Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

76 resultaten voor ""

personal narrative uit 1999
 • , nou is de button niet echt bedoeld voor de pers, maar voor bewoners. Wat moeten bewoners met een button, en nog wel met
 • verwacht." EV: "Maar zijn er ook naast de media nog veel bewoners op afgekomen?" PH: "Er zijn vanmiddag een groepje studenten
 • bewoners
 • In het Volksbuurtmuseum worden gratis buttons uitgedeeld van Helmut Kohl met het opschrift 'Ich bin ein Lombokker', om te vieren dat Kohl vandaag een onderscheiding krijgt van de koningin. Het gerucht…

broodjeaapverhaal uit 1994
 • antwoordt dat de bewoners van het huis een koelkast bij hem gekocht hadden en dat hij de afspraak had om hem vandaag te
 • bewoners
 • Een echtpaar gaat op vakantie en vraagt de buurvrouw om op het huis te passen. Een paar dagen later wordt er een koelkast bezorgd; de buurvrouw opent de deur en de koelkast wordt binnen gezet. De…

sage uit 1968
 • Bewoners van een woonwagen horen 's nacht hun buren timmeren. Het is een voorbode van een nieuw te bouwen huis.
 • bewoners
 • Bewoners van een woonwagen horen 's nacht hun buren timmeren. Het is een voorbode van een nieuw te bouwen huis.

sage uit 1968
 • bewoners hebben het afgesloten door een steen met een inscriptie te plaatsen.
 • bewoners
 • Een hek heeft in de loop van de tijd de naam 'Goddeloos tolhek' gekregen. Het hek dankt zijn naam aan het feit dat er steeds ongelukken in de buurt van het hek gebeurden. Het paadje naar het hek toe…

kwispel uit 1999
 • . De bewoners moeten vertrekken of omkomen van de honger en dorst.
 • , maar de stad komt dan zonder drinkwater en transport te zitten. De bewoners moeten dus vertrekken.
 • bewoners
 • Opdracht: Een man verliest zijn ring. Een stad verdwijnt. Oplossing: De koning heeft een ring die hij nodig heeft om zijn schriftelijke bevelen te bekrachtigen. Deze ring verliest hij in de rivier.…

kwispel uit 2001
 • koud en vochtig. De bewoners van de flat weten ervan, maar melden het niet aan de woningbouwvereniging. De man is bang om
 • bewoners
 • Opdracht: Van groot naar klein, koud en vochtig. Er gaat iemand dood. Oplossing: Een man is uit zijn flat gezet door de woningbouwvereniging en woont in de kelderbox van een buurman. Het is winter en…

kwispel uit 2000
 • Engeland liet een man een ballon op met een lamp er aan bevestigd. Hij liet de lamp wat flikkeren en de bewoners van het
 • bewoners
 • Opdracht: Hij deed de lamp aan. Ze belden de politie. Hij lachte zich een breuk. Ze belden de krant. Oplossing: In Engeland liet een man een ballon op met een lamp er aan bevestigd. Hij liet de lamp…

sage uit 1970
 • bewoners
 • Bij de Kruiskerk te Bergum loopt een onderaardse gang naar een grafheuvel. Dat was een nooduitgang van de vroegere kloosterbewoners aldaar.

sage uit 1835
 • vreeselijke storm, en een ontzettend onweer brak los, zoo vreeselijk, dat de bewoners dachten, dat hun eiland zou vergaan. En
 • bewoners
 • Een tovenaar besloot alle schatten op te sporen in Zeeland en kreeg tijdens zijn bezwering bezoek van een duivel met een ton vol goud, maar de tovenaar slaat het af. Als hij echter de volgende dag…

legende uit 1823
 • bewoners stelden er weinig prijs op. Toen beval Maria dat men haar beeld naar elders brengen zou. Dit geschiedde, men zag
 • bewoners
 • Een beeld van Maria, dat in Teruane niet gewaardeerd werd, werd op bevel van Maria overgebracht naar Hulsterloo, voorafgegaan door duiven, maar anderen zeggen dat het beeld door engelen werd gebracht…

legende uit 1838
 • te brengen aan de bewoners van de lage landen. De wind dreef zijn schip naar het eiland Walcheren tot Westcappelen, daer
 • bewoners
 • Toen Willebrord op Walcheren kwam, sloeg hij het beeld van Mercurius, dat daar vereerd werd, stuk en de woedende wachter sloeg met zijn zwaard naar hem, maar de slag werd wonderbaarlijk afgeweerd,…

legende uit 1923
 • Apostelen". Een der latere bewoners nam aanstoot aan de beelden en zette ze van haar plaats, maar zie, den volgenden dag stonden
 • bewoners
 • Op een boerderij hadden ze een beeldengroep van de 12 Apostelen staan en 'n man, die er aanstoot aan nam, begroef ze, maar de volgende dag stonden ze weer op hun plaats. Een latere eigenaar, die ook…

sage uit 1708
 • nam de gouverneur van IJzendijke ook eenige bewoners van het dorp gevangen, hij moest ze weer vrij laten bij gebrek aan
 • bewoners
 • In een voormalige Katholieke kerk wordt de dominee op de preekstoel vermoord en zijn bloed laat niet te wissen vlekken na.

