Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

141 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • man
 • wonen
 • Als kat geraakt wordt is een vrouw die zich in alles kan veranderen en overal doorheen kan komen, de volgende dag gewond.

sage uit 1966
 • Hjir hat froeger in âld man wenne, dy hong nachts faek oer de ûnderdoar hinne, dan moest er hwat sjen. Heit hat him sa
 • Man moet 's nachts zaken zien.
 • man
 • wonen
 • Man moet 's nachts zaken zien.

sage uit 1966
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen
 • man
 • wonen
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen hun kind.

sage uit 1968
 • ploeijen. Hy roan achter de ploeg. Doe kom der in man oan, dy frege hwer't greate Hearke wenne. "Hjir stiet er", sei Hearke en
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier staat hij." Hij tilde de ploeg omhoog en wees ermee en zei: "En daar woont…

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • man
 • wonen
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1968
 • Der kommen us guon by in man dy wie op 't lân oan 't ploeijen. Dy fregen him nei Sterke Hearke. Dy man tilde de ploege
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij
 • man
 • wonen
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij." Met zijn andere hand wees hij op zijn borst en zei: "En hier staat hij."

sage uit 1968
 • Der kom us ien yn Droegeham, dy woe mei Sterke Hearke wrakselje. Doe stie dêr in man op 'e bou, dy wie oan 't ploegjen
 • . De fremde man frege: "Wite jo ek, hwer't Sterke Hearke wennet?" "Ja," sei dyselde - it wie Hearke sels - "sjoch, dêr
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke en vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De arbeider tilde de ploeg op
 • en wees ermee en zei: "Kijk, daar woont hij." Daarna zei hij: "En hier staat hij." Toen ging de man er weer snel vandoor.
 • man
 • wonen
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke en vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee en zei: "Kijk, daar woont hij." Daarna zei hij: "En hier staat…

sage uit 1968
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en stak hem voor hem uit en
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en stak hem voor hem uit en zei: "Kijk, daar woont hij en hier staat hij voor je."

sage uit 1968
 • Der wienen guon, dy fregen in man: "Hwer wennet Sterke Hearke?" Doe stuts dy man de ploege rjocht foar him út en sei
 • Een paar mensen vroegen een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. De man stak zijn ploeg recht voor hem uit en zei
 • man
 • wonen
 • Een paar mensen vroegen een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. De man stak zijn ploeg recht voor hem uit en zei: "Daar woont hij." Hij was het zelf.

sage uit 1968
 • Een man vroeg een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. Sterke Hearke stak de ploeg recht uit en zei dat hij in dat
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. Sterke Hearke stak de ploeg recht uit en zei dat hij in dat huis woonde.

sage uit 1968
 • Ik haw us fortellen heard oer in sterke Ynse. Hy wie oan 't ploegjen. Der kom in man, dy frege him: "Kenne jo my
 • Een man vroeg aan Sterke Ynse eens of hij ook wist waar Sterke Ynse woonde. Hij nam zijn ploeg op en wees ermee en zei
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg aan Sterke Ynse eens of hij ook wist waar Sterke Ynse woonde. Hij nam zijn ploeg op en wees ermee en zei: "Daar woont hij."

sage uit 1968
 • man
 • wonen
 • Twee mannen vroegen een ploeger eens waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee rechtuit en zei: "Kijk, daar woont hij, en hier staat hij."

sage uit 1968
 • Een vrouw had eens net de aardappels opstaan, toen ze erachter kwam dat ze geen zout meer had. Haar man bond zijn
 • man
 • wonen
 • Een vrouw had eens net de aardappels opstaan, toen ze erachter kwam dat ze geen zout meer had. Haar man bond zijn schaatsen onder, en schaatste naar Leeuwarden om zout te halen. Toen hij weer…

sage uit 1968
 • man
 • wonen
 • Een reiziger vroeg Sterke Hearke eens waar Hearke woonde. Hearke stak met een hand de ploeg recht vooruit en zei: "Kijk, daar woont hij."

sage uit 1968
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider stak de ploeg recht vooruit en zei: "Daar
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider stak de ploeg recht vooruit en zei: "Daar woon ik."

sage uit 1968
 • Een man vroeg eens aan Sterke Hearke waar Sterke Hearke woonde. Hij tilde de ploeg op en wees ermee recht vooruit en
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg eens aan Sterke Hearke waar Sterke Hearke woonde. Hij tilde de ploeg op en wees ermee recht vooruit en zei: "Daar woont hij."

