Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

109 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • foppen
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sage uit 1966
 • foppen
 • Twee jongens vragen aan een meisje dat de koeien melkt of ze wat melk mogen drinken. Het meisje weet niet of dit van de boer mag en weigert. Plotseling begint de koe te spreken en spoort de jongen aan…

mop uit 1966
 • foppen
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sage uit 1966
 • foppen
 • Bij de vrijmetselarij moet er om de zeven jaar iemand sterven. Daar wordt om geloot. Omdat ze geen geld hebben, hangen de vrijmetselaars een laars op zonder zool. De duivel stopt daar dan geld in.…

broodjeaapverhaal uit 1992
 • , die hem vertellen dat ze zijn dronkenschap hebben gebruikt om hem te foppen: zijn been was helemaal niet gebroken, het
 • foppen
 • Een student krijgt de dag voor zijn huwelijk een vrijgezellenfuif aangeboden door zijn medestudenten. Hij wordt flink dronken. Hij valt van de barkruk en bezeert zijn been. De volgende dag wordt hij…

mop uit 1968
 • foppen
 • Een winkelier houdt een domme hannekemaaier - ook Poep geheten - voor de gek door een aan de Poep gegeven beetje honing 'mosterd' te noemen. De Poep vraagt in een andere winkel wat van die lekkere…

mop uit 1968
 • foppen
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het dier geslacht hebben, waarschuwt Watse Piter dat er iemand nadert. Watse heeft Piter…

sage uit 1967
 • foppen
 • Een paardenknecht wil een koetsier bang maken en verkleedt zichzelf als spook. De koetsier vertrekt geen spier en schiet de paardenknecht dood.

mop uit 1951
 • foppen
 • Een stelletje deugnieten maakt een Poep wijs dat de weerspiegeling van de maan in het water een kaas is. Ze laten de Poep aan een touw in het water zakken en beloven hem op te zullen halen zodra hij…

sage uit 1951
 • foppen
 • Iemand wil Hinse de duivelbanner beetnemen door urine van een paard door te laten gaan voor urine van een zieke. Hinse heeft het in de gaten en geeft hooi en bonen als 'medicijn' mee.

sage uit 1951
 • foppen
 • Een stelletje deugnieten wil twee wonderdokters beetnemen door urine van een paard door te laten gaan voor urine van een zieke. De wonderdokters hebben het in de gaten en geven hooi en bonen als…

mop uit 1951
 • foppen
 • Deugnieten maken een forsgebouwde Poep wijs dat hij in verwachting is. Als de Poep langs de weg zijn behoefte doet, springt er juist een haas achter hem weg. De Poep denkt dat hij de vader van de haas…

mop uit 1967
 • foppen
 • Een stel studenten komt met een bokkingkuit bij een kweker en wil weten wat voor zaad het is. De kweker beseft dat de kwajongens hem in de maling willen nemen, maar laat daar niet van merken. Hij…

sage uit 1968
 • foppen
 • Een knecht pocht tegen de boer niet bang te zijn zich met 'spookweer' naar een spookplaats – het kerkhof – te begeven. Als de knecht – gewapend met een stok – rond middernacht op het kerkhof…

sage uit 1968
 • foppen
 • Tovenaar Imke de Jong houdt een groepje jongelui voor de gek door het geluid van een koe te imiteren.

sprookje uit 1951
 • foppen
 • Een vader heeft drie zoons, van wie de jongste ietwat onnozel is. De twee oudste jongens steken vaak de draak met hem. Als de vader overlijdt, moet het grote aantal schapen dat de vader tijdens zijn…

mop uit 1967
 • foppen
 • Japik Ingberts moet voor de rechter verschijnen en zegt 'ik ben lang niet zo'n grote deugniet als die rechter...meent'. Dit laatste woordje 'meent' zegt Japik echter pas na een tijdje en zó zacht,…


mop uit 1970
 • foppen
 • Als een melkende boer weigert een man wat melk te geven, doet de man - tevens buikspreker - net alsof de koe zélf 'geef die man wat melk' zegt.

mop uit 1974
 • foppen
 • Een stel deugnieten wil een dominee te pakken nemen door de preekstoel bijna door te zagen. Als de dominee in de gloed van zijn spreek herhaaldelijk 'Hij komt!' begint te roepen, valt hij in zijn…

mop uit 1974
 • foppen
 • Een schipper maant een poep zijn hoofd te buigen voor de brug. De poep denkt dat de schipper de draak met hem steekt en blijft fier overeind staan. Prompt slaat de poep met zijn hoofd tegen de brug.

mop uit 1974
 • foppen
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn. De koopman raadt de boer aan de eieren in het hooi en naakt te bebroeden. Na vier of vijf dagen zullen er jongen komen, aldus de…

sage uit 1970
 • foppen
 • Buikspreker doet visventer na als iemand zegt dat hij zin in vis heeft.

mop uit 1979
 • foppen
 • Een eenvoudige man - Ferdinand geheten - wordt voor de gek gehouden door een stelletje jongelui. Als een van de deugnieten door de schoorsteen 'Ferdinand, waar zijt ge?' roept, denkt Ferdinand dat God…

sage uit 1979
 • foppen
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard.…