Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

55 resultaten voor ""

sprookje uit 2000
 • zegt; "Ik moet u van mijn dienaar dit geschenk brengen." De koning is helemaal blij en vraagt: "Wie is uw dienaar dan?" "Ja
 • een konijntje en de kat brengt die naar de koning en zegt: "Ik moest deze van mijn dienaar brengen." De koning wil dat de
 • de kat zorgt de kat ervoor dat de mensen op de landerijen zeggen dat het land van de dienaar Hulst is. Van tevoren heeft
 • dienaar
 • Een molenaar die op sterven ligt verdeelt zijn bezit onder zijn zoons. De eerste zoon krijgt het meel en het vee. De tweede krijgt de molen. De derde zoon krijgt de kat en daar is hij niet zo blij mee…

legende uit 1894
 • geleerd, dat een dienaar van Maria in der eeuwigheid niet verloren zal gaan." Zoo dan begon die ongelukkige gezel met groote
 • lichtschijn, en Maria wekte haar dienaar en zei tot hem met groote goedheid, dat zijn bede verhoord was en haar Goddelijke Zoon
 • dienaar
 • Een onschuldig ter dood veroordeelde krijgt van de priester de raad tot Maria te bidden. De man doet en droomt dat Maria met haar kindje bij hem komt met een inktkoker en perkament en haar kind een…

sage uit 1923
 • gezin aan den baas en de zijnen op het heele eiland te vinden. Het maakte wel den grootsten roem van den trouwen dienaar uit
 • dienaar
 • De verhouding tussen de baas en de arbeider is een afspiegeling van die tussen de heer en de horige.


mop uit 1651
 • dienaar
 • Op de bruiloft van Leentje kwam er een aantal jonge meisjes die de bruid niet kende. De bruidegom vertelde dat hij hen nog van vroeger kende. Leentje zei toen, dat hij dat eerder had moeten zeggen.…

mop uit 1651
 • C.V.T." Van Leeuwen schreef terug en sloot zijn brief af met: "U Edts. altijd verschuldigde dienaar C.V.L."
 • dienaar
 • Toen Catharina van Treslong een brief schreef aan Cornelis van Leeuwen, sloot ze af met: "U ed. ootmoedige dienares C.V.T." Van Leeuwen schreef terug en sloot zijn brief af met: "U Edts. altijd…

mop uit 1651
 • dienaar
 • Toen de schout een keer dronken was kwamen twee van zijn diefleiders [= dienaren van de schout] hem ondersteunen. De mensen dachten toen dat ze de schout gevangen hadden genomen.

mop uit 1554
 • wil hem mee naar huis nemen als dienaar. Dat gebeurt, en de jongen ziet daar dat de vrouw veel overspel pleegt. Op een
 • dienaar
 • Een vorst en zijn vrouw komen eens in een herberg. Ze worden bediend door de stomme zoon van de herbergier. De vorstin wil hem mee naar huis nemen als dienaar. Dat gebeurt, en de jongen ziet daar dat…

mop uit 1554
 • dienaar
 • Een edelman vertelt het verhaal wat hij aankondigde in CLUCHT224. Een aantal dienaren van deze edelman hadden twee kooplieden beroofd. Die kwamen later bij hem verhaal halen. De edelman zei echter dat…

mop uit 1554
 • dienaar
 • Een tiran had veel mensen arm gemaakt, waaronder de filosoof Diogenes, omdat die hem de waarheid gezegd had. Een paar dienaren van de tiran zagen dat Diogenes sla kweekte om te eten. Zij zeiden hem,…

mop uit 1554
 • Koning Midas schaamde zich erg voor zijn ezelsoren en verbood zijn dienaar er met iemand over te praten. De dienaar kon
 • dienaar
 • Koning Midas schaamde zich erg voor zijn ezelsoren en verbood zijn dienaar er met iemand over te praten. De dienaar kon het echter niet meer voor zich houden. Hij groef een kuil en schreeuwde daar…

mop uit 1651
 • dienaar
 • Toen de schout een keer dronken was kwamen twee van zijn diefleiders [= dienaren van de schout] hem ondersteunen. De mensen dachten toen dat ze de schout gevangen hadden genomen.

