Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

22 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • gekleed
 • Op een spookplaats spookt een in het zwart geklede spookvrouw.

sage uit 1968
 • gekleed
 • Een boer met geldgebrek wordt benaderd door een prachtig geklede man. De man - de duivel - vraagt hoeveel geld hij zou willen hebben. De boer verklaart een laars vol te willen hebben. 's Nachts om…

sage uit 1970
 • gekleed
 • Politie neemt onderweg om Japik Ingberts te arresteren een deftige heer mee in het rijtuig. Bij een vaart vraagt de man te stoppen, hij springt over het water en roept naar de politie dat ze kunnen…

sage uit 1923
 • klompen en al in de bedstee neerkwakten. Heelemaal gekleed lag hij daar.
 • gekleed
 • Bij de schoenmaker worden zijn druiven gestolen en zijn zoon gaat waken en komt de duivel zelve tegen, die hem met zijn gloeiende handen oppakt en in de bedstee kwakt.


sprookje uit 1893
 • , eensklaps een vreemde heer voor hem stond, geheel in het rood gekleed en die hem vroeg waarom hij hier gevangen zat. De
 • verdediging aan den rooden advocaat opgedragen!' Op dat zelfde oogenblik stond een geheel in het rood gekleed heer voor de
 • gekleed
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sage uit 1892
 • eenzamen Dooien Wal te Helmond. Ongeveer in het midden van dien weg ontmoette zij een deftig gekleed heer, die haar vriendelijk
 • gekleed
 • De heer die een meisje 's avonds aanspreekt blijkt bokkepoten te hebben. Een andere versie is dat de heer paardepoten heeft.

sage uit 1970
 • een man staan, gekleed in een groenen jas met groote, blinkende knoopen en een hond bij zich. Clabbers zei goeden avond
 • gekleed
 • Wandelende Jood beantwoordt groet niet.

sage uit 1970
 • . Als de dochter gekleed was, zou ze Cartouche lekker hebben gemaakt, zooals zij met goud behangen was, goude ketting
 • gekleed
 • Dronken man wordt als hij een scheelziende familie bezingt het bierhuis uitgegooid. Daar de stadspoort 's avonds sluit is hij meestal gedwongen de nacht buiten door te brengen. In hetzelfde huis…

sage uit 1892
 • oefenen, zagen zij daar op eens in vliegen- de vaart een paar ruiters, als gendarmes gekleed, over de heide rennen. De
 • gekleed
 • Stropers zien als gendarmes geklede ruiters over de heide rennen, die veranderen in een vierwielig rijtuig met twee paarden bespannen, dat als de ze dichterbij komen verandert in een hondenkar, die…

sprookje uit 1896
 • anderen dag, niet bij daglicht en niet bij duister, niet naakt en niet gekleed, niet te voet en niet te paard.» Toen de koning
 • slaat dan een vischnet om uw lichaam, dan zijt ge niet naakt en niet gekleed, en gaat dan rijden op een ezel; dan zijt ge
 • niet op een andere dag, niet in het donker en niet in het licht, niet te voet en niet te paard, niet naakt en niet gekleed
 • gekleed
 • Molenaar Hans heeft boven zijn huisdeur het opschrift "Hans zonder zorgen" prijken. De koning ziet dit en ergert zich hieraan. Hij wil Hans laten weten wat zorgen zijn en geeft hem een raadsel op:…

sprookje uit 1896
 • , niet naakt en niet gekleed, niet te paard en niet te voet, niet in een wagen en niet over het water.» Hoe verblijd de boer
 • en niet bij nacht, niet gekleed en niet ongekleed, niet te paard en niet te voet. Het meisje gaat gehuld in een visnet en
 • gekleed
 • Een boer beklaagt zich bij een graaf over zijn heer. De graaf geeft de heer en de boer drie raadsels op: "wat is vetter dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter…

