Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

33 resultaten voor ""

mop uit 1968
 • de preek dien wie tsjin 'e lju dy't yn 'e tsjerke sieten: "Boeren en burgers van Boornbergum en Kortehemmen, ik wil niet
 • Een dominee die al een paar van zijn eenden bestolen is, zegt tegen de gemeente 'Boeren en burgers van Boornbergum en
 • burgers
 • Een dominee die al een paar van zijn eenden bestolen is, zegt tegen de gemeente 'Boeren en burgers van Boornbergum en Kortehemmen, ik wil niet zeggen, dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes…

legende uit 1888
 • plaats waar dat mirakel is geschied, heet nog altijd "Vlessingen". De dankbare burgers bewaarden de flesch op het stadhuis en
 • burgers
 • Eens deelde Willebrord zijn fles met 12 bedelaars en de fles raakte niet leeg; de plaats, waar dit gebeurde, werd "Vlessingen" genoemd en de fles kwam in het stadswapen.

sage uit 1564
 • legermacht terug, om de stad in te nemen, maar de burgers boden krachtig weerstand en verdreven hem van hunne muren. Toen zag
 • burgers
 • Toen Walachrijn tot hertog werd gekozen, tyranniseerde hij het land en verjoeg de edelen, die zich te Blandin verzamelden. Uiteindelijk kwam het volk tegen hem in opstand en verdreef hem uit de stad.…

sage uit 1923
 • Meerminnen De burgers van Schouwen waren slecht en hoogmoedig, en gaven om God noch gebod. Eens kwam een meermin
 • burgers
 • De bewoners van Schouwen waren zeer slecht en daarom kwam een zeemermin aankondigen: "Schouwen, Schouwen, sal vergaen 't Water boven den toren staen." Sinds die dag beuken de…

mop uit 1973
 • -moarn op 'e preekstoel: "Burgers en boeren van Boornbergum, ik zeg niet dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn eenden
 • Van de dominee van Boarnburgum waren eenden gestolen. Op een zondag zei hij vanaf de preekstoel: boeren en burgers, ik
 • burgers
 • Van de dominee van Boarnburgum waren eenden gestolen. Op een zondag zei hij vanaf de preekstoel: boeren en burgers, ik zeg niet dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn eenden kwijt.

sage uit 2005
 • burgers
 • Nadat een koets zich te pletter heeft gereden, spookt hij nog eenmaal per jaar rond.

mop uit 1651
 • burgers
 • Een dief die naar buiten gebracht wordt om te worden opgehangen zegt tegen de mensen die voor hem lopen: 'Loop niet zo in de weg, men zal toch niets doen voor ik er ben.'

sage uit 1654
 • burgers
 • De schrijver vertelt in enkele zinnen het verhaal van de draak van Gelre. In vroeger tijden werd Gelderland door een draak geteisterd, die onder een grote eikenboom zijn schuilplaats had. Mensen en…

sage uit 1979
 • van minder inhoud dan die, waarmede de burgers hun dagelijkse zorgen versloegen. Een en ander deed de prikkelbare
 • De burgers van Breskens konden het niet vinden met het garnizoen dat gelegerd was in een fort. Er waren regelmatig
 • vechtpartijen tussen deze groepen. Op een dag probeerden burgers het fort te bezetten. Dit liep uit op een grote mislukking. Pietje
 • burgers
 • De burgers van Breskens konden het niet vinden met het garnizoen dat gelegerd was in een fort. Er waren regelmatig vechtpartijen tussen deze groepen. Op een dag probeerden burgers het fort te…

mop uit 1651
 • burgers
 • Melis begrijpt niet hoe het er nou precies aan toe gaat in de katholieke landstreken. 'De geestelijheid die niets hoeft te doen, is rijk, en de niet-geestelijken die in het levensonderhoud van de…

sage uit 1971
 • burgers
 • Het Sint Odolfusklooster in Starum heeft reeds lang geleden een klok ten gescheke gekregen van de bevolking. Wanneer de bisschop van Utrecht op bezoek komt draagt hij hem over aan de duivel omdat hij…

sage uit 1933
 • burgers
 • Bij een winters bezoek van keizer Karel aan 's-Hertogenbosch dreigt zijn vrouw uit de slee te vallen, als deze een pomp raakt. De vrouwen van de Hinthamerwijk weten dit te voorkomen. Daarop laat Karel…

sage uit 1946
 • burgers
 • Het rijke Kampen heeft geen klokkenspel, maar het arme Zwolle wel. Als de Kampenaren naar Zwolle gaan om het klokkenspel te kopen, weigeren de Zwollenaren dit. De Kampenaren keren terug. Zij worden…

broodjeaapverhaal uit 2007
 • woordvoerder van de politie, die met regelmaat wordt gebeld door verontruste burgers. "Dit bericht is ooit ergens ontstaan. Het
 • burgers
 • Op internet gaat een e-mail rond waarin gewaarschuwd wordt voor carjackers en hun werkwijze, ondertekend door de politie Rotterdam-Rijnmond: wie bij het wegrijden in de achteruitkijkspiegel kijkt,…

