Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

152 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • gemeente
 • De burgemeester en raad van Dokkum zijn bijeen. Het is koud, dus steken ze vuur aan. Al snel wordt het te heet, en koude takken verbanden maakt de hitte niet minder. Dan zien ze dat een hond verder…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • komen ophalen. Maar wat bleek, de kraakwagen van de gemeente kwam die dag langs en heeft het bankstel als grof vuil
 • de kraakwagen van de gemeente het als grof vuil heeft meegenomen.
 • gemeente
 • Een man gaat verhuizen en zet zijn bankstel langs de weg om het later door familie te laten ophalen. Later blijkt dat de kraakwagen van de gemeente het als grof vuil heeft meegenomen.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • 6000 gulden: zij had geen haast gehad hun overlijden aan te geven bij de gemeente en was hun pensioen bij het postkantoor
 • 6000 gulden: zij had geen haast gehad hun overlijden aan te geven bij de gemeente en was hun pensioen bij het postkantoor
 • gemeente
 • Een inbreker vond twee dode bejaarden onderin de vrieskist die hij bezig was leeg te roven. Hij van schrik naar de politie. Bleken het de ouders te zijn (geweest) van de vrouw des huizes. Die had geen…

mop uit 1998
 • Zegt de dominee tegen zijn gemeente: "Vandaag preek ik niet, want ik heb u iets te vertellen..." (Ingezonden door P.M
 • Zegt de dominee tegen zijn gemeente: "Vandaag preek ik niet, want ik heb u iets te vertellen..."
 • gemeente
 • Zegt de dominee tegen zijn gemeente: "Vandaag preek ik niet, want ik heb u iets te vertellen..."

broodjeaapverhaal uit 1999
 • beroven, maar zagen 26 soldaten om hem heen, en bekenden hem dit later. De predikant vertelt dit in een gemeente, een
 • gemeente
 • Een dominee wordt niet beroofd omdat hij beschermd wordt door engelen. Het aantal engelen blijkt gelijk te zijn aan het aantal mensen dat op dat moment voor de dominee bidt.

sage uit 2000
 • gemeente
 • Een tweeling heeft in een meertje een onderwaterwereld gevonden. Als niemand hen gelooft, verdwijnen ze naar deze wereld. Een schoolmeester komt later achter het geheim en duikt ook naar beneden.…

mop uit 1997
 • komt een gemeente-ambtenaar de meter opnemen. Hij wrijft zijn ogen uit en zegt: "Ik weet niet wat deze meter mankeert
 • , meneer, maar de gemeente is u nog driehonderd gulden schuldig." (Adjiedj Bakas & Hetty van Wolde: Gluren bij de buren. Humor
 • Een Schot blaast in de gasleiding en draait daardoor de meter terug. Hij doet dat zo vaak dat de gemeente hem 300
 • gemeente
 • Een Schot blaast in de gasleiding en draait daardoor de meter terug. Hij doet dat zo vaak dat de gemeente hem 300 gulden schuldig is.

personal narrative uit 2000
 • heb ik een rijkdom, want ik heb een pensioen van de gemeente.' De meeste mensen die je hier eigenlijk verder had
 • gemeente
 • Vertelster heeft in de hongerwinter geen tulpenbollen hoeven eten. Moeder had geld van het pensioen van haar overleden man. Ze gaf de pakken van haar echtgenoot aan een man die een tuinderij bezat. De…

mop uit 1888
 • nog, "dat Slimme Jan weldra schepen van zijne gemeente is geworden, en dat hij nog langen tijd met allen in vrede geleefd
 • . De jongen wordt uiteindelijk schepen van de gemeente.
 • gemeente
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1996
 • In de kerk is een gezang waarbij de priester begint met: "De Heer zij met u", waarop de gemeente terugzingt: "En met uw
 • : "Er is iets mis met de microfoon." De gemeente voegt daar automatisch zingend aan toe: "En met uw geest." (Henk Harmsen
 • gemeente antwoordt echter automatisch zingend: "En met uw geest".
 • gemeente
 • Op het moment dat een beurtzang aangeheven moet worden, merkt de priester op dat er iets mis is met de microfoon. De gemeente antwoordt echter automatisch zingend: "En met uw geest".

mop uit 1968
 • Een dominee die al een paar van zijn eenden bestolen is, zegt tegen de gemeente 'Boeren en burgers van Boornbergum en
 • gemeente
 • Een dominee die al een paar van zijn eenden bestolen is, zegt tegen de gemeente 'Boeren en burgers van Boornbergum en Kortehemmen, ik wil niet zeggen, dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes…

sage uit 1968
 • tsjin 'e gemeente: "Ik zeg niet dat de mensen van Boornbergum-Kortehemmen dieven zijn, maar ik raak al mijn eenden kwijt. En
 • niet dat de mensen van deze gemeente dieven zijn, maar ik raak al mijn eenden kwijt. En die man met dat zwarte bos haar was
 • gemeente
 • Een dominee werd af en toe een paar van zijn eenden ontstolen. In een zondagse preek zei hij toen een keer: "Ik zeg niet dat de mensen van deze gemeente dieven zijn, maar ik raak al mijn eenden kwijt.…

sage uit 1968
 • Der wie in doomny, dy hie krekt in nije gemeente krigen. Hy moest hwat yn 'e kunde komme mei de lju en sa kom er ek by
 • gemeente
 • Een man vertelde de dominee dat al zijn kolen waren gestolen. Het enige stukje wat ze hadden laten liggen, nam de dominee mee. In zijn zondagse preek sprak hij over stelen. Af en toen nam hij daarbij…

