Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

73 resultaten voor ""

raadsel uit 1998
 • Hoe klinkt de deurbel van een dom blondje? Dom ding! (Eindhoven. Doorgestuurd door Jeske van Dongen op 6 mei 1998)
 • Hoe klinkt de deurbel van een dom blondje? Dom ding!
 • ding
 • Hoe klinkt de deurbel van een dom blondje? Dom ding!

sage uit 1950
 • ding
 • Op een dag loopt een vrouw de Wedze langs. Ze ziet een wezen met ogen zo groot als theekopjes die gloeien als vuur. Het gebeurt op klaarlichte dag.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • -ding, zo'n strakke. Dat moet wel waar zijn, want er was zelfs een foto van. Ook las ik een keer over een parkiet die door
 • ding
 • Vrouw vindt gymbroek in soepblik. Parkiet vliegt om flatgebouw heen en keert terug naar kooi.

sage uit 1966
 • nei Boelensloane, kaem der him in swart ding tomjitte, dat him foarbysweefde. It bleau by him yn 'e buert. It wie in great
 • swart ding. Hwàt it wie koed er net sjen. Heit hat it faek forteld.
 • De vader van de verteller heeft bij een huis in Surhuisterveen een zwart ding voorbij zien zweven, dat bij hem in de
 • ding
 • De vader van de verteller heeft bij een huis in Surhuisterveen een zwart ding voorbij zien zweven, dat bij hem in de buurt bleef.

Trefwoorden: ding, spook, zwart, zweven


sage uit 1966
 • Ook andere mensen in de buurt van Surhuisterveen hebben bij Het Blauwhuis [zie verhaal 2] een zwart ding voorbij zien
 • ding
 • Ook andere mensen in de buurt van Surhuisterveen hebben bij Het Blauwhuis [zie verhaal 2] een zwart ding voorbij zien zweven.

Trefwoorden: ding, spook, zwart, zweven


personal narrative uit 1997
 • zou rook uit komen en dan zouden ze eerst de mensen daaruit redden, zoals dat dan gaat met zo'n demonstratie. Dat ding dat
 • ding
 • Een vrouw vertelt over haar vorige leven.

sage uit 1966
 • ien, hwant op elk fan dy houtsjes siet in raer ding. Doe wie der ris in feint, dy sei: "Ik weagje it." Hy nom in peal mei
 • . Doe kom er by 't earste houtsje. Dêr siet dat rare ding. De feint sei: "As ik hou, dan hou ik op né." Doe houde er. "Dat
 • kasteel heen, met elk een bruggetje. Maar niemand durfde eroverheen, want op elk bruggetje zat een raar ding. Toen was er eens
 • ding
 • Ergens stond een kasteel, waar nooit iemand kon inkomen. Binnen zou er veel geld liggen. Er waren drie grachten om dat kasteel heen, met elk een bruggetje. Maar niemand durfde eroverheen, want op elk…

sage uit 1966
 • ding
 • Ik heb rond 1916 eens op een avond hele lange, witte, hoge dingen gezien, die tegen de lucht aan stonden. Maar wat het geweest is, heb ik nooit geweten.

sage uit 1966
 • , doe seagen se in swart ding. As hja roannen, dan roan dat swarte ding ek. Se wienen der krekt to fier ôf om sjen to kinnen
 • hoe't it der útseach. 't Bleau hyltyd foar harren op. 't Wie in ding as in minske sa great en 't like wol as it in amer op
 • Twee vrienden zagen eens een zwart ding, zo groot als een mens. Ze wilden het inhalen om te kijken wat het precies was
 • , maar het ding bleef hun heel de tijd voor.
 • ding
 • Twee vrienden zagen eens een zwart ding, zo groot als een mens. Ze wilden het inhalen om te kijken wat het precies was, maar het ding bleef hun heel de tijd voor.

sage uit 1968
 • ketterminten sa bot dat it net moai mear wie. Doe kom der in swart ding op 'e brêge. Dat hat de duvel west. Doe binne se allegear
 • Een stel vloekers wordt opgeschrikt door een zwart ding. Het is de duivel.
 • ding
 • Een stel vloekers wordt opgeschrikt door een zwart ding. Het is de duivel.

sage uit 1968
 • wol mear. Hy moest troch in boskje. Doe seach er dêr yn 'e bosk in wyt ding. Hy tocht: "Hwat wyt ding is dat?" Hy sei
 • : "Goejoun." Mar it wite ding sei neat werom. Doe gong dat wite ding om in dikke beam hinne. Hy der ek omhinne, om to sjen. Mar
 • Een man op weg naar zijn meisje wordt opgeschrikt door een wit ding. Het witte ding verdwijnt even plotseling als het
 • ding
 • Een man op weg naar zijn meisje wordt opgeschrikt door een wit ding. Het witte ding verdwijnt even plotseling als het verschenen is.

sage uit 1968
 • kaertspyljen. Doe't se wer us oan 't kaertspyljen wienen, kom der ynienen in swart ding by har yn 't achterhûs. Doe binne se sa
 • Een kaartspelende vrouw wordt plotseling opgeschrikt door een zwart ding in het achterhuis. Er wordt beweerd dat het de
 • ding
 • Een kaartspelende vrouw wordt plotseling opgeschrikt door een zwart ding in het achterhuis. Er wordt beweerd dat het de duivel geweest is.

