Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

97 resultaten voor ""

mop uit 1994
 • , worst en hagelslag op hun brood hebben. Op de begrafenis hebben de weduwen groot verdriet en berouw. De Belgische vrouw
 • berouw
 • Een Nederlander, een Duitser en een Belg springen van een boorplatform omdat ze dag in dag uit respectievelijk kaas, worst en hagelslag op hun brood hebben. Op de begrafenis hebben de weduwen groot…

sprookje uit 1889
 • stond, en hem naar beneden deed tuimelen. En eer de ongelukkige den tijd had gehad, eene akte van berouw voor de
 • berouw
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

broodjeaapverhaal uit 1992
 • berouw
 • Een man gaat naar de winkel en laat de baby samen met zijn hond achter. Als de man thuiskomt ligt de baby bebloed op de bank met de hond naast zich. De man verdenkt de hond van jaloers gedrag en slaat…

broodjeaapverhaal uit 1981
 • berouw
 • Een vader laat zijn kind en de poedel even achter in de auto. Als hij terugkomt blijkt het gezicht van het kind opengekrabd te zijn. Hij slaat de poedel dood, maar ontdekt daarna een muskusrat die…

broodjeaapverhaal uit 1479
 • Deze geschiedenis van trouw en berouw, die door de parkeerplaats, de auto en de supermarkt onvervreemdbaar eigentijds
 • berouw
 • De hond van een ridder heeft diens kind tegen een slang beschermd. De ridder slaat echter het hoofd van de hond eraf.

sprookje uit 1893
 • berouw
 • Drie broers hebben opdracht gekregen om binnen drie dagen een oorlogsschip te maken. Een oude vrouw belooft hen, uit dank voor een avondmaal, het schip af te timmeren. De volgende dag is het schip ook…

mop uit 1997
 • heb berouw,' zegt de pastoor. De tweede non: 'Ik heb een penis in mijn handen gehad, meneer pastoor.' 'Was je handen en
 • heb berouw.' De derde non maakt aanstalten om de kerk uit te lopen. 'Waar gaat u naartoe?' roept de pastoor. 'Ik ga
 • heb berouw,' zegt de pastoor. De tweede non: 'Ik heb een penis in mijn handen gehad, meneer pastoor.' 'Was je handen en
 • heb berouw.' De derde non maakt aanstalten om de kerk uit te lopen. 'Waar gaat u naartoe?' roept de pastoor. 'Ik ga
 • berouw
 • Drie nonnen gaan biechten bij de pastoor. De eerste bekent: 'Meneer pastoor, ik heb een penis gezien.' 'Was je ogen en heb berouw,' zegt de pastoor. De tweede non: 'Ik heb een penis in mijn handen…

sprookje uit 1801
 • berouw
 • De dochter van een schoenmaker wordt meegenomen door een edelman. Als hij op zakenreis moet, krijgt zij de sleutels van zijn kasteel. In een verboden kamer treft zij een oud vrouwtje die darmen zit te…

sage uit 1967
 • berouw
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1967
 • berouw
 • Een officier in het leger was ten onrechte terechtgesteld en geëxecuteerd. Een oude maat wedde met een andere maat om een fles wijn dat hij het opgebaarde lijk op het kerkhof nog een messteek zou…

legende uit 1923
 • communiekleed en als een andere vervolger van Christus werd hij met blindheid geslagen. Vol berouw bekent hij zijn vreeselijke zonde
 • berouw
 • Een man gaat slechts voor de vorm biechten met pasen en als hij de communie ontvangt, verandert deze in zijn mond in vlees en hij kan het niet doorslikken. Als hij erin bijt, vallen 3 bloeddruppels op…

sage uit 1970
 • berouw
 • Na de dood blijft een rusteloze geest rondspoken.

