Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • gezel
 • Een herder is van huis en ondertussen komt een kennis naar zijn huis en zoent zijn vrouw, dochter en de meid. Wanneer de kennis de herder tegenkomt vraagt hij hem om thuis op alles met 'ik weet het…

legende uit 1894
 • van de stede Aardenburg. En die van het gerecht grepen een jong gezel van het wolleweversambacht, en leidden hem in
 • geleerd, dat een dienaar van Maria in der eeuwigheid niet verloren zal gaan." Zoo dan begon die ongelukkige gezel met groote
 • gezel
 • Een onschuldig ter dood veroordeelde krijgt van de priester de raad tot Maria te bidden. De man doet en droomt dat Maria met haar kindje bij hem komt met een inktkoker en perkament en haar kind een…

legende uit 1624
 • schilder niet met zijn arbeid begonnen of er kwam een jong gezel om werk vragen, waarop de meester hem zei, dat hij voor hem
 • . Een schilder kreeg de opdracht een schilderij van Maria te maken, hetgeen door een gezel werd gedaan, die naderhand niet
 • gezel
 • Toen men in de net nieuwe Vrouwepolder een kerk wilde bouwen, zag men een menigte lichten en daar werd de kerk gebouwd. Een schilder kreeg de opdracht een schilderij van Maria te maken, hetgeen door…

legende uit 1923
 • pastoor terzijde te staan. Toen pater Johannes en zijn gezel aan den oever der Schelde kwamen, was er zoo'n vliegenden storm
 • Toen de heilige Johannes het Lam met zijn gezel de Schelde wilde oversteken, was er geen schipper bereid hem in het
 • gezel
 • Toen de heilige Johannes het Lam met zijn gezel de Schelde wilde oversteken, was er geen schipper bereid hem in het noodweer over te varen, waarop hij zijn reismantel op het water uitspreidde en…

sage uit 1501
 • , zijn gezel, gaf zijn naam aan het land Cornwaelgen. De reuzen zeilden weg en kwamen naar het land der wilde Sassen, dat nu
 • gezel
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

mop uit 1554
 • Een arme gezel kwam in een herberg en verborg zich totdat iedereen een plaats gevonden had. Toen de waard hem zag
 • lekkerste eetwaren, maar boden de gezel niets aan. Toen pakte hij een van de kleine visjes, en deed net of hij daar een
 • gezel
 • Een arme gezel kwam in een herberg en verborg zich totdat iedereen een plaats gevonden had. Toen de waard hem zag zitten, wilde die hem een goede plaats aanbieden en liet hem aanschuiven bij een…

mop uit 1554
 • Een bisschop ging paardrijden en vroeg zijn gezel of die het niet koud had. Voor een gulden vertelde hij de bisschop
 • gezel
 • Een bisschop ging paardrijden en vroeg zijn gezel of die het niet koud had. Voor een gulden vertelde hij de bisschop hoe hij kon voorkomen dat hij het koud kreeg.

sage uit 1892
 • gezel
 • Kat die wordt geslagen en verdwijnt, en als verderop een vrouw in een heg haar muts opzet, is het voorbeeld hoe een heks zich kan veranderen in een kat en omgekeerd.

exempel uit 1481
 • De duivel verschijnt in de gedaante van een jonge gezel aan een ridder en vraagt hem of hij misschien een knaap nodig
 • gezel
 • De duivel verschijnt in de gedaante van een jonge gezel aan een ridder en vraagt hem of hij misschien een knaap nodig heeft. De ridder neemt hem in dienst en samen zetten ze de reis voort. Wanneer ze…

exempel uit 1970
 • gezel
 • De heilige Ambrosius is onderweg naar Rome en verblijft op een dag bij een rijke man. Als hij hem naar zijn leven vraagt, antwoordt deze dat hij zeer gelukkig is. Hij heeft alles wat een mens maar kan…