sage uit 1903
 • zeemonsters en van reuzenvogels, die vaartuig en hemanning bedreigden. De bewoners onzer kusten waren "ruych ghelijck wilden, seer
 • sterck van lijve, ende sij ontsagen niemant." Procopius vertelt over hen een merkwaardig verhaal. Aan de bewoners van de
 • De bewoners van Walcheren moeten 's nachts doden overvaren naar Engeland, wat ze doen in zeer korte tijd.
 • bewoners
 • De bewoners van Walcheren moeten 's nachts doden overvaren naar Engeland, wat ze doen in zeer korte tijd.

sage uit 1501
 • : "Men zegt dat de bewoners van Walcheren, een eiland van uw bisdom, als heidenen, in bloedschande leven; daarom bezweren wij
 • bewoners
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1890
 • Spotsagen en Spotnamen. a. Het gewest De bewoners van Walcheren, op wier eiland, naar men zegt, geen padden en geen
 • kikvorschen voorkomen, noemen het eiland Zuid-Beveland smadelijk Paddeland en de bewoners Paddelanders; om hun dialect te
 • De bewoners van Walcheren noemen Zuid-beveland het Paddeland en Noord Beveland het Peeland.
 • bewoners
 • De bewoners van Walcheren noemen Zuid-beveland het Paddeland en Noord Beveland het Peeland.

sage uit 1919
 • . Omdat de bewoners van de hoofdstad zoo stijf en afgemeten zijn, krijgen ze van de Vlissingers den scheldnaam stijve
 • Enkele scheldnamen van bewoners uit Middelburg en Vlissingen...
 • bewoners
 • Enkele scheldnamen van bewoners uit Middelburg en Vlissingen...

sage uit 1993
 • rondspoken, op zoek naar haar kind. Collega Paul Arnoldussen klopte er al eens aan de deur, om de bewoners naar hun
 • bewoners
 • Een vrouw van een zeeman had zich de hals doorgesneden en werd gevonden met een nog levend kind aan de borst. Vanaf die dag bleef ze er rondspoken, op zoek naar haar kind.

sage uit 1993
 • Tot slot was er een nepspook dat eind 1949, begin 1950 de bewoners van het Olympiaplein aan het schrikken bracht. Die
 • Bewoners van het Olympiaplein werden verschrokken door vreemde geluiden uit de vliering; het zou een uil zijn geweest.
 • bewoners
 • Bewoners van het Olympiaplein werden verschrokken door vreemde geluiden uit de vliering; het zou een uil zijn geweest.

sage uit 1923
 • in het zweet kwam hij bij de Steehoeve aan, klopte de bewoners uit hun bed maar toen die kwamen toeloopen, was de
 • bewoners
 • Een stroper wordt 's nachts besprongen door een kwelgeest, die hij niet kan afschudden, terwijl hij naar de Steehoeve rent, waar het verdwijnt.

sage uit 1923
 • hij de zonde begaan had, en daar een gedeelte van de kerk als woning was ingericht, schrokken de bewoners 's nachts vaak
 • bewoners
 • Twee vrouwen zien 's nachts in een weiland een pastoor en een koster, die daar al eeuwen rondspoken.

sage uit 1923
 • overlevering verbindt een onderaardsche gang van zevenhonderd meter lengte beide hoeven. De schimmen der vroegere bewoners, die
 • bewoners
 • Bij twee hoeven verschijnen iedere avond de schimmen van de twee broers, die daar vroeger woonden en die nog steeds in strijd met elkaar zijn.

sage uit 1835
 • vreemder spooksel verontrustte de bewoners van een hoef, aan den anderen kant van het straatje
 • bewoners
 • Een spookhond wordt gezien.

sage uit 1923
 • . van Dijke, een der eerste Afgescheidenen, er eigenaar van was en er kerk in hield. Een van zijn bewoners was een vrouw J
 • bewoners
 • De meid hangt de karnlepels verkeerd aan het rek en meteen komt de bazin, dat de karn vol boter was en de buren geen boter konden krijgen, en ze hangt de lepels goed. Als de meid eens 'n schort over…

sage uit 1927
 • men allerlei vreemde geluiden en 's avonds, toen ze laat thuiskwamen, zagen de bewoners plotseling groote vuurbollen uit
 • bewoners
 • Eens spookte het in Axel vreselijk; mensen zagen vuurbollen en vreemde gestaltes en iemand, die z'n huis niet inkon, kreeg het advies de sleutel roodgloeiend te maken en met een tang in het slot te…