Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

153 resultaten voor ""

sage uit 1997
 • dragen, dan in een doek geknoopt of zoiets. En toen sprak ze daar over met een vrouw in een dorpswinkeltje en die keek haar
 • doek
 • Een man en een vrouw hadden een huis vlakbij een bos, waar de vrouw een groep kabouters zag die naar Scandinavië trokken, waar ze in het najaar altijd heengaan. Hier heeft ze over gepraat met een…

sage uit 1966
 • dagen letter wie 't dierke ek dea. As der ien yn 'e hûs stjert, mat men in doek oer de kouwe dwaen en de kanarje yn in oare
 • zingen en veertien dagen later was hij ook dood. Als er iemand in huis sterft, moet men een doek over de kooi hangen en de
 • doek
 • Grootmoeder Swaen had een bonte kanarie. Die hing in een kooi in een kamer. Toen zij stierf, wilde de kanarie niet meer zingen en veertien dagen later was hij ook dood. Als er iemand in huis sterft,…

sage uit 1966
 • , doek, sjippe en al sa mear. De kop, dêr't it wetter foar 't waskjen yn siet waerd stikken smiten.
 • Alles wat bij het afleggen van lijken wordt gebruikt, gaat mee in de kist: het scheermes, naald, draad, schaar, doek
 • doek
 • Alles wat bij het afleggen van lijken wordt gebruikt, gaat mee in de kist: het scheermes, naald, draad, schaar, doek, zeep, enz. De kop waar het waswater in zit, wordt aan stukken gesmeten.

mop uit 1999
 • doek
 • Een vrouw bewaart het geslachtsdeel van haar man en toont hem steeds aan de visite. De schoondochter moet het in doeken gewikkelde geslachtsdeel steeds pakken, en gilt het uit als ze begrijpt wat het…

sage uit 1966
 • spek. Ik slepte by ús mem. Doe't mem op bêd soe, taestte se nei in grouwe pod mei in doek om 'e kop. Dy pod siet by har op
 • Een jongen, Fokke, gaat op kraambezoek. Hij neemt appels mee en ineens zit er een pad met een doek om zijn kop op het
 • doek
 • Een jongen, Fokke, gaat op kraambezoek. Hij neemt appels mee en ineens zit er een pad met een doek om zijn kop op het bed. Waarschijnlijk is eem van de appels in een pad veranderd. De pad blijkt…

sprookje uit 1804
 • en toen gaf de koningsdochter hem een doek daar stond hun naam in en haar vaders naam en toen berolde hij de drie tongen
 • in den doek en stak ze in zijn zak en toen kwam hij bij nog een kasteel toen ging hij daar in toen zat daar een konings
 • , maar met een zwaard dat er hangt weet de soldaat hem te doden. De tongen van de reus rolt hij in een doek die de
 • doek
 • Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te braden, terwijl de anderen wild gaan schieten. Als de haas bijna klaar is,…

mop uit 1994
 • wil meenemen, zegt de barman: "Even wachten mevrouw, u moet wel even een doek over die kooi doen, want anders verdomt 'ie
 • het straks om nog te praten." Dus de vrouw doet een doek over de kooi, zet 'm in de auto en rijdt naar huis. Thuis zet ze
 • wordt gesloten. Er gaat een doek over de kooi en de papegaai wordt thuis neergezet. Als het doek weer van de kooi gaat
 • doek
 • Een man wil een papegaai voor zijn verjaardag, en zijn vrouw ziet een advertentie waarin er een te koop wordt aangeboden. De papegaai blijkt in een seksclub te staan, maar de barman bezweert dat de…

sage uit 1968
 • De nuddel der't froeger it deakleed mei naeid woarde, kom mei yn 'e kiste, ek it skearmes en de sjippe en de doek
 • De naald waarmee een doodskleed werd genaaid, werd mee de kist in gegeven. Net als het scheermes, de zeep en de doek
 • doek
 • De naald waarmee een doodskleed werd genaaid, werd mee de kist in gegeven. Net als het scheermes, de zeep en de doek waarmee het lijk verzorgd was. Als de naaister de draad had afgebeten, rotten haar…

sage uit 1968
 • in doek om 'e hals hawn). Mem sei: "Ast mear ha wolst fan in wâldpyk, dan kinst mear krije." Hy sei neat, en sy ha noait
 • uitgescholden werden, pakte de vrouw de kerel die dat deed en smoorde hem met de doek om zijn nek.
 • doek
 • Een meid en een knecht hadden verkering. De jongeman was een kleine man, maar de vrouw was groot. Toen ze een keer uitgescholden werden, pakte de vrouw de kerel die dat deed en smoorde hem met de doek…

sage uit 1968
 • doek
 • Als vrouwen vroeger maar een doekje om hun hoofd droegen, dachten de mensen al dat het een heks was.

sage uit 1970
 • niet gekrege. Den anderen dag zagge ze de vrouw, die ze 't hekse nao gavve, lope met den arm ien een doek. Dan zeie ze: "Ik
 • haar arm in een doek.
 • doek
 • Als het geweer kest bij het schieten op een haas of konijn, legde men een dubbeltje op het geweer. Daar staat op: "God met ons." Dan ging het schot wel af en raakte de haas. En de volgende dag liep de…

personal narrative uit 1968
 • kanarje waerd út 'e sterfkeamer brocht, der kaem in swarte doek oer de spegel, de klok waerd (net by alle minsken) stil set
 • overleden is. De doek, waamee het lijk is gewassen, wordt in de kist gelegd. Dit geldt ook voor de kam, het scheermes, de naald
 • doek over de spiegel, bij de meeste mensen wordt de klok stil gezet, de bloemen worden uit de vensterbank gehaald en de
 • doek
 • Begrafenis-boerenplicht. In Nijega zijn er vier buurtschappen: De Tike, de Westerein, de Hegewei en de gehuchten. Er is een reglement, inhoudende dat op de dag van de begrafenis de dragers vóór de…

sage uit 1967
 • As in âld minske froeger in doek om 'e holle hie dan gong se foar in tsjoenster troch.
 • Als een oude vrouw vroeger een doek om haar hoofd had, dan ging ze voor een heks door.
 • doek
 • Als een oude vrouw vroeger een doek om haar hoofd had, dan ging ze voor een heks door.

