Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

24 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1998
 • probleem bekend', zegt Krijgsman. 'Meestal wordt de inhoud van de toiletten in bevroren toestand boven zee gedumpt, maar die
 • De inhoud van vliegtuig toiletten wordt altijd in bevroren toestand in zee gedumpt, maar komt per ongeluk op een huis
 • reis
 • zee
 • De inhoud van vliegtuig toiletten wordt altijd in bevroren toestand in zee gedumpt, maar komt per ongeluk op een huis terecht. Als het huis verkocht wordt, stelt men vast dat de kans dat dit nog een…

mop uit 1998
 • reis
 • zee
 • Jantje zegt dat hij niet naar Engeland wil op vakantie. Zijn vader antwoordt dat hij zijn mond moet houden en door moet zwemmen.

sprookje uit 1888
 • de zee overtrekken. Aan boord van het schip hoorde men opeens een geroep. "Dat is de koning," zei Margriet, "die zegt
 • portret en vraagt de schilder zijn zuster te brengen. Het meisje wordt op haar reis vergezeld van de buurvrouw. Ze moeten over
 • zee. Op het schip trekt de vrouw de kleren van het meisje aan. Het meisje buigt zich over de reling en de vrouw gooit haar
 • reis
 • zee
 • Een schilder werkt op het paleis van een koning aan een portret van zijn zuster. De koning wordt verliefd op het portret en vraagt de schilder zijn zuster te brengen. Het meisje wordt op haar reis…

mop uit 1994
 • cruise op de Middellandse zee, inclusief vliegreis, compleet voor slechts 195 gulden. De Hollander boekt deze vakantie. Als
 • vraagt: "Bent u de Hollander die geboekt heeft voor de reis van 195 gulden?" "Inderdaad, dat ben ik," roept de Hollander, en
 • reis vraagt hij een Belg of ze de trommelslager nog een fooi moeten geven. De Belg ontkent: dat heeft hij de vorige keer
 • Middellandse zee
 • reis
 • zee
 • Een zuinige Hollander boekt een goedkope cruise en blijkt als slaaf in een galei te moeten roeien. Aan het eind van de reis vraagt hij een Belg of ze de trommelslager nog een fooi moeten geven. De…

sage uit 1967
 • foar jo klear. Dan matte jo in reis meitsje oer in breed wetter." Dat kloppe ek wer krekt. Heit moest foar it earst opkomme
 • zou liggen, en dat hij een reis over een breed water zou maken. Toen hij thuis kwam lag er inderdaad een brief voor hem
 • reis
 • zee
 • Een man was eens zijn pijp kwijt, en hij verdacht er iemand van deze gestolen te hebben. Hij ging naar een waarzegster toe en deze begon uit zichzelf degene te beschrijven die hij verdacht. Ook zei ze…

sage uit 1967
 • reis
 • zee
 • De tovenaarsters maakten reizen naar Spanje toe. In een boot. Dan zongen ze: Huppelen, tuppelen over het water.

mop uit 1973
 • Twa poepen hienen yn Hollân yn 'e ûngetiid west. Se wienen op reis nei hûs ta en farden oer de Sudersé. Doe waerd it
 • het geld in zee valt.
 • reis
 • zee
 • Twee arbeiders zijn met de hooitijd in Holland geweest. Op weg naar huis varen ze over de Zuiderzee. Ze zijn doodsbang voor de storm die opsteekt. Het verdiende geld houden ze in een buideltje met een…

sage uit 1970
 • . Op in kear kom dy séman thús fan in lange reis; hy nom de papegaei mei fan board. Doe't syn forlof om wie gong er wer nei
 • een volgende reis liet hij zijn papegaai aan wal achter, bij zijn vrouw. Die hoorde deze woorden elke avond, en haalde de
 • reis
 • zee
 • Een zeeman zat elke avond in zijn hut te schelden, dat zijn vrouw dood moest. Zijn papegaai nam die woorden over. Bij een volgende reis liet hij zijn papegaai aan wal achter, bij zijn vrouw. Die…

sage uit 1934
 • koningsdochter onderweg gestorven was. Maar na dagenlang zwerven op de eindelooze zee, zijn ze gekomen aan den mond der Marckrivier
 • reis
 • zee
 • Hoe Denen zich in Brabant vestigden en rovend en plunderend dit gebied teisterden. En hoe door een list van Godevaert I, hertog van Brabant, de Brabanders verlost werden van de wrede Denen.

