Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

48 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us Antsje (Veenstra; neamd nei Antsje Snipel) wie op in moarn ier en bitiid achter hûs yn 'e tún. De eksters hienen har
 • ?" "Ik ha de eksters sjoen. Dy sieten hyltyd yn 'e finsterbanken. Dat wiist op in sterfgefal." "Dy't it earst ta de doar út
 • ze dat de eksters in de vensterbank haar wakker hebben gemaakt. En dat duidt op een sterfgeval. Het buurmeisje zegt: "De
 • eksters
 • Een vrouw wordt 's morgens vroeg wakker en gaat de tuin in. Als haar buurmeisje vraagt waarom ze zo vroeg op is, zegt ze dat de eksters in de vensterbank haar wakker hebben gemaakt. En dat duidt op…

sage uit 1966
 • As de klok deadsk lette, sei myn suster, dan hong der in deaden oan 'e bingel. As de eksters om 't hûs hinne skatteren
 • Als de klok niet slaat, hangt er een dode aan de klepel. Als er eksters om het huis heen fladderen, is er een
 • eksters
 • Als de klok niet slaat, hangt er een dode aan de klepel. Als er eksters om het huis heen fladderen, is er een sterfgeval op handen.

sage uit 1966
 • As de eksters skatterje, dan komt der hwat nijs. Meastal is it gjin moai nijs. As der in fûgel tsjin 't glês oankomt
 • eksters
 • Als de ekster schettert, staat er iets ergs te gebeuren. Als de vogel tegen het glas aanvliegt, dan is er een sterfgeval op handen.

sage uit 1966
 • slims gebeure soe, hwant hja hie de eksters de deis tofoaren dêr wol skatterjen heard.
 • Als de eksters gaan schetteren, is er vaak een sterfgeval op handen.
 • eksters
 • Als de eksters gaan schetteren, is er vaak een sterfgeval op handen.

sage uit 1970
 • It spukgûlen fan in houn, it geskatter fan eksters, en it rare lieden fan in klok binne oanwizings fan in sterfgefal.
 • Het spookhuilen van honden, het schetteren van eksters en het vreemd luiden van de klok zijn voortekens van een
 • eksters
 • Het spookhuilen van honden, het schetteren van eksters en het vreemd luiden van de klok zijn voortekens van een sterfgeval.

sage uit 1967
 • se eksters en soldaetsjes ta de hurbe (=hurddobbe) útkomme litte. Se hienen dat boek om 'e beurt, soms wie 't yn 'e
 • Twee mannen bezitten omstebeurt een duivelsboek. Als ze in het boek lezen, kunnen ze eksters en soldaatjes uit de
 • eksters
 • Twee mannen bezitten omstebeurt een duivelsboek. Als ze in het boek lezen, kunnen ze eksters en soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit…

sage uit 1968
 • As eksters om 'e doar hinne skatterje, dan komt der yn dat hûs in deaden.
 • Schetterende eksters bij het huis leiden een op handen zijnd sterfgeval in.
 • eksters
 • Schetterende eksters bij het huis leiden een op handen zijnd sterfgeval in.

sage uit 1967
 • As der yn 'e nacht eksters op 'e naed fan 't hûs omskatterje, dan komt der yn dat hûs gauachtich in deaden.
 • Als er 's nachts eksters schetteren, is er een sterfgeval op handen. Het is een voorteken.
 • eksters
 • Als er 's nachts eksters schetteren, is er een sterfgeval op handen. Het is een voorteken.

sage uit 1967
 • As eksters tichte by in hûs skatterje of by de doar komme, dan stjert der ien yn dat hûs. Jan en Diuw hienen in
 • Als de eksters schetteren voor je huis, komt er iemand te overlijden. Ook als een hond begint te spookhuilen, is er een
 • eksters
 • Als de eksters schetteren voor je huis, komt er iemand te overlijden. Ook als een hond begint te spookhuilen, is er een sterfgeval op komst.

sage uit 1967
 • toegeschetterd door de eksters, voor hij onder een auto komt. Hij heeft het overleefd.
 • eksters
 • Als je op het punt staat een ongeluk te krijgen, wordt je altijd gewaarschuwd door de vogels. Een man wordt drie keer toegeschetterd door de eksters, voor hij onder een auto komt. Hij heeft het…

sage uit 1968
 • As de eksters op it hûs kommen, dan kom der in sterfgefal. Dêr wie ús mem deabinaud foar. Ek as in houn spûkgûlt en as
 • Eksters bij het huis, een hond die spookhuilt, een katuil die roept en het doods slaan van de klok zijn allemaal
 • eksters
 • Eksters bij het huis, een hond die spookhuilt, een katuil die roept en het doods slaan van de klok zijn allemaal voorboden van een sterfgeval.

sage uit 1968
 • Myn heit siet op in snein foar 't glês. Hy seach nei bûten. "Fanke," sei er tsjin mem, "hwat in eksters, en hwat
 • Een man hoort een aantal eksters schetteren. Het is een voorteken van een naderend sterfgeval.
 • eksters
 • Een man hoort een aantal eksters schetteren. Het is een voorteken van een naderend sterfgeval.

sage uit 1974
 • As der eksters by in hûs kamen, dan kom der in sterfgefal yn 'e buert. De eksters binne dan de boardskippers.
 • Als er eksters bij het huis komen, is er een sterfgeval op komst.
 • eksters
 • Als er eksters bij het huis komen, is er een sterfgeval op komst.