sage uit 1968
 • hwer't dy wenne. Doe hie Hearke de ploege optild en rjocht útstutsen en sein: "Dêr wennet dy man."
 • woonde. Hearke tilde de ploeg op, stak hem recht vooruit en zei: "Daar woont die man."
 • man
 • wonen
 • Sterke Hearke was eens op het land aan het ploegen. Toen kwam er iemand die graag wilde weten waar een bepaald persoon woonde. Hearke tilde de ploeg op, stak hem recht vooruit en zei: "Daar woont die…

sage uit 1968
 • Der wie ris in man, dy woe wite hwer't sterke Hearke wenne. Doe wie der ien op 'e bou oan 't ploegjen, dy hie in âld
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en zei: "Hier staat hij en
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en zei: "Hier staat hij en daar woont hij."

sage uit 1967
 • Yn Bakkefean wenne in man yn in hûs, dy seach op in nacht dat der yn dat hûs in kreamfrou biklaeid woarde. Doe woe hy
 • Een man zag in zijn huis eens een kraamvrouw afgelegd worden. Toen wilde hij niet langer in dat huis wonen. Er kwamen
 • andere mensen in het huis te wonen. Niet lang daarna stierf de vrouw tijdens de bevalling. De vorige bewoner had dat al
 • man
 • wonen
 • Een man zag in zijn huis eens een kraamvrouw afgelegd worden. Toen wilde hij niet langer in dat huis wonen. Er kwamen andere mensen in het huis te wonen. Niet lang daarna stierf de vrouw tijdens de…

sage uit 1966
 • wenne oan 'e hurde wei. Sy jammere: "O, myn leave man! Myn leave man!" Mar yn werklikheit wie hja der net en der skilde
 • Keimpe neat. In wike neitiid, krekt op deselde ûre wie 't gejammer der wer: "O myn leave man! Myn leave man!" Doe hie Keimpe
 • Op een dag is de stem te horen van een vrouw die jammert: "O, mijn lieve man!" Maar de vrouw was daar helemaal niet, en
 • haar man scheelde niets. Een week later, op precies hetzelfde tijdstip was weer hetzelfde te horen. Haar man had toen op de
 • man
 • wonen
 • Op een dag is de stem te horen van een vrouw die jammert: "O, mijn lieve man!" Maar de vrouw was daar helemaal niet, en haar man scheelde niets. Een week later, op precies hetzelfde tijdstip was weer…

sage uit 1966
 • Frijmitselders bouwe altyd troch. Hjir hat ek sa'n man wenne, dy boude earst in hûs, doe dêr in hok achter, doe dêr wer
 • man
 • wonen
 • Vrijmetselaars bouwen altijd door. Gebrek aan geld hebben ze nooit. Als ze geld nodig hebben, hangen ze de lege beurs 's avonds aan de deur. De volgende dag is hij vol.

sage uit 1967
 • Een man is op weg naar een wonderdokter. De dokter is ook een piskijker en kan in de urine van de man precies zien waar
 • man
 • wonen
 • Een man is op weg naar een wonderdokter. De dokter is ook een piskijker en kan in de urine van de man precies zien waar hij woont.

sage uit 1967
 • Een man woonde in Veensterheide en werkte in Rottevalle. Elke dag zag hij onderweg iets raars. Op het laatst kreeg hij
 • er zo'n last van, dat hij in Rottevalle is gaan wonen.
 • man
 • wonen
 • Een man woonde in Veensterheide en werkte in Rottevalle. Elke dag zag hij onderweg iets raars. Op het laatst kreeg hij er zo'n last van, dat hij in Rottevalle is gaan wonen.

sage uit 1968
 • Der wie in man, dy moest nei sterke Hearke ta. Sterke Hearke wie krekt op 't lân oan 't ploeijen. De man koe Hearke net
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee naar een huis
 • man
 • wonen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee naar een huis en zei: "Kijk, daar woont hij en hier staat hij."

sage uit 1970
 • Sterke Hearke wenne yn 'e Ham. Op in kear wied er op 't lân oan 't ploeijen. Doe kom der in man by him, dy frege him of
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen op het land. Een man vroeg hem of hij ook wist waar een bepaald persoon woonde
 • man
 • wonen
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen op het land. Een man vroeg hem of hij ook wist waar een bepaald persoon woonde. Hearke tilde de ploeg op en wees ermee naar het huis van de persoon en hij zei:…