij."

sage uit 1968
 • Sterke Ynse wenne yn Bakkefean. Hy wie us op stap doe kom er fjouwer man foarby, dy moesten in dikke beam op in wein
 • del. Doe sei de man fan 'e slajut tsjin him: "Hwer komme jo wei?" "Fan Bakkefean", sei Ynse.
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • vragen
 • Een paar mannen vroegen Sterke Ynse eens te helpen bij het laden van een boomstam. In zijn eentje tilde hij de boom op de wagen. Maar toen de mannen hem vervolgens niet bedankten en zelf lekker naar…

sage uit 1968
 • Der wienen guon, dy fregen in man: "Hwer wennet Sterke Hearke?" Doe stuts dy man de ploege rjocht foar him út en sei
 • Een paar mensen vroegen een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. De man stak zijn ploeg recht voor hem uit en zei
 • man
 • vragen
 • Een paar mensen vroegen een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. De man stak zijn ploeg recht voor hem uit en zei: "Daar woont hij." Hij was het zelf.

sage uit 1968
 • Een man vroeg een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. Sterke Hearke stak de ploeg recht uit en zei dat hij in dat
 • man
 • vragen
 • Een man vroeg een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. Sterke Hearke stak de ploeg recht uit en zei dat hij in dat huis woonde.

sage uit 1968
 • man
 • vragen
 • Twee mannen vroegen een ploeger eens waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee rechtuit en zei: "Kijk, daar woont hij, en hier staat hij."

sage uit 1968
 • Der kom us ien by in man, dy wie op it lân oan 't ploegjen. Witte jo ek hwer't dy en dy wennet? frege er. De ploeger
 • man
 • vragen
 • Aan Sterke Hearke, die aan het ploegen was, werd eens gevraagd waar een bepaald persoon woonde. Hij nam de ploeg op en wees ermee naar een plek.

sage uit 1968
 • hwer't dy wenne. Doe hie Hearke de ploege optild en rjocht útstutsen en sein: "Dêr wennet dy man."
 • woonde. Hearke tilde de ploeg op, stak hem recht vooruit en zei: "Daar woont die man."
 • man
 • vragen
 • Sterke Hearke was eens op het land aan het ploegen. Toen kwam er iemand die graag wilde weten waar een bepaald persoon woonde. Hearke tilde de ploeg op, stak hem recht vooruit en zei: "Daar woont die…

sage uit 1967
 • . 't Wie noch in âlderwetske ploege mei in houten balke. Doe kom der in fremde man op him ta en dy frege: "Wite jo hwer't
 • Grote Pier was een hele sterke kerel. Toen hij een keer aan het ploegen was, kwam er een vreemde man aan hem vragen of
 • man
 • vragen
 • Grote Pier was een hele sterke kerel. Toen hij een keer aan het ploegen was, kwam er een vreemde man aan hem vragen of hij wist waar Grote Pier woonde. Pier tilde de ploeg met een hand op en wees…

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • vragen
 • Een paar mannen vroegen de veertienjarige Ynse om hulp bij het laden van een zware boom op een wagen. Maar toen ze daarna iets gingen drinken, trakteerden ze Ynse niet. Dit vond hij niet leuk. Hij…

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • vragen
 • Sterke Ynse hielp eens een timmerman grote boomstammen van de mallejan af te krijgen. Daarna riep de vrouw van de timmerman dat ze thee voor hem had gezet. Toen de timmerman vroeg of Ynse dan niets…

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • vragen
 • Op een keer vroegen een paar mannen aan Sterke Hearke of hij voor hen een zware boom op de wagen wilde laden. Dit deed Sterke Hearke. Daarna gingen de mannen ergens wat drinken, maar ze lieten Hearke…

sage uit 1969
 • in man oan. Dy frege him: "Hwer wennet sterke Hearke?" Doe hie Hearke de hynders úthekke en de ploege mei ien hân optild
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij wist waar Sterke Hearke woonde. Hearke tilde daarop de
 • man
 • vragen
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij wist waar Sterke Hearke woonde. Hearke tilde daarop de ploeg met een hand op en wees ermee naar zijn huis.

sage uit 1969
 • Sterke Hearke wie oan 't ploegjen. Doe kom der in man by him, dy frege: "Kinne jo my ek sizze hwer't Sterke Hearke
 • wennet?" Hearke tilde de ploech op en wiisde der mei nei 't hûs. "Dêr wennet er", sei er. Doe wist dy man fuort hwa't Sterke
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij kon vertellen waar Sterke Hearke woonde. Hearke tilde
 • de ploeg op en wees ermee naar het huis. "Daar woont hij," zei hij. Toen wist de man meteen dat hij Sterke Hearke was.
 • man
 • vragen
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij kon vertellen waar Sterke Hearke woonde. Hearke tilde de ploeg op en wees ermee naar het huis. "Daar woont hij," zei hij. Toen wist de…

sage uit 1969
 • man
 • vragen
 • Sterke Hearke heeft de ploeg eens omhooggetild en vooruitgestoken, toen iemand hem vroeg waar hij woonde.

sage uit 1969
 • man
 • vragen
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen op het land. Iemand vroeg hem waar Sterke Hearke woonde. Hearke nam de ploeg bij het staarteinde en zei: "Daar woont hij en hier staat hij."

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • vragen
 • Een sterke smid kon wel vierhonderd pond tillen. Op een keer in de oorlog vroeg hij een boer om brandhout. De boer zei dat hij de boom van het erf wel mee mocht nemen. Dat deed de smid.

sprookje uit 1893
 • gekomen. Den volgenden morgen werd de smid wakker, zoo ziek als een hond en met een hoofd zoo zwaar als lood en met even veel
 • voorlegde. Van dat oogenblik was hij een rijk man. Hij zette een groote smederij op, nam heel veel knechts in zijnen dienst maar
 • Motieven: M211.11* Man sells soul to devil in return for riches; K1811 Gods (saints) in disguise visit mortals
 • ; D1413.9.1 Wallet from which one cannot escape; K213 Devil pounded in knapsack till he releases man; A661.0.1.2 Saint Peter as
 • betaling te vragen. Hij aanvaardt wel drie geschenken, een stoel, een kerseboompje en een beurs die de eigenschap hadden dat
 • man
 • vragen
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

mop uit 1972
 • Ik siet by de feart to fiskjen. Doe kom der in man by my. Dy frege: "Wol 't hwat?" Ik sei: "Né, ik ha noch gjin byt
 • hawn. Mar ik fiskje nei in heale fisk, en dy wol net bite." Doe sei dy man: "Hoe kinne jo nou fiskje om in heale fisk?" Ik
 • Een man vist naar een halve vis, het andere deel van een eerder gevangen grote snoek, die ze met de trekzaag hebben
 • man
 • vragen
 • Een man vist naar een halve vis, het andere deel van een eerder gevangen grote snoek, die ze met de trekzaag hebben doorgezaagd.