Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

68 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • Bruin-Scholte, in skippersfrou, de mem fan de ferteller Steven de Bruin. Neffens de soan hie hja it gedicht sels makke, se
 • gedicht
 • De `boezehappert' is een soort boze watergeest, die een gevaar kan betekenen voor kinderen. Hij is vier el lang; heeft gloeiende, groene ogen; grote, scherpe tanden, horens, doornen, schubben,…

sage uit 1978
 • gedicht
 • De smid van Eernewoude heeft zijn broer vermoord. Dit heeft hem (de smid) zo'n onvrede gegeven dat zijn geest nog altijd rondwaart en onheil aanricht.

sage uit 1966
 • gedicht
 • Timmerlui maken rijmpjes terwijl ze aan het timmeren zijn. Uit één van die rijmpjes komt de plaatsnaam 'De skrale jammer'.

sage uit 1966
 • gedicht
 • Er waren verschillende rijmpjes op Thomas en Klare: - Wat is die Thomas een zotte vent, / wat mag die vent hem schamen. / Pekelharing heeft zelf gezeid / dat …

sage uit 1966
 • ook zeer serieus en zei er een lang gedicht bij op, waarvan me de volgende regels nog in het geheugen zitten. Bij de
 • . (misschien is het hele gedicht nog te achterhalen) B. Bruining heeft een zeer talrijk nageslacht. Hij verstaat ook nog de kunst
 • gedicht
 • Boardzer Bruining zag er altijd uit alsof hij ziek was. Hij trok langs de huizen om allerlei waar te verkopen, of om een nieuwjaarsgedicht uit te spreken. Voordat iemand de deur opendeed, nam hij vaak…

legende uit 1390
 • gedicht
 • Een zieke man ontvangt van de priester de hostie voor het sacrament der stervenden. De man braakt de hostie weer uit, en deze wordt volgens de aanwijzing van de priester in het vuur gegooid. De…
95.jpg

mop uit 1659
 • gedicht
 • Een buitenlander was voor het eerst in Amsterdam en had veel over een bepaalde dichter gehoord. De man was verwonderd dat iemand zulke mooie 'vaarsen' (verzen) kon maken, waarop een ander zei dat de…

mop uit 1659
 • gedicht
 • Een lamme heeft een bruiloftsgedicht geschreven met de titel 'Feest-dicht'. De drukker heeft er voor de grap 'Veest- (scheet) dicht' van gemaakt.

mop uit 1659
 • gedicht
 • Een man schenkt aan de koning een verjaarsgedicht (in de hoop op een gulle beloning). De man krijgt van de koning een verjaarsgedicht terug. Hierop schenkt de man aan de koning zijn hele beurs als…

mop uit 1659
 • gedicht
 • Een boer is bij een bijeenkomst van rederijkers om zijn kunsten te laten zien. Hij kan namelijk voegen en dichten, maar niet in de betekenis van rijmen.

mop uit 1969
 • oersette kinne nei de oare kant?" "Ja," seinen se, "dat kin wol. Mar as jo oan 'e oare kant binne matte jo in gedicht foar ús
 • hij bij aankomst een gedicht zou opzeggen. Hij zei: "Wonder, wonder boven wonder, drie scheuren in de wolken en nog geen
 • gedicht
 • De dichter Da Costa vroeg drie vrouwen in een bootje hem eens over te varen. Dat wilden ze wel doen, maar alleen als hij bij aankomst een gedicht zou opzeggen. Hij zei: "Wonder, wonder boven…

sage uit 1969
 • gedicht
 • Het vrouwtje Ulebuut en 't mannetje Tinteratee die woonden onder een aarden pot en leefden er zeer tevree. Maar 't aardige vrouwtje Ulebuut vond later - zo gaat het wel meer - haar woning toch maar…

sage uit 1969
 • gedicht
 • Op de deur van de kruidenierswinkel van Jan van Houten schreef iemand eens: Jan Van Houten met zijn magere bouten is nu dik en vet, maar dat heeft hij d' arme mensen afgezet.

mop uit 1973
 • sei se: "Ik wol 't jo wol sizze, mar dan matte jo earst in gedicht opsizze." Doe sei Cats: Meid, wijs mij het kakhuis
 • Vader Cats was bij de bakker en moest naar de W.C. Hem werd alleen verteld waar die was als hij een gedicht opzei. Cats
 • gedicht
 • Vader Cats was bij de bakker en moest naar de W.C. Hem werd alleen verteld waar die was als hij een gedicht opzei. Cats zei toen: "Meid, wijs mij het kakhuis, anders schijt ik hier in 't bakhuis."

Trefwoorden: bakker, dichten, dichter, gedicht, toilet


sage uit 1971
 • gedicht
 • Vier vrouwen wouwen uit wandelen gaan al in de klaverweide. Daar zagen ze vier ruiten staan. De boeren kwamen erbij. De boeren wouwen met schoppen graven. Schoppen wouwen de heren plagen. De heren…

mop uit 1971
 • gedicht
 • De dominee verdacht een man ervan zijn varken te hebben gestolen. Hij vroeg het zoontje om voor vijf gulden in de kerk te komen zeggen: "De dominee, de dominee, de dominee van het Woud, die heeft het…

sage uit 1971
 • gedicht
 • Een dronken man zei vlak na middernacht: "Tussen twaalven en enen is alles op de benen." Meteen daarop vloog hij door de bomen. Hij was erg bang. Het was het werk van de duivel.

sage uit 1971
 • gedicht
 • Piter Poes, met de handen in de zak, met het hemd op de tanden, daar komt Piter Poes aangevlogen.

sage uit 1970
 • gedicht
 • De konijnen van een dominee werden nogal eens gestolen. Op een zondag zei de dominee in de kerk: "Boeren en burgers van Boornbergum en Kortehemmen, ik zeg niet, dat ge dieven zijt, maar ik raak al…

sage uit 1972
 • gedicht
 • Twee professors deden in een restaurant eens een wedstrijd wie het kortste rijmpje kon maken. De een liet bij de ander een druppel vet op de hand vallen en zei: "Vet smet." Vervolgens gaf de ander hem…

sage uit 1972
 • gedicht
 • De boot over het IJ zat vol, maar voor een rijmpje mocht Joost van den Vondel nog wel mee. Die rijmde toen: "'t is een wonder boven wonder, zeven sneden in de boot en nog niet onder." (Er zaten zeven…

sage uit 1971
 • gedicht
 • Dominee Biersteker had het op een zondag zo koud, dat hij zijn jekker uit de consistorie haalde. En hij zei: "Hoe langer hoe gekker, dominee Biersteker staat nu al in jekker."

sage uit 1971
 • gedicht
 • Een dominee had eens door dat een van de mensen uit verveling telkens op zijn horloge keek. Vanaf de kansel sprak hij: "Het gaat niet om de tijd, maar om de eeuwigheid!"

sage uit 1970
 • . Spoedig daarna vond men aan de voet van het beeld het volgende gedicht: Hier sta ik nog gelijk voor dezen, Aandachtig in mijn
 • gedicht
 • Het beeld van Erasmus met een boek in zijn handen is gegoten van een versmolten kruisbeeld, elke keer als een ramp de stad treft slaat hij een bladzijde om, als hij de laatste bladzijde omslaat…

sage uit 1970
 • gedicht
 • Ontstaan van de spotnaam van de bewoners van Delft