sage uit 1968
 • doek
 • Oude Vogel was een heks. Kinderen waren bang van haar. De ouders waarschuwden hun kinderen geen snoep van haar aan te nemen. Toen ze dood was, was haar lichaam helemaal slap.

sage uit 1968
 • . En de doek waarmee het lijk is gewassen.
 • doek
 • Het scheermes waarmee een lijk is geschoren, gaat mee de kist in. Net als de naald waarmee het doodskleed is genaaid. En de doek waarmee het lijk is gewassen.

sage uit 1962
 • berntsje yn in wite doek, dat sweefde. It berntsje seach har oan. It gong oerside foar harren lâns, skean de heide oer. 't Gong
 • hun hond had aangevallen, maar dat was niet zo. Ze zagen een klein kindje in een witte doek over de hei zweven, richting
 • doek
 • Op een nacht waren twee mannen op bunzingjacht. Opeens hoorden ze de hond spookhuilen. Ze dachten dat een andere hond hun hond had aangevallen, maar dat was niet zo. Ze zagen een klein kindje in een…

sage uit 1967
 • doek
 • Een scheermes dat gebruikt wordt om een dode mee te scheren, gaat mee in de kist. Als het later nog door een ander gebruikt zou worden, zal het met diegene slecht aflopen. Dit gebeurt ook met de…

sage uit 1966
 • Een tovenaarster was na haar dood blauw om haar hoofd en zo slap als een doek. De kinderen hadden nooit iets van haar
 • doek
 • Een tovenaarster was na haar dood blauw om haar hoofd en zo slap als een doek. De kinderen hadden nooit iets van haar gegeten, omdat men zei dat ze dan een pad in hun lijf zouden krijgen.

mop uit 1967
 • klankboerd sitten, mei in dou yn 'e hân. Mar hy hie der in doek omhinne spand, dat sy koenen de faem net sjen. 't Klankboerd wie
 • Een dominee had verkondigd dat hij de volgende zondag de heilige geest zou laten neerkomen. Hij liet achter een doek op
 • doek
 • Een dominee had verkondigd dat hij de volgende zondag de heilige geest zou laten neerkomen. Hij liet achter een doek op het klankbord een vrouw zitten met een duif. Maar toen de dominee het teken gaf…

sage uit 1963
 • de betoverde vrouw de pad op de kop. Twee dagen later verschijnt het oude vrouwtje zelf met een doek om het hoofd en
 • doek
 • Een zieke vrouw blijkt betoverd door een heks. Als een van een oud vrouwtje ontvangen appel in een pad verandert, slaat de betoverde vrouw de pad op de kop. Twee dagen later verschijnt het oude…

sage uit 1967
 • oare deis lei it buorwiif mei in doek om 'e holle op bêd. Twa dagen hat se dêr tahâlden.
 • . De volgende dag ligt de buurvrouw met een doek om haar hoofd in bed. Zij was de heks in hondengedaante.
 • doek
 • Een klein jongetje is betoverd. Soms is hij zo slap, dat je hem op kan rollen; op andere momenten is hij weer zo stijf als een stok. Zijn vader gaat naar Piter Poes, de duivelbanner. Piter geeft de…

sage uit 1967
 • letter roan Japik Hindrikje foarby. Doe roan se mei in doek om 'e holle en sy woe neat tsjin Japik sizze. Doe hat Japik nei
 • dag erna loopt de buurvrouw van het stel met een doek om het hoofd rond. De buurvrouw is een heks: in kattengedaante
 • doek
 • Een echtpaar drinkt thee bij een heks en kort daarna wordt de vrouw gekweld door heftige oor- en hoofdpijnen. De pijn keert iedere dag op hetzelfde tijdstip, drie uur 's middags, terug en blijft een…

sage uit 1967
 • âld-minske de oare deis de earm yn 'e doek.
 • Een kat krijgt een flinke oplawaai. Een dag later loopt een oud mensje met haar arm in een doek gewikkeld. Zij is een
 • doek
 • Een kat krijgt een flinke oplawaai. Een dag later loopt een oud mensje met haar arm in een doek gewikkeld. Zij is een heks: zij was de heksenkat die de dag ervoor geslagen werd.

mythe uit 2000
 • doek
 • Penelope was slim. Zij moest hertrouwen met en van de rivalen van Odysseus. Dat wilde ze niet. Dus wat deed zij? Ze zei dat als het kleed dat de weefde af zou zijn dat ze dan zou trouwen met een van…

sage uit 1966
 • bekent haar dat hij een weerwolf is en dat hij wel in een doek moest bijten, omdat hij anders een mens zou moeten aanvallen
 • doek
 • Een stelletje staat op het punt van trouwen en maakt een rondritje in de wagen. De aanstaande bruidegom vraagt aan de vrouw of zij een rok voor hem heeft. De vrouw reageert verbaasd maar geeft hem de…