Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

105 resultaten voor ""

sprookje uit 1979
 • dieven
 • Heer Spin is bevriend met de ratten, doordat hij gestolen spullen van hen krijgt. Op een dag wordt er een feestje voorgesteld en Spin zegt een musicerende kat, Ba Pina, te kennen die hij wel kan…

mop uit 1977
 • dieven
 • Een boer schept op over zijn vorige hond. Tijdens een hondengevecht hadden zijn hond en een andere hond zich doodgevochten. De honden hadden alles van elkaar opgegeten behalve de staart.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • stonden de dieven die hun achterwerk hadden afgeveegd met hun tandenborstels, die ze al een tijdje weer hadden gebruikt. Dit
 • Dieven fotograferen zichzelf terwijl ze met de tandenborstels van de eigenaren van het huis hun achterwerk afvegen. De
 • dieven
 • Dieven fotograferen zichzelf terwijl ze met de tandenborstels van de eigenaren van het huis hun achterwerk afvegen. De eigenaren ontdekken dit pas na een tijdje als ze de foto's die nog op hun…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • dieven
 • Een man spreekt zodanig op twee tieners in die willen inbreken in dat ze zichzelf overgeven aan de politie.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • eigenaar van de pinpas wordt na de transactie beroofd en de pinpas kan door de dieven gebruikt worden. (Opgetekend in Huizen op
 • dieven
 • Criminelen installeren een videocamera boven de pinautomaat, zodat ze, nadat de pinpas gestolen is van de eigenaar, hem ook daadwerkelijk kunnen gebruiken.

sage uit 1966
 • wienen der dieven, mar dy wachten earst oant de nachtwacht foarby wie. Doe sloegen se har slach. Sy stielen in dief, dat
 • In een bos waakte vroeger de nachtwacht. Op een keer waren er dieven, maar zij wachtten tot de nachtwacht voorbij was
 • dieven
 • In een bos waakte vroeger de nachtwacht. Op een keer waren er dieven, maar zij wachtten tot de nachtwacht voorbij was. Zij stalen een dier, slachtten dit en hingen het vel over het hek. Toen schreven…

mop uit 1651
 • In Hollant wierden twee dieven, den eenen tot de strop, den anderen tot de geeseling veroordeelt. Als nu den jongsten
 • Twee dieven zijn veroordeeld: de eerste tot de strop, de tweede tot een geseling. Wanneer de geseling is uitgevoerd
 • dieven
 • Twee dieven zijn veroordeeld: de eerste tot de strop, de tweede tot een geseling. Wanneer de geseling is uitgevoerd, vraagt deze dief aan de ander wat hij de moeder van de ander zal vertellen. De dief…

mop uit 1968
 • : "Ik zeg niet, dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn turfjes kwijt." Doe bigong er to preekjen. Doe't er yn syn folle
 • "Ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak wel al mijn eenden kwijt."
 • Een van turf bestolen dominee preekt in de zondagsdienst 'Ik zeg niet, dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn turfjes
 • dieven
 • Een van turf bestolen dominee preekt in de zondagsdienst 'Ik zeg niet, dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn turfjes kwijt'.

mop uit 1968
 • zeggen, dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes kwijt."
 • "Ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak wel al mijn eenden kwijt."
 • Kortehemmen, ik wil niet zeggen, dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes kwijt'.
 • dieven
 • Een dominee die al een paar van zijn eenden bestolen is, zegt tegen de gemeente 'Boeren en burgers van Boornbergum en Kortehemmen, ik wil niet zeggen, dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes…

mop uit 1968
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het
 • dieven
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het dier geslacht hebben, waarschuwt Watse Piter dat er iemand nadert. Watse heeft Piter…

sage uit 1968
 • dieven
 • Japik Ingberts heeft met een maat twee grote stukken spek gestolen. Als ze op weg naar huis zijn - ze dragen beiden een stuk spek - maant Japik zijn kameraad het stuk spek ogenblikkelijk te laten…

mop uit 1970
 • Twee dieven besluiten hun buit te verdelen in het knekelhuis. Terwijl de een op de ander wacht, kraakt hij noten. De
 • voor jou." De twee rennen hard weg, maar de dieven bedoelen de twee ganzen, die de eerste dief er had neergelegd.
 • dieven
 • Twee dieven besluiten hun buit te verdelen in het knekelhuis. Terwijl de een op de ander wacht, kraakt hij noten. De passerende koster denkt, dat de duivel in het huisje mensenbotten zit te kraken, en…

sage uit 1968
 • stien. Sa kaem se yn 'e kiste. Doe't se biïerdige wie, kamen der de nachts twa dieven op it tsjerkhôf. Dy iepenen it graef
 • dieven naeiden fan kjellens hurd út. En it minske kaem út it graef wei.
 • prompt overeind en de dieven nemen doodsbenauwd de benen.
 • dieven
 • Twee rovers proberen 's nachts op het kerkhof een kostbare ring van een schijndode vrouw te stelen. De vrouw komt prompt overeind en de dieven nemen doodsbenauwd de benen.

