Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

298 resultaten voor ""

sage uit 1997
 • Pleneaden, de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, ja, maar dat mag niet gebeuren. Want als de aarde er aan gaat, gaan wij er
 • een soort scherm geschapen, om de aarde heen, in de kosmos, wat die noodlottige straling van de zon tegenhield. En dat was
 • In de jaren zeventig hebben bewoners van andere planeten de aarde beschermd tegen schadelijke zonnestralen, die anders
 • de aarde verwoest zouden hebben.
 • aarde
 • Aarde
 • In de jaren zeventig hebben bewoners van andere planeten de aarde beschermd tegen schadelijke zonnestralen, die anders de aarde verwoest zouden hebben.

sage uit 1997
 • aarde
 • Aarde
 • Elfen dragen kleuren die in overeenstemming zijn met hun omgeving.

personal narrative uit 1997
 • bewustzijn, en ik ontmoet steeds mensen die datzelfde beleven, die zeggen 'ik heb me altijd vreemd gevoeld op aarde, en nu begint
 • we meestal al vaker hier op aarde ook geweest zijn, maar we komen hier om een taak te verrichten. En om die mensen die al
 • aarde
 • Aarde
 • Haar tekenen uit de dierenriem zeggen dat Mellie Uyldert een leraar is, en een vertaler van informatie uit andere bewustzijnstoestanden naar deze wereld. Ze heeft vaak cursussen gegeven in de…

sage uit 1978
 • aarde
 • Aarde
 • Bij Smalle Ee heeft ooit een groot klooster gestaan. Naar verluid zouden er van Smalle Ee tot aan het `Krúswetter' (en misschien nog wel verder) gangen en dijken onder het water lopen.

broodjeaapverhaal uit 1995
 • betreft de voorwerpen bleek er een voorkeur te bestaan voor stenen, steentjes, zand, kluitjes aarde en relatief kleine
 • voorwerpen, zoals een wekker. De kluitjes aarde die in huis gevonden werden, leken op de kluitjes in de tuin. Alle getuigen
 • aarde
 • Aarde
 • Aarde
 • In een woonhuis worden Poltergeist-verschijnselen waargenomen: steentjes en zand vliegen door de lucht, en glaswerk springt aan stukken. De verschijnselen doen zich telkens voor in de nabijheid van de…

sage uit 1937
 • lijkstoet te zien passeren, ik meen van diegenen die wel dood, maar nog niet begraven waren; dus van diegenen die boven aarde
 • aarde
 • Aarde
 • Een beelwitter is iemand die op het spoor van een weg, precies om middernacht, een lijkstoet ziet passeren van iemand die al wel gestorven, maar nog niet begraven is. "Beelwitten" betekent bovendien…

raadsel uit 1996
 • aarde
 • Het zit onder de grond en het heeft nooit hoofdpijn? Een paracetamol.

raadsel uit 1995
 • aarde
 • Wat is één olifant in een boom? Eén minder op de aardbol. Wat zijn twee olifanten in een boom? Eén olifant meer in de boom. Wat zijn drie olifanten in een boom? Verdomd sterke boom!

Trefwoorden: aarde, boom, kracht, olifant


legende uit 1982
 • aarde
 • Aarde
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • tijdje zonder dat er een woord werd gezegd. Plotseling zei de man 'Jezus komt weer op aarde.' 'O God,' dacht de automobilist
 • Een man nam een lifter mee, die op een gegeven moment zei: "Jezus komt weer op aarde". De automobilist keek naast zich
 • aarde
 • Een man nam een lifter mee, die op een gegeven moment zei: "Jezus komt weer op aarde". De automobilist keek naast zich om de man te bekijken, maar er zat niemand. Toen hij bij het eerste…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • aarde
 • Er worden graancirkels ontdekt in Drente. Men vraagt zich af of ze door mensenhand zijn gemaakt of door ufo's. Ze zouden ook kunnen ontstaan door de wind of door aard-energie. In de winter worden wel…

sage uit 1997
 • echt: dat zijn de kabouters die bij de aarde horen. Er is ook een boek van die mevrouw, ze woonde op de Veluwe. Ze is nu
 • aarde
 • Aarde
 • Kabouters hebben echt in oude huizen gewoond, de vertelster heeft zelf met kabouters gespeeld toen ze klein was. Ze heeft ook een engel gezien. Bij een grote struik had ze kaboutervriendjes met Duitse…

sage uit 1997
 • de aarde gelegd, en aan Moeder Aarde gewijd, enzovoort. Seitus was de planeet Saturnus. Dus dat was echt de aarde. En
 • aarde gelegd en aan moeder Aarde gewijd. 't Gooi is een echte heilige streek, waar ook kaboutertjes wonen.
 • Moeder Aarde
 • aarde
 • Aarde
 • Bij Huizen ligt de Seitjesberg [Sijsjesberg], waar de vertelster vroeger mensen inviteerde en verhalen vertelde. De berg was het centrum van zeven dorpen van het Gooi, die allemaal een voetpad naar de…

sage uit 1997
 • Me: Zo had je dus volgens de elementen aarde, water, vuur en lucht de bijbehorende wezens die zich daar prettig voelen
 • . Trollen zijn ook van de aarde, het element aarde, maar zijn erg lelijk, grof, dom. En op een keer zei iemand, zat hij op een
 • aarde
 • Aarde
 • Bij de vier elementen horen verschillende wezens met hun eigen leefwereld. Deze wezens trekken weg uit de dichtbevolkte en vervuilde gebieden. Ze trekken voornamelijk naar Scandinavië. Hier kun je…