sage uit 1925
 • Lenculenstraat en ontmoette boven aan die straat een heer gekleed in een licht zomercostuum en met een stroohoed op het hoofd. Het
 • gekleed
 • Een jongeman gaat wat laat naar huis, maar wordt achtervolgd door een vreemde heer, die zomerkleren draagt, ofschoon het hartje winter is, en zich razendsnel lijkt te bewegen. Als de jongeman een…

sage uit 1933
 • No. 97. Tusschen Veldhoven en Oerle verschijnt een juffer zonder kop. Ze is geheel in 't wit gekleed en leunt tegen een
 • Bij Oerle is een juffer zonder kop, geheel in het wit gekleed. Als iemand langs komt vergezelt ze, zonder te spreken
 • gekleed
 • Bij Oerle is een juffer zonder kop, geheel in het wit gekleed. Als iemand langs komt vergezelt ze, zonder te spreken, naar de woning.

sage uit 1933
 • half in 't wit, half in 't zwart gekleed; of als ze gedrieën zijn, is één in 't wit, de één in 't zwart, en de derde half
 • gekleed
 • Martienusje van Oirschot ontmoette vaak een in zwart geklede, gesluierde dame, die haar vergezelde, maar niets zei.

mop uit 1651
 • Toen een schoolmeester heel dwaas gekleed bij de heer De Groot aankwam, zei de heer tegen zijn knechten: 'Let goed op
 • gekleed
 • Toen een schoolmeester heel dwaas gekleed bij de heer De Groot aankwam, zei de heer tegen zijn knechten: 'Let goed op de windhonden, opdat ze die haas niet vangen.'

sage uit 1974
 • . Swarte Jehannes - immer gekleed in dikke overjas - roept hierop uit dat als het waar is dat de meid van hem in verwachting is
 • gekleed
 • Een meid zou een kind verwachten van Swarte Jehannes, een zonderling figuur dat in een hutje half onder de grond woont. Swarte Jehannes - immer gekleed in dikke overjas - roept hierop uit dat als het…

sprookje uit 1892
 • gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard!" Ant.: Ze kwam half gekleed liggende op een net, hetwelk door 2 paarden
 • Koning belooft zich tot man aan een arm meisje, als ze niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard naar
 • het paleis komt. Ze komt half gekleed liggend op een net, gedragen door twee paarden.
 • gekleed
 • Koning belooft zich tot man aan een arm meisje, als ze niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard naar het paleis komt. Ze komt half gekleed liggend op een net, gedragen door twee…

sage uit 1973
 • Heksen waren meestal in het zwart gekleed.
 • gekleed
 • Heksen waren meestal in het zwart gekleed.

Trefwoorden: dochter, gaan, gekleed, heksen, meestal, zwart


sage uit 1962
 • Mijn broer was wat bang uitgevallen. Hij zag meermalen tussen Mussel en Onstwedde een vrouw, geheel in ’t wit gekleed
 • gekleed
 • Broer was bang uitgevallen, zag meermalen een in het wit geklede vrouw. Hij groette haar, maar dan was ze meteen verdwenen. Verteller heeft de vrouw nooit gezien.

mop uit 1651
 • gekleed
 • Kapitein Manshart laat zijn notaris in zijn testament schrijven dat hij twee en een halve scheet nalaat. Twee scheten voor opgeblazen armoedzaaiers en de halve scheet voor de notaris voor de moeite.

sprookje uit 1896
 • moet zij eens hier komen: niet te voet en niet te paard, niet gekleed en niet ongekleed.» De boer nam op zich haar dit te
 • paard, niet gekleed en niet ongekleed.» «Hoe kon de koning dat bevelen?» vroeg zij, «kent hij mij wel?» - «Dat weet ik niet
 • deze wijsheid komt. Hij zegt de boer dat zijn dochter naar hem toe moet komen, niet gekleed en niet ongekleed, niet te
 • gekleed
 • Een boer beklaagt zich bij de koning over een heer die hem een veulen ontstolen heeft. De koning geeft de heer en de boer raadsels op: "wat is vetter dan vet?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De…
3682143695_902cf06862_b.jpg