Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

40 resultaten voor ""

sprookje uit 1950
 • it dêr as smoarge beane, mar it wie in raren ûnbisnoeiden knaep, dy't der suver gjin fatsoen op nei hâldde. De jager liet
 • fatsoen
 • Jongen geeft raadselachtige antwoorden op vragen waar zijn ouders zijn en waarom zijn zuster huilt. Na het geven van de oplossing gaat hij met de jager mee. Als hij de aardbei die voor de vrouw van de…

mop uit 1968
 • De zoon van de jager moet van zijn vader een dominee een haas brengen. De dominee wil de jongen fatsoen bijbrengen
 • fatsoen
 • De zoon van de jager moet van zijn vader een dominee een haas brengen. De dominee wil de jongen fatsoen bijbrengen omdat de jongen op een brutale manier de haas overhandigt. De dominee stelt voor de…

mop uit 1968
 • tsjin him: "Dû mast dyn fatsoen hâlde, hear." "Dû kinst wol hwat sizze," sei er, "mar ik wyt noait, hwannear't ik ophâlde
 • fatsoen
 • Een man at altijd verschrikkelijk veel, hij wist nooit van ophouden. Toen hij en zijn vrouw een keer bij de boer zouden gaan eten, spraken ze af dat zijn vrouw hem een schop onder de tafel zou geven…

sage uit 1968
 • oaren allinne op 'e wein. Doe't dat gebeurd wie, gong it folk meielkoar yn 'e hûs. Sy hienen net it fatsoen en noadigje him
 • wagen. Daarna hadden de mannen niet het fatsoen Ynse mee uit te nodigen toen ze samen een huis in gingen. Uit boosheid heeft
 • fatsoen
 • Een paar mannen kregen eens een boomstam niet op de wagen. Sterke Ynse hielp ze en tilde de stam in zijn eentje op de wagen. Daarna hadden de mannen niet het fatsoen Ynse mee uit te nodigen toen ze…

sage uit 1966
 • fatsoen net en traktearje Hearke op in slokje. Doe gong Hearke der út. Hy hat de beam wer op 'e groun falle litten. Doe
 • , hadden niet het fatsoen om hem daarna in de herberg iets te drinken te geven. Toen is Sterke Hearke weggegaan en heeft hij de
 • fatsoen
 • Sterke Hearke hielp eens een grote zware boom op een wagen te laden. De mannen die hem gevraagd hadden dit te doen, hadden niet het fatsoen om hem daarna in de herberg iets te drinken te geven. Toen…

sage uit 1967
 • fatsoen
 • Sterke Ynse hielp eens een timmerman grote boomstammen van de mallejan af te krijgen. Daarna riep de vrouw van de timmerman dat ze thee voor hem had gezet. Toen de timmerman vroeg of Ynse dan niets…

mop uit 1968
 • papegaei al hwat fatsoen leard hie. Mar it beest seach har net of hy rôp: "Wie dat forrekte beest mar dea!" En de oare papegaei
 • fatsoen
 • Een matroos komt om bij een schipbreuk. De weduwe krijgt de papegaai van haar overleden man als aandenken. De papegaai onderscheidt zich door voortdurend 'Was dat verrekte beest maar dood!' te roepen.…

sage uit 1966
 • mannen nei 't Wite Hûs ta om in buorrel en sy hienen net it fatsoen om Ynse der by út to noadigjen. Mar hwat Ynse doe to
 • wat gingen drinken, hadden ze niet het fatsoen om Ynse daar ook voor uit te nodigen. Dat maakte Ynse zo boos dat hij de
 • fatsoen
 • Sterke Ynse hielp een aantal mannen een hele grote, zware boomstam op een wagen te tillen. Maar toen de mannen daarna wat gingen drinken, hadden ze niet het fatsoen om Ynse daar ook voor uit te…

mop uit 1951
 • by dûmny yn 'e pasterije. Dan koe it beest hwat fatsoen leare fan dûmny syn papegaei. Dat wie goed. Dy jouns, doe't dûmny
 • fatsoen
 • Een kastelein heeft een papegaai die altijd 'Verrek, oud kreng' roept. Het ongemanierde beest wordt naar de welgemanierde papegaai van de dominee gebracht om wat fatsoenlijker taal te leren. De…

mop uit 1969
 • ophâlden. De frou skamme der har foar. Sy sei fan tofoaren tsjin him: "Nou mastû aenst dyn fatsoen hâlde hear, en dy net
 • een teken te geven, zodra zij vindt dat haar man voor het fatsoen genoeg gehad heeft. De vrouw zal onder de tafel de voet
 • fatsoen
 • Een vrouw schaamt zich zo erg voor haar gulzige echtgenoot, dat ze met hem afspreekt hem tijdens een bezoek aan familie een teken te geven, zodra zij vindt dat haar man voor het fatsoen genoeg gehad…

mop uit 1974
 • fatsoen
 • Een man schaamt zich zo hevig voor zijn gulzige vrouw, dat hij met haar afspreekt haar - wanneer zij ergens op bezoek zijn - een teken te zullen geven als zij naar zijn mening genoeg gegeten heeft. De…

