Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

239 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • Yn 'e Hamsterheide wie op in jountiid let in man allinne op in paed. Ynienen seach er, dat der in frommes foar him op
 • . Hy bigong noch hurder to rinnen. Mar doe gong se fan 'e wei ôf en roan op in sângat ta. De man der achteroan. Mar hwat er
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te
 • kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat de man in het zandgat heeft gezien wil
 • man
 • wonen
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat…

sage uit 1966
 • man
 • wonen
 • Als kat geraakt wordt is een vrouw die zich in alles kan veranderen en overal doorheen kan komen, de volgende dag gewond.

sage uit 1966
 • Hjir hat froeger in âld man wenne, dy hong nachts faek oer de ûnderdoar hinne, dan moest er hwat sjen. Heit hat him sa
 • Man moet 's nachts zaken zien.
 • man
 • wonen
 • Man moet 's nachts zaken zien.

sage uit 1966
 • Doe't ús mem yn 'e Westerein wenne, wie der in âld man by har yn 'e kost. Dy moest der nachts faek ôf. Dan moest er in
 • achter. Neffens my wie dat de kweade, dy't him achter siet. Doe smeke er Fedde, dat wie mem har twadde man, as dy foar him
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest
 • gevraagd om voor hem te bidden. De man had wel wat verstand van bidden en toen is de oude man verlost.
 • man
 • wonen
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest zien. Naarmate hij ouder werd, kostte het hem steeds meer moeite. Hij werd dan door…

sage uit 1966
 • noch achterút rinne. Foarút koed er net. Op it Jachtfjild kom der in man mei in hynder oan, doe't dy oan him ta wie, is er
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een
 • veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug. De man kon alleen nog maar achteruit
 • man
 • wonen
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1966
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen
 • man
 • wonen
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen hun kind.

sage uit 1966
 • Yn 'e Surhústerfeanster Mieden wenne in húshâlding mei bern. It gebeurde al us op in nacht, wylst de man net thús wie
 • , dat de frou in kiste seach. Dy woardde ta 't hûs yn brocht. Sy foun it fremd, hwant sa'n kiste wie foar har of har man to
 • Een vrouw ziet op een nacht als haar man niet thuis is een doodskist het huis binnengebracht worden. De kist is te
 • klein voor de man en de vrouw en te groot voor de kinderen. Als ze het verhaal aan de man vertelt, wil hij niet langer in
 • man
 • wonen
 • Een vrouw ziet op een nacht als haar man niet thuis is een doodskist het huis binnengebracht worden. De kist is te klein voor de man en de vrouw en te groot voor de kinderen. Als ze het verhaal aan de…

mop uit 1888
 • man
 • wonen
 • In een land komen domme mensen die tellen met hoeveel ze zijn steeds op een ander getal uit. Ze besluiten hun neuzen in het zand te drukken en de afdrukken te tellen. Ze hebben een stadhuis gebouwd…

sprookje uit 1970
 • De kening en de earme jongfaem Der wier ris in earme man, dy 't mei syn ienichste dochter yn in âlde for-fallene klus
 • , blomkoal oan. De kening wier sa'n tael fen sok soarte fen folk net wend. Hy frege de man fen hwa 't er sok fetsoenlik praten
 • Een meisje leert haar vader hoe hij zijn groenten aan de man moet brengen. Op een dag biedt hij de koning bloemkool aan
 • , op de manier die zijn dochter hem heeft geleerd. De koning is verrast en vraagt van wie de man die fatsoenlijke woorden
 • man
 • wonen
 • Een meisje leert haar vader hoe hij zijn groenten aan de man moet brengen. Op een dag biedt hij de koning bloemkool aan, op de manier die zijn dochter hem heeft geleerd. De koning is verrast en vraagt…

sage uit 1968
 • ploeijen. Hy roan achter de ploeg. Doe kom der in man oan, dy frege hwer't greate Hearke wenne. "Hjir stiet er", sei Hearke en
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier staat hij." Hij tilde de ploeg omhoog en wees ermee en zei: "En daar woont…

sage uit 1968
 • Op de Trije Roede wonen vrijmetselaars. Die doen aan vrije liefde. De een heeft de ander zijn vrouw.
 • man
 • wonen
 • Op de Trije Roede wonen vrijmetselaars. Die doen aan vrije liefde. De een heeft de ander zijn vrouw.

