Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

18 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • in de ban van Het Kwade is en stuurt Het Goede, een boodschapper van de Heer, op hem af. De boodschapper verhindert de
 • ban
 • Een licht ontvlambare vader dreigt een aardappelboer dood te maken omdat de man hem bedonderd heeft met aardappelen van zeer slechte kwaliteit. De woedende man roept de duivel op hem bij te staan. Een…

sage uit 1968
 • Een knecht die in de ban is van de duivel, maakt allerlei vreemde dingen mee: deuren gaan vanzelf open en dicht, vorken
 • ban
 • Een knecht die in de ban is van de duivel, maakt allerlei vreemde dingen mee: deuren gaan vanzelf open en dicht, vorken worden hem uit het niets in de hand gedrukt, het eten wordt automatisch naar…

raadsel uit 1970
 • Hwat is 't lêste wurd fan 't Alde Testamint? Sla. Dat ik U allen in de ban sla.
 • Wat is het laatste woord van het Oude Testament? Sla. Dat ik U allen in de ban sla.
 • ban
 • Wat is het laatste woord van het Oude Testament? Sla. Dat ik U allen in de ban sla.

Trefwoorden: ban, laatste, sla, slaan, testament, woord


sage uit 1501
 • vanden Vissche come. Ende ick segghe u dat te vooren, dat ghijse laten sult, ende ontfanghen penitencie; of ick sal den Ban
 • ban
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1971
 • in ban yn ús formidden." "Bliksem Jits," sei pake, "jow him my mar oer 'e tafel hinne; hoechst him der net ûnder troch to
 • had over het laatste oordeel. De stad waar zij woonden werd geweigerd, omdat er iemand in de ban zat in hun midden. De man
 • ban
 • De zoon van een actief kerklid had zijn vrouw verlaten. Toen kwam er een vrouw bij de vader, die zei dat ze gedroomd had over het laatste oordeel. De stad waar zij woonden werd geweigerd, omdat er…

sage uit 1979
 • Vrijmetselaars zijn in de ban van de duivel en hebben geen eigen wil meer. Als je eenmaal vrijmetselaar bent, zit je er
 • ban
 • Vrijmetselaars zijn in de ban van de duivel en hebben geen eigen wil meer. Als je eenmaal vrijmetselaar bent, zit je er voor je leven aan vast. Eens in de zoveel tijd wijst het lot een vrijmetselaar…

sage uit 1979
 • altiten om. Mei de klomp makke Piter Poes in sirkel yn 't lân en spriek de ban oer de beide mannen út. Hja koenen dêrnei noait
 • advocaten zitten gevangen binnen een cirkel die Piter om hen heen trok voor hij de ban over hen uitsprak. De twee advocaten
 • ban
 • Duivelbanner Piter Poes heeft ooit twee advocaten verbannen naar een stuk land dat later 'Advocatenland' ging heten. De advocaten zitten gevangen binnen een cirkel die Piter om hen heen trok voor hij…

sage uit 1979
 • ban
 • Duivelbanner Piter Poes verbant twee gemene advocaten die het volk uitbuiten naar een stuk land dat daarna de naam 'Advocatenland' draagt. De advocaten blijven altijd op het stuk land ronddolen.

sage uit 1978
 • was de ban gebroken.
 • wijwater. De ban wordt verbroken als de nagels en rode haren die uit het hooi komen, in vuur worden geworpen.
 • ban
 • Vrouw krijgt na het mislukken van het botermaken de raad wijwater bij de melk te doen. De pastoor komt zelf de karn zegenen, maar dat geeft geen oplossing. Een pater ziet meteen dat een koe is…

personal narrative uit 2006
 • kwade bezeten en zijn in de ban van de duivel.
 • zijn in de ban van de duivel.
 • ban
 • Ik geloof in bewustzijnstransformaties. Een persoon die heel agressief is, zoals de skinheads in Moskou die bijvoorbeeld Chinezen in elkaar slaan, daar heeft een bewustzijnstransformatie…

sprookje uit 2008
 • de rivier ziet liggen, mag je hem nooit pakken. Want als je die kam pakt, ben je in de ban van Watramama. Dus als je een
 • moet men nooit een kam aan de kant van de rivier pakken want dan kan men in de ban van Watramama raken.
 • ban
 • Anansi is bevriend met Watramama, de waternimf. Als hij in nood zit, kan hij altijd bij haar terecht. Zij helpt hem door hem op haar schouders te zetten. Maar Watramama is ook gevaarlijk want zij…

sage uit 1896
 • ban
 • Doktor Faust, de grote tovenaar, is een tijd in Leeuwarden geweest. Op een dag ging hij naar een barbier om zich te laten scheren, maar wat de barbier ook deed, het lukte hem niet, telkens groeiden er…

personal narrative uit 1963
 • ban
 • Vroeger deed men aan duivelbezwering. In Brazilië doen ze het nog.

sage uit 2006
 • : "Lorelei, hè?" BVB: "... die waren in de ban van de jonkvrouw, en die voeren dan te pletter op die rotsen." JL: "Ja, dan keken
 • ban
 • Het verhaal van de Lorelei en een parodistisch lied in het Gronings. In het lied kijkt de jongen aan het roer zo naar een schippersdochter die in haar ondergoed zingend haar haar kamt, dat hij met…
Groningen 002.jpg

sage uit 1930
 • wordt in de ban gedaan, moet naar Rome reizen, daarna Christus drie jaar in de oorlog dienen. Eer de drie jaar om zijn
 • ban
 • Een kampvechter uit de Ommelanden slaat een priester en alle hosties vallen op de grond. Buurvrouwen zien in elke hostie een ster. Het volk was er ook zondig, daarom stroomden de Ommelanden over. Pas…
pic95.jpg

sage uit 2014
 • populairder was geworden. Ze wilden hem niet meer missen. Ze waren verslaafd geraakt aan het griezelen in de ban van het beest. Zo
 • die draak. En terwijl ze stenen naar hem gooiden merkte ze dat de ban van het beest verbroken werd. Ze realiseerde zich
 • ban
 • Nadat een monster een meer heeft leeggevist, worden wekelijks als was het een toneelstuk, eerst schapen en gevangenen, daarna maagden geofferd. Als de koningsdochter aan de beurt is valt een Romeinse…
wereldverteldag - Joris-iPhone.m4v

sage uit 1976
 • düdelijk in de ban van de düvel. De boer die keek me aan, net als die zoggen wol, had ik ‘t jong niet gezegd. Ja ik begon toen
 • ban van de düvel. Om üt te kommen is er maar een weg, je motte de karne tonnen inwrieven met husiesgoed”. Hij zegt: “dat
 • ban
 • Boer denkt dat de duivel de oorzaak is dat de kwaliteit van zijn boter achteruit is gegaan. Een duivelbanner raadt aan de botertonnen goed schoon te maken, spreekt een formule uit, waarna de macht van…
VODA_007_01.mp3

broodjeaapverhaal uit 2020
 • ’ willen dat hij overal op sociale media een ban krijgt. Een soort pleidooi voor zijn vrijheid van meningsuiting. Dat is alleen
 • niet hoe het werkt. Bedrijven als YouTube en Twitter geven je een ban als je aantoonbaar schadelijke onzin verkoopt. En dat
 • ban
 • Jensen ontkent de ernst van de corona-pandemie en scheldt op wat Frans Timmermans beweert op diens website. Alleen... het is helemaal geen site van Timmermans, maar een ironisch fake-account. In…
97907344_3205452076179044_5866547236069965824_n.jpg
jensen.jpg