sage uit 1997
 • dansfeest voor ze zich in de aarde terugtrekken. Want, omdat ze niet stoffelijk zijn, kunnen ze gemakkelijk in de aarde ook
 • leven, bestaan. Kunnen wij ons niet zo goed voorstellen. Ze hebben geen ruimte nodig begrijp je? Ze zijn in de aarde, maar
 • mensen zodat ze mee kunnen doen. In het najaar hebben ze weer een feest, waarna ze zich in de aarde terug trekken.
 • aarde
 • Aarde
 • Beltane is de grote voorjaarsviering van de aetherische wezens. Ze houden dan allemaal dansfeesten en betoveren sommige mensen zodat ze mee kunnen doen. In het najaar hebben ze weer een feest, waarna…

sage uit 1997
 • aarde. En daar lopen dan die zijarmen van die rivier doorheen. Heel mooi! En daar is een bepaalde vallei: de Vallée des Fées
 • , dus de feeënvallei. En daar mochten we niet spreken en we moesten achter elkaar lopen op zo'n klein stukje aarde, net aan
 • aarde
 • Aarde
 • In de Ardennen ligt de Vallée des Fées, waar de feeën leven. Daar mag je niet spreken en je moet achter elkaar lopen. Als de laatste bladeren gevallen zijn houden de feeën daar een groot feest.…

raadsel uit 1996
 • aarde
 • Wat is het verschil tussen een patat en Julie en Melissa? Een patat steekt eerst in de grond en dan pas in de kelder!

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Als de hele Chinese bevolking tegelijkertijd zou springen, werd de draaiing van de aarde verstoord en de hele VS
 • Als de hele Chinese bevolking tegelijkertijd zou springen, werd de draaiing van de aarde verstoord en de hele VS
 • aarde
 • Aarde
 • Als de hele Chinese bevolking tegelijkertijd zou springen, werd de draaiing van de aarde verstoord en de hele VS overspoeld door een enorme vloedgolf.

mop uit 1998
 • wereld uitgenodigd om ze mijn boodschap mede te delen: Morgen zal ik de aarde vernietigen!" Jeltsin roept meteen zijn
 • regering bijeen en zegt: "Ik heb twee slechte boodschappen: 1) God bestaat en 2) Morgen zal hij de aarde vernietigen." Clinton
 • Jeltsin, Clinton en Bill Gates worden bij God geroepen als de drie belangrijkste mensen op aarde. Hij deelt ze mee dat
 • hij morgen de aarde zal vernietigen. Jeltsin meldt 2x slecht nieuws: God bestaat, en de aarde wordt vernietigd. Clinton
 • aarde
 • Jeltsin, Clinton en Bill Gates worden bij God geroepen als de drie belangrijkste mensen op aarde. Hij deelt ze mee dat hij morgen de aarde zal vernietigen. Jeltsin meldt 2x slecht nieuws: God bestaat,…

sage uit 1970
 • aarde
 • Aarde
 • Een jongetje ziet een bolbliksem op een dag dat het helemaal niet dondert of bliksemt.

sage uit 1966
 • aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met iedereen een praatje maken. Het is bijna
 • of hij zwijgen kan. De jongeman begint te fluiten en alle mest en aarde verspreidt zich over het land. Dit gaat enkele
 • aarde
 • Aarde
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

mop uit 1998
 • Kind 1 (Nederlands): "Ik kom uit Mars en jij komt van de aarde, okee? Nou, wat eten jullie hier op de aarde?" Kind 2
 • (Nederlands): "Weet ik veel. Huhuh." Kind 1: "Groente. Zeg dan. Wat eten jullie op de aarde?" Kind 2: "Patat." Kind 1: "Wij eten
 • Een dialoogspel, waarbij de ene spreker doet of hij van Mars komt en de ander van de aarde. Mars: "Wat eten jullie op
 • aarde?" Aarde: "Patat." Mars: "Wij modder. Wat drinken jullie op aarde?" Aarde: "Water, cola." Mars: "Wij modderwater. Wat
 • Aarde
 • aarde
 • Aarde
 • Een dialoogspel, waarbij de ene spreker doet of hij van Mars komt en de ander van de aarde. Mars: "Wat eten jullie op aarde?" Aarde: "Patat." Mars: "Wij modder. Wat drinken jullie op aarde?" Aarde:…

sage uit 1966
 • handen in de aarde onder de boom. Oom Piter kan niet zien wat hij uit de grond haalt. Jan Kluwer zweet erg. Hij gaat terug
 • aarde
 • Aarde
 • Janne is de naam van de pensionhoudster. Alle landlopers krijgen daar onderdak. Ze moeten vooraf betalen. Janne heeft een oude man in de kost. Die kan niet vlug eten. Janne wacht daar niet op. Ze…

personal narrative uit 1999
 • naam, stellen voor mij de aarde voor en zorgzaamheid van de aarde, en ja natuurwezentjes. Maar ik geloof niet dat ze zo
 • . Aarde. Ik denk dat ik die kwaliteiten een bepaald gevoel toedicht en daar iets bij zoek van een symbool, maar ik geloof niet
 • aarde
 • Aarde
 • Een vrouw vertelt over haar manier van omgaan met elementwezens.

uit 1999
 • ik dat heb gezien, een verhaal nagespeeld over Aradia de 'witchgoddess', hoe zij op de aarde kwam. D'r werd gedanst en
 • Aradia die kwam naar de aarde en werd de 'vuurgodin' en nou... Het was zó mooi uitgebeeld en gedanst daar hadden ze
 • aarde
 • Aarde
 • Een vrouw beschrijft een verhaal dat uitgebeeld wordt in een ritueel en de vuurloop die daarop volgt.