mop uit 1977
 • Een man en een vrouw die waren op visite. De vrouw at altijd veel te veel, die kon haar fatsoen niet houden. De man zei
 • zullen geven als ze naar zijn mening voor het fatsoen voldoende gegeten heeft. Hij zal haar onder de tafel op haar voet
 • fatsoen
 • Een stel gaat op visite. Omdat de gulzige vrouw altijd teveel eet, spreekt haar man met haar af haar een teken te zullen geven als ze naar zijn mening voor het fatsoen voldoende gegeten heeft. Hij zal…

mop uit 1977
 • fatsoen
 • Twee mannen kopen samen twee vissen, waarvan er een veel groter is dan de andere. Als een van hen gelijk de grootste weggrist, verwijt de ander hem dat hij zich niet fatsoenlijk gedraagt. De man met…

mop uit 1973
 • dû doomny." Hy woe de jonge fatsoen bybringe. "Goed", sei de jonge. De jonge kom yn 'e pasterije en de doomny stie bûten
 • . De dominee besloot de jongen wat fatsoen bij te brengen. Ze namen elkaars rol over en ze wensten elkaar netjes
 • fatsoen
 • Een jongen bracht de dominee iedere dag melk. Ze groetten elkaar nooit en de jongen kreeg ook nooit geld van de dominee. De dominee besloot de jongen wat fatsoen bij te brengen. Ze namen elkaars rol…

mop uit 1973
 • fatsoen
 • Een pasgetrouwd stel sprak af fatsoenlijk te leven en nette taal te gebruiken. Als ze gemeenschap wilden hebben zou hij zeggen dat hij zaad te koop had, zij zou zeggen dat de beurs open was. Eens had…

mop uit 1973
 • him ôf dat hy soe syn fatsoen bihâlde en ophâlde as er in stjitsje tsjin 'e foet oanfielde. Dat soe hja dwaen. Doe't se
 • fatsoen
 • Echtpaar dat op bezoek gaat spreekt af dat de man die een grote eter is, ophoudt als hij een stootje tegen zijn voet voelt. De man heeft nog maar weinig gegeten als hij iets voelt. Hij stopt meteen…

mop uit 1979
 • beschaafdheid en fatsoen leren." En de pastoar krige de koer mei prûmen en sei: "De groeten van de boer en hier zijn mijnheer de
 • de knecht en besluit de jongen wat fatsoen bij te brengen. De geestelijke zegt de jongen voor hoe hij de vruchten moet
 • fatsoen
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de pruimen voor de pastoor. Je kunt ze zo eten, ze zijn zo week als schijt'. De pastoor…

mop uit 1970
 • fatsoen
 • Een meisje heeft een vriendje dat naar mening veel te fatsoenlijk is. Ze geeft de jongen een raadsel op: wat is het verschil tussen een olifant, een mug en een oud wijf? De jongen moet het antwoord…

sage uit 1971
 • se net sa fatsoenlik west om him to bidanken. Dat stie Hearke min oan. Hy tocht: ik sil jim fatsoen leare. Hy sei: "De
 • Sterke Hearke helpt een stel mannen een zware boom goed op de wagen te krijgen. Als de mannen niet het fatsoen hebben
 • fatsoen
 • Sterke Hearke helpt een stel mannen een zware boom goed op de wagen te krijgen. Als de mannen niet het fatsoen hebben Hearke te bedanken, wipt hij de boom weer van de wagen af.

mop uit 1969
 • fatsoen
 • Een vader zei tegen zijn zoontje dat hij zijn pet voor de dominee af moest nemen, omdat de dominee elke dag met God praatte. Even later kwamen ze de smid tegen, en nu nam het zoontje ook zijn pet af.…

sage uit 1510
 • fatsoen
 • Maandag, dertiende kapittel. Als een pasgeboren kind een gebraden appel krijgt voor hij aan de borst gaat, dan zal hij goede tafelmanieren hebben, zal het hem voortvarend gaan in zijn werk en zal hij…

mop uit 1974
 • . Dêrom sei er tsjin syn wiif: "Nou mastû aenst net safolle ite, hear. Dû mast dyn fatsoen hâlde." Griet hiet se. "Jamar," sei
 • fatsoen
 • Man zal zijn vrouw op de voet trappen als ze bij op bezoek te veel gaat eten. De hond staat al snel na het begin op haar voet, waardoor ze stopt met eten. 's Nachts vindt de vrouw pap. Nadat de vrouw…

mop uit 1978
 • fatsoen
 • Een vrouw brengt een papegaai die steeds grove taal uitslaat naar de dominee. De dominee moet het beest zijn onfatsoenlijkheden afleren. De dominee neemt de papegaai die zondag mee naar de kerk om het…

mop uit 1978
 • fatsoen
 • Een papegaai van een zeekapitein paart met een papegaai van een dominee. Na afloop zegt de papegaai van de kapitein 'Wat was dat lekker!'. De papegaai van de dominee zegt hierop 'Here, zegen dezen…

mop uit 1978
 • fatsoen
 • Een onfatsoenlijk jongetje zegt in bijzijn van de dominee tegen zijn moeder 'Ik moet pissen'. De moeder spreekt met het ventje af dat hij voortaan zijn vinger op zal steken als hij weer moet plassen …