mop uit 1899
 • Daar was eens een jongen die naar zee wou. Hij verhuurde zich op een schip. Voor hij vertrok ging hij afscheid nemen
 • zal niets mankeeren." "Goed, dan krijg je als je het kent een spekpannekoek." De jongen ging op reis, keerde terug en ging
 • Jongen die naar zee gaat zal van dominee een spekpannenkoek krijgen als hij het kompas kent. Bij terugkomst zegt hij
 • reis
 • zee
 • Jongen die naar zee gaat zal van dominee een spekpannenkoek krijgen als hij het kompas kent. Bij terugkomst zegt hij dat hij het kompas beter kent dan de dominee het Onze Vader. De dominee wint, want…

sage uit 1980
 • droeg hij een gouden ring met een edelsteen. De reis was pas begonnen en ze zouden nog wel een week op zee blijven. Zo lang
 • Een lijk wordt opgevist uit de zee. Het lijkt een rijke man te zijn geweest. De bemanning gooit het lijk overboord. De
 • reis
 • zee
 • Een lijk wordt opgevist uit de zee. Het lijkt een rijke man te zijn geweest. De bemanning gooit het lijk overboord. De horlogeketting en de ring die de man bij zich had gedragen zullen ze afgeven bij…

sage uit 1903
 • knecht was trotsch op zijn reis en zijn ontdekking en zette de sinaasappelen op zijn hoed. Dit nam de kol zoo kwalijk, dat
 • reis
 • zee
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net zo snel weer terug is. Hij neemt als bewijs sinaasappelen mee en kan nog net een…

sage uit 1894
 • woede ontvlammen, dat hij besloot zich te wreken. Toen het bruidspaar op reis was, verborg hij zich in het slot op den
 • jonggehuwden van hunne reis terugkwamen, sprong hij te voorschijn en stak hen beiden beurtelings den dolk in het hart. Waleram had
 • reis
 • zee
 • Twee broers zijn verliefd op hetzelfde meisje, Alix. Het meisje kiest voor de ene broer, Waleram. Reginald, de andere broer, is daar over zo woedend dat hij zowel Waleram als Alix vermoord. Hierna…

sprookje uit 1976
 • . Toch doet de reus nog een laatste poging hen te vangen. Maar hij verdrinkt jammerlijk in de zee.
 • reis
 • zee
 • Een kapitein en zijn bemanning lijden schipbreuk. Ze stranden op een eiland. Op het eiland komen ze een reus met één oog tegen die hen meeneemt naar zijn woning in de rotsen. Daar aangekomen worden…

legende uit 1380
 • De indeling van de tekst is overgenomen uit: De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw, W
 • zelf ziet en dus verbrandt hij zijn boek. Dan komt er een engel van God die hem vertelt dat hij een reis gaat maken
 • . Tijdens de reis zal Brandaan erachter komen wat waarheid en wat leugen is.
 • reis
 • zee
 • De abt Brandaan leest veel over wonderlijke dingen. Hij wil alleen niet geloven wat er geschreven staat tot hij het zelf ziet en dus verbrandt hij zijn boek. Dan komt er een engel van God die hem…

legende uit 1380
 • De indeling van de tekst is overgenomen uit: De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw, W
 • . Ruim tachtig mannen gaan mee voor een reis van negen jaar. Onder die mannen bevinden zich twee kapelanen. Een van die twee
 • reis
 • zee
 • Brandaan maakt zijn schip in orde. Hij zorgt ervoor dat hij een stevig schip heeft dat van alle gemakken is voorzien. Ruim tachtig mannen gaan mee voor een reis van negen jaar. Onder die mannen…

legende uit 1380
 • voort tellen, Dat hi voer langhe wijle Up die zee ende meneghe mile. 1015 Doe vernam Sente
 • ofte sien; 1020 Van zijnre bliscap moet gescien Ter zee groot ongheweder. Doe viel sciere neder Sente
 • De indeling van de tekst is overgenomen uit: De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw, W
 • reis
 • zee
 • Het schip van Brandaan wordt door sirenen gelokt, maar de monniken krijgen hulp van een donker wezen uit een gebergte. Dat blijkt echter een duivels wezen te zijn, die de monnik van de gestolen teugel…

