Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

148 resultaten voor ""

legende uit 2007
 • bisschop
 • Bij Eiteren werd een Mariabeeld opgegraven en naar de kerk in IJsselstein gebracht. Het beeld verdween op mysterieuze wijze drie maal uit de kerk en werd teruggevonden op de plaats waar het beeld…

mop uit 1995
 • nog niks," zegt Geertje: "Mijn oom is bisschop en daar moet iedereen Eminentie tegen zeggen." Fonske, die het hele gesprek
 • : "Mijn oom is bisschop en daar moet iedereen Eminentie tegen zeggen." Fonske, die het hele gesprek gehoord heeft, denkt even
 • bisschop
 • "Mijn oom," zegt Joske, "is pastoor. En daar moet iedereen Eerwaarde tegen zeggen." "Dat is nog niks," zegt Geertje: "Mijn oom is bisschop en daar moet iedereen Eminentie tegen zeggen." Fonske, die…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • persbureau. Ik heb 54 telefoontjes te verwerken gehad," klaagt politie-voorlichter H. Moleman. Bisschop Bomers van Haarlem, in
 • wel. Als bisschop Bomers meer informatie wil, dan kan hij mij gewoon bellen." Berkhout vermoedt dat er een lolbroek aan
 • bisschop
 • Een Mariabeeld schreit bloedige tranen. Na onderzoek blijkt het mensenbloed te zijn. Men gaat uit van een grap.

sprookje uit 1998
 • De legende van de bisschop van Glasgow, St. Mungo. Een oud gebruik is dat de Doge in Venetië een ring in zee gooit en
 • bisschop
 • Verloren ringen worden op bijzondere wijze teruggevonden.

sage uit 1966
 • Een bisschop kan slecht overweg met zijn volk. Hij eet altijd in de toren van de kerk. Op een dag kwam het volk in
 • opstand en begon op de toren te schieten. De vispan vloog van tafel. De bisschop meent: "Nu mijn eigen luizen mij beginnen te
 • bisschop
 • Een bisschop kan slecht overweg met zijn volk. Hij eet altijd in de toren van de kerk. Op een dag kwam het volk in opstand en begon op de toren te schieten. De vispan vloog van tafel. De bisschop…

legende uit 1995
 • bij ons en als kinderen vieren wij haar terugkeer," zei bisschop Girolamo Grillo. Dit voorjaar beweerde hij dat het
 • bisschop
 • Een Mariabeeld dat bloed weent wordt aan een onderzoek onderworpen. Daarbij blijkt dat het bloed afkomstig is van een man; de eigenaar wordt verdacht van oplichting. Niettemin keert het beeld terug…

legende uit 1995
 • . Ook zijn drie broers, een neef en een oom weigeren mee te werken aan een bloedonderzoek. "Alleen als de bisschop een DNA
 • bisschop
 • Een Mariabeeld weent tranen van bloed. Talloze pelgrims zoeken het nieuwe bedevaartsoord op. In andere delen van het land huilen ook andere beelden bloed. De overheid heeft het beeld in beslag genomen…

mop uit 1997
 • Er loopt een non achter een kinderwagen door de kloostertuin. Een bisschop, die op bezoek is, vraagt vol begrip: 'Is
 • Er loopt een non achter een kinderwagen door de kloostertuin. Een bisschop, die op bezoek is, vraagt vol begrip: 'Is
 • bisschop
 • Er loopt een non achter een kinderwagen door de kloostertuin. Een bisschop, die op bezoek is, vraagt vol begrip: 'Is dat een kloostergeheimpje?' 'Nee,' zegt de non, 'een kardinale blunder.'

mop uit 1997
 • De bisschop krijgt te horen dat de pastoor met zijn huishoudster in één kamer slaapt. De bisschop bezoekt de pastoor en
 • verleiding komt?' vraagt de bisschop. 'Dan haal ik het scherm weg,' zegt de pastoor.
 • De bisschop krijgt te horen dat de pastoor met zijn huishoudster in één kamer slaapt. De bisschop bezoekt de pastoor en
 • verleiding komt?' vraagt de bisschop. 'Dan haal ik het scherm weg,' zegt de pastoor.
 • bisschop
 • De bisschop krijgt te horen dat de pastoor met zijn huishoudster in één kamer slaapt. De bisschop bezoekt de pastoor en neemt een kijkje in zijn slaapkamer. Daar staan inderdaad twee bedden,…

