Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

663 resultaten voor ""

legende uit 2007
 • geloof
 • Bij Eiteren werd een Mariabeeld opgegraven en naar de kerk in IJsselstein gebracht. Het beeld verdween op mysterieuze wijze drie maal uit de kerk en werd teruggevonden op de plaats waar het beeld…

sage uit 2007
 • geloof
 • Ridder Fulco werd tijdens een strijd in het nauw gedreven door zijn vijanden. Hij reed in volle wapenuitrusting de Maas in, belovende dat als hij levend de overkant zou bereiken, hij al zijn…

sage uit 1966
 • geloof
 • Grote Mindert [Mijndert] en Fokke Faber zijn veelvraten en eten met zijn tweeen een hele kookpot varkensvlees. Fokke Faber eet een heel schaap alleen en krijgt het daar erg benauwd van. Hij wordt…

sage uit 1966
 • geloof
 • Rond 1886 gaan een dominee en ouderling naar Smoarhoeke. In Smoarhoeke klopt iets niet; 'savonds dwaalt er iets rond. De dominee en de ouderling komen het tegen en krijgen te horen dat het de vorst…

sage uit 1966
 • In Harkema werd gedacht dat je je pas dan tot het geloof moest bekeren, als je een nachtelijke ontmoeting had gehad met
 • geloof
 • In Harkema werd gedacht dat je je pas dan tot het geloof moest bekeren, als je een nachtelijke ontmoeting had gehad met een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de…

mop uit 1998
 • geloof
 • Een man komt in de hemel en heeft Jezus en Boeddha al gezien. Geïnteresseerd vraagt de man aan Petrus of Mohammed er ook is. Petrus beaamt dat die er ook is en hij vraagt vervolgens of de man ook…

sage uit 1937
 • geloof
 • Een jager, een "bosklopper" en een hond gaan met Pasen en Kerstmis op jacht. Als straf voor hun goddeloze gedrag moeten ze iedere nacht zonder ophouden gaan jagen. Pas als ze een huis zien waar licht…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • geloof
 • Een oma koopt parfum voor haar kleindochter van het merk NAF. Tot haar schrik krijgt deze (christelijke?) dame te horen dat NAF staat voor 'New Age Fonds' en dat de winsten hiervoor bestemd zijn. Het…

mop uit 1997
 • dachten over de overstap naar een ander geloof. Katholieken zowel als protestanten dienden hun confessie tot in de dood toe
 • gold des te meer als ze het in hun hoofd haalden om moslim of boeddhist te worden. Alleen het eigen geloof leidde naar God
 • geloof
 • Een non ontmoet een ex-non, die stotterend vertelt dat ze prostituee is geworden. De andere non is opgelucht: ze was bang dat de vrouw ging zeggen dat ze protestant was geworden.

legende uit 1982
 • geloof
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

mop uit 1975
 • dominy op't lêst,'hebt u dan geen geloof?' 'Jawol', sei de âlderling, 'mar dat wit dy hûn net'.
 • ouderling weigerde, waarop de dominee vroeg of de ouderling dan geen geloof had. De ouderling had wel geloof, maar dat zou die
 • geloof
 • Een dominee en een ouderling gaan op huisbezoek bij gemeenteleden. Uit beleefdheid laat de ouderling de dominee altijd voorgaan. Toen de twee echter werden opgewacht door een grote Duitse herdershond…

sage uit 1998
 • die daar ergens onder 't water bivakkeerde. En dat was werkelijk echt een afschrik voor 't kind, want als kind geloof je
 • geloof
 • Vroeger werden de kinderen bang gemaakt met de Okkerman of de Krolleman. Deze watergeest zou in het water huizen en zou het op de kinderen voorzien hebben. Kinderen die te dicht bij het water kwamen,…

personal narrative uit 1998
 • G: Ja. In heksen geloofden ze hier niet. Daar waren wij Noordhollanders te nuchter voor, geloof ik. M: Ja. En toch
 • geloof
 • Verteller kreeg van een oom te horen wat hielp tegen zijn gewrichtsreuma: het vel van een bunzing in repen knippen, koken en dat vocht opdrinken.

personal narrative uit 1998
 • geloof
 • De verteller was een zogenaamde grote boer. Door de arbeiders werd aan aangekeken als een kapitalist, maar zeker in het begin had de boer alleen maar schulden en kon hij niets verdienen.

sage uit 1902
 • geloof
 • Tijdens de Tachtigjarige Oorlog rukken in de winter de Spaanse troepen op. Terwijl andere mensen met hun kostbaarheden op de vlucht slaan, neemt een jongeman zijn oude moeder op een draagbaar mee over…

mop uit 1997
 • geloof
 • Op aanraden van Sam wordt Moos katholiek en verdient daarmee 1000 gulden. Als Sam om tipgeld vraagt, zegt Moos: "Kijk Sam, dat is nou precies waarom wij katholieken zo'n hekel aan joden hebben."

broodjeaapverhaal uit 1997
 • geloof
 • Aangenomen wordt dat buiten onze aarde velerlei leven bestaat. In Roswell is eens een vliegende schotel neergestort en de buitenaardse wezens zijn door het leger onderzocht. Leger en regering doen er…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • geloof
 • Een verzekeringsmaatschappij verzekert mensen tegen ontvoeringen door buitenaardse wezens. Een sekte gelooft door zulke aliens te zullen worden opgehaald en sluit zo'n verzekering af. De sekte meent…

mop uit 1996
 • geloof
 • Een reclameman verzint een campagne voor spijkers, maar de fabrikant is niet tevreden omdat er religieus gevoelige onderwerpen worden aangeroerd. Uiteindelijk komt de reclameman met een poster waarop…

sage uit 1997
 • geloof
 • Als kind zocht de vertelster vuurstenen op de hei. Als contact er niet is met de natuurwezens dan ligt dit aan de mens. De vier soorten kennen elkaar wel, maar leven voornamelijk in hun eigen wereld.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • gesprek gaat al snel over geloof en ze raken aan de praat over de toekomst van het Koninkrijk Gods. De lifter kondigt aan dat
 • mee. Het gesprek gaat al snel over geloof en ze raken aan de praat over de toekomst van het Koninkrijk Gods. De lifter
 • geloof
 • Een lid van de Nederlandse Hervormde kerk hoorde het verhaal tijdens de bijbelstudie: een automobilist neemt een lifter mee. Het gesprek gaat al snel over geloof en ze raken aan de praat over de…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • geloof
 • Satanisten komen bij elkaar om dieren te offeren, meisjes te aborteren en sabbats te houden.

mop uit 1997
 • geloof
 • Een joods meisje zegt tegen de rabbijn dat ze prostituée geworden is. De rabbijn schrikt omdat hij denkt dat ze zegt dat ze protestant geworden is.

mop uit 1997
 • geloof
 • Een katholieke vrouw veroordeelt een rabbijn en een dominee die bij haar aan de overkant van de straat uit een bordeel komen. Als de pastoor later hetzelfde pand verlaat, vraagt ze zich af of er daar…

mop uit 1997
 • geloof
 • Als de zoon van de jood Moos Mosselman zich tot het Christendom bekeerd heeft, stelt de rabbijn voor om hetzelfde te doen als 1997 jaar geleden: een nieuw testament maken.