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • man
 • wonen
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1968
 • Der kommen us guon by in man dy wie op 't lân oan 't ploeijen. Dy fregen him nei Sterke Hearke. Dy man tilde de ploege
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij
 • man
 • wonen
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij." Met zijn andere hand wees hij op zijn borst en zei: "En hier staat hij."

sprookje uit 1968
 • man
 • wonen
 • Antsje en Jan hadden het heel krap en wensten dat ze geld hadden om het een en ander te kopen. Opeens zei een stem vanuit de schoorsteen dat ze drie wensen mochten doen. Antsje liet zich daarop…

sprookje uit 1968
 • weer onder hun oude pispot konden gaan wonen.
 • man
 • wonen
 • Jan en Trijn woonden samen onder een pispot. Op een dag ving Jan een vis. De vis zei dat als Jan hem terug in het water zou gooien, hij een wens mocht doen. Dit deed hij en samen besloten ze een…

sage uit 1968
 • Der kom us ien yn Droegeham, dy woe mei Sterke Hearke wrakselje. Doe stie dêr in man op 'e bou, dy wie oan 't ploegjen
 • . De fremde man frege: "Wite jo ek, hwer't Sterke Hearke wennet?" "Ja," sei dyselde - it wie Hearke sels - "sjoch, dêr
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke en vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De arbeider tilde de ploeg op
 • en wees ermee en zei: "Kijk, daar woont hij." Daarna zei hij: "En hier staat hij." Toen ging de man er weer snel vandoor.
 • man
 • wonen
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke en vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee en zei: "Kijk, daar woont hij." Daarna zei hij: "En hier staat…

sage uit 1968
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en stak hem voor hem uit en
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en stak hem voor hem uit en zei: "Kijk, daar woont hij en hier staat hij voor je."

sage uit 1968
 • Der wienen guon, dy fregen in man: "Hwer wennet Sterke Hearke?" Doe stuts dy man de ploege rjocht foar him út en sei
 • Een paar mensen vroegen een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. De man stak zijn ploeg recht voor hem uit en zei
 • man
 • wonen
 • Een paar mensen vroegen een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. De man stak zijn ploeg recht voor hem uit en zei: "Daar woont hij." Hij was het zelf.

sage uit 1968
 • Een man vroeg een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. Sterke Hearke stak de ploeg recht uit en zei dat hij in dat
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. Sterke Hearke stak de ploeg recht uit en zei dat hij in dat huis woonde.

sprookje uit 1968
 • kon wassen. Bouwe vertelde deze wens aan het visje, maar die werd vreselijk boos en liet ze weer onder de vuilnispot wonen.
 • man
 • wonen
 • Bouwe en Antsje woonden onder een vuilnispot. Bouwe ving eens een visje, van wie hij drie wensen mocht doen als hij hem terug het water in zou gooien. Antsje wilde graag een nieuw huis en zo…

sage uit 1968
 • Ik haw us fortellen heard oer in sterke Ynse. Hy wie oan 't ploegjen. Der kom in man, dy frege him: "Kenne jo my
 • Een man vroeg aan Sterke Ynse eens of hij ook wist waar Sterke Ynse woonde. Hij nam zijn ploeg op en wees ermee en zei
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg aan Sterke Ynse eens of hij ook wist waar Sterke Ynse woonde. Hij nam zijn ploeg op en wees ermee en zei: "Daar woont hij."

sage uit 1968
 • man
 • wonen
 • Twee mannen vroegen een ploeger eens waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee rechtuit en zei: "Kijk, daar woont hij, en hier staat hij."

sage uit 1968
 • man en in frou togearre. "Hearst it wol?" sei de frou. Hja wie syn muoike. "Jawol", sei er. 't Rammeljen hâldde tiden oan
 • Een man en een vrouw woonden samen in een huis. Ze hoorden op een nacht iets op zolder, maar durfden beiden niet te
 • man
 • wonen
 • Een man en een vrouw woonden samen in een huis. Ze hoorden op een nacht iets op zolder, maar durfden beiden niet te kijken. Toen zijn ze maar weer terug naar bed gegaan. De volgende dag was er niets…

sage uit 1968
 • man
 • wonen
 • Blauwbaard woonde in Haulerwijk, vlak bij Veenhuizen.

Trefwoorden: man, wonen


sage uit 1968
 • Een vrouw had eens net de aardappels opstaan, toen ze erachter kwam dat ze geen zout meer had. Haar man bond zijn
 • man
 • wonen
 • Een vrouw had eens net de aardappels opstaan, toen ze erachter kwam dat ze geen zout meer had. Haar man bond zijn schaatsen onder, en schaatste naar Leeuwarden om zout te halen. Toen hij weer…