Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

25 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Een dominee krijgt kritiek van een ouderling op zijn preek. De dominee geeft als reden de geringe betaling van de preek.
 • betaling
 • Een dominee krijgt kritiek van een ouderling op zijn preek. De dominee geeft als reden de geringe betaling van de preek.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • In India vooral zijn er mensen die tegen betaling eigen organen of de organen van kinderen afstaan. Dat heb ik in een
 • In India worden tegen betaling organen afgestaan. Ook zou in het westen iemand eens wakker worden en dan blijkt zijn
 • betaling
 • In India worden tegen betaling organen afgestaan. Ook zou in het westen iemand eens wakker worden en dan blijkt zijn nier weg te zijn.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Een vrouw wordt gevraagd om tegen betaling een auto naar Engeland te rijden. Hierin blijkt drugs te zijn verstopt.
 • betaling
 • Een vrouw wordt gevraagd om tegen betaling een auto naar Engeland te rijden. Hierin blijkt drugs te zijn verstopt.

mop uit 1974
 • betaling als de ganzenhoeder erin slaagt de dieren de brug over te leiden zonder dat ze hun behoefte doen. De ganzenhoeder laat
 • betaling
 • Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van betaling als de ganzenhoeder erin slaagt de dieren de brug over te leiden zonder…

mop uit 1979
 • Een vrouw in de winkel doet alsof ze vreselijk veel haast heeft om onder betaling uit te komen.
 • betaling
 • Een vrouw in de winkel doet alsof ze vreselijk veel haast heeft om onder betaling uit te komen.

mop uit 1979
 • betaling
 • Een boer koopt een pijp van een joodse koopman, maar laat het nog even na te betalen. Hij beveelt de jood hem niet te 'manen'. Als de boer later nog niets betaald heeft, zegt de jood 'Hoor eens,…

sage uit 1970
 • betaling
 • Een onderworpen volk hoeft geen schatting te betalen, maar is verplicht om de zielen van de doden naar Engeland te brengen. Om middernacht wordt bij een visser aangeklopt die op het strand een lege…

mop uit 1967
 • betaling een stuk land zou maaien. De Duitser zegt de boer dat hij het stuk heeft rondgesneden en de boer geeft hem het geld
 • betaling
 • Een boer heeft eens tegen Marten de Boer uit Wergea verteld dat hij een Duitser in dienst heeft gehad die tegen betaling een stuk land zou maaien. De Duitser zegt de boer dat hij het stuk heeft…

mop uit 1601
 • dat hij gek is, omdat hij om betaling vraagt, en de ander is ondertusschen met de visch weg.
 • betaling
 • Francois Villon zegt tegen de visdrager dat zijn biechtvader voor de vis zal betalen, en verdwijnt vervolgens zelf met de vis.

sage uit 1923
 • zich van hun belofteschuld kwijten door betaling van een kleine som gelds ter delging van de kosten van den krijgstocht
 • kruistocht. Zijne ruime middelen stelden hem daartoe gemakkelijk in staat. Toch speculeerde hij er op om tegen betaling van het
 • betaling
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sprookje uit 1893
 • betaling aan te nemen, want zeide hij: ik heb meer geld alleen dan jelui met je heele falllllie te zamen. En toen de
 • vreemdelingen ten derde male hunne lastdieren hadden laten beslaan zeide de smid dat hij ook nu geene betaling voor zijnen arbeid
 • betaling te vragen. Hij aanvaardt wel drie geschenken, een stoel, een kerseboompje en een beurs die de eigenschap hadden dat
 • betaling
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sage uit 1970
 • boertjes tegen betaling van f 500,- een goed gesloten doosje in de hand stopte waarin zich volgens zijne verklaring een
 • betaling
 • Uitblijven van regen doet in Bakel besluiten een weermaker die in Den Bosch te krijgen zouden zijn, aan te schaffen. Twee boeren gaan naar Den Bosch en komen terecht bij een apotheker die hen een goed…

sage uit 1970
 • beschonkene afgesneden. Men kan dit voorkomen door de schenker iets in betaling te geven, - een halve cent is voldoende -, met
 • betaling
 • Schenken van een mes of schaar maakt dat vriendschap wordt afgesneden. Dit is te voorkomen door de schenker iets te betalen en te vragen dat aan een arme te geven.

mop uit 1651
 • betaling
 • Een Franse kramer klaagde tegen een voogd of zijn pupil hem niet kon betalen. De voogd antwoordde: 'Vriend, het is mijn schuld niet.'

sage uit 2006
 • . Tegen extra betaling was men eenstemmig gekant. Heel de mannelijke bevolking van het dorp werd dus bijeengeroepen om
 • betaling
 • De kerk van Bakel werd geplaatst door de mannelijke bevolking. Zij duwden met man en macht tegen de kerkmuur. Hun jassen dienden als scheidslijn. Toen ze hadden geduwd waren de jassen verdwenen. De…

mop uit 1651
 • betaling
 • Een hertog zei tegen een ander: 'Honderdduizend duivels op uw hoofd.' Deze man werd even later aangesproken op zijn schuld. Hij schol toen die ander uit; 'Honderdduizend duivels op uw hoofd.' De ander…

sage uit 1962
 • geen vaste betaling. "Wat je geeft is goed", zeI ze altijd. Tot uit Friesland toe kwamen ze naar haar toe!
 • betaling
 • Vrouw kan wratten wegtoveren door aan haar op te geven hoeveel wratten er zitten. Wratten die niet zijn meegeteld blijven zitten.

mop uit 1651
 • betaling
 • Een soldaat had van zijn kapitein toestemming om twee maanden weg te blijven. De soldaat bleef echter achttien weken weg. Toen de kapitein hem hierop aansprak, zei de soldaat: 'Ik dacht dat een maand…

mop uit 1554
 • betaling
 • Felix Hemmerlin schrijft wat Eusebius zegt over de redenaar Protagoras. Laatstgenoemde had een leerling, Euthalus geheten, die het pleiten van Protagoras zou leren in ruil voor 20 dukaten. Die zou hij…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • aanbieden. Aangezien de prijzen meer dan redelijk waren, plaatsen veel mensen een bestelling. Na betaling wachten zij weken op
 • betaling
 • Een bedrijf licht mensen op met de truc dat voor bestelde en betaalde pornovideo's niet geleverd kunnen worden de mensen een cheque voor terugbetaling krijgen. De veelzeggend seksueel getinte naam van…

personal narrative uit 1963
 • betaling
 • Afrekeningen in de winkels werden met krijt uitgerekend op ’n lei of op de winkelbank. Men deed dat met eigenaardige tekens en men telde met stuivers.

sage uit 1967
 • betaling
 • Een tikkel jenever is in Onstwedde 3600 maatjes.
VODA_001_04.mp3

sage uit 1967
 • betaling
 • De duivel woont in een hut in Wollingboermarke en wil met vrouwen dansen. De mensen hebben daarop zijn hut afgebrand en hem zo weggejaagd. Verder zijn er in Westerwolde kabouters, ook wel alken…
VODA_001_08.mp3

sage uit 1899
 • betaling
 • Vanwege de gedachte dat een zieke betoverd is worden alle ramen en deuren gesloten, en worden de sleutelgaten dichtgestopt. Als blijkt dat de zieke het benauwd krijgt als de dokter komt, wordt gedacht…
124.jpg

mop uit 2006
 • betaling
 • Een afbeelding van een pinautomaat toont de tekst: 'Verrichting geweigerd. U hebt al genoeg schoenen.'
beterewereld.jpg