Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

28 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • onderzoekt de zaak. De Nederlandse en de Duitse vrouw bekennen elke dag hetzelfde beleg op de boterhammen te hebben gedaan. De
 • beleg
 • Een Nederlander, een Duitser en een Belg werken samen in een flat. Ze hebben elke dag hetzelfde op hun brood en zweren van de flat af te springen, als dat de volgende dag weer zo is. Dat blijkt het…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • dichter op elkaar zijn gezet. De boterhammen worden dunner, zodat er meer beleg gebruikt moet worden. (Jasper Enklaar
 • worden zo meer dunne boterhammen gesneden. Zodoende moet er meer beleg gebruikt worden.
 • beleg
 • In de loop der jaren zijn de messen in de broodsnijmachines steeds dichter bij elkaar komen te staan. Uit een brood worden zo meer dunne boterhammen gesneden. Zodoende moet er meer beleg gebruikt…

mop uit 1978
 • beleg
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder vergunning sijsjes in wil voeren lukt dat niet. Dan moet hij een olifant meenemen, maar…

mop uit 1973
 • warm eten, maar 's avonds werd er een schaal brood neergezet. Er zat alleen boter op, en geen beleg. Jan zei dat hij thuis
 • beleg
 • Jan vertelt over de gierigheid van boerinnen. Hij en zijn broer waren eens aan het hooien bij een boer. Ze kregen geen warm eten, maar 's avonds werd er een schaal brood neergezet. Er zat alleen boter…

sage uit 1923
 • beleg van Middelburg, de uitvallende Spekken door hopman Jacob Schotte zijn geslagen.
 • beleg
 • Andere herinneringen aan de strijd tegen de Spanjaarden zijn er te vinden.

sage uit 1970
 • gemis aan geschut. De Spaanse bevelhebber Valdez had Den Haag tot zijn hoofdkwartier gemaakt voor het beleg van Leiden en
 • beleg
 • Het verhaal dat Leiden door de Spanjaarden werd uitgehongerd omdat Margareta Moons Valdez zou hebben laten beloven de stad niet te beschieten, is onjuist.

sage uit 1972
 • beleg
 • Een man vroeg een huilend jongetje wat er was. Die snikte dat ze zijn boterham in het kanaal hadden gegooid. De man vroeg of dat met opzet was gebeurd. De jongen snikte: "Nee, met leverworst."

mop uit 1651
 • In 1627 zijn tijdens het beleg van de kustplaats La Rochelle in verband met de strijd van de koning tegen de hugenoten
 • beleg
 • Louis XIV werd pas geboren toen zijn vader Louis XIII al dertien jaar getrouwd was. Volgens Pierre Jarrige, een Jezuiet, werd Louis XIII op deze manier gestraft door Neptunus, omdat Louis hem…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • brood die steeds dunner worden zodat er meer beleg nodig is, tubes tandpasta waarvan het gat stiekum groter wordt en het
 • beleg
 • Fabrikanten hanteren kwalijke praktijken om de consument te bedriegen of te beïnvloeden: dunner brood, tubes met grotere gaten, verborgen boodschappen tussen films.

mop uit 1996
 • weduwen: als ze het hadden geweten, hadden ze wel ander beleg op het brood gedaan. Maar de Belgische weduwe begrijpt het niet
 • beleg
 • Een Duitser, een Belg en een Fransman werken bij de bouw van een flat. De Duitser dreigt te springen als hij de volgende keer weer braadworst op zijn brood krijgt. De Fransman zal zelfmoord plegen als…

legende uit 1933
 • en vrouwe Joanna in de Groote Kerk. Tijdens het beleg van de stad door Spinola (1624-'25) profeteerde een overspannen
 • beleg
 • De Zwarte Lieve Vrouw van Breda was een uitgehouwen beeld in een graftombe. In de 17e eeuw voorspelde een vrouw dat als men het beeld niet zou weghalen, de stad in handen van de vijand zou vallen. Het…

legende uit 2007
 • [1.00.00] SS: Dat Mariabeeld is trouwens ook uit die tijd, uit 1863. Want uhm de predikantsvrouw tijdens het beleg van
 • beleg
 • In 1624, toen Breda was bezet door Spinola, zei de predikantsvrouw tegen haar man dat hij het Mariabeeld uit de kerk moest halen, want dan zou de stad gespaard blijven. Maar dat beeld is later…

mop uit 2007
 • , als ze de volgende dag weer hetzelfde beleg krijgen, ze naar beneden zullen springen. De volgende dag krijgen ze hetzelfde
 • beleg
 • Een Belg, een Nederlander en een Duitser krijgen een boterham met respectievelijk jam, kaas en worst. Zij delen mee dat, als ze de volgende dag weer hetzelfde beleg krijgen, ze naar beneden zullen…