mop uit 1966
 • , stellen - Doe biskuldige de advokaet de tsjûgen derfan dat se dieven wienen en dêrtroch rekke Japik Ingberts frij.
 • advocaat pleit dat dieven onbetrouwbare getuigen zijn. Zo weet Japik Ingberts vrijuit te gaan.
 • dieven
 • Japik Ingberts moet voor de rechter verschijnen. Ditmaal zijn er veel getuigen van zijn misdaad. Japik geeft zijn advocaat een raad. De advocaat laat de getuigen weten dat hij een tuin met boompjes…

kwispel uit 2001
 • de krant gesmeerd, zodat de krant aan de bek van de hond bleef plakken. De dieven konden zo rustig inbreken.
 • dieven
 • Opdracht: Twee inbrekers bonken op de deur van het huis waar ze willen inbreken. Ze wachten tot de hond naar de deur komt en begint te blaffen. Dan breken ze via een raam in. De hond doet hen niks.…

sage uit 1974
 • dieven
 • Een schipper is laat op de avond met een boel geld op zak op pad. Als hij twee mannen ziet naderen, vermoedt hij dat zij het op zijn geld voorzien hebben. De schipper verstopt zich onder een…

mop uit 1659
 • : Hoe Duyvel is 't hier gelegen, zijn hier Dieven in huys? ick wil mijn kleeren weder hebben, of daer sal wat anders om gaen
 • dieven
 • Twee mannen gaan naar een bordeel en hebben een plan bedacht om niet te hoeven betalen. De een gaat met een hoertje naar een kamer, terwijl de ander wat later de kleren komt stelen. Ze halen deze truc…

mop uit 1659
 • langhe stercke boeven als onse Dagh-dieven, die Timmer-lieden ende Messelaers, Stercke vette Knollen, en onbeschaemde Ezels
 • -voerders, Potte-Backers ende Leem-treeders: Meyneedighe dieven als de Haringh-packers, Zout en Kooren [p. 262] meeters. Vuyle
 • dieven
 • Een priester besluit zijn preek met een opsomming van mensen die Jezus gekruisigd en gemarteld hebben. Ook geeft hij een beschrijving van een 'Judas'. Het blijkt dat het om gewone, alledaagse mensen…

mop uit 1659
 • beyde voor dieven ghereeckent: De Backer seide, dat de Backers de besten zijn, want wy en kunnen niet steelen als met vreese
 • teghens malkander, wat sullen wy doen in dese sake, dewijl sy doch beide dieven zijn, want men seght ghemeenlick in een
 • dieven
 • Een bakker en een molenaar hebben onenigheid over wie van de twee de beste is. Ze roepen de hulp in van twee andere mannen om tot een antwoord te komen. De bakker verliest en moet de kosten betalen in…

mop uit 1659
 • dieven
 • Een schout is zogenaamd met de helm op geboren en beweert over helderziende gaven te beschikken. Hij weet bij toeval waar de verloren ring van de landvoogd is en dat de vrouw van de landvoogd zwanger…

mop uit 1973
 • : Ingezetenen van Boornbergum of Kortehemmen, ik zeg niet dat je dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes kwijt.
 • "Ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak wel al mijn eenden kwijt."
 • De dominee raakte steeds meer van zijn eenden kwijt. Daarom zei hij in zijn zondagse preek: ik zeg niet dat je dieven
 • dieven
 • De dominee raakte steeds meer van zijn eenden kwijt. Daarom zei hij in zijn zondagse preek: ik zeg niet dat je dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes kwijt.

mop uit 1973
 • Boornbergum, die gij zijt, ik zeg niet, dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eenden kwijt."
 • "Ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak wel al mijn eenden kwijt."
 • : mensen, ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eenden kwijt.
 • dieven
 • Een dominee, die eenden hield, raakte ze de een na de ander kwijt. Op een zondag zei hij vanaf het spreekgestoelte: mensen, ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eenden kwijt.

mop uit 1974
 • dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes kwijt."
 • "Ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak wel al mijn eenden kwijt."
 • dat hij niet zei dat de mensen dieven waren, maar dat hij wel al zijn eendjes kwijt raakte.
 • dieven
 • Dominee van Boornbergum had eenden, maar steeds werden er eenden gestolen. Op een zondagmorgen zei hij op de preekstoel dat hij niet zei dat de mensen dieven waren, maar dat hij wel al zijn eendjes…

mop uit 1973
 • dieven
 • Een dominee kwam van vakantie terug en vond zijn hele appelboom leeg. Het ging hem aan het hart, niet vanwege de appels maar vanwege de mensen van wie hij de hoeder was. Hij sprak er niet over maar…

mop uit 1973
 • zal niet zeggen, dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn eenden en kippetjes kwijt.
 • "Ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak wel al mijn eenden kwijt."
 • Van de dominee werden steeds de kippen en eenden gestolen. In een preek zei hij: ik zal niet zeggen, dat ge dieven zijt
 • dieven
 • Van de dominee werden steeds de kippen en eenden gestolen. In een preek zei hij: ik zal niet zeggen, dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn eenden en kippetjes kwijt.