sage uit 1967
 • Als een bisschop ongewijde klokken vervloekt, krijgt het kwaad er beslag op. Een van de leden van een duivelsfamilie
 • bisschop
 • Als een bisschop ongewijde klokken vervloekt, krijgt het kwaad er beslag op. Een van de leden van een duivelsfamilie werpt eens een klok in het water. Het verzwakte geluid van de te water geraakte…

sprookje uit 2000
 • beetje in de war bent. Maar weet u wat? Gaat u even vragen bij de bisschop." De bisschop? Ze hadden helemaal geen bisschop in
 • Alberobello. Hij ging naar de bisschop. Toen hij het verhaal aan de bisschop had verteld, dat hij net uit het hiernamaals kwam, en
 • bisschop
 • Twee vrienden beloven op elkaars bruiloft te komen. Toch gaat een vriend dood, maar de ander nodigt hem niettemin op de trouwerij uit en hij komt uit het graf. Uit nieuwsgierigheid gaat de bruidegom…

personal narrative uit 2001
 • uitgehold en daarin een kaarsje en dan kwamen ze langs en zo en dan, iedereen kent dat liedje wel, Sint Martinus bisschop mit
 • intrigeert is, die Sint Martinus bisschop met zijn roege muts op, of zijn ruige muts zijn, zijn wollen of harige muts op, ... en
 • bisschop
 • Over de kleding van Sint Maarten.

mop uit 1659
 • na eenig Bisschop, of liever na Romen by de Paus te gaen om Aflaet te verkrijgen. Doch echter, wijl onse Maet daer [p. 73
 • treckt eerst na een Bisschop of Paus, en versoeckt absolutie van u begheerte, Want daer staet mede, ghy en [p. 74] sult niet
 • bisschop
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een…

mop uit 1659
 • Ian Alleman lieght wel. Een Bisschop naderde; heel verblijdt tot sijn Heyligheydt, met dit neutje, dat het gherucht [p
 • Een bisschop hoort een gerucht dat hij wel als paus geschikt zou zijn. De paus zegt dat een gerucht een leugen of een
 • bisschop
 • Een bisschop hoort een gerucht dat hij wel als paus geschikt zou zijn. De paus zegt dat een gerucht een leugen of een waarheid kan zijn.

mop uit 1659
 • Van een Mennisten Bisschop die sijn VVyfs pels verwisselde. Een seker scheven Kerel, de snootste Weder-dooper die in de
 • werelt was, en sijnde een Bisschop van die seckte, een man van een statigh wesen, en sag so wijffelik als een Apostel die de
 • Van een Mennisten Bisschop die sijn VVyfs pels verwisselde.
 • bisschop
 • Een geestelijke houdt het ook met andere vrouwen. Op een nacht zegt hij tegen zijn vrouw dat hij heel nodig naar het toilet moet, maar hij gaat naar de buren om snel met een meisje seks te hebben. Hij…

mop uit 1659
 • Van een Soldaet die sijn Wijf of gesoent wierdt daer hy bylagh. Het is nu onlanghs ghebeurt, doen de Bisschop van
 • bisschop
 • Een vrouw ligt met haar echtgenoot in de tent, maar zij heeft ook met een andere man afgesproken. Daarom heeft ze een gat in de tent gemaakt, zodat zij seks met de andere man kan hebben terwijl haar…

legende uit 1923
 • voor de deur ziet staan, daar is het huis van Eligius". In 't jaar 640 werd hij gewijd tot bisschop van Noyon en Doornik
 • hij bisschop en bereisde onze landen. Eens werd hij bij het werk geplaagd door de duivel, maar hij nam hem met een
 • bisschop
 • Een adelaar beschutte de zwangere moeder van Eligius tegen de zon, hetgeen de koning zag en voor peet stond. Eligius werd een goudsmid en maakte een troon voor de koning, die hem tot zijn muntmeester…

sage uit 1501
 • H. Frederik van Utrecht. (De Noormannen) De heilige Frederik was Utrecht's achtste bisschop. Toen was een keizer van
 • Hertogen Dochter van Beyeren". Met haar ging hij naar Utrecht, ontbood Frederik en maakte hem bisschop. Eens sprak hij tot hem
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop
 • bisschop
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

mop uit 1651
 • In 't jaer 1666 vond iemant het selfde jaergetal uyt des bisschops van Munsters naem: 'barenD Van gaL en bIssChop Van
 • In 1665 en 1666 was er een oorlog gaande tussen Nederland en Barend van Galen, bisschop van Munster. Deze had zich
 • Het jaar 1666 is in Romeinse cijfers terug te lezen in de naam van de bisschop van Munster
 • bisschop
 • Het jaar 1666 is in Romeinse cijfers terug te lezen in de naam van de bisschop van Munster