legende uit 1380
 • bondent vele vaste; Den ancker cabel sneden si ontwee Ende voeren vroylic up die zee 2225 Ende quamen saen te
 • De indeling van de tekst is overgenomen uit: De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw, W
 • reis
 • zee
 • De ankerkabel wordt doorgesneden zodat Brandaan en de monniken naar huis kunnen. Bij aankomst laat Brandaan het boek zien waarin de wonderen die ze onderweg tegenkwamen, staan beschreven. Kort daarna…

sage uit 1896
 • alsof de duivel zelf aan boord was. Dit was misschien ook wel het geval. Ongeveer een half uur duurde weêr de reis, toen
 • wilde slapen, maar eene gelijke reis maakte als de hindelooper schippersknecht.
 • reis
 • zee
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier het fijne van weten en besluit een nacht op het schip door te brengen. Midden in…

sage uit 1923
 • zekeren avond hoorde hij van verre het geruisch van de zee, en na eenigen tijd stond hij aan het strand van de geweldige
 • dat op eenigen afstand in zee lag.De romp was zwart als van ebbenhout; grauw ook waren de zeilen en al het touwwerk. Er
 • grond meer aan de voeten heeft. Een goede en een kwade gedaante begeleiden hem. Hij komt bij zee, en wordt aan boord van een
 • schip zonder bemanning getild. Zeelui vrezen een ontmoeting met het schip, want dat brengt ongeluk tijdens de reis.
 • reis
 • zee
 • Twee broers dingen beiden naar de hand van een meisje. In de huwelijksnacht vermoordt de afgewezen broer het paar. De bebloede hand van de bruidegom raakt het gezicht van de moordenaar, en is niet weg…

sprookje uit 1887
 • De drie gebroeders met de gouden lokken Een visscher woonde met zijn vrouw in een hut aan de zee. Hij had het niet
 • : "Visscher lief laat mij toch leven, ik zal u 't tiendubbele geven! Werp mij terug in zee en 't visschen valt u mee." En 't viel
 • reis
 • zee
 • Een visser vangt een sprekende goudvis. De vis smeekt de visser om hem te laten leven. In ruil daarvoor zal de visser het tiendubbele terugkrijgen. De man gooit de vis terug en gaat naar huis met een…

sprookje uit 1951
 • libbentsje as smoarge beane. It krige syn gerak as gjin oar. Om 'e safolle jier makke de ealman mei it wiif in reis nei de Oast
 • . Dy hienen se opsletten. Hja wie o sa tsjep fan troanje. Hja fornijde him, hja hie in reis makke op in skip; dat wie yn 'e
 • reis
 • zee
 • Een kinderloos echtpaar van adel ontfermt zich over een vondeling. Als de jongen oud genoeg is, mag hij met zijn ouders mee op een bootreis. In een storm raakt de jongen met zijn kano los van de boot…
86.jpg

sage uit 1919
 • verhalen. Want de eskimo's hadden wel eens gehoord, dat aan den anderen kant der zee al heel zonderlinge toestanden heerschten
 • de zee likte. Hoe het zij, Zeelik leefde weltevreden, ving veel visch, en stierf eindelijk zóó algemeen betreurd, dat men
 • Zee-lik
 • reis
 • zee
 • Het ontstaan van de naam Zierikzee

sage uit 1970
 • naar Batavia en terug. Dan hadden ze de meeste kans om een ander schip te ontmoeten wanneer ze in volle zee met averij
 • -Indiëvaarders acht tot twaalf maanden over de reis deden, volbracht Barend die in zes maanden. Nog vond hij dat de reis te lang
 • Schipper Barend Fockesz roept de hulp in van de duivel, omdat hij de reis naar Indië veel te lang vindt duren. De
 • reis
 • zee
 • Schipper Barend Fockesz roept de hulp in van de duivel, omdat hij de reis naar Indië veel te lang vindt duren. De duivel belooft hem dat het schip voortaan altijd wind in de zeilen zal hebben. Barend…
Duivel.jpg