Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

74 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • dwaallichten
 • Bij de Fjouwer Roeden waren er vaak dwaallichtjes te zien. Als je er in het duister aan zat te denken, zag je ze. Hindriks Lol zei dat dwaallichtjes tekens waren voor nieuwe huizen. En inderdaad…

sage uit 1968
 • Dwaallichten zijn voorboden van nieuw te bouwen huizen.
 • dwaallichten
 • Dwaallichten zijn voorboden van nieuw te bouwen huizen.

sage uit 1968
 • Dwaallichten blijken een voorbode van de latere tramverlichting.
 • dwaallichten
 • Dwaallichten blijken een voorbode van de latere tramverlichting.

sage uit 1968
 • Wilde lantaarnen, dwaallichten, zijn voorboden van de fietsen en de auto's.
 • dwaallichten
 • Wilde lantaarnen, dwaallichten, zijn voorboden van de fietsen en de auto's.

sage uit 1968
 • Een man ziet dwaallichten zweven. Veel later rijden op dezelfde plaats de auto's. De lichtjes zijn een voorteken
 • dwaallichten
 • Een man ziet dwaallichten zweven. Veel later rijden op dezelfde plaats de auto's. De lichtjes zijn een voorteken geweest.

sage uit 1967
 • Op de plaats waar een nieuwe weg aangelegd zal worden, worden soms lichtjes gezien. Deze dwaallichten zijn een
 • dwaallichten
 • Op de plaats waar een nieuwe weg aangelegd zal worden, worden soms lichtjes gezien. Deze dwaallichten zijn een voorteken.

sage uit 1968
 • Op een plek waar dwaallichten te zien zijn, worden nieuwe huizen gebouwd. Het zijn voorboden.
 • dwaallichten
 • Op een plek waar dwaallichten te zien zijn, worden nieuwe huizen gebouwd. Het zijn voorboden.

sage uit 1967
 • Op een bepaalde plaats waren soms wilde lantaarnen zichtbaar. Deze dwaallichten zijn voorboden: het kwam voor dat later
 • dwaallichten
 • Op een bepaalde plaats waren soms wilde lantaarnen zichtbaar. Deze dwaallichten zijn voorboden: het kwam voor dat later op dezelfde plek een huis gebouwd werd.

sage uit 1968
 • Een vrouw ziet dwaallichten op de plaats waar haar latere huis gebouwd wordt. Het is een voorbode van de latere
 • dwaallichten
 • Een vrouw ziet dwaallichten op de plaats waar haar latere huis gebouwd wordt. Het is een voorbode van de latere verlichting in het huis.

sage uit 1968
 • Op een bepaalde plaats zijn veel dwaallichten zichtbaar. De zwevende lantaarns zijn voorboden van de auto- en
 • dwaallichten
 • Op een bepaalde plaats zijn veel dwaallichten zichtbaar. De zwevende lantaarns zijn voorboden van de auto- en fietsverlichting.

sage uit 1967
 • Op een bepaalde plaats werden vaak dwaallichten, zwevende lichtjes, gesignaleerd. Later is er op die plek een nieuw
 • dwaallichten
 • Op een bepaalde plaats werden vaak dwaallichten, zwevende lichtjes, gesignaleerd. Later is er op die plek een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1966
 • gebouwd. De dwaallichten zijn een voorteken geweest.
 • dwaallichten
 • Op een bepaalde plaats zien mensen 's avonds vaak twee lichtjes zweven. Later worden er op die plek twee nieuwe huizen gebouwd. De dwaallichten zijn een voorteken geweest.

sage uit 1968
 • dwaallichten
 • Wilde lantaarnen blijken een voorbode van de latere straatverlichting.

sage uit 1970
 • Een visser ziet vaak dwaallichten. Het zijn voorboden: later worden op die plaats nieuwe huizen gebouwd.
 • dwaallichten
 • Een visser ziet vaak dwaallichten. Het zijn voorboden: later worden op die plaats nieuwe huizen gebouwd.

sage uit 1977
 • dwaallichten
 • Op een bepaalde plaats zijn 's avonds vaak lichten te zien. Het is een voorbode: het is de verlichting van huizen die later gebouwd zullen worden.

sage uit 1973
 • dwaallichten
 • Vroeger zagen we vaak wilde lantaarns door de lucht zweven. Dat waren voorbodes voor de vliegtuigen.

sage uit 1993
 • het Bimhuis staat. De dansende spoken, die 'gelijk dwaallichten over het moeras' rondzweefden, vertoonden zich rond het
 • dwaallichten
 • Dansende spoken werden in 1833 gesignaaleerd bij de Oude Schans en hele volksstammen trokken er op af tot bleek dat de schimmen werden veroorzaakt door een toverlantaarn.

sage uit 1977
 • Wilde lantaarnen zijn dwaallichten. Een erg wilde man wordt 'wilde lantaarn' genoemd.
 • dwaallichten
 • Wilde lantaarnen zijn dwaallichten. Een erg wilde man wordt 'wilde lantaarn' genoemd.

sage uit 1979
 • Dwaallichten zijn voorboden van huizen of wegen die later respectievelijk gebouwd en aangelegd worden.
 • dwaallichten
 • Dwaallichten zijn voorboden van huizen of wegen die later respectievelijk gebouwd en aangelegd worden.

sage uit 1872
 • Dwaallichten zijn 1e (thans) menschen, die geheel en al verkeerd handelen en hun geld en goed verkwisten in gewaagde
 • Dwaallichten
 • Dwaallichten zijn naast zielen van ongedoopte kinderen ook vuurmannen, die de bedevaartgangers schrik aanjoegen. Ook
 • dwaallichten
 • Dwaallichten zijn naast zielen van ongedoopte kinderen ook vuurmannen, die de bedevaartgangers schrik aanjoegen. Ook zagen velen de brandende scheper, maar nu hoor je er niets meer van, net zomin als…

sage uit 1969
 • dwaallichten
 • Lichtjes zijn een voorloop van de tram.

sage uit 1968
 • Vroeger zei men vaak tegen vissers dat ze op moesten passen voor dwaallichten; als je die volgde kon je verdrinken. Het
 • dwaallichten
 • Vroeger zei men vaak tegen vissers dat ze op moesten passen voor dwaallichten; als je die volgde kon je verdrinken. Het waren de zielen van ongedoopte kinderen.

sage uit 1967
 • dwaallichten
 • Dwaallichtjes zijn de zielen van ongedoopte kinderen.

sage uit 1967
 • dwaallichten
 • Dwaallichtjes zijn kleine lichtjes die over land en water zweven. Het zijn de zielen van ongedoopte kinderen.

sage uit 1965
 • Dorover [dwaallichten] hemme we vroeger duk heure vertelle. Ze zèje, dat ’t kleine lichjes ware, die soaves rondzweefde
 • dwaallichten
 • Dwaallichtjes die 's avonds rondzweven zijn de zielen van ongedoopte kinderen.