Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

96 resultaten voor ""

legende uit 2007
 • bedevaart
 • Bij Eiteren werd een Mariabeeld opgegraven en naar de kerk in IJsselstein gebracht. Het beeld verdween op mysterieuze wijze drie maal uit de kerk en werd teruggevonden op de plaats waar het beeld…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Een gipsen beeld van Elvis Presley begint te huilen. Er komt een bedevaart naar het huis van de eigenaar op gang.
 • bedevaart
 • Een gipsen beeld van Elvis Presley begint te huilen. Er komt een bedevaart naar het huis van de eigenaar op gang.

legende uit 1998
 • mensen geloofden dat en maakten een bedevaart daarheen. Eveneens ver weg, in Italië, zou dit voorkomen. Ook binnen de
 • bedevaart
 • Uit beelden stromen bloed of tranen.

legende uit 1995
 • bedevaart
 • Een Mariabeeld lijkt tranen van bloed te wenen. Nader onderzoek wijst uit dat het om gesmolten hars gaat.

legende uit 1995
 • bedevaart
 • Een Mariabeeld dat bloed weent wordt aan een onderzoek onderworpen. Daarbij blijkt dat het bloed afkomstig is van een man; de eigenaar wordt verdacht van oplichting. Niettemin keert het beeld terug…

sage uit 1889
 • 'gevlogen'. Het verplaatst zich onstuitbaar. Men gaat naar de kapel op het duin voor bedevaart.
 • bedevaart
 • Een zeker zandduin is in één nacht ontstaan. Vroeger stond er een klooster in de duinen. Het duin is daar overheen 'gevlogen'. Het verplaatst zich onstuitbaar. Men gaat naar de kapel op het duin…

sage uit 1970
 • hemmen ien Kilder daorveur een bedevaart opgerich nao Kèvelder toe um van de kröppel af te komme. De boere die dejen eur bes
 • tegen de schaai die de kröppel deje. Toe wier de bedevaart nao Kèvelder opgerich um van de kröppel af te komme.
 • kreupel er niet meer uit kon, maar dat was niet afdoende. Daarom werd een bedevaart naar Kèvelder opgericht.
 • bedevaart
 • Vroeger heerste in Kilder de kreupel (veenmol), voorgesteld als een dier ter grootte van een sprinkhaan, met aan de kop een paar scharen, waarmee ze veel schade aanrichtten. De boeren groeven gaten in…

legende uit 2000
 • bedevaart
 • Een boer vindt in Kevelaer een zilveren plaatje met een afbeelding van Maria in zijn akker. Hij neemt de afbeelding mee, en er vinden wonderen plaats: zieken genezen. Sindsdien is Kevelaer een…

legende uit 2000
 • Fr: En dan gingen we ook nog wel eens op bedevaart, dan moesten we helpen in Onze Lieve Vrouw Ter Nood [Heiloo], daar
 • daar bedevaarten houden, In Heiloo, in Noord Holland... MD: Dat wou ik al vragen: Bent u ooit in Heiloo op bedevaart
 • Vertelster is ook meermalen op bedevaart geweest naar Heiloo. Daar had ook een boer een wonderbaarlijk beeldje gevonden
 • bedevaart
 • Vertelster is ook meermalen op bedevaart geweest naar Heiloo. Daar had ook een boer een wonderbaarlijk beeldje gevonden. En er staat ook de put van Willibrord met geneeskrachtig water.

mop uit 1659
 • Een geestelijke, een wever, een kwakzalver en een bedelaar gaan op bedevaart en krijgen waar zij om gevraagd hebben.
 • bedevaart
 • Een geestelijke, een wever, een kwakzalver en een bedelaar gaan op bedevaart en krijgen waar zij om gevraagd hebben.

legende uit 1624
 • bedevaart doen naar Onze Lieve Vrouw in den Polder. En toen in 1437 door een grooten storm vele dijken doorbraken, het land
 • bedevaart
 • Toen men in de net nieuwe Vrouwepolder een kerk wilde bouwen, zag men een menigte lichten en daar werd de kerk gebouwd. Een schilder kreeg de opdracht een schilderij van Maria te maken, hetgeen door…

sage uit 1634
 • de eilanden wordt ook verbonden aan een, tot nu toe onbekende, bedevaart. Uit Beevaardersland is Beveland ontstaan.
 • bedevaart
 • Verklaring voor de naam Beveland

sage uit 1923
 • kooper goede werken (bidden, een bedevaart). De hik wordt eveneens overgedragen, met deze spreuk, die men driemaal, in één
 • bedevaart
 • Kiespijn kan je verkopen en ook de hik kan je aan een ander geven d.m.v. een spreuk.

