Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

60 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • '. 'Prachtich', sei de graaf en hy liet de beul roppe. Sa en sa, sei er: 'Do moatst dy wacht fiifentweintich hiele swiere
 • swypslaggen jaan, en dit mantsje fiifentweintich bewyskes fan slaggen, dy't er by wize fan sprekken net iens fielt'. No, de beul
 • beul
 • Een graaf wil een feest geven maar de vis is op. De graaf belooft iedereen die hem levende vis brengt een hoge beloning. Een visser vangt een paar dikke vissen. Hij gaat naar de graaf. Een…

mop uit 1999
 • "Het is tijd voor je laatste wens," sprak de beul. "Ik wil een wijntje proeven uit 2015." (Via email vanuit Amsterdam
 • "Het is tijd voor je laatste wens," sprak de beul. "Ik wil een wijntje proeven uit 2015."
 • beul
 • "Het is tijd voor je laatste wens," sprak de beul. "Ik wil een wijntje proeven uit 2015."

mop uit 1888
 • beul
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

mop uit 1980
 • Een Belg is veroordeeld tot de doodstraf door middel van ophanging. Als hij het schavot op komt, vraagt de beul of hij
 • staan en krijgt de strop om zijn nek. Dan schopt de beul het krukje onder de Belg vandaan. Meteen begint die Belg als een
 • Een Belg heeft geen laatste wens en wordt opgehangen. Dan begint hij te spartelen. Als de beul hem optilt, zegt de Belg
 • beul
 • Een Belg heeft geen laatste wens en wordt opgehangen. Dan begint hij te spartelen. Als de beul hem optilt, zegt de Belg: "Man, ik stik zowat."

sprookje uit 1804
 • matrozen dat hij een beul is en dat het de gewoonte is dat bij overspel de man wordt gedood en de vrouw hem op moet eten. De
 • beul
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • beul
 • Tijdens een ontgroening denkt een geblinddoekte student dat hij gebrandmerkt wordt als medestudenten een stuk ijs tegen zijn arm drukken en op hetzelfde moment een hete pook in een stuk rauw vlees…

sprookje uit 1950
 • beul
 • Jongen geeft raadselachtige antwoorden op vragen waar zijn ouders zijn en waarom zijn zuster huilt. Na het geven van de oplossing gaat hij met de jager mee. Als hij de aardbei die voor de vrouw van de…

sprookje uit 1890
 • schrik, kunt gij wel peinzen, want ze begonnen te denken, dat de duivel hen aan hun lot zou overlaten. En toen de beul gereed
 • beul
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sage uit 1967
 • Grinslân hienen mar ien beul togearre en dy beul dy wenne yn Grins. Dy beul moast dus fan Grins nei Ljouwert ta reizgje. Gurbe
 • útfine." De beul koe net ynienen fan Grins nei Ljouwert ta. Hy moast ûnderweis yn in tuskendoarp oernachtsje. Dat wist Gurbe
 • wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij zocht zijn broer in de nor op en vertelde
 • beul
 • Twee broers, Jan en Gurbe, leefden van inbreken. Maar op een keer werd Jan gepakt, en veroordeeld tot de strop. Gurbe wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij…

mop uit 1659
 • beul
 • Een molenaar heeft zijn huis in het ene dorp en zijn molen in het andere dorp en is zeer geliefd. Wanneer hij doodgaat krijgen de dorpen ruzie over zijn begraafplaats. Hij wordt op een wagen gezet en…

sage uit 1933
 • huwen en tot zijn erfgename te benoemen. Nauwelijks was het huwelijk gesloten of de beul verscheen met zijn knechten en hing
 • beul
 • Een man, die Karel de Stoute tot stadhouder van Vlissingen benoemde, begeerde een vrouw, arresteerde haar man en dreigde haar hem te zullen doden, tenzij ze zich aan hem gaf. Ze deed dat, maar hij…

sage uit 1977
 • De beul van Leeuwarden zegt keer op keer dat er een nieuwe galg moet komen omdat de huidige galg ouderdomsgebreken
 • beul
 • De beul van Leeuwarden zegt keer op keer dat er een nieuwe galg moet komen omdat de huidige galg ouderdomsgebreken begint te vertonen. Omdat de raad een nieuwe galg te duur vindt, wordt besloten de…

sage uit 1969
 • Rudolf de Mepse fan 't Faan wie in beul. De minsken kommen by him to freegjen om wurk. "Ha jim gjin wurk?" frege er
 • De beul van Faan was nogal sadistisch.
 • beul
 • De beul van Faan was nogal sadistisch.

mop uit 1651
 • Edward II werd door zijn beul geschoren met koud rivierwater. Edward huilde en vroeg of hij niet van dat koude water
 • beul
 • Edward II werd door zijn beul geschoren met koud rivierwater. Edward huilde en vroeg of hij niet van dat koude water verlost kon worden nu hij zelf in overvloed voor warm water kon zorgen.