sage uit 1974
 • Tsjoensters hienen de eksters yn bidwang. As de eksters dan moarns yn 't finsterbank of yn 'e beammen om 't hûs hinne
 • Heksen hebben eksters in hun macht. Als een ekster 's ochtends in de vensterbank of in de bomen bij het huis aan het
 • eksters
 • Heksen hebben eksters in hun macht. Als een ekster 's ochtends in de vensterbank of in de bomen bij het huis aan het schetteren slaat, staat er iets erg te gebeuren met het vee of de mensen van het…

sage uit 1974
 • As eksters om 't hûs hinne skatteren brochten se in biricht. Dan gebeurde dêr gau hwat. 't Hoefde gjin sterfgefal to
 • Eksters komen bij het huis om een bericht - niet per se een doodsbericht - te brengen. Als het gewicht van de Friese
 • eksters
 • Eksters komen bij het huis om een bericht - niet per se een doodsbericht - te brengen. Als het gewicht van de Friese klok naar beneden valt, komt er een sterfgeval binnen de familie. Als de klok bij…

sage uit 1968
 • wer opnom en yn 'e feart smiten. En der wie doch net ien to sjen dy't it die. It wie noait liker as skatteren der eksters
 • water gegooid wordt, schetteren de eksters.
 • eksters
 • Een zondaar wordt tot twee keer toe opgenomen en in het water gesmeten, hoewel er niemand te zien is. Als hij in het water gegooid wordt, schetteren de eksters.

sage uit 1973
 • As der eksters op it hiem kamen bitsjutte dat dat der praters komme soenen. Eksters brochten nijs.
 • Eksters op het erf betekent dat er bezoek komt.
 • eksters
 • Eksters op het erf betekent dat er bezoek komt.

sage uit 1973
 • As eksters foar hûs skatterje komt der bisite. As eksters achter hûs skatterje komt der in sterfgefal.
 • Als eksters voor het huis schetteren komt er visite, schetteren ze achter het huis, dan betekent dat een sterfgeval.
 • eksters
 • Als eksters voor het huis schetteren komt er visite, schetteren ze achter het huis, dan betekent dat een sterfgeval.

sage uit 1973
 • As der eksters op it hiem binne by de huzen yn in beam, dan bitsjut dat: nijs. Dan kin der bisite komme of in tiding
 • Eksters in een boom op het erf voorspellen visite of een tijding. Zwarte ka's voorspellen de dood.
 • eksters
 • Eksters in een boom op het erf voorspellen visite of een tijding. Zwarte ka's voorspellen de dood.

sage uit 1973
 • As eksters skatterje yn 'e beam komt der in bigraffenis. As ien ekster flak by de doar komt krijt men bisite. Spûkgûlt
 • Eksters kunnen een begrafenis of visite aankondigen. Angstaanjagend gehuil van een hond kondigt een sterfgeval aan.
 • eksters
 • Eksters kunnen een begrafenis of visite aankondigen. Angstaanjagend gehuil van een hond kondigt een sterfgeval aan.

sage uit 1973
 • As hounen spûkgûle sil der ien stjerre. Ek as de eksters om 't hûs hinne skatterje.
 • Eksters en honden kunnen een sterfgeval aankondigen.
 • eksters
 • Eksters en honden kunnen een sterfgeval aankondigen.

sage uit 1979
 • As hounen spûkgûle, as eksters skatterje, as de tsjerkeklokken deadsk liede - dan hinget der in deaden oan - sil der
 • Als honden spookhuilen, eksters schetteren of de kerkklokken doods luiden, is er een sterfgeval op komst. Het zijn
 • eksters
 • Als honden spookhuilen, eksters schetteren of de kerkklokken doods luiden, is er een sterfgeval op komst. Het zijn voortekens. Een tweetal deugnieten wil een klokkenluider bang maken. De jongens gaan…

sage uit 1971
 • Hja sizze, as de eksters skatterje tichte by in hûs, dan kriget der ien fan dat hûs in ûngelok of sa.
 • Als eksters dichtbij huis schetteren, krijgt een van de bewoners een ongeluk of iets dergelijks. Het is een voorteken.
 • eksters
 • Als eksters dichtbij huis schetteren, krijgt een van de bewoners een ongeluk of iets dergelijks. Het is een voorteken.

sage uit 1968
 • sterfgefal komme soe." (doe wie der in famyljelid stoarn) As de spegel falt, dan gebeurt der hwat slims. As de eksters skatterje
 • zogeheten 'wilde horloges'. Ook een spiegel die valt, duidt op iets ergs dat staat te gebeuren. Schetterende eksters op het erf
 • eksters
 • Voorboden van een sterfgeval: een hond die spookhuilt, een katuil die roept en spinnen die tikken tegen het behang - de zogeheten 'wilde horloges'. Ook een spiegel die valt, duidt op iets ergs dat…

mop uit 1982
 • , gruunsels, vinken, kauwen, roeken, eksters, sprieten, spreeuwen, nachtegalen, treklijsters en andere vogels een nestje met
 • eieren hadden. Op Vrilkhoven was het dat een koppel eksters in de top van een hoge canidasseboom een nest had. Janus was er
 • eksters
 • Janus haalt een vogelnestje uit en stopt de eieren bij het neerklimmen onder zijn pet, krijgt van de veldwachter er een klap op, zodat de eierdrek van zij kop druipt.