sage uit 1982
 • oplossing voor en iedereen dacht het zijne. Ten einde raad besloot de buurt om op bedevaart te gaan naar d'n Heilige Eik in
 • bedevaart waren geweest en staandebeens in 't Hutje een sneveltje of een glaasje anisette hadden gedronken, werd Dora beter. "'t
 • . De buurt ging op bedevaart naar de H. Eik te Oirschot en Dora genas, maar haar moeder zei haar altijd "In Godsnaam" te
 • bedevaart
 • Een vrouwke zei tegen Dora: "Meidje kom 'ns hier, Kêk toch 'ns wê'n skôn appel ik hê". Dora schrok en ging naar 't vrouwke toe. Het wijfke lachte en lachte en nam 'nen appel uit haar korf. "Hier…

legende uit 1970
 • , dacht de scheper, of ze ging een bedevaart doen naar Onze Lieve Vrouw van Oostrum of naar een andere Onze Lieve Vrouw. Dat
 • Een herder belooft een bedevaart-houdende vrouw te bidden tot Maria. Hoewel hij niet gelooft, bidt hij toch, waarna
 • bedevaart
 • Een herder belooft een bedevaart-houdende vrouw te bidden tot Maria. Hoewel hij niet gelooft, bidt hij toch, waarna Maria tot hem spreekt en de herder zich bekeert.

mop uit 1554
 • Een vrouw vermoordde haar man samen met haar minnaar. Ze zei tegen anderen dat hij op bedevaart was gegaan, maar
 • bedevaart
 • Een vrouw vermoordde haar man samen met haar minnaar. Ze zei tegen anderen dat hij op bedevaart was gegaan, maar uiteindelijk kwam toch uit dat hij vermoord was. De vrouw werd verbrand, en haar…

sage uit 1923
 • bemoeilijkten, welke ter bedevaart togen naar Christus' graf. Een opbruising van godsdienstige idealiteit voer door geheel Europa
 • bedevaart
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sage uit 1923
 • . Maartenskerk te Wijk-Maastricht, waarheen zij ter bedevaart gegaan was, naar huis terugkeerde, vernam zij de blijde tijding van de
 • hij tenslotte met leege handen stond tegenover zijn jongste dochter, toen deze, van haar bedevaart thuisgekomen, hem
 • bedevaart
 • Ridder heeft bij terugkomst van pelgrimsreis voor achtste vrome dochter alleen nog maar een noot afkomstig uit het Heilig Land als geschenk. Het meisje plant de noot waaruit een prachtige boom…

sage uit 1923
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart
 • bedevaart
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1892
 • geschoten en gelastte nu den zoon hiervoor eene bedevaart te ondernemen en een brood aan den arme te geven. Aanstonds verdween
 • Overleden vader verschijnt als geest aan zijn zoon en draagt hem op een bedevaart te doen en een brood aan een arme te
 • bedevaart
 • Overleden vader verschijnt als geest aan zijn zoon en draagt hem op een bedevaart te doen en een brood aan een arme te schenken omdat de vader bij leven niet aan een verplichting heeft voldaan.

sage uit 1889
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan
 • bedevaart
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen…

sage uit 1978
 • nieuwe sterfgevallen. Ten einde raad ondernam de bevolking van Veldhoven een bedevaart naar Werbeek, een dorp in België, waar
 • Een wit spookpaard dat verschijnt als de pest uitbreekt is een voorbode van nieuwe sterfgevallen. Met ter bedevaart
 • bedevaart
 • Een wit spookpaard dat verschijnt als de pest uitbreekt is een voorbode van nieuwe sterfgevallen. Met ter bedevaart gaan naar Onze-Lieve-Vrouwe-ter-sneeuw verdwijnen pest en spookpaard.

sage uit 1978
 • bedevaart te houden, want hij had tijdens zijn leven beloofd dit te doen, maar was deze belofte nooit nagekomen.
 • Zoon ontmoet de geest van zijn vader die hem opdraagt de bedevaart die hij bij leven had beloofd te doen, alsnog te
 • bedevaart
 • Zoon ontmoet de geest van zijn vader die hem opdraagt de bedevaart die hij bij leven had beloofd te doen, alsnog te maken.

sage uit 1978
 • plechtige belofte gedaan een bedevaart te houden naar Kevelaer. Doch deze belofte ben ik nimmer nagekomen en voor straf moet ik
 • ging verder met spreken. Hij vroeg of de boerendochter niet in zijn plaats een bedevaart naar Kevelaer wilde maken. De
 • Spookverschijning is iemand die bij leven de belofte heeft gedaan om een bedevaart naar Kevelaer te ondernemen, maar
 • bedevaart, begeleidt door het spook. Na de mis verdwijnt het spook, want de belofte is vervuld.
 • bedevaart
 • Spookverschijning is iemand die bij leven de belofte heeft gedaan om een bedevaart naar Kevelaer te ondernemen, maar niet is nagekomen. De verschijning vraagt aan een meisje dat in zijn plaats te…

legende uit 1925
 • bedevaart
 • Elke dag ging de heilige Gerlacus naar het graf van de heilige Servatius. Gewoonlijk was hij voor de metten in de kerk, maar het kwam ook voor dat de kerkdeur al gesloten was als hij aankwam. Als dit…