Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

16 resultaten voor ""

personal narrative uit 2000
 • en was dus niet direkt de voetveeg van de pastoor. Hij had trouwens relasies met het bisdom, wat dat ook mag betekenen
 • bisdom
 • De onderpastoor heeft veel goed werk verricht. Hij was in staat om via het gebed de wind doen keren. Zo is ooit een schuurbrand niet overgeslagen naar de boerderij. Toen de vertelster ooit ziek was,…

sage uit 1501
 • : "Men zegt dat de bewoners van Walcheren, een eiland van uw bisdom, als heidenen, in bloedschande leven; daarom bezweren wij
 • bisdom
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

legende uit 2011
 • ik de figuur heb gemaakt." Of het Bisdom Rotterdam daar ook zo over denkt, is echter nog maar de vraag. De
 • Bisdom Rotterdam
 • bisdom
 • Het gezicht van Jezus dat was verschenen op een witte muur in de Hoogstraat te Schiedam blijkt te zijn aangebracht door een kunstenaar.

legende uit 1925
 • huis van zijn bisdom zich een gruwzame spookgeest vertoonde, die spijzen, kleederen en ander huisraad plotseling wegnam en
 • In het Bisdom van Maastricht werd een familie gekweld door een huisgeest. Deze stal diverse goederen van de familie en
 • bisdom
 • In het Bisdom van Maastricht werd een familie gekweld door een huisgeest. Deze stal diverse goederen van de familie en gooide ze vervolgens in het vuur. De heilige Willibrodus droeg de huisvader op om…

sage uit 1925
 • dezen trant: Voor weinige jaren werd in het bisdom Maastricht, in de buurtschap die Walena heet, een dief gegrepen en bij
 • werd betoond. Het bisdom Maastricht, waarvan hier gesproken wordt, bestond intusschen -door de overbrenging van den
 • bisdom
 • Een dief die tot de galg is veroordeeld, vraagt een priester om te biechten. De dief biecht zo uiterst nauwkeurig en berouwvol, dat de priester versteld staat. Na zijn dood verschijnt hij echter toch…

exempel uit 1970
 • Exempel. Het was een wijf in dat bisdom van utrecht, die ghinc staen in een becken met watere, ende sij spranc
 • Een vrouw in het bisdom van Utrecht staat in een bekken met water en wil zich losmaken uit de macht Gods. Ze geeft zich
 • bisdom
 • Een vrouw in het bisdom van Utrecht staat in een bekken met water en wil zich losmaken uit de macht Gods. Ze geeft zich over aan de duivel die meteen haar ziel en leven komt halen. Hieruit komt naar…

sage uit 1536
 • bisdom
 • In een grote, wijde vlakte waar nu het plaatsje Geldern ligt, is in de negende eeuw na Christus een groot beest geweest dat veel ellende veroorzaakte. Hij verslindt mensen en dieren en uit angst…


legende uit 1925
 • Zijn wonderbare bisschopswijding. Het bisdom Octavie was bij de aankomst van den Heilige reeds zeven jaren zonder
 • gebeurd, want de geestelijkheid, ziende, dat het zevende jaar na Valentinus' dood reeds voorbij was en het bisdom meer en meer
 • In het Bisdom Octavië wacht men al zeven jaar op een vervanger van de Bisschop, de Heilige Valentinus. Deze had
 • bisdom
 • In het Bisdom Octavië wacht men al zeven jaar op een vervanger van de Bisschop, de Heilige Valentinus. Deze had gesproken dat enkel degene die door een openbaring van God werd aangewezen hem mocht…

legende uit 1933
 • bisschop van Luik, in wiens bisdom ook de Niervaart lag, zond Macarius, een kerkelijke rechtsgeleerde, om het wonder te
 • bisdom
 • In Niervaart wordt door een turfsteker in de grond en Hostie gevonden. Als de man de Hostie oppakt begint zij te bloeden. Door de pastoor wordt de Hostie met een processie in de kerk gelegd. De…

legende uit 1938
 • Willebrord kende geen vrees: hij had vanuit Utrecht zijn bisdom kunnen besturen en zijn leerlingen kunnen uitsturen om
 • bisdom
 • Willebrord zou op meerdere plaatsen wonderen hebben verricht.

legende uit 1995
 • - Het bisdom Roermond waarschuwt dat er nog geen spoor van bewijs is, maar veel katholieken geloven heilig in de wenende
 • bisdom aangedrongen op een onderzoek, maar nog geen antwoord ontvangen. Een Brunssumse non heeft geen boodschap aan de mening
 • bisdom
 • In het huis van een echtpaar begint het Mariabeeld tranen van bloed te huilen. Diverse personen zijn er getuige van. Omwille van de grote belangstelling wordt het beeld op de stoep geplaatst ter…
23.jpg

legende uit 1995
 • over de veronderstelde wonderen zijn kennelijk nog niet tot het bisdom van Roermond doorgedrongen. De perschef blijft op
 • bisdom
 • In het huis van een echtpaar huilt een Mariabeeld tranen van bloed. Het beeld wordt buiten gezet voor de vele belangstellenden. Gezien de ellende die zich in de straat heeft voorgedaan in het…
24.jpg

legende uit 1995
 • Voorstraat: "Ik heb aan een Maria meer dan genoeg". Het bisdom Roermond ontraadt gelovigen de gang naar Brunssum.
 • haar ziekte. De eigenaars van het beeld ontkennen dat er bedrog in het spel is. Het bisdom reageert uiterst terughoudend.
 • bisdom
 • Een Mariabeeld weent tranen van bloed. Vele pelgrims komen om het wonder te aanschouwen. Een vrouw wordt genezen van haar ziekte. De eigenaars van het beeld ontkennen dat er bedrog in het spel is. Het…
212.jpg

legende uit 1995
 • Trouw 30 juni 1995 Pagina 10 Maria weent in Brunssum; het bisdom is sceptisch ROERMOND (ANP) - Het bisdom Roermond
 • volgens het bisdom nog geen enkele duidelijkheid over de vraag of dit verschijnsel van bovennatuurlijke oorsprong is. Daarom
 • Maria weent in Brunssum; het bisdom is sceptisch
 • Een Mariabeeld weent tranen van bloed. Het bisdom stelt zich sceptisch op tegenover het wonder.
 • bisdom
 • Een Mariabeeld weent tranen van bloed. Het bisdom stelt zich sceptisch op tegenover het wonder.
1170.jpg

sage uit 2006
 • van Brabant en de andere helluft aan de prins bisschoppen van Luik. Want Hilverenbeek kerkelik viel onder het prins-bisdom
 • decenaat Hilverenbeek. De helluft van de rechten die kwamen toe aan het bisdom Luik en de andere helluft dus aan de hertogen
 • bisdom
 • De hertogen van Brabant kregen op een dag moeilijkheden met de hertog van Gelderland. Daarom werd de hulp ingeroepen van de hertog van Bourgondië, die zijn macht wilde uitoefenen naar de noordelijke…
ceesprinsen.mp3
Joh004 kruis.jpg
Joh004.jpg