Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

148 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Romkje komt op een avond thuis en zegt dat ze een bolbliksem [bliksembal] boven het huis heeft gezien. Er gebeurt
 • boven
 • Romkje komt op een avond thuis en zegt dat ze een bolbliksem [bliksembal] boven het huis heeft gezien. Er gebeurt verder niets. Vijf jaar later slaat de donder in het huis.

sage uit 1966
 • Van zeven broers is er één een weerwolf. Van zeven zusters is er één een nachtmerrie. Als men een hoefijzer boven de
 • boven
 • Van zeven broers is er één een weerwolf. Van zeven zusters is er één een nachtmerrie. Als men een hoefijzer boven de deur had hangen, kon men de nachtmerrie doen omkeren. Men kon ook de kousen en…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • gezicht naar boven en pakt het gebit van het haakje. Hij steekt het in z'n mond, maar pakt het gelijk er weer uit. "Dat is
 • boven
 • Een aantal mannen gaat op zee vissen. Er wordt een man zeeziek en hij spuugt zijn gebit overboord. Een vriend hangt voor de grap zijn eigen kunstgebit aan de haak. Hij beweert het gebit van zijn maat…

raadsel uit 1998
 • Wat is de overeenkomst tussen een dom blondje en een flesje bier? Vanaf de hals naar boven zit er niets meer in. (E
 • Wat is de overeenkomst tussen een dom blondje en een flesje bier? Vanaf de hals naar boven zit er niets meer in.
 • boven
 • Wat is de overeenkomst tussen een dom blondje en een flesje bier? Vanaf de hals naar boven zit er niets meer in.

raadsel uit 1999
 • boven
 • Waarom zit de knoop van een hoofddoekje aan de onderkant en niet aan de bovenkant?

mop uit 1998
 • truck zit van boven vast en niet van onderen!".
 • leeg laten lopen, zegt één van die Belgen dat de wagen van boven en niet van onderen vastzit.
 • boven
 • Twee Belgen komen met hun vrachtwagen vast te zitten onder een viadukt. Als een politieagent oppert dat ze de banden leeg laten lopen, zegt één van die Belgen dat de wagen van boven en niet van…

sage uit 1966
 • . Mar hy wist earst noait hwer't dy tsjerke stean moest. Doe op in kear wie der in stim, dy kom fan boven en in finger
 • niet waar hij de kerk moest bouwen, maar hij hoorde ineens een stem van boven en hij zag een vinger die de plek aanwees
 • boven
 • De boer Alde Warmolts heeft in Harkema het christendom gebracht en de gereformeerde kerk gesticht. Hij wist in beginsel niet waar hij de kerk moest bouwen, maar hij hoorde ineens een stem van boven en…

sprookje uit 1966
 • , hie hwat forgetten. Der siet in lyts gatsje boven yn 'e skuorre en hy hie der letter net om tocht dat gatsje ticht to
 • boven
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

mop uit 1966
 • Vrouw gaat boven op de wagen staan met een zak vol koolrapen om het trekken voor het paard minder zwaar te maken.
 • boven
 • Vrouw gaat boven op de wagen staan met een zak vol koolrapen om het trekken voor het paard minder zwaar te maken.

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • boven
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

mop uit 1968
 • Op in kear doe hie in pastoar in non to pakken, krekt ûnder in beam. Sy wisten net, dat der boven yn 'e beam in
 • nu moest gebeuren als ze zwanger zou zijn. De pastoor zei dat hij boven daar wel voor zou zorgen. De man in de boom dacht
 • boven
 • Op een keer had een pastoor een non te pakken, juist onder een boom waar een man in zat. Toen de non erna vroeg wat er nu moest gebeuren als ze zwanger zou zijn. De pastoor zei dat hij boven daar wel…

sage uit 1967
 • hearde er in lûd, dat fan omheech wei kom: "Mijn been niet." Twa fan 'e oaren wienen boven op elkoar stean gong en de
 • boven
 • Een knecht sprak met zijn maten af dat hij voor een gulden een doodsbeen van het kerkhof zou halen. Hij ging erheen, maar op het moment dat hij een been wilde pakken, hoorde hij: "Niet mijn been." De…

mop uit 2000
 • ik bij het liefdesspel altijd boven mag liggen.' (Op 27 april 2000 gemaild naar www.maghreb.nl/forum/ voor Marokkaanse
 • ik bij het liefdesspel altijd boven mag liggen.'
 • boven
 • Een fakir is verliefd geworden op een Europees meisje. Hij laat haar foto's van zijn huis zien. In de slaapkamer staat het bekende spijkerbed. 'Als je met me trouwt, wordt het allemaal van jou,' zegt…

mop uit 1967
 • de jonges dêr us op in kear punaises op lein, mei de skerpe kant nei boven. Dûmny sei krekt: "En wie heeft hemel en aarde
 • boven
 • Dominee slaat met vuisten op punaises die jongens op de preekstoel hebben gelegd, en zegt op zijn vraag wie hemel en aarde heeft geschapen dat kwajongens dat hebben gedaan.