sprookje uit 1647
 • burgers
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…

mop uit 1651
 • sal uytloopen om Kleyn Hansken te sien hangen. Dan moest gij luyden oppassen om mij te verlossen ende de vetste burgers
 • Hanske raeckte los, de burgers aen 't vluchten, de vetste gevat, alles in desordre, soodat sij voor dien tocht een schoonen
 • zou dan uitlopen om zijn executie te zien, en de rovers konden de rijkste burgers eruit pikken. Zo gebeurde het.
 • burgers
 • Thomas Viller, een ruiter en vrijbuiter, klaagde over het gebrek aan rijke buit. Er werd een vergadering gehouden, en Kleyn Hansken was de enige met een plan. Hij zou naar Gulik gaan, waar hij gezocht…

mop uit 1651
 • burgers
 • Een man verkoopt in Frankfurt boekjes waarin staat wat er in Regensburg gebeurd is. Men ontdekt echter dat er helemaal niks in staat, waarop de man zegt dat er ook niks is gebeurd in Regensburg.

mop uit 1651
 • Als Diogenes de stad Mindum met hele grote poorten ziet, merkt hij op dat de burgers moeten oppassen dat de stad de
 • burgers
 • Als Diogenes de stad Mindum met hele grote poorten ziet, merkt hij op dat de burgers moeten oppassen dat de stad de poorten niet uitloopt.

sage uit 1938
 • de burgers onder aanvoering van de dappere schepensvrouw, Trijn van Limpen (Catharina van Leemput) gesloopt. Langen tijd
 • burgers
 • Onder de plek waar vroeger de burcht Vredenburg stond lopen ondergrondse gangen. De lucht is er zo bedorven dat men er niet doorheen kan lopen.

sage uit 1938
 • In 1528, kort voor de stad Utrecht door het leger van Karel V werd belegerd en ingenomen, zagen de burgers in de lucht
 • burgers
 • Kort voor Utrecht werd ingenomen zag men een kruis aan de hemel.

sage uit 1986
 • burgers
 • In 878 wordt het graafschapje Pont geteisterd door een vreselijke draak. Hij voedt zich met de bewoners van de streek en hun vee. De gebroeders Wychardus en Lupoldus, woonachtig op de burcht van Pont,…
wapenErkelenz.jpg
wapenDoetinchem.jpg
wapenZaltbommel.jpg
stadswapenGeldern.jpg
stadswapenhaderwijk.jpg

sage uit 1918
 • die van Stavoren, en de burgers van Holland spraken met afgunst van de fraaie stede, welker schepen talloos waren op de
 • , die hem had uitgezonden, en wier ijdelheid had willen pronken. Wat wist hij weinig van 't hart der Stavorensche burgers
 • burgers
 • Er woonde eens een rijke weduwe in Stavoren. Op een dag vroeg zij haar oudste schipper om het allerschoonste wat de mens ooit heeft aanschouwd voor haar te vinden. Na een lange zoektocht langs vele…
pl13.jpg

sage uit 1918
 • burgers?_" Dat is de oorsprong van den naam: Domburg. Op de Hulpe of Helpe in Overijsel stond een Mariabeeld, dat allerlei
 • aan. Timmerlieden riepen:" wat zijn we ook een 'domme burgers'". Op de Hulpe/Helpe in Overijsel stond een Mariabeeld dat
 • burgers
 • In Holland en Friesland woonden vroeger reuzen. Lem in Leiden kreeg een zoon die Lem de Tweede werd genoemd. deze zoon stichtte een nieuwe stad, die hij naar zichzelf noemde, Haarlem (Heer Lem). Het…
pl20.jpg

sage uit 1918
 • tezamen, heel gezellig na lange en wijze debatten over diverse resolutiën, welke op de burgers zouden worden uitgestort. Men
 • burgers
 • De Burgemeester en zijn raadslieden van Kampen zitten op een koude winterdag bij de haard van het stadhuis. Vanwege het slechte weer werd besloten te blijven en de haard nog wat op te stoken. Als ze…

sage uit 1918
 • vischkoopman, die de goede burgers eindelijk tot de befaamde helden zou maken, over wie nog in gansch Limburg en Noord-Brabant met
 • naderen, en de delinquent door de burgers zelf gevangen was genomen. Dan klonken hun krijgshaftige passen al dichter en
 • dier zagen liggen dachten ze dat het een monster was. Gelukkig hadden de burgers van Weert nog een schout en met zijn allen
 • de smid vond echter de schout zijn schuilplaats en vraagt hem om hulp. In eerste instantie vraagt hij alle burgers hun
 • burgers
 • Op een dag reed er een viskoopman door Weert. Tijdens deze rit viel er een rog van zijn kar. Toen de Weertenaren het dier zagen liggen dachten ze dat het een monster was. Gelukkig hadden de burgers…