Trefwoorden: 1666, bisschop, cijfer, getal, jaartal, lezen, naam


mop uit 1651
 • bisschop?' R. 'Alle overkeyt, Claus, komt vom hemmel, Uns Herr heft uns auck dessen Christoffel Berend von Galen tom bisschop
 • Twee Duitse boeren vragen zich af hoe ze aan een gekke bisschop komen.
 • bisschop
 • Twee Duitse boeren vragen zich af hoe ze aan een gekke bisschop komen.

Trefwoorden: 1666, bisschop, boer, geestelijke, gek, God


mop uit 1554
 • Die .CCXXIII. cluchte. Die bisschop van MENTS soude op een mael in sinen sael een weynich nae den eeten slapen
 • , ghelijck der grooter heeren ghewoonheyt is. Ende die jonghe edelen souden staen ende hem die vlieghen keeren. Als die bisschop
 • Een zot werd aangesteld om 's nachts de vliegen uit de buurt van de bisschop te houden. Toen er een vlieg op de neus
 • van de bisschop zat, sloeg de zot mis en hij sloeg de man vol in het gezicht. De bisschop vroeg waarom hij dat deed, en de
 • bisschop
 • Een zot werd aangesteld om 's nachts de vliegen uit de buurt van de bisschop te houden. Toen er een vlieg op de neus van de bisschop zat, sloeg de zot mis en hij sloeg de man vol in het gezicht. De…

mop uit 1554
 • Van eenen bisschop van Trier. Die .CCXXV. cluchte. Daer was eenen rijcxdach daer dye bisschop van TRIER op rijden
 • . Die bisschop seyde tot hem: 'Fyn ghesel, hebt ghy oock coude, ghelijck ick doe?' Hi antwoorde: 'Ghenadighe heere, is 't
 • Een bisschop ging paardrijden en vroeg zijn gezel of die het niet koud had. Voor een gulden vertelde hij de bisschop
 • bisschop
 • Een bisschop ging paardrijden en vroeg zijn gezel of die het niet koud had. Voor een gulden vertelde hij de bisschop hoe hij kon voorkomen dat hij het koud kreeg.

mop uit 1554
 • Van vriendschap. Die .CXCIIII. cluchte. Men soude eens eenen bisschop kiesen ende die domheeren worden 's eens dat
 • si dry heeren over een brugghe seynden souden ende die eerste priester die haer teghenquame, soude bisschop syn. Doen
 • Toen er een bisschop gekozen werd was een arme priester de gelukkige. Zijn familie en vrienden kwamen hem feliciteren
 • . De kersverse bisschop wilde daar echter niets van weten, omdat zij hem toen hij arm was niet wilden kennen.
 • bisschop
 • Toen er een bisschop gekozen werd was een arme priester de gelukkige. Zijn familie en vrienden kwamen hem feliciteren. De kersverse bisschop wilde daar echter niets van weten, omdat zij hem toen hij…

broodjeaapverhaal uit 2003
 • in Londen en is geschreven door bisschop Saul Anthony Degas, een missionaris uit Zuid-Amerika. Sindsdien doet dit bericht
 • bisschop
 • Een kettingbrief die geluk brengt en doorgestuurd moet worden.

mop uit 1651
 • Joseph beloofde de bisschop in het Latijn honderd gelovigen (Latijn: oves) als hij hem priester kon maken. Dat deed de
 • bisschop, en Joseph gaf hem 100 eieren (Latijn: ova). De bisschop wilde weten waar zijn 100 gelovigen waren. Joseph deed of hij
 • bisschop
 • Joseph beloofde de bisschop in het Latijn honderd gelovigen (Latijn: oves) als hij hem priester kon maken. Dat deed de bisschop, en Joseph gaf hem 100 eieren (Latijn: ova). De bisschop wilde weten…