Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • alleen in hadden. Die eene troc herwaerts, die ander derwaerts. Eén van den jonghen raet hadde sinen vader thuys behouden
 • hi hem aen die tafel te seynden hadde. Ende die sinen vader thuys verborgen hadde, seyde 't hy hem als hy thuys quam
 • van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een wasplankje naar zijn zoon, en dekte het af met
 • nieuwe was. De zoon zag alleen de laag onbeschreven was en wist niet wat hij er mee aan moest. Een jongen had zijn oude vader
 • boodschap
 • vader
 • In een stad hadden de jongelui de oudere bewindhebbers verdreven. Een van die ouderen vernam in een andere stad dat men van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een…

sprookje uit 1870
 • mooi vertellen; zij ging echter nooit alleen, maar altijd met vader of moeder. Eens echter, op een dag toen vader op de
 • boodschap te laten doen bij grootmoeder. Ik heb het zelve te druk om de wandeling mede te maken." Roodkapje was natuurlijk
 • opmerking antwoordt de wolf dat hij haar zo goed kan opeten. Vader komt op dat moment langs, hond ruikt wolf, grootmoeder hoort
 • vader en vertelt dat er een wolf in huis is. Vader gaat naar binnen, hond bijt wolf, vader schiet wolf dood, afstropen vel
 • boodschap
 • vader
 • Roodkapje mag alleen naar grootmoeder; moeder waarschuwt op de brede weg te blijven; Roodkapje vergeet dat als ze vlinders en bloemen ziet, gaat steeds dieper het bos in waar ze een grote wolf ontmoet…