Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

224 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • prate er gauris mei skippers; se brochten by 't hjerst fan alles by de boeren, en dan kamen sokke ferhalen ek wol op 'e
 • boeren
 • Volgens de schippers die vaak in Wartena en Warga komen ligt er onder het `Krúswetter' bij Wartena een stenen vloer. Hier zou de oude stad Wartena gelegen hebben. Men zou in deze buurt ook nog de…

sage uit 1978
 • Fryslân oan it wurd: 'Us heit, en ik sels ek wol, hawwe it as bakker út Skoat meimakke, dat de boeren by de Tsjonger, en krekt
 • en gaten maken in de laagveengrond. Als er bij hoog weer een gat in de dijk kan ontstaan, schrijven de boeren dit vaak
 • boeren
 • De zogenaamde `bûlhûnen' (`waterbelhonden' of `bubbelhonden') zijn geheimzinnige waterwezens die polderdijken vernielen en gaten maken in de laagveengrond. Als er bij hoog weer een gat in de dijk…

sprookje uit 1978
 • boeren
 • Een hond op een boerderij moet weg na vele jaren trouwe dienst, omdat hij te oud wordt. Zijn vriend de wolf bedenkt een plan. Als de mensen gaan aardappelzoeken, zal hij hun kindje stelen. De hond zal…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • delen van het land op de concerten afkomen, hebben een agragrische achtergrond. De boeren uit Velswijk vrezen dat de fans
 • initiatiefnemers hun verstand op tijd terugkrijgen. Bovendien zijn de meeste boeren van goede wil."
 • Boeren willen een optreden van de boerenrockgroep Normaal verbieden, uit angst dat fans uit de besmette gebieden het
 • boeren
 • Boeren willen een optreden van de boerenrockgroep Normaal verbieden, uit angst dat fans uit de besmette gebieden het varkenspest-virus zullen overbrengen. Al tweemaal eerder was er een verband gelegd…

personal narrative uit 1999
 • wat monden te voeden." AM: "Ja." TM: "Heeft u nog op hongertocht gemoeten? Naar de boeren..." AM: "Nee, ik ben niet
 • boeren
 • Toen de oorlog uitbrak was de verteller 9 jaar; het was even spannend als angstig. Tijdens de hongerwinter is zijn moeder overleden in het kraambed. Er waren veel monden te voeden, maar ze zijn nooit…

sage uit 1966
 • As de boeren tsjernje soenen en 't woe net, dan knipten se trije willekeurige letters út 'e bibel, dy't in wurd foarmen
 • Als bij de boeren iemand maar niet tot sterven kwam, knipten ze drie losse letters uit de bijbel, die samen een woord
 • boeren
 • Als bij de boeren iemand maar niet tot sterven kwam, knipten ze drie losse letters uit de bijbel, die samen een woord vormden. Die letters legden ze dan onder de stervende.

sprookje uit 1970
 • DE PASTOOR EN ZIJN KOSTER Er was eens een pastoor, die elk jaar tegen slachttijd van de boeren een flink stuk
 • , mijnheer de pastoor. U moet het varken slachten en niet aan een ladder, maar in de tuin aan een boom hangen. Als de boeren dan
 • boeren
 • Een pastoor wil zijn vetgemeste varken slachten, maar wil de opbrengst ervan niet met de dorpelingen delen. Hij laat daarom de koster een list bedenken. De pastoor moet het varken slachten en aan een…

broodjeaapverhaal uit 1979
 • In de hongerwinter vertrekken een man en zijn dochter met een kar uit Amsterdam om bij boeren in de Noordoostpolder
 • Een vader en een dochter gaan in de hongerwinter het platteland op om voedsel te gaan kopen bij de boeren. Als de vader
 • boeren
 • Een vader en een dochter gaan in de hongerwinter het platteland op om voedsel te gaan kopen bij de boeren. Als de vader onderweg sterft, legt de dochter hem in de kar. Na een overnachting bij een…

mop uit 1994
 • Twee boeren hebben een tijdje geleden na een boerententoonstelling een prostituée bezocht. Ze hebben toen een condoom
 • boeren
 • Twee boeren hebben een tijdje geleden na een boerententoonstelling een prostituée bezocht. Ze hebben toen een condoom omgekregen om geen kinderen te krijgen. Eindelijk besluit de boer het condoom af…

mop uit 1994
 • Drie boeren staan tegen elkaar op te scheppen. De eerste boer zegt: "Ik heb koeien, die kunnen zichzelf melken. Als ik
 • Drie boeren staan tegen elkaar op te scheppen. De ene heeft koeien die zelf kunnen melken en de melk in bussen doen. De
 • boeren
 • Drie boeren staan tegen elkaar op te scheppen. De ene heeft koeien die zelf kunnen melken en de melk in bussen doen. De tweede heeft een paard dat zelf kan ploegen. De derde heeft thuis een ezel, en…

mop uit 1994
 • Drie boeren staan met elkaar te praten. "Ik zal je eens wat vertellen," zegt de eerste boer: "ik heb een kip, die legt
 • Drie boeren scheppen tegen elkaar op. De ene heeft een kip die doet de eieren zelf in het doosje. De tweede heeft een
 • boeren
 • Drie boeren scheppen tegen elkaar op. De ene heeft een kip die doet de eieren zelf in het doosje. De tweede heeft een koe die zichzelf melkt en de melk in de bus doet. De derde heeft een varken dat de…