mop uit 1651
 • dienaar
 • De hofmeester van Alonso Corillo vond dat zijn meester teveel dienaren had en maakte een lijst waarop hij de overbodige doorhaalde. Corillo zei daarop: "Ik moet de namen die niet doorgestreept zijn in…

mop uit 1651
 • Een heer stuurde zijn dienaar om een boodschap, maar kreeg het in de tussentijd erg koud. Daarom moest hij zelf hout
 • dienaar
 • Een heer stuurde zijn dienaar om een boodschap, maar kreeg het in de tussentijd erg koud. Daarom moest hij zelf hout gaan kappen. Hij deed daarvoor wel zijn mantel en degen aan, zodat de buren hem…

sage uit 1966
 • deur. Hé’j trok on de ketting medde bel. ’n Hortje dornoa kwam ’n dienaar of ’n knech en die vroeg, wat ie mos hemme. De
 • dienaar
 • De duivel neemt de dienst van een soldaat voor anderhalf jaar over, als de soldaat belooft in die tijd zijn baard te laten staan en zijn kleine en grote behoefte in zijn broek te doen. De soldaat gaat…

legende uit 1925
 • dienaar
 • In een dorp woonde eens een meisje dat door haar man werd verstoten. De man nam vervolgens een hoer in huis. De vrouw verliet vervolgens het huis en keerde terug naar haar vaderland, en door al haar…

legende uit 1925
 • wijze van haar blindheid genezen. God schiep behagen in de deugd van zijn jongen dienaar Lambertus en wilde diens heiligheid
 • tevreden over zijn jonge dienaar en wilde diens heiligheid door schitterende mirakelen aan de wereld openbaren.
 • dienaar
 • Sint Lambertus Servatius zou geboren zijn te Maastricht. Zijn moeder werd door een engel aangesteld. God was zeer tevreden over zijn jonge dienaar en wilde diens heiligheid door schitterende mirakelen…

legende uit 1925
 • antwoordde de stem: "Ga naar Maastricht, naar mijn dienaar Lambertus; die zal u zeggen, wat gij doen moet!" Toen verdween het
 • Maastricht moet gaan, zijn dienaar Lambertus zal Hubertus zeggen wat zijn levenstaak zal zijn. Toen verdween het hert met het
 • dienaar
 • Als Hubertus op een dag in de Ardennen aan het jagen is, ziet hij een groot hert. Tussen het gewei van het hert blonk een schitterend kruis. Verwonderd laat hij zijn boog zakken. Dan hoort hij de stem…

legende uit 1925
 • lieven heiligen dienaar Gerlacus, die dagelijks het graf van S. Servatius te Maastricht bezocht. Door deze openbaring werd de
 • dienaar
 • Op een dag krijgt de heilige maagd Hildegardis een visioen waarin God haar vertelt dat een lege zetel bij zijn troon bestemd is voor de Heilige Gerlacus. Vanaf dat moment had ze de heilige lief. Ze…

mop uit 1651
 • dienaar
 • Een man vraagt aan een beambte of hij honderd gulden mag lenen. Dit wordt hem toegezegd, maar door de valsheid van de beambte gaat het geld aan zijn neus voorbij.

mop uit 1651
 • dienaar
 • Drie lakeien gaan bij hun heer weg om hun geluk te beproeven. De eerste wordt koning van Oost-Indie, de tweede wordt kolonel onder de prins van Oranje en de derde wordt maarschalk van de koning van…

mop uit 1651
 • dienaar
 • Een onnozele vrouw kwam in de kerk en zette een kaars bij het beeld van St. Michel en een bij de duivel. De klerk van de pater vroeg waarom ze dat deed. De vrouw zei dat het goed was om overal…

sage uit 1978
 • voor zijn kameraad over had, trok met de grote zwarte hond naar Rome. Daar zei een dienaar van de Paus de verlossende
 • Een man die spottend spreekt over een kruisbeeld verandert in een zwarte hond. Een dienaar van de paus in Rome zegt de
 • dienaar
 • Een man die spottend spreekt over een kruisbeeld verandert in een zwarte hond. Een dienaar van de paus in Rome zegt de verlossende spreuk, waarop de man weer de menselijke gestalte krijgt.

sage uit 2006
 • dit gezegd had, kwam er een dienaar en noodigde haar aan tafel, waar haar vader en de andere heeren haar verwachtten
 • dienaar aan en droeg hem op, hem dadelijk te berichten, zoodra Margreetje iets mocht overkomen. De jonkvrouw was erg bedroefd
 • verliefd op haar. Zijn boze moeder kwam erachter en wilde Etzyter wegsturen naar zijn broer. Etzyter vroeg een dienaar om hem
 • dienaar
 • De hertogsdochter Margreetje blijft op een dag na op jacht te zijn gegaan met haar vader, achter in het bos. De mannen van haar vader proberen haar te zoeken, maar tevergeefs. Een door rovers berooide…

sage uit 2006
 • toverdokter. Zo'n toverdokter is een dienaar of een afgevaardigde van de duivel.
 • . Zo'n toverdokter is een dienaar of een afgevaardigde van de duivel.
 • dienaar
 • Zombies zijn levende doden. De geest van een gestorven persoon kan geen rust vinden in de hemel. Zij komen dan terug naar de aarde en worden dan ondood of onlevend genoemd, wat je wilt. Zij zijn vaak…