Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

51 resultaten voor ""

mop uit 1974
 • Vrouwen uit de stad die op het platteland fietsen krijgen medelijden met tochtige koe die door de andere koeien wordt
 • andere
 • Vrouwen uit de stad die op het platteland fietsen krijgen medelijden met tochtige koe die door de andere koeien wordt besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om…

sage uit 1974
 • Andere Zauberei
 • Man kan hanen laten kraaien. Door in zijn handen te wrijven wordt zijn hond woest en gaat met een andere hond vechten.
 • andere
 • Man kan hanen laten kraaien. Door in zijn handen te wrijven wordt zijn hond woest en gaat met een andere hond vechten.

mop uit 1973
 • . Hij trok en trok en toen kwam daar zomaar een Canadese jeep uit de grond met de koplampen nog aan. De andere vertelt dat
 • andere
 • Twee mannen vertellen elkaar sterke verhalen. De eerste vertelt dat hij in het land een paaltje zag met een touw eraan. Hij trok en trok en toen kwam daar zomaar een Canadese jeep uit de grond met de…

mop uit 1973
 • andere
 • Jan was met zijn broer in Holland putgaten aan het graven. Ze waren zo diep dat ze op een bepaald moment stemmen hoorden van mensen die een vreemde taal spraken. Toen ze Wibe Prum zagen lopen, die…

sage uit 1973
 • Hearke stond eens urenlang te praten met op zijn ene arm een van zijn kleindochters en op de andere een zware kettingeg.
 • andere
 • Hearke stond eens urenlang te praten met op zijn ene arm een van zijn kleindochters en op de andere een zware kettingeg.

sage uit 1974
 • kruiwagen op en zet die aan de andere kant neer.
 • andere
 • Zoon van sterke man kan niet met volle kruiwagen bij de kant van een droge sloot opkomen. De sterke man tilt de kruiwagen op en zet die aan de andere kant neer.

sage uit 1963
 • Andere Todesvorzeichen
 • andere
 • Op een dag zag een familie heel vaak en kort iets in de kamer tegen de muur staan. Dat gaat zo met voorloop. Toen een kind kwam te overlijden zette de familie het kistje bewust niet op die plaats…

sage uit 1965
 • Een bendelid wordt verplicht de andere leden bekend te maken Bij de bende van de Heirovers was er ook een van
 • Neerweert bij en toen ze die herkend hadden, hebben ze hem verplicht de andere leden bekend te maken en zo hebben ze die bende
 • Een bendelid wordt verplicht de andere leden bekend te maken
 • Een bendelid wordt verplicht de andere leden bekend te maken.
 • andere
 • Een bendelid wordt verplicht de andere leden bekend te maken.

mop uit 1973
 • vreet jij de andere helft maar op."
 • licht omhoog en zei dat de helft was weggevreten door de mot. De koopman zei: dan eet u de andere helft maar op.
 • andere
 • En kaaskoopman moest op voor herhaling van dienst. De majoor hield een kledinginspectie. Hij hield de overjas tegen het licht omhoog en zei dat de helft was weggevreten door de mot. De koopman zei:…

mop uit 1973
 • andere
 • Een man, die met veel geld over een stil pad loopt, staat plotseling oog in oog met een struikrover die hem dreigend 'je geld of je leven' toeroept. De man zegt hierop dat de rover zijn geld kan…

mop uit 1973
 • aan de afspraak. "Ja maar, ik bedoelde de andere helft".
 • andere
 • Een man wil wel eens een nummertje maken met een hoer, maar heeft te weinig geld bij zich. Ze spreken af dat hij voor half geld mag als hij maar de helft erin duwt. Als hij zijn geslacht er toch…

sage uit 1892
 • eene andere richting, en ging bezijden en daarna achter de beide gezellen. Deze sloegen vervolgens het kerkpad en de hond
 • eerste huizen des dorps na, waar het den molenweg insloeg. G. Aarts en veel andere personen zijn door dit spook een groot
 • andere
 • Aantal gevallen van ontmoetingen met een spookhond die mensen vergezeld en lawaai maakt of vreselijk brult.