sage uit 1933
 • eenige andere heeren en gezamenlijk sloegen zij het beleg voor het slot, namen het in en joegen de roovers over de kling
 • beleg
 • In de bossen 'De Duiventoren' tussen Dongen en Oosterhout stond vroeger de burcht van een roofridder, die heel Brabant teisterde. Een aantal lokale heren sloot uiteindelijk een verbond, nam de burcht…

sage uit 1933
 • beleg
 • Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten weet Willem van Duivenvoorde, heer van het Huis te Strijen bij Oosterhout, aan een belegering te ontkomen door via een onderaardse gang te vluchten naar het…

sage uit 1933
 • beleg
 • Een generaal die het kasteel van Achel belegerde heeft zijn kamp opgeslagen bij Schaft. De vrouwen van zijn kamp zijn de hele dag bezig de koffiebonen te koken die hij ten geschenke heeft gekregen.

sage uit 1934
 • tot het strooien van asch of zand bij gladde straten. De overlevering zegt, dat de Haarlemmers van het beleg van Damiate
 • De Damiatjes zijn twee zilveren klokjes door de Haarlemmers meegenomen tijdens het beleg van Damiate, afgenomen door
 • beleg
 • De Damiatjes zijn twee zilveren klokjes door de Haarlemmers meegenomen tijdens het beleg van Damiate, afgenomen door Napolen en door hem vervangen door twee andere klokjes.

sage uit 2008
 • De burgemeester riep tijdens het beleg van Leiden: "We geven ons nooit over, desnoods eten jullie mij op, of mijn arm
 • beleg
 • De burgemeester van Leiden zou tijdens de belegering van Leiden gezegd hebben dat de bevolking zich niet moest overgeven. Hij vertelde dat ze desnoods zijn arm, of zijn hele lichaam moesten opeten.

mop uit 1651
 • beleg
 • De gouverneur van een belegerde stad laat een aantal uitvallen doen. De generaal van het vijandige leger vraagt hem waarom hij zelf niet naar buiten komt om zijn moed te tonen. Hierop antwoord de…

mop uit 1970
 • ." Beiden ontkleedden zich en weldra was de stad in staat van beleg. (drie aflopen:) a. Toen de luitenant "voorwaarts
 • beleg
 • Een mop met 3 aflopen. Een man ziet zijn heer met zijn vrouw de inname van Sebastopol opvoeren. a. hij vlucht weg; b. hij gebruikt de inname van Sebastopol als excuus bij te laat op appèl komen; c.…

mop uit 2007
 • beleg
 • Een man mag een varken niet invoeren. Op een gegeven moment had hij aan beide kanten [van het varken] een brood hangen. De douane vraagt wat de man van plan is. Hij antwoordt: 'Ik mag toch zelf weten…

sage uit 1963
 • van Holland. Dat kwam de hertog van Gelre te weten. Die nam met geweld z'n intrek in 't klooster. Toen werd er een beleg
 • gehouden rond die kastelen. Zeventien weken werd er een beleg gehouden, toen moesten ze 't weer opbreken. Want uit 't kasteel
 • beleg
 • Landhuis Mariënwaard was vroeger een klooster. In de buurt zaten drie roofridders, toen zij werden belegerd vanuit het klooster ontsnapten ze via onderaardse gangen.

mop uit 1899
 • vertoonen." Beide ontkleedden zich en weldra was de stad in staat van beleg. Doch nu kunnen er twee slotten aan gemaakt worden
 • beleg
 • Soldaat die met meid van officier vrijt verstopt zich in een kast als het echtpaar onverwachts thuiskomt. Op verzoek van de officier spelen ze de inname van een stad na, d.w.z. hebben gemeenschap. Het…
118.jpg

sage uit 1919
 • Munster, het beleg sloeg voor de stad Groningen, hadden de Staten sloeg van Stad en Land er bijtijds voor gezorgd, om een
 • , Bernard van Galen sloeg het beleg bij de stad Groningen. Omdat men bang is dat er over het Reitdiep geen voedsel meer zou
 • beleg
 • Het verhaal vertelt de geschiedenis van de naamgeving van de Kiekintjatstraat te Groningen. De bisschop van Munster, Bernard van Galen sloeg het beleg bij de stad Groningen. Omdat men bang is dat er…

sage uit 1930
 • Ick kick noch int Het beleg van 1672 heeft zulk een indruk op de bevolking van Stad en Lande gemaakt, dat de verhalen
 • terecht zeggen, dat hij in 't jat keek. En dat deed hij al een lange tijd vóór 't beleg; reeds in de Stadsrekening van 1553
 • Het beleg van 1672 maakt veel indruk op het volk. De stadhouder zei heel dapper: Ick kick noch int Jat. Met 't Jat
 • Beleg
 • beleg
 • Het beleg van 1672 maakt veel indruk op het volk. De stadhouder zei heel dapper: Ick kick noch int Jat. Met 't Jat bedoelde hij het zeegat waardoor de voorraden naar de stad werden gebracht. Na het…
p136.jpg