Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

50 resultaten voor ""

sage uit 1999
 • bezweren
 • Als iemand jaloers op je is, dan kan je door het boze oog worden getroffen. Maar dat kan ook gebeuren als iemand je complimentjes maakt zonder een bezweringsformule daar bij uit te spreken. In geval…

mop uit 1966
 • bezweren
 • Drie mannen spreken na loting af dat een van hen de eerste de beste passant zal grijpen en over de wei zal smijten. Prompt komt Sterke Hearke aanlopen. De uitverkoren krachtpatser krijgt Hearke met…

sage uit 1970
 • bezweren
 • Aan de Julianalaan liep een man met een kruiwagen en een zak meel. Opeens kon hij niet meer verder. De man zei: "Als ik niet meer kruien kan dan moet ik in godsnaam maar dragen." Zo liep hij verder…

mop uit 1970
 • : "Houd je muil toe, of ik fleer (sla) je!" De pastoor laat de meid een krachtiger boek brengen, zegt nogmaals hem te bezweren
 • bezweren
 • De koster is arm en besluit bij de pastoor uit de schoorsteen een ham te stelen. Met een kameraad klimt hij op het dak en laat zich aan een touw in de schoorsteen zakken. De kameraad laat echter het…

personal narrative uit 2000
 • bezweren
 • In een studentenhuis overlijdt een Surinamer. Overal vandaan komen familieleden. Er worden Winti-rituelen uitgevoerd die de andere bewoners uit hun slaap houden. Er wordt ook een Winti-ritueel…

personal narrative uit 2001
 • bezweren
 • Vroeger liep men driemaal om het kerkhof heen voordat de begrafenis plaatsvond.

sage uit 1501
 • : "Men zegt dat de bewoners van Walcheren, een eiland van uw bisdom, als heidenen, in bloedschande leven; daarom bezweren wij
 • bezweren
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1923
 • bezweren
 • Een stroper wordt 's nachts besprongen door een kwelgeest, die hij niet kan afschudden, terwijl hij naar de Steehoeve rent, waar het verdwijnt.

mop uit 1969
 • bezweren
 • De meid van een boer heeft een vrijer die stottert. De boer luistert altijd hun gesprekken af en hoort een keer dat de meid van de knecht zwanger is en dat ze wil dat de knecht met haar trouwt. Hij…

sage uit 1510
 • bezweren
 • Maandag, vijftiende kapittel. Een mes of ander snijwapen in de buurt van een zwangere vrouw trekken is uit den boze. Door de vrouw met een mes aan te raken kan dit bezworen worden en zal de vrucht een…

sage uit 1872
 • bezweren
 • Een man, die takkenbossen stal en zei zich naar de maan te wensen, als het waar was, dat hij de takkenbossen had gestolen, kwam op de maan terecht en staat daar nu met een takkenbos op zijn schouder…

sage uit 1973
 • bezweren
 • Als moeder iets onheilspellends tegenkwam in het donker zei ze: als je van het kwade komt, ga dan; als je van het goede komt, blijf dan.

sage uit 1923
 • bezweren
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1891
 • macht der kwade hand te bezweren, de heks bekend te maken of om de ziekte bij menschen of huisdieren op een ander dier over
 • bezweren
 • Voorbeelden van geloof in hekserij, afweer en hulp van heksenmeesters.

sage uit 1962
 • bezweren
 • Wond aan voet geneest door genezer die zijn handen boven zieke lichaamsdelen houdt.

sage uit 1925
 • bezweren
 • Een leergierige jongeman zit in een kloosterbibliotheek een klein boekje te lezen dat hij daar nog nooit eerder heeft gezien. Opeens staat er een heer naast hem die zegt 'wat moet je van mij?' De…

sage uit 1963
 • bezweren
 • Ze kon ook bestrijken. Haar hele familie in Duitsland had dat, geslachten lang, ook gekund. Ze bestreek zere armen, ze werd bij zieken geroepen, en bij een zeug die problemen had bij het werpen van…

exempel uit 1970
 • bezweren
 • Een vrouw heeft de biecht afgelegd voor al haar zonden, op één na. Deze zonde durfde zij van schaamte niet op te biechten. Ze gaat vervolgens schreeuwend voor een altaar liggen. De priester ziet een…

sage uit 1925
 • bezweren
 • Een vloekende, ongelovige smid is veroordeeld na zijn dood rond te dwalen. Voor zijn familie is zijn verschijning erg pijnlijk. Een pastoor zorgt ervoor dat hij naar het Wehrerveen wordt verbannen en…

sage uit 1925
 • college.' En de pastoor kon bidden en bezweren zoveel hij wilde, hij had geen macht over de hond en moest onverrichter zake
 • bezweren
 • Een vloekende dronkaard overlijdt. Zijn vrouw wordt sindsdien elke nacht in haar huis lastig gevallen door een hond die haar stompt. Tot ze uit huis gaat wonen. Vanuit het huis van de buren kan ze de…

sage uit 1903
 • bezweren
 • Paard maakt 's nachts veel lawaai en is 's morgens doornat van het zweet. Buurman denkt dat het de nachtmerrie is, en men gaat waken. Als het paard weer wild wordt springen ze tevoorschijn, en zien…

personal narrative uit 1962
 • bezweren
 • Op een avond moest de broer kranten rondbrengen in De Haag. Vertelster ging mee. Dicht bij het Wit Huiske ontmoetten ze een zwarte kat. die zette een hoge rug en groeide uit tot halve-mans-hoogte.…

sage uit 1962
 • bezweren
 • Bij familie in Mierlo waren veel tegenslagen op stal en akker. Een kapelaan bezwoor het onheil door daar te komen bidden.

sage uit 1962
 • bezweren
 • Boven keldergat en huisdeur tekent men met witkalk een kruis om gespaard te blijven bij onweer.

sage uit 2003
 • bezweren
 • Henk van Buren was vroeger op Brandwijk de plaatselijke 'strijker'. Hij kon paarden genezen die kreupel liepen en had ook allerhande drankjes en middeltjes tegen steenpuisten.