sage uit 1970
 • koolzwarte paarden en het klagend gejammer van de inzittenden, die te laat berouw hadden getoond. Boven alles uit hoorde men dan
 • Hellewagen rijdt dwars door de weilanden, zwepen knallen, zwarte paarden hinniken, inzittenden die te laat berouw
 • berouw
 • Hellewagen rijdt dwars door de weilanden, zwepen knallen, zwarte paarden hinniken, inzittenden die te laat berouw hebben getoond jammeren en de duivel lacht zo dat volgens een predikant het bloed in…

mop uit 1651
 • het berouw van sijn sonden, maer hij bidt om weer sooveel credit te krijgen dat hij voorde 3de mael banquerot kan speelen.'
 • Schrijver zuchtte hij niet uit berouw voor zijn zonden, maar omdat hij bad om zoveel krediet te krijgen, dat hij zich voor de
 • berouw
 • Een man had zich twee keer bankroet gespeeld. Hij ging daarna de hele tijd naar de kerk en zuchtte luid. Volgens Jan Schrijver zuchtte hij niet uit berouw voor zijn zonden, maar omdat hij bad om…

mop uit 1651
 • Giacomo hadde [doorgehaald], daer hij naderhandt groot berouw van hadde, soodat hij bijnae in een desperatie verviel
 • Giacomo was erg wanhopig geworden, omdat hij veel berouw had van iets dat hij gedaan had. Zijn buurman zei hem, dat hij
 • berouw
 • Giacomo was erg wanhopig geworden, omdat hij veel berouw had van iets dat hij gedaan had. Zijn buurman zei hem, dat hij het beste voor absolutie naar Rome kon gaan. Dat wilde hij wel doen, maar de…

sage uit 1965
 • grommen, toen ik op eens een stem hoorde die zei: 'Berouw komt na de zonde.' Ik keek rond en zag niks dan een kat, die dus wel
 • Een man hoort zeggen: "Berouw komt na de zonde," ziet slechts een kat, dus die moet het gezegd hebben.
 • berouw
 • Een man hoort zeggen: "Berouw komt na de zonde," ziet slechts een kat, dus die moet het gezegd hebben.

mop uit 1554
 • berouw
 • Een maagd wilde weleens weten waarom iedereen zo gek was op seks. Toen ze het geprobeerd had, was ze teleurgesteld. Ze kreeg spijt van haar daad en verhing zich.

sage uit 1892
 • berouw
 • Maarten Luther komt uit zijn graf in de kerk en toont zich berouwvol over het feit dat hij een kerkscheuring teweeg heeft gebracht. Uiteindelijk duwt de kapelaan hem terug in zijn graf.

sage uit 1923
 • doet hij iederen dag opnieuw meermalen een poging om er toch weer in te komen, terwijl hij zijn zonde belijdt. Zijn berouw
 • op de knieën om God en zijn heilige te danken voor de genade, hem verleend. Onder tranen van waarachtig berouw beleed hij
 • berouw
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sage uit 1923
 • oprecht berouw toont over het misdrevene en het vaste voornemen maakt niet meer te zondigen. “De pastoor zal u helpen. Vader
 • tot God geweest, een getuigenis van liefde en berouw.
 • berouw
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1970
 • berouw
 • Een bouwmeester krijgt niet het vertrouwen om een spits op de toren van de kerk van Eindhoven te zetten. Als hij voor de kerk van Woensel een hele hoge spits bouwt krijgt Eindhoven spijt, maar dan…

sage uit 1970
 • bekeren, echt berouw hebben van m'n zonden, ze aan de Heer belijden, en Jezus moest toelaten in m'n leven. Ik moest me laten
 • berouw
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 1930
 • berouw
 • Drie zussen waren heel ijdel. Op een dag kregen zij spijt. Zij gingen uiteen en bouwden ieder een kerk op de plaats waar ze terecht kwamen. De drie kerken in Schewolde, Holwierde en Onstwedde zagen er…

legende uit 1925
 • die berouw hadden om hun daad werden gespaard door de goedheid van God en Sint-Servatius.
 • berouw
 • De Noormannen hebben vele steden in Nederland verwoest. Op een dag wilden ze de beroemde tempel van Maastricht verwoesten. Toen zij de tempel in brand wilden steken, sloegen de vlammen terug en…

mop uit 1651
 • berouw
 • Een jood en een christen maken ruzie omdat ze beiden van mening zijn dat hun geloof de meeste heiligen telt. Ze besluiten bij het noemen van elke heilige een haar uit de baard van de ander te trekken.…