sage uit 1966
 • in ding tsjin 'e jas oan. De flesse rekke dêrtroch yn alle moster. Dat ding dat seach der hast krekt sa út as in koekeal
 • De vader van een betoverd kind kreeg van Wopke, de duivelbanner een drankje mee. Onderweg naar huis sprong een ding op
 • ding
 • De vader van een betoverd kind kreeg van Wopke, de duivelbanner een drankje mee. Onderweg naar huis sprong een ding op de man, en de vader moest naar Wopke terug voor een nieuw drankje. Thuisgekomen…

sage uit 1966
 • Ik wie in lyts fanke. Om in ûre of ien yn 'e nacht bigoun ik altyd to razen. Der siet in raer, swart ding, dat seach ik
 • Een klein meisje zag 's nachts om één uur altijd een raar zwart ding. De vader dacht dat het kind betoverd was en wilde
 • ding
 • Een klein meisje zag 's nachts om één uur altijd een raar zwart ding. De vader dacht dat het kind betoverd was en wilde naar een duivelbanner toe. Maar elke keer als hij naar de duivelbanner wilde…

sage uit 1966
 • ding
 • Een man werd tot huis toe achtervolgd door iets in een sloot.

sage uit 1967
 • Hy fortelde ek: "Ik siet us op 't húske. Doe kom der in hiel great ding by my. Noch greater as in skiep. Ik woarde sa
 • ding
 • Een jongeman zat op het huisje toen er opeens een heel groot beest bij hem kwam.

sage uit 1968
 • Ast' bûten komste en der komt dy in swart ding op side, dan is dat forkeard. As 't yn 't wyt is, is 't goed.
 • Als een zwart ding je pad kruist, is dat een slecht teken. Een wit ding is een goed teken.
 • ding
 • Als een zwart ding je pad kruist, is dat een slecht teken. Een wit ding is een goed teken.

sage uit 1967
 • Op Hústerheide (ûnder Burgum) dêr spoeke soms ien om mei in great wyt ding op 'e holle. Dat gong nou us omheech en dan
 • Op een spookplaats doolt vaak iemand rond met een groot wit ding op het hoofd. Het is een spookverschijning.
 • ding
 • Op een spookplaats doolt vaak iemand rond met een groot wit ding op het hoofd. Het is een spookverschijning.

sage uit 1967
 • , seach er in wyt ding op 'e wei. Beint sei: "Ast hwat wolste, mast hjir komme, dan sil 'k dy krije." En hy skopte tsjin dat
 • wite ding oan. Doe kom dat op him ta en gong him op 'e klompen sitten. En doe hat it Beint yn 'e berm smiten.
 • Een man komt terug uit de kroeg en ziet plotseling een wit ding in de wei. Als hij het ding een schop geeft, gaat het
 • ding op zijn klompen zitten. Het ding smijt de man vervolgens zomaar in de berm.
 • ding
 • Een man komt terug uit de kroeg en ziet plotseling een wit ding in de wei. Als hij het ding een schop geeft, gaat het ding op zijn klompen zitten. Het ding smijt de man vervolgens zomaar in de berm.

sage uit 1967
 • kom der in swart ding oan. Dat ding hie 't op ien fan dy mannen bigrepen. Dat wie Sytse Jager. Dy woarde samar opnom en in
 • Een groepje vloekende mannen wordt opgeschrikt door een zwart ding. Het ding heeft het op één van de makkers voorzien
 • ding
 • Een groepje vloekende mannen wordt opgeschrikt door een zwart ding. Het ding heeft het op één van de makkers voorzien en slingert hem genadeloos hard in de richting van een meertje. De man kruipt…

sage uit 1974
 • Myn skoanheit wenne yn Moarmwâld. Op in joun roan er alris oer de Hale-paden. Doe wie dêr ynienen in wyt ding foar him
 • Een man wordt plotseling opgeschrikt door een wit ding. Hij kan geen stap meer verzetten. Kort daarna beginnen de bomen
 • ding
 • Een man wordt plotseling opgeschrikt door een wit ding. Hij kan geen stap meer verzetten. Kort daarna beginnen de bomen te ruisen. De man maakt rechtsomkeert en kiest een andere route. Hij durft later…

sage uit 1970
 • oer in bartsje. Mar dêr doarst er net oer, hwant oan 'e oare kant it bartsje flak foar it hûs, lei in swart ding. Hy koe
 • . Even letter wie 't swarte ding fuort. Doe wied er bikom. It wie de duvel dy't dêr lein hie.
 • Een onverschillige spotter wordt - 's nachts uit de kroeg op weg naar huis - opgeschrikt door een zwart ding. Als hij
 • in angstig gejammer uitbarst, verdwijnt het ding plotseling weer. Het was de duivel.
 • ding
 • Een onverschillige spotter wordt - 's nachts uit de kroeg op weg naar huis - opgeschrikt door een zwart ding. Als hij in angstig gejammer uitbarst, verdwijnt het ding plotseling weer. Het was de…

mop uit 1974
 • ding
 • Directeur van een gesticht test een patiënt of die ontslagen kan worden. Hij meent dat de patiënt moet blijve, want de man zegt dat als hij vrij komt een stokje gaat zoeken, daar elastiekjes aan…

sage uit 1974
 • . Doe seagen hja dêr in great swart ding. Myn broer woe der mei in stok nei slaen, mar syn kammeraed sei: "Net dwaen."
 • Op een spookplaats ziet een stel kameraden een groot zwart ding. Het is een spookding.
 • ding
 • Op een spookplaats ziet een stel kameraden een groot zwart ding. Het is een spookding.

sage uit 1968
 • der by syn hûs in raer dik swart ding op 'e strjitte sitten. Dy kearde him. Hy mocht der net yn. 't Wie de kweade. Hy hie
 • Een spotter wordt bij thuiskomst tegengehouden door een dik zwart ding. Het is de duivel. Hij schopt twee keer naar de
 • ding
 • Een spotter wordt bij thuiskomst tegengehouden door een dik zwart ding. Het is de duivel. Hij schopt twee keer naar de duivel. De duivel mag je niet vaker dan twee keer schoppen.