mop uit 1967
 • , die naar boven ziet, die zal met blindheid worden geslagen." Mar der wie in séman yn 'e tsjerke en dy sei tsjin him: "Ik
 • lawaai maken met blote benen door plafond. Een zeeman kijkt met één oog naar boven hoewel de priester waarschuwt voor
 • boven
 • Huishoudster spelend voor Heilige Geest die neerdaalt als er volgens de priester te weinig geofferd is, zakt bij het lawaai maken met blote benen door plafond. Een zeeman kijkt met één oog naar…

sage uit 1967
 • Ek us doe wie Japik Ingberts yn in tsiispakhûs. Der wienen twa oaren by him. Japik Ingberts wie boven yn 't pakhûs. Dêr
 • boven
 • Japik Ingberts was eens met twee anderen uit stelen in een kaaspakhuis. Toen de gewilde kazen allemaal klaarlagen om mee te nemen, riep Japik heel hard wat ze verder nog wilden hebben. De twee anderen…

mop uit 1973
 • eventsjes!' De jonges waren krek an ut werk. De ene sat boven in 'e mast, de aandere maakte de boel in ut rúm wet skoan en de
 • near boven toe en Broek ging near onderen en Kont kwam te foorskyn. (Stedsk fan Hams)
 • in de mast, het ruim en de derde is niet te zien. Op het geroep gaat Hemd naar boven, Broek naar beneden en Kont komt
 • boven
 • Een schipper heeft drie zonen: Hemd, Broek en Kont. Als hij een keer hulp nodig heeft, roept hij de jongens. Ze zitten in de mast, het ruim en de derde is niet te zien. Op het geroep gaat Hemd naar…

sage uit 1968
 • komen innen. Het eerste jaar spraken ze af dat de man een stuk land zou verbouwen. Alles wat boven de grond groeide, zou
 • boven
 • Een echtpaar had een hond. Ze hadden geld nodig, en sloten een contract met de duivel. Die zou geld geven en drie keer komen innen. Het eerste jaar spraken ze af dat de man een stuk land zou…

sage uit 1973
 • boven
 • Op een mistige avond zag ik een ouderling lopen met een lange onbekende persoon naast hem. Ik kreeg van God de boodschap dat die persoon tot in lengte van dagen dominee zou zijn. Inderdaad bleek dat…

sage uit 1970
 • Op in kear wie Jehannes by de hellingbaes op 'e helling. Dêr liet er de hellingbaes syn hinnen samar boven oer 't
 • boven
 • Johannes laat de kippen, met de haan in het midden, over het schiphuis vliegen

sage uit 1970
 • opbrând en bigroeven. Der mocht neat fan boven de groun bliuwe.
 • boven
 • Met een betoverd kind ging men naar de duivelbanner. De kransen in de kussens die gevonden werden, moesten worden verbrand en begraven.

mop uit 1973
 • riede." "Nou," sei se, "dan sil ik it dy sizze. Fan boven ha 'k in protte prakkesaesje hawn, mar fan ûnderen hie 'k in
 • dat se fan boven in protte prakkesaesjes hawn hat, mar fan ûnderen in protte wille." De kammeraet dêrhinne. En it gong him
 • boven
 • Een arme soldaat kwam op de markt en zag een verkoopster met paling. Hij had er trek in, maar had geen geld meer. Zij zei dat als hij een raadsel op kon lossen, hij ze van haar kreeg. Het raadsel was:…

mop uit 1973
 • krijst fan my in pakje tabak en in pear nije wite klompen." Hwat it feintsje to dwaen hat, dy klimt boven yn 'e beam en sit
 • mei dy't boven ús is." Mar dat hearde de lytsfeint en dy rôp boven út 'e beam wei: "Gjin sprake fan, hear, net foar in
 • degene boven ons er wel voor. Waarop de dwerg uitroept: niet voor tabak en een paar klompen.
 • boven
 • Een boer heeft een meid en een klein mannetje. De meid gaat vaak met haar vrijer naar een bankje onder een boom, en de boer wil graag weten wat ze daar doen. Hij belooft de dwerg tabak en klompen als…

mop uit 1979
 • Een jongetje vraagt zijn vader of hij zijn baard 's nachts boven of onder de dekens heeft. Het vader weet hier geen
 • antwoord op. 's Nachts kan hij de slaap niet vatten als hij zijn baard boven de dekens heeft. Ook met zijn baard onder de
 • boven
 • Een jongetje vraagt zijn vader of hij zijn baard 's nachts boven of onder de dekens heeft. Het vader weet hier geen antwoord op. 's Nachts kan hij de slaap niet vatten als hij zijn baard boven de…

mop uit 1974
 • Twa poepen soenen in foer hea oploegje. Mar hja hienen de byntstok forgetten. Doe sei de iene poep: Ik sil wol boven op
 • boven
 • Afspraak is dat de poep die op het voer hooi is gaan liggen omdat de weesboom is vergeten, zal fluiten als hij het benauwd krijgt. Hij krijgt het zo benauwd dat hij niet kan fluiten, maar een wind…