mop uit 1970
 • die schaope toe, met 't schaopeschupke op te nek. Daor kòmme de boeren aan. "Zo, wor ik now börgemeister?" "Jao, now wodt
 • boeren
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sprookje uit 1970
 • boeren
 • De wolf heeft honger en gaat naar de vos. Deze laat hem langs de weg wachten op voorbijgangers. Een oude man komt, dat is een mens geweest; een kin komt, moet nog een mens worden. Dan komt de vester,…

mop uit 1968
 • boeren. Doe kom er ek us in kear by in boer en frege oft er dêr wol sliepe mocht. "Jawis wol", sei de boer. "Hoe wolle jo
 • Een gierige Schot overnacht nooit in hotels, maar is gewend bij boeren aan te kloppen. Als een boer hem vraagt of hij
 • boeren
 • Een gierige Schot overnacht nooit in hotels, maar is gewend bij boeren aan te kloppen. Als een boer hem vraagt of hij in het stro of bij 'Baby' wil slapen, kiest hij voor het eerste. De volgende…

mop uit 1968
 • de preek dien wie tsjin 'e lju dy't yn 'e tsjerke sieten: "Boeren en burgers van Boornbergum en Kortehemmen, ik wil niet
 • Een dominee die al een paar van zijn eenden bestolen is, zegt tegen de gemeente 'Boeren en burgers van Boornbergum en
 • boeren
 • Een dominee die al een paar van zijn eenden bestolen is, zegt tegen de gemeente 'Boeren en burgers van Boornbergum en Kortehemmen, ik wil niet zeggen, dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes…

sage uit 1970
 • een paar scharen, waarmee ze veel schade aanrichtten. De boeren groeven gaten in de grond met gladde kanten, zodat de
 • boeren
 • Vroeger heerste in Kilder de kreupel (veenmol), voorgesteld als een dier ter grootte van een sprinkhaan, met aan de kop een paar scharen, waarmee ze veel schade aanrichtten. De boeren groeven gaten in…

sage uit 1970
 • Een groep van zes boeren kaartten altijd tot een uur of tien, op een na, die om negen uur vertrok. Op een keer besloten
 • kleedde zich om (in de boom). Ze dachten: "Dat is niet pluis met die kerel; die vreet iets uit." De boeren besloten hem ver
 • boeren
 • Een groep van zes boeren kaartten altijd tot een uur of tien, op een na, die om negen uur vertrok. Op een keer besloten ze hem te volgen en zagen hem naar een oude knotwilg gaan en een berevel omdoen…

personal narrative uit 1967
 • Us heit reizge us nei Apelsgea. Yn Bakkefean stuts er oan. Dêr sieten twa boeren, dy wienen wakker oan 't swetsen oer
 • De vader van de verteller mag meerijden met twee boeren en wil hen tracteren. De boeren slaan het aanbod af, maar
 • boeren
 • De vader van de verteller mag meerijden met twee boeren en wil hen tracteren. De boeren slaan het aanbod af, maar bieden de vader op hun beurt een borrel aan.

sage uit 1967
 • Twee boeren willen vroeg in de ochtend de koeien gaan melken, als een van hen een gestalte aan de andere kant van de
 • boeren
 • Twee boeren willen vroeg in de ochtend de koeien gaan melken, als een van hen een gestalte aan de andere kant van de sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een…

personal narrative uit 2000
 • Ik ben geboren in Vught. Kort daarna gingen wij naar Staphorst. Tussen de boeren en de boerinnen. Prachtige rokken, en
 • boeren
 • Een groep Molukkers gaat onder een brug zitten om te zien of het gerucht klopt dat de boerinnen geen onderbroeken dragen. Als de boerinnen stampen met hun klompen, slaan de Molukkers op de vlucht.

sage uit 1966
 • Bij het vlas breken gooiden de boeren na het werk altijd de laadbak op zijn kant. Dit deden ze om te voorkomen dat 's
 • boeren
 • Bij het vlas breken gooiden de boeren na het werk altijd de laadbak op zijn kant. Dit deden ze om te voorkomen dat 's nachts de werkgeesten het werk zouden hervatten.

sage uit 1967
 • As it swier waer wie yn Sigerswâld dienen de boeren de stookpotten fol bargejirpels, hwant dy moesten gear as de boel
 • Als het onweert, stoppen de boeren de stookpotten vol aardappels, zodat die gaar zijn als de boel afbrandt.
 • boeren
 • Als het onweert, stoppen de boeren de stookpotten vol aardappels, zodat die gaar zijn als de boel afbrandt.

mop uit 1974
 • , sei er: "De boeren die zeggen van troef boer! Maar ik zeg van God met ons."
 • jongens wedden dat de dominee het woord 'troef' niet in de preek zal durven gebruiken. Die zondag zegt de dominee: 'De boeren
 • boeren
 • Een dominee die gewend is een kaartje te leggen in de kroeg sluit een weddenschap af met zijn jonge kaartmaatjes. De jongens wedden dat de dominee het woord 'troef' niet in de preek zal durven…

sage uit 1974
 • Op maandag laten de boeren het vee niet buiten. Op maandag varen de schippers niet uit.
 • boeren
 • Op maandag laten de boeren het vee niet buiten. Op maandag varen de schippers niet uit.

sage uit 1974
 • Twa boeren gongen mei har froulju nei de film ta. De froulju sieten njonken elkoarren. 't Wie yn 'e tiid fan 'e Dútse
 • Twee boeren gaan in oorlogstijd met hun vrouwen naar de bioscoop. Als een van de vrouwen tijdens de film ineens een
 • boeren
 • Twee boeren gaan in oorlogstijd met hun vrouwen naar de bioscoop. Als een van de vrouwen tijdens de film ineens een draadje te pakken heeft, blijft ze eraan draaien. Er lijkt geen einde aan het…