mop uit 1968
 • en dan song de gemeente dat. Mar op in kear doe hienen in pear jonges doomny syn bril fet makke. Doe koe hy der net troch
 • sjen. Doe sei er: "Mijn bril die is met vet besmeerd." De gemeente song: "Mijn bril die is met vet besmeerd." Doomny sei
 • gemeente niet konden lezen. Maar op een keer hadden een paar kwajongens de glazen van zijn bril vet gemaakt. Als de dominee
 • daar een paar opmerkingen over maakt, zingt de gemeente zijn zinnen na.
 • gemeente
 • Een dominee zei tijdens de kerkdienst altijd per regel voor wat er gezongen moest worden, omdat de mensen uit zijn gemeente niet konden lezen. Maar op een keer hadden een paar kwajongens de glazen van…

mop uit 1968
 • gemeente
 • De koster en de dominee hadden eens ruzie. Ze haalden bij elkaar grappen uit. De een plakte twee bladzijdes van de bijbel aan elkaar vast, zodat het voorlezen misging. De ander zaagde een stuk van de…

mop uit 1968
 • gemeente
 • Een man, die 'vijf vingers in de maas' heette, had eens een groot geldbedrag gestolen. De burgemeester wilde dat de dominee het in de kerk bekend maakte, zodat iedereen het zou weten. Die zondag zei…

sage uit 1968
 • Der wie in doomny, dy wie frijhwat oan 'e drank. De gemeente koe soks net goed krije en der kommen hwat langer hwat
 • gemeente
 • Een dominee kon niet van de drank afblijven. Om zijn kerk weer vol met mensen te krijgen, stapelde hij voor de zondag allemaal bakstenen op zijn preekstoel. De mensen waren zo nieuwsgierig naar de…

sage uit 1969
 • de klok lieden. "Wie mag daar gestorven zijn?" seit er. "Zeker niet een van mijn gemeente, dan had ik het wel geweten
 • Als de dominee in een andere gemeente preekte, had hij het altijd over de schoonmoeder van Petrus die met koorts in bed
 • gemeente
 • Als de dominee in een andere gemeente preekte, had hij het altijd over de schoonmoeder van Petrus die met koorts in bed lag. Op een keer had hij drie weken achter elkaar ergens anders gepreekt. Toen…

sage uit 1951
 • greate gemeente. (Anders Bijma?)
 • gemeente wordt alsnog deugdzaam.
 • gemeente
 • Een dorpsgemeente waar veel gedronken wordt, ergert zich in de kerk aan de vermanende preken van de dominee. Ze willen hem te grazen nemen. De dominee wordt door zijn ouderlingen gewaarschuwd, maar de…

sage uit 1960
 • gemeente. Sy moesten dit kear djip yn 'e bûse taeste en mei mylde hân jaen. Syn wiif - dat wie pastoarske - siet ek ûnder 't
 • se dat letter thús yn 'e pasterije fortelde, sei dûmny: "Wel, dû smoarge smearlap! Wy matte bidde, de gemeente mat jaen!"
 • gemeente moest geven!
 • gemeente
 • Een dominee speelde eens erg op het gemoed van de mensen in opdat ze grif geld zouden geven bij de collecte. Zijn vrouw vertelde later thuis dat zij ook vijfentwintig gulden had gegeven. De dominee…

sprookje uit 1967
 • gemeente
 • Een dominee besluit samen met vijf dappere gemeenteleden een nacht in een spookslot door te brengen. Als ze met zijn zessen om de tafel zijn gaan zitten, verschijnen er achtereenvolgens zes gedaanten.…

mop uit 1998
 • niet helemaal in orde was. In mijn badkamer klonk het... ruimtelijker. Ik zal onmiddellijk een brief naar de gemeente
 • gemeente
 • In de badkamer denkt Nasreddin Hodja een mooie stem te hebben. Als hij de oproep tot gebed vanuit de moskee ook mooi denkt te zingen, houdt iedereen zijn oren dicht. Nasreddin meent: dan moet er in de…

mop uit 1974
 • gemeente siet al to sjongen. Dat koenen se bûten hearre. De kedde waerd oan kant set en doe de beiden nei binnen. Doomny
 • . Als hij bij de kerk aankomt, is de gemeente al aan het zingen. De dominee dommelt vrijwel gelijk in. De boer die de
 • gemeente
 • Een dominee heeft voorafgaand aan de preek enorm veel gedronken in de kroeg omdat hij bijna verkleumd was van de kou. Als hij bij de kerk aankomt, is de gemeente al aan het zingen. De dominee dommelt…

mop uit 1974
 • half door de slecht gefundeerde zolder zakt, heeft de hele gemeente zicht op de broek van huishoudster. De dominee roept om
 • gemeente
 • De huishoudster van de dominee moet tijdens de kerkdienst van de dominee iets van de zolder halen. Als de huishoudster half door de slecht gefundeerde zolder zakt, heeft de hele gemeente zicht op de…

mop uit 1974
 • preekstoel, doe wie de man bot yn 'e loop. Doe sei er tidens 't preekjen: "'k Schei maar uit, gemeente, want ik kan het niet
 • Een dominee met diarree roept tijdens de preek uit 'k Schei maar uit, gemeente, want ik kan het niet meer houden. 't
 • gemeente
 • Een dominee met diarree roept tijdens de preek uit 'k Schei maar uit, gemeente, want ik kan het niet meer houden. 't Loopt mij al bij de hakken neer'.