sprookje uit 1893
 • tweede zevental jaren vervlogen en verscheen de duivel opnieuw, thans evenwel vergezeld van zeven andere duivels want zo
 • zij zonden thans al de andere duivels uit en drukten hen ernstig op het hart zich ditmaal niet te laten verschalken. Toen
 • , die kan niet eerder loskomen dan na nog zeven jaar te wachten. Na die zeven jaar verschijnt de duivel met zeven andere
 • andere
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sage uit 1970
 • andere
 • Knecht die kan weerwolven raadt meisjes die 's avonds op visite gaan, aan om als ze iets verdachts tegenkomen hun voorschoot over het hoofd van het verdachte te werpen. De volgende ochtend heeft de…

sage uit 1970
 • andere
 • Raadsleden van Bakel vergaderen zittend op de kant van de raadskuil en laten hun benen hangen. Na een vergadering kunnen ze hun eigen benen niet terugvinden. De burgemeester heeft als oplossing tegen…

sage uit 1969
 • andere
 • Verteller heeft horen vertellen dat een geestelijke bij brand de wind kon laten draaien, al heeft hij het zelf nooit gezien.

sage uit 1970
 • Verteller heeft gehoord van een pastoor die een keer de wind kon draaien, zodat een brand niet overwaaide naar andere
 • andere
 • Verteller heeft gehoord van een pastoor die een keer de wind kon draaien, zodat een brand niet overwaaide naar andere huizen.

sage uit 1889
 • door een slop in de heg nog altijd andere kwamen aanloopen 'net lèk 'n percessie'. De strooper begreep, dat de zaak niet
 • doet: 'zen d'angere-n al langs?' (zijn de andere al voorbij gegaan?) en daarna dood bedaard voortspringt. Of de jager ook
 • dag gaat zijn geweer meteen af, zonder dat hij een zilveren dubbeltje aan de lading heeft hoeven toevoegen. Een andere
 • andere
 • Stroper krijgt haas onder schot, maar zijn geweer weigert, terwijl steeds meer hazen te voorschijn komen. De volgende dag gaat zijn geweer meteen af, zonder dat hij een zilveren dubbeltje aan de…

sage uit 1892
 • Onzichtbare kabouters verrichten 's nachts arbeid, stelen niet, dragen soms rogge naar een andere eigenaar. Ze
 • andere
 • Onzichtbare kabouters verrichten 's nachts arbeid, stelen niet, dragen soms rogge naar een andere eigenaar. Ze verdwijnen als hun aanvoerder is gestorven, anderen vertellen dat ze op bevel van de Paus…

legende uit 1925
 • . De legende daaromtrent gelijkt overigens op die van andere wandelende wonderbeelden.
 • overigens op die van andere wandelende wonderbeelden.
 • andere
 • De kleine, zwarte Madonna, die te Sittard wordt vereerd, heet een wandelend wonderbeeld. De legende daaromtrent gelijkt overigens op die van andere wandelende wonderbeelden.

sage uit 1966
 • Andere Begegnungen mit dem Teufel
 • andere
 • Een man zegt dat hij door een boom kan schieten. Een vrouw merkt op dat hij niet door de boom, maar langs de boom heeft geschoten. De vreemde wordt kwaad, slaat de vrouw, en is meteen verdwenen. De…

sprookje uit 1963
 • hem als koeherder generaal van zijn vee. De koning laat hem zien dat de weide omgeven wordt door een gracht. Aan de andere
 • andere
 • De twee oudste zoons gaan met toestemming van vader in dienst en worden uiteindelijk generaal. De derde zoon is daar volgens de vader te dom voor. De jongste gaat naar de koning en vraagt of hij hem…

sage uit 1966
 • andere
 • Jongeman durft niet alleen langs het kerkhof.

sprookje uit 1903
 • andere
 • Jonge postrijder berooft en vermoordt de rijke veehandelaar die hij naar de stad moet brengen. De man zegt hem dat de moord door de zon zal uitkomen. De moord blijft onopgehelderd, de jongen verhuist…

uit 1903
 • hadde ze ook wel grappies maar niet van die straatschenderijen. Bijvoorbeeld: Als een jongen van een andere plaats kwam
 • andere
 • Voorbeelden van grappen die in de jeugd van de zegsman uitgehaald werden bij een vrijer van buiten en bij een bruiloft.