Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

71 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • nacht
 • waarschuwing
 • Je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen, want dan kan je een lelijke val maken door een passerende lijkwagen.

sage uit 1968
 • Us mem sei froeger, as ik ris hwat tsjinkom yn 'e nacht: "Tink der om: as it wyt is, slach der dan net nei."
 • nacht
 • waarschuwing
 • Een vrouw waarschuwde vroeger haar kinderen altijd dat als ze 's nachts iets wits tegenkwamen, ze dit niet mochten slaan.

sage uit 1968
 • Wy mochten thús noait in boek iepen lizze litte foardat wy op bêd gongen, hwant oars woarde der yn 'e nacht yn lêzen
 • nacht
 • waarschuwing
 • Kinderen wordt afgeraden 's avonds voor het slapen gaan een boek geopend te laten liggen. Het boek kan dan immers 's nachts gelezen worden door 'verkeerd volk'.

sage uit 1968
 • nacht
 • waarschuwing
 • Kinderen wordt afgeraden 's nachts een mes op tafel te laten liggen, opdat nachtelijke geesten zich niet snijden.

sage uit 1968
 • In minske moat by joun of by nacht noait midden op 'e wei rinne, hwant dan kin er in rare reis meitsje. Dan rinne jy by
 • nacht
 • waarschuwing
 • Je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen, omdat een lijkstoet je achterop kan komen.

sage uit 1966
 • lúsjefers en soarge foar de lantearnen. Midden yn 'e nacht hearden se in lûde gjalp fan it frommeske. Sy woarden der allegearre
 • deur. Midden in de nacht klinkt plots een kreet op. De vrouw van het koppel ligt bewusteloos op de grond omdat ze heen en
 • nacht
 • waarschuwing
 • Er is een spookschuur die 'De schuur met de witte deur' heet. Er overnachten vaak mensen in de schuur, maar niemand mag te dicht bij de witte deur slapen. Een pasgetrouwd stel slaat de waarschuwingen…

sage uit 1967
 • mei him baggele yn Beets. Midden yn 'e nacht gong hy der ôf om nei in lykstaesje to sjen. Heit hat wol mei him oproan. Dan
 • nacht
 • waarschuwing
 • Een man die met de helm geboren is, Joeke, wordt altijd 'Joeke Spook' genoemd omdat hij helderziend is. Hij stond 's nachts vaak op omdat hij iets moest zien dat nog stond te gebeuren. Vader ging eens…

sage uit 1968
 • Wy woarden altyd warskôge: rin noait midden op 'e wei by joun of by nacht, hwant der kin us in lykstaesje passeare.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Nooit 's nachts middenop de weg rennen: er kan een lijkstoet passeren.

sage uit 1968
 • Men mat yn 'e nacht noait midden op 'e wei rinne.
 • Waarschuwing: nooit 's nachts middenop de weg lopen.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Waarschuwing: nooit 's nachts middenop de weg lopen.

sage uit 1968
 • Rin noait midden op 'e wei by nacht, seinen se froeger. Dan wurdt men miskien oan kant set.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen: je kan plotseling aan de kant gezet worden.

sage uit 1968
 • Der waerd de minsken froeger altyd foarhâlden: Rin noait midden op 'e wei by nacht. Alde Hindrik de Vegt wenne by de
 • Oerterper feart. Hy gong yn 'e nacht de Modderwyk lâns. Doe passearde dêr in lykstaesje. Hy woarde samar yn 'e brede wyk smiten.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen, omdat er een lijkstoet kan passeren. Een man werd eens de sloot in gedreven door een lijkstoet.

sage uit 1974
 • Rin noait by nacht midden op 'e wei, seinen se froeger altyd, hwant jo kinne dan oan kant set wurde troch in lykstaesje.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Als je 's nachts middenop de weg loopt, kan je aan de kant gedreven worden door een lijkstoet.

sage uit 1974
 • Der waerd altyd sein: Rin yn 'e nacht noait midden op 'e wei, hwant as der in lykstaesje oankomt kinst in rare gisel
 • Waarschuwing: je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen omdat je geraakt kan worden door een passerende lijkstoet.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Waarschuwing: je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen omdat je geraakt kan worden door een passerende lijkstoet.

sage uit 1974
 • Men mat yn 'e nacht noait midden op 'e wei rinne, hwant dan kin men tsjin in lykstaesje oanrinne, dy't men net sjocht.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Je moet 's nachts nooit middenop de weg rennen omdat je op een onzichtbare lijkstoet kan stuiten.

sage uit 1974
 • . Hja matte foaroan rinne. Men mat noait midden op 'e wei rinne by nacht, hwant dan kin men oan kant treaun wurde.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Helmdragers voorzien sterfgevallen in passerende lijkstoeten. Ze worden 's nachts uit bed gedreven om de stoeten voor te gaan en te begeleiden. Als je 's nachts middenop de weg loopt, kan je aan de…

sage uit 1974
 • Men mat noait midden op 'e wei rinne by nacht, hwant dan kin men tsjin in lykstaesje oanstompe.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen, omdat je op een lijkstoet kan stuiten.

sage uit 1974
 • nacht
 • waarschuwing
 • Je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen, omdat je op een lijkstoet kan stuiten.

sage uit 1970
 • nacht
 • waarschuwing
 • Hoekstra, Jan (bijnaam: Jan bij nacht)
 • Je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen omdat je een slag kan krijgen van een passerende lijkstoet.

sage uit 1974
 • By nacht mat in minske noait midden op it paed rinne, wol er net fan 'e wei treaun wurde troch in lykstaesje.
 • nacht
 • waarschuwing
 • Je moet 's nachts nooit middenop de weg lopen. Je kan immers van de weg gedreven worden door een passerende lijkstoet.

sage uit 1970
 • nacht
 • waarschuwing
 • In een bepaalde plaats worden mensen 's nachts wel eens opzijgedreven door een onzichtbare lijkstoet. Het is een voorbode van een naderend sterfgeval. Je doet er verstandig aan nooit middenop de weg…

sage uit 1968
 • Waarschuwing: blijf 's nachts altijd op het voetpad lopen en begeef je nooit op de weg. Je kan immers aan de kant
 • nacht
 • waarschuwing
 • Waarschuwing: blijf 's nachts altijd op het voetpad lopen en begeef je nooit op de weg. Je kan immers aan de kant gedreven of opgenomen worden door een passerende lijkstoet.

sprookje uit 1968
 • ." De soldaet sei: "Ik wol hjir graech in nacht bliuwe. Mag ik myn russiaan (reusiaan) in uw groene winkel slaan?" Doe sei
 • nacht
 • waarschuwing
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is bewust naar de boerderij gegaan om de boer van deze rovers te verlossen. Als er op een…

sage uit 1969
 • Der woarde froeger altyd sein: Rin by nacht noait midden op 'e wei. Der kin wolris in lykstaesje oankomme, dy't dy oan
 • nacht
 • waarschuwing
 • De mensen werden vroeger gewaarschuwd 's nachts niet midden op de weg te lopen. Anders kon men door een lijkstoet aan de kant gezet worden.

sage uit 1969
 • nacht
 • waarschuwing
 • Men moet 's nachts nooit midden op de weg lopen, anders loopt men het gevaar tegen een lijkstoet op te lopen.

sage uit 1969
 • nacht
 • waarschuwing
 • Men waarschuwde vroeger om 's nachts niet midden op de weg te lopen. Men zou omver gereden kunnen worden door een lijkstoet.