sage uit 2005
 • baljuw daarop ter plekke door de beul onthoofden. Het lijk gaf hij mee aan de schout van Dordrecht die, bang voor
 • beul
 • Een baljuw maakt een boer een goede koe afhandig en geeft hem in ruil een waardeloze koe. Dit alles tegen de wil van de boer, die zijn beklag gaat doen bij de zieke graaf Willem III de Goede. De graaf…

mop uit 1651
 • Toen een seriemoordenaar onderweg was naar het schavot, begon hij te lachen. Hij vertelde de beul dat hij een keer op
 • beul
 • Toen een seriemoordenaar onderweg was naar het schavot, begon hij te lachen. Hij vertelde de beul dat hij een keer op een nacht met onweer een man te paard door het hoofd heeft geschoten. Hij moest…

mop uit 1651
 • soude overkomen. Op het lest, aen de ladder komende, kost hij noch niet resolveeren. 'Kom, kom, als een man', seyde de beul
 • Een touwslager moest worden opgehangen. Toen het zover was, aarzelde hij vreselijk. De beul zei hem dat hij zich niet
 • beul
 • Een touwslager moest worden opgehangen. Toen het zover was, aarzelde hij vreselijk. De beul zei hem dat hij zich niet hoefde te schamen, want iedereen zou denken dat hij zijn werk aan het testen was.

mop uit 1651
 • , smeet de beul hem de strop om den hals en vroeg hem ten overvloedt, of er noch iets was dat hem op 't hart lag, dat hij het
 • Een dief stond op het punt om opgehangen te worden. Toen de strop om zijn hals zat, vroeg de beul of hem er nog iets op
 • beul
 • Een dief stond op het punt om opgehangen te worden. Toen de strop om zijn hals zat, vroeg de beul of hem er nog iets op het hart lag, wat hem benauwde. Antwoord: "Niets dan dat touw dat om mijn hals…

mop uit 1651
 • De beul, proces krijgende, addresseerde sich aen den advocaet Dimmer, seggende dat sij al van de oudste dienaeren van
 • de beul triumpheerde. R. 'Mijnheer, ick heb u van harten te bedancken en versoecke of U Edele dit kleyntje voor alle
 • Een beul werd vrijgepleit door een advocaat en wilde deze daarom wat geld geven. De advocaat wilde het niet aannemen
 • , waarom de beul zei: "Ik hoop het dan weer aan u of de uwe te verdienen."
 • beul
 • Een beul werd vrijgepleit door een advocaat en wilde deze daarom wat geld geven. De advocaat wilde het niet aannemen, waarom de beul zei: "Ik hoop het dan weer aan u of de uwe te verdienen."

mop uit 1651
 • beul
 • Een dief ging op weg naar de galg voorwaarts de ladder op. Hem werd gezegd dat hij achterwaarts moet gaan, waarop hij zei: "Excuseer mij, het is de eerste keer van mijn leven."

sage uit 1979
 • in man dy't krekt foarby kaem. "O Fokke, hwat bistû in beul", sei er. Mar de kedde hat de fôlle noait wer biten.
 • beul
 • Een boer draait het hoofd van een paard dat steeds een veulen bijt een halve slag om. De boer wordt voor dierenbeul uitgemaakt, maar het paard heeft daarna nooit meer gebeten.

mop uit 1651
 • Meester Hans de beul hadde een dochter die niet leelijck maer wel gegoedt was. Dese wierdt gevrijt van een ander
 • Een beul wilde zijn dochter niet laten trouwen met de zoon van een andere beul. De dochter zei: "Als je het niet wil
 • beul
 • Een beul wilde zijn dochter niet laten trouwen met de zoon van een andere beul. De dochter zei: "Als je het niet wil toestaan, is het jou schuld als ik met een procureur trouw."

mop uit 1651
 • Toen een seriemoordenaar onderweg was naar het schavot, begon hij te lachen. Hij vertelde de beul dat hij een keer op
 • beul
 • Toen een seriemoordenaar onderweg was naar het schavot, begon hij te lachen. Hij vertelde de beul dat hij een keer op een nacht met onweer een man te paard door het hoofd heeft geschoten. Hij moest…

mop uit 1651
 • beul, 'het achterwaerts gaen is u geen schande, want ghij hebt nu wel 6 jaeren achtereen boeg gedaen en dat ghij soo hoog
 • Een touwslager moest worden opgehangen. Toen het zover was, aarzelde hij vreselijk. De beul zei hem dat hij zich niet
 • beul
 • Een touwslager moest worden opgehangen. Toen het zover was, aarzelde hij vreselijk. De beul zei hem dat hij zich niet hoefde te schamen, want iedereen zou denken dat hij zijn werk aan het testen was.

mop uit 1651
 • seggen?' R. ' Ick sal toch tot morgen niet leven, en altoos alsser executie ter dood is gedaen koomen den beul de kleeren toe.'
 • broek op te hijsen, omdat hij dacht dat hij zou sterven. En na dood door executie komen de beul de kleren toe.
 • beul
 • Een jongen kwam een half uur te laat op school en werd streng gestraft door de meester. Hij weigerde daarna weer zijn broek op te hijsen, omdat hij dacht dat